​​Evaluarea Națională 2018 începe luni, la ora 9:00, cu examenul la Limba și literatura română. Elevii care au terminat clasa a VIII-a trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30, pentru proba scrisă care durează 2 ore. Elevii trebuie să vină cu buletinul sau certificatul de naștere și cu stilouri sau pixuri numai cu pastă albastră, pentru rezolvarea subiectelor. Sălile de examen sunt supravegheate cu camere video. Elevii trebuie să știe că nu au voie în examen cu telefoane mobile, culegeri, caiete sau orice fel de notițe; dacă sunt prinși cu astfel de materiale, sunt dați afară din examen și li se dă nota 1, chiar dacă nu au copiat.

Evaluarea NationalaFoto: Agerpres

Evaluarea Națională 2018 începe luni, 11 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura română. Al doilea examen pe care absolvenții de clasa a VIII-a îl vor susține este la Matematică, programat miercuri, 13 iunie. Joi, 14 iunie, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații, între orele 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Este prima oară când examenele evaluării naționale încep imediat după ce elevii au terminat cursurile clasei a VIII-a. Practic, absolvenții gimnaziului nu au avut la dispoziție pentru a se pregăti exclusiv pentru acest examen decât weekendul.

Calendar Evaluarea Națională 2018

4 - 8 iunie 2018Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018Limba şi literatura română - examen scris

13 iunie 2018 Matematica - examen scris

14 iunie 2018Limba şi literatura maternă - examen scris

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20 - 22 iunie 2018Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Regulile de examen - ce trebuie să știe elevii când se prezintă la examen

Examenul de Limba și literatura română începe la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Elevii trebuie să vină la școală până cel târziu la ora 8:30. Ei au la dispoziție 120 de minute ca să citească și să rezolve subiectele. Probele sunt monitorizate audio-video.

Elevii NU au voie să intre în sala de examen cu următoarele: manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, stick-uri de memorie, telefoane, tablete, ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele interzise în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Elevii trebuie să aibă în examen un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a prevede că toate cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1. Deci elevii care sunt prinși cu mobile sau copiuțe sunt dați afară din examen, chiar dacă nu le-au folosit.

Ministerul Educației a anunțat că a pus la dispoziție și o linie TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul TELVERDE 0800801100 va fi disponibil în perioada 11-14 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Pe ușa fiecărei săli de examen va fi afișată lista nominală cu elevii repartizați în sala respectivă.

Supravegherea este asigurată, în fiecare sală de examen, de doi profesori de altă specializare decât cea la care se dă examen. Nici profesorii supraveghetori nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, calculatoare, cărți sau reviste. Toate sălile de examen trebuie să aibă camere funcționale de supraveghere audio și video.

Înainte de aducerea subiectelor în sali, profesorii asistenți le explică elevilor cum se va desfășura examenul și cum trebuie să completeze datele personale pe foaia tipizată.

Fiecare elev primește o coală de hârtie tipizată, pe care își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui și toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și completează celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit. Colțul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenții din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevazute și după ce aceștia semnează în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată. Colțurile lucrărilor sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor, se arată în Metodologia de examen.

Elevii primesc atâtea coli tipizate și ciorne marcate cu ștampila școlii câte le sunt necesare.

Profesorii supraveghetori nu au voie să le dea elevilor indicații referitoare la rezolvarea subiectelor. Unul dintre asistenți stă în fața clasei, celălalt în spatele clasei.

Din momentul în care subiectele au fost distribuite, niciun elev nu mai poate să intre în sală și niciun elev nu poate să iasă din sală, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. “În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasă. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit”, se mai arată în Metodologie.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, elevii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. La examenul de Matematică, elevii pot să folosească instrumente de desen.

Elevii care vor să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive - corectări numeroase, greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere - vor să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează pe loc, menționându-se pe ele „Anulat" și se semnează de către cei doi asistenți.

Dupa ce își încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenților, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind barată de către asistenți. Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării și a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute de examen, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Lucrările dintr-un județ vor fi corectate în alte județe.

Comisiile de examen vor verifica prin sondaj înregistrările audio-video din săli, după încheierea fiecărui examen scris. Dacă la aceste verificări comisia constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, atunci comisia verifică înregistrările din toate sălile de examen din școala respectivă. Elevii prinși că au copiat sau că au mobile în examen primesc nota 1.

Subiectele de la examenele Evaluării Naționale sunt elaborate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare. Ele trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate și să poată fi rezolvate în 120 de minute.

Descarcă de aici Metodologia de organizare a Evaluării Naționale, care se aplică și în 2018

Modele de subiecte de examen

Model

Evaluarea Naţională se desfăşoară anual, într-o singură sesiune.

Media de admitere la liceu este formată din media generală la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (20%).

Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Citește și: