Baremele integrale de corectare la examenul de Limba si literatura romana - BAC 2013 - au fost publicate de Ministerul Educatiei. Acesta este primul an in care absolventii de liceu au avut de rezolvat subiecte diferentiate la Limba romana, in functie de profil. In consecinta, ministerul a publicat atat baremul pentru profilul Real si Filiera Vocationala, cat si pentru Profilurile Uman si Pedagogic.

Barem Limba si literatura romanaFoto: edu.ro

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE - Profilul Real si de la Filiera Vocationala

"Varianta 7

 • Se puncteaza oricare alte formulari/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
 • Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
 • Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. cate 1 punct pentru numirea fiecarui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: mormane - gramezi; uzate - degradate) 2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei in secventa indicata (de exemplu: marcheaza rostirea legata a doua cuvinte) 2 puncte

3. construirea oricarui enunt in care se foloseste corect o locutiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte

4. mentionarea corecta a tipului de perspectiva narativa din textul dat (de exemplu: perspectiva obiectiva) 4 puncte

5. cate 2 puncte pentru precizarea fiecaruia dintre cele doua motive literare identificate in textul dat (de exemplu: orasul, drumul) 2x2p= 4 puncte

6. cate 2 puncte pentru selectarea fiecarei secvente care fixeaza dimensiunea spatiala (de exemplu: Strada Rahmaninov era la capatul ei dinspre lacuri; De acolo, strada era pavata) 2x2p= 4 puncte

7. prezentarea adecvata si nuantata a rolului verbelor la timpul imperfect 4 p. / prezentare superficiala 2 p. 4 puncte

8. - cate 1 punct pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului epic, prezente in textul dat (de exemplu: prezenta instantelor comunicarii narative - narator, personaje; folosirea naratiunii ca mod de expunere) 2x1p=2 puncte

- cate 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecarei trasaturi mentionate 2x1p=2 puncte

9. comentarea adecvata si nuantata a secventei citate, in limitele de spatiu indicate 4 p. / comentarea partial adecvata sau nerespectarea limitelor de spatiu indicate 2 p. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- structura discursului de tip argumentativ:

 • formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare partial adecvata 2 p.     4 puncte
 • utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare partial adecvata 2 p.     4 puncte

- continutul argumentarii:

 • formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica propusa     2 puncte
 • cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente adecvate ipotezei     2x3p= 6 puncte
 • cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate     2x3p= 6 puncte
 • formularea unei concluzii pertinente     2 puncte

- respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spatiu indicate:

 • registrul stilistic adecvat cerintei     1 punct
 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.)     2 puncte
 • respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.)     2 puncte
 • respectarea limitelor de spatiu indicate     1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Continut - 16 puncte

- cate 2 puncte pentru evidentierea adecvata si nuantata a fiecarei trasaturi a textului poetic studiat, care face posibila incadrarea intr-o orientare literara, intr-o perioada, intr-un curent cultural/literar sau intr-o orientare tematica 2x2p= 4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trasatura se acorda astfel:

 • prezentare nuantata si adecvata a trasaturii 2 p.
 • prezentare schematica sau superficiala a trasaturii 1 p.)

- prezentarea a doua imagini/idei poetice, relevante pentru tema si viziunea despre lume din textul poetic studiat 4 puncte

 • prezentarea temei si a viziunii despre lume si ilustrarea acesteia prin doua imagini/idei poetice relevante 4 p.
 • prezentarea temei si a viziunii despre lume si ilustrarea printr-o imagine/idee poetica 2 p.
 • simpla numire a temei sau a unor idei poetice 1 p.

- cate 1 punct pentru ilustrarea fiecaruia dintre cele patru elemente de compozitie si de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea temei si a viziunii despre lume 4x1p= 4 puncte

- sustinerea pertinenta a opiniei formulate 4 p. / incercare de sustinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare - 14 puncte

- organizarea ideilor in scris 3 puncte

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre introducere, cuprins si incheiere, in care constructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica
 • 2 puncte pentru text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care constructia paragrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica
 • 1 punct pentru text vag organizat, fara evidentierea trecerii de la o idee la alta

- abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte

 • 3 puncte pentru relatie adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente convingatoare, formulare de judecati de valoare relevante
 • 2 puncte pentru relatie partial adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente insuficient de convingatoare, formulare de judecati partial relevante
 • 1 punct pentru relatie nerelevanta intre idee si argument, schematism

- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului, sintaxa adecvata 2 p. / vocabular restrans, monoton 1 p.) 2 puncte

- ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

- punctuatia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

- asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea 1 punct

- incadrarea in limitele de spatiu indicate 1 punct

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte (doua pagini) si sa dezvolte subiectul propus."

SUBIECTELE de la Limba si literatura romana - profilul Real

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE - Profilurile Umanist si Pedagogic

"Varianta 7

 • Se puncteaza oricare alte formulari/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
 • Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
 • Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. cate 1 punct pentru numirea fiecarui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: va zari - va observa; obosita - extenuata) 2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului ghilimelelor din secventa indicata (de exemplu: marcheaza inceputul si sfarsitul vorbirii directe) 2 puncte

3. construirea unui enunt in care se ilustreaza corect sensul conotativ al cuvantului indicat 2 puncte

4. mentionarea corecta a tipului de perspectiva narativa din textul dat (de exemplu: perspectiva obiectiva) 4 puncte

5. cate 2 puncte pentru precizarea fiecaruia dintre cele doua motive literare identificate in textul dat (de exemplu: fotografia, reveria) 2x2p= 4 puncte

6. cate 2 puncte pentru selectarea fiecareia dintre cele doua secvente care fixeaza dimensiunea spatiala (de exemplu: pe Calea Victoriei, in fata la Corso; de pe celalalt trotuar) 2x2p= 4 puncte

7. prezentarea adecvata si nuantata a rolului verbelor la timpul imperfect 4 p. / prezentare superficiala 2 p. 4 puncte

8. - cate 1 punct pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului epic, prezente in textul dat (de exemplu: prezenta instantelor comunicarii narative - narator, personaje; folosirea naratiunii ca mod de expunere) 2x1p= 2 puncte

- cate 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecarei trasaturi mentionate 2x1p= 2 puncte

9. comentarea adecvata si nuantata a secventei citate, in limitele de spatiu indicate 4 p. / comentarea partial adecvata sau nerespectarea limitelor de spatiu indicate 2 p. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- structura discursului de tip argumentativ:

 • formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare partial adecvata 2 p.     4 puncte
 • utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare partial adecvata 2 p.     4 puncte

- continutul argumentarii:

 • formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica propusa     2 puncte
 • cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente adecvate ipotezei     2x3p= 6 puncte
 • cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate     2x3p= 6 puncte
 • formularea unei concluzii pertinente     2 puncte

- respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spatiu indicate:

 • registrul stilistic adecvat cerintei     1 punct
 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.)     2 puncte
 • respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.)     2 puncte
 • respectarea limitelor de spatiu indicate     1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Continut - 16 puncte

- cate 2 puncte pentru evidentierea adecvata si nuantata a fiecarei trasaturi a textului poetic studiat, care face posibila incadrarea in simbolism 2x2p= 4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trasatura se acorda astfel:

 • prezentare nuantata si adecvata a trasaturii 2 p. 
 • prezentare schematica sau superficiala a trasaturii 1 p.)

- cate 2 puncte pentru prezentarea fiecareia dintre cele doua imagini/idei poetice relevante pentru tema si viziunea despre lume din textul poetic studiat 2x2p= 4 puncte

 • prezentarea temei si a viziunii despre lume si ilustrarea acesteia prin doua imagini/idei poetice relevante 4 p.
 • prezentarea temei si a viziunii despre lume si ilustrarea printr-o imagine/idee poetica 2 p.
 • simpla numire a temei sau a unor idei poetice 1 p.

- cate 1 punct pentru ilustrarea fiecaruia dintre cele patru elemente de compozitie si de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema si viziunea despre lume 4x1p= 4 puncte

- sustinerea pertinenta a opiniei formulate 4 p. / incercare de sustinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare - 14 puncte

- organizarea ideilor in scris 3 puncte

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre introducere, cuprins si incheiere, in care constructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica
 • 2 puncte pentru text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care constructia paragrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica
 • 1 punct pentru text vag organizat, fara evidentierea trecerii de la o idee la alta

- abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte

 • 3 puncte pentru relatie adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente convingatoare, formulare de judecati de valoare relevante
 • 2 puncte pentru relatie partial adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente insuficient de convingatoare, formulare de judecati partial relevante
 • 1 punct pentru relatie nerelevanta intre idee si argument, schematism

- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului, sintaxa adecvata 2 p. / vocabular restrans, monoton 1 p.) 2 puncte

- ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

- punctuatia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

- asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea 1 punct

- incadrarea in limitele de spatiu indicate 1 punct

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte (doua pagini) si sa dezvolte subiectul propus."

SUBIECTELE de la Limba si literatura romana - profilurile Umanist si Pedagogic

Citeste si: