Astăzi încep înscrierile la școlile profesionale și în învățământul profesional dual. Elevii care au terminat clasa a VIII-a și care vor să învețe o meserie, dar să aibă și bursă pe timpul școlii trebuie să se înscrie la învățământul profesional, în zilele 15, 18 și 19 iunie 2018. La nivelul țării există puțin peste 38.000 de locuri la învățământ profesional, din care doar 5.542 sunt la învățământul profesional dual. Tinerii care se duc în învățământul profesional primesc bursă lunară de 200 lei, iar elevii de la învățământul dual obțin o bursă de minimum 400 lei lunar.

Admitere invatamant profesional 2018Foto: alegetidrumul.ro

Vineri, 15 iunie, a început prima etapă de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2018-2019. Tinerii care au absolvit clasa a VIII-a (nu au corigențe și nu sunt în stare de repetenție) au la dispoziție doar 3 zile pentru a se înscrie în învățământul profesional: 15, 18 și 19 iunie 2018.

Vezi mai jos lista școlilor profesionale din țară

Ministerul Educației anunță că, la nivel național, sunt 38.345 de locuri la învățământul profesional, din care 5.542 de locuri sunt alocate învățământului dual. Elevii află toate informațiile de care au nevoie pentru a se înscrie în învățământul profesional de la școlile gimnaziale pe care le-au absolvit.

Pe 19 iunie, cele peste 700 de licee cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unităţile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învăţământul dual vor afişa şi graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională.

Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25-29 iunie. Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare și desfășurare a contestațiilor sunt stabilite de unitatea de învățământ profesional.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta în zilele de 21 și 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaților admiși în învățământul profesional și dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate în data de 6 iulie.

Formarea elevilor pe ruta profesională este susținută de bursă lunară în valoare de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat) - dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică) dacă elevul este înscris la învăţământul dual

Cum se face admiterea în învățământul profesional

  • media de admitere este formată din media generală la Evaluarea Națională (80%) și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (20%);
  • pentru absolventul de clasa a VIII-a care nu a dat examenele Evaluării Naționale, media de admiterea se calculează considerându-se că media generală obținută la aceste examene este 1.
  • dacă numărul de candidați la o școală profesională este mai mare decât numărul locurilor oferite de școală, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Admiterea în învățământul dual 2018

2 mai 2018Școlile generale afișează oferta educațională pentru învăţământul dual

7 mai 2018Școlile gimnaziale primesc broșuri cu informaţii despre admiterea în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2018-2019

Etapa I de admitere în învăţământul dual

15, 18, 19 iunie 2018Secretariatele școlilor gimnaziale completează, la cererea elevilor şi a părinţilor, fişa de înscriere în învățământul profesional de stat

Nu se eliberează fișe de înscriere a elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, corigenți sau repetenți

15, 18, 19 iunie 2018Înscrierea absolvenților de clasa a VIII-a la liceele care au oferta educațională pentru învățământul dual

19 iunie 2018Afișarea, la sediul liceelor care au clase duale, a listei candidaților înscriși în învățământul dual

20-21 iunie 2018Probele eliminatorii, acolo unde școlile și companiile au decis acest lucru

Comunicarea rezultatelor

Candidații respinși se înscriu la altă școală profesională

22 iunie 2018Actualizarea şi afişarea, la sediul școlilor care au clase duale, a listei candidaților înscriși la învățământul dual

Afișarea informațiilor privind organizarea probelor suplimentare de admitere, la școlile duale unde numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și acolo unde s-a decis existența unei probe indiferent de numărul de candidați

25-29 iunie 2018Desfășurarea probelor de admitere *Acestea au loc numai acolo unde s-a decis susținerea unei admiteri

29 iunie 2018Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe

Depunerea contestațiilor

2 iulie 2018Rezultatele după contestații

3 iulie 2018Afișarea candidaților admiși și respinși la școlile duale

3-4 iulie 2018Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învățământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual începe în data de 31 august 2018

Descarca de aici calendarul detaliat al admiterii in invatamantul profesional dual 2018-2019

Învățământul dual începe după clasa a VIII-a, durează 3 ani și are următoarea structură de pregătire practică vs. pregătire teoretică:

  • în clasa a IX-a: elevul face practică 20%
  • în clasa a X-a: elevul face practică 60%
  • în clasa a XI-a: elevul face practică 72%

Firmele asigură tutori din cadrul companiei care se ocupă de practică făcută de elevi. Companiile participă cu specialiști și la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală.

Citește și: