​Colegiul Sfântul Sava este pe primul loc în topul liceelor din București, cu o medie de admitere de 9.93 înregistrată anul trecut de ultimul elev admis la clasa de Matematică-informatică bilingv engleză. Inspectoratul din București a publicat broșura de admitere la liceu 2018, unde elevii de clasa a VIII-a care se pregătesc de Evaluare pot să vadă câte clase organizează pe fiecare filieră liceele din Capitală. Pe locul 2 în topul liceelor, la specializarea Mate-info, este Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Elevii de a VIII-a încep pe 11 iunie examenele Evaluării Naționale, iar pe 9 iulie 2018 se va desfășura repartizarea computerizată la liceu.

Admitere la liceuFoto: Agerpres

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat broșura de admitere la liceu 2018. Vezi mai jos un clasament al liceelor, realizat doar în funcție de media ultimului admis de anul trecut la specializarea Matematică-informatică sau Matematică-informatică bilingv, dacă există.

Atragem atenția că acest clasament este unul orientativ, atâta vreme cât sunt licee care au doar o singură clasă de Mate-info (la care media ultimului admis este peste 9, de exemplu) și licee cu 6 clase de Mate-info (și media ultimului admis mai mică de 9, de exemplu). Pentru datele integrale despre mediile la toate filierele, descarcă de aici broșura ISMB.

1. Colegiul Național Sfântul Sava

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.93

Matematică-informatică 5 clase, media ultimului admis 9.81

2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 9.86

3. Colegiul Național Spiru Haret

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.72

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.80

4. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu

Matematică-informatică 8 clase, media ultimului admis 9.68

Matematică-informatică bilingv germană 1 clasă

5. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”

Matematică-informatică 5 clase, media ultimului admis 9.66

6. Colegiul Național Mihai Viteazul

Matematică-informatică 8 clase, media ultimului admis 9.63

7. Colegiul Național Iulia Hașdeu

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.54

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.62

8. Colegiul Naţional „Grigore Moisil”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 9.57

9. Colegiul Național Cantemir Vodă

Matematică-informatică 4 clase, media ultimului admis 9.45

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.53

10. Colegiul Național Bilingv George Coșbuc

Matematică-informatică bilingv engleză 3 clase, media ultimului admis 9.53

11. Colegiul Naţional „Ion Creanga”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.47

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.51

12. Liceul Teoretic Nicolae Iorga

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9.48

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.49

13. Colegiul Național I.L.Caragiale

Matematică-informatică bilingv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.49

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 9.40

Matematică-informatică bilingv germană 1 clasă, media ultimului admis 9.43

14. Colegiul Naţional „Matei Basarab”

Matematică-informatică 4 clase, media ultimului admis 9.45

15. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Matematică-informatică 4 clase, media ultimului admis 9.26

16. Colegiul Naţional „Elena Cuza”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.22

17. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

Matematică-informatică 4 clase, media ultimului admis 9.15

18. Şcoala Centrală

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.15

Matematică-informatică bilingv franceză 1 clasă, media ultimului admis 7.65

19. Colegiul Național Ion Neculce

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.14

Matematică-informatică bilingv italiană 1 clasă

20. Liceul Teologic Adventist ”Ştefan Demetrescu”

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9.05

21. Liceul Teoretic „Ion Barbu”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.04

22. Liceul Teoretic Jean Monnet

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9.02

23. Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9.02

Matematică-informatică bilingv spaniolă 1 clasă, media ultimului admis 7.28

24. Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 8.93

25. Colegiul German Goethe

Clase speciale real Matematică-informatică matern germană 2 clase, media ultimului admis 8.77

Matematică-informatică matern germană 1 clasă, media ultimului admis 8.60

26. Liceul Teoretic George Călinescu

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 8.76

Filologie 3 clase, media ultimului admis 8.55

27. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 8.68

28. Liceul Teoretic „Dante Alighieri”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 8.63

29. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 8.56

30. Colegiul Naţional Victor Babeş

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 8.52

31. Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 8.39

32. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 8.18

33. Colegiul Naţional „Octav Onicescu”

Matematică-informatică 4 clase, media ultimului admis 8.06

34. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 7.94

35. Liceul Teoretic „Marin Preda”

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 7.91

36. Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 7.66

37. Liceul Teoretic Lucian Blaga

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 7.50

38. Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 7.45

39. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 7.39

40. Colegiul Național Aurel Vlaicu

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 7.39

41. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 6.69

42. Liceul Teoretic „Decebal”

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 6.35

43. Liceul Teoretic „Traian”

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 6.32

44. Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 4.92

45. Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 4.59

Licee care nu au specializarea Matematică-informatică

Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță

Filologie 2 clase, media ultimului admis 8.50

Filologie bilingv germană 1 clasă

Colegiul Romano - Catolic „Sf. Iosif”

Ştiinţe ale naturii 1 clasă, media ultimului admis 7.83

Liceul Dimitrie Paciurea

Filologie 1 clasă, media ultimului admis 6.15

Liceul Teoretic Ady Endre

Științe ale naturii 1 clasă, media ultimului admis 4.81

Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”

Științe sociale 1 clasă

Nota Redacției: În listarea de mai sus nu am cuprins și liceele sau colegiile tehnologice

Broșura integrală de admitere la liceu 2018 - București

Brosura Admitere la Liceu 2018 Bucuresti

Calendar admitere la liceu 2018

29 iunie – 3 iulie 2018Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

29 iunie – 3 iulie 2018Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

30 iunie – 4 iulie 2018Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

9 iulie 2018 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Afişarea la școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele din județ

10 - 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Media de admitere la liceu este formată din media generală la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (20%).

Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere la liceu egale, aceştia sunt departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  • a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Dacă și după aplicarea acestor criterii, pe ultimul loc există candidaţi cu toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceştia sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Actele de care au nevoie elevii ca să se înscrie la liceu, în urma repartizării computerizate:

  • a) cererea de înscriere;
  • b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
  • c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională - clasa a VIII-a;
  • d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
  • e) fişa medicală.

Autoritățile avertizează că elevii care în perioada 10-13 iulie 2018 nu îşi depun dosarele de înscriere sunt consideraţi retraşi, iar “locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti”.

Calendar Evaluarea Națională 2018

4 - 8 iunie 2018Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018Limba şi literatura română - examen scris

13 iunie 2018 Matematica - examen scris

14 iunie 2018Limba şi literatura maternă - examen scris

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20 - 22 iunie 2018Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Citește și: