​​Liceul Teoretic „Avram Iancu” este primul în topul liceelor din Cluj-Napoca. Media ultimului elev admis anul trecut la clasele de Matematică-informatică este 9,69. Pe locul al doilea în clasament se află Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, cu o medie de 9,56 la Mate-info. Vezi mai jos clasamentul tuturor liceelor din Cluj-Napoca, în funcție de media ultimului admis de anul trecut la specializarea Matematică-informatică. Mâine vor fi afișate rezultatele de la Evaluarea Națională 2018, iar pe 29 iunie începe înscrierea la liceu.

Inscriere la liceuFoto: Agerpres

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a publicat Broșura de admitere la liceu 2018. Vezi mai jos un clasament al liceelor, realizat doar în funcție de media ultimului admis de anul trecut la specializarea Matematică-informatică. Atragem atenția că acest clasament este unul orientativ, atâta vreme cât nu a luat în considerare numărul de clase raportat la media ultimului admis. Pentru datele integrale despre mediile la toate filierele, descarcă de aici broșura Inspectoratului Școlar Cluj.

1. Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Matematică-informatică 2 clase, media ultimului admis 9,69

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 2 clase, media ultimului admis 9,34

2. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9,56

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 2 clase, media ultimului admis 9,67

Filologie - Intensiv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,01

3. Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca

Matematică-informatică - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,52

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9,52

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 9.48

4. Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

Matematică-informatică 3 clase, media ultimului admis 9,37

5. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca

Matematică-informatică - Intensiv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,32

Științe ale naturii - Intensiv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,29

Științe sociale - Intensiv engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,01

6. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9,24

Matematică-informatică Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,24

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 9,16

7. Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca

Matematică-informatică 1 clasă, media ultimului admis 9,20

Științe sociale 1 clasă, media ultimului admis 8,96

8. Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca

Matematică-informatică - Predare în Maghiară 1 clasă, media ultimului admis 8,97

Științe ale naturii - Intensiv Germană 1 clasă, media ultimului admis 8,31

- predare în Maghiară

9. Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca

Matematică-informatică - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 8,35

- Predare în Maghiară

Filologie - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 7,28

- Predare în Maghiară

10. Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca

Matematică-informatică - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 7,61

- Predare în Maghiară

Licee care nu au specializarea Matematică-informatică

Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca

Științe sociale - Intensiv Germană 1 clasă, media ultimului admis 8,49

Științe ale naturii - Predare în Germană 1 clasă, media ultimului admis 9,11

Filologie - Predare în Germană 1 clasă, media ultimului admis 7,23

Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca

Științe ale naturii 1 clasă, media ultimului admis 9,02

Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 8,75

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca

Științe sociale 1 clasă, media ultimului admis 8,58

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca

Filologie 1 clasă, media ultimului admis 8,50

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca

Științe sociale 1 clasă, media ultimului admis 7,54

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca

Științe sociale - Intensiv Engleză 1 clasă, media ultimului admis 7,48

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca

Filologie - Intensiv engleză 1 clasă, media ultimului admis 7,25

Științe ale naturii 2 clase

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

Științe ale naturii - Predare în Maghiară 1 clasă, media ultimului admis 4,12

Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 1 clasă

- Predare în maghiară

Nota Redacției: În lista de mai sus nu am cuprins și liceele sau colegiile tehnologice

Licee și școli profesionale speciale în Cluj-Napoca

Locurile din clasele pentru elevi cu deficiențe nu se ocupă prin repartizare computerizată, notează Inspectoratul Școlar.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Filologie 12 locuri

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca

Electronică automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul 12 locuri

Școala Profesională Specială "Samus" Cluj-Napoca

Fabricarea produselor din lemn - Tâmplar universal 12 locuri

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice - Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 12 locuri

Agricultură - Horticultor 6 locuri

Estetica şi igiena corpului omenesc - Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 12 locuri

Mecanică - Tinichigiu vopsitor auto 12 locuri

Turism şi alimentaţie - Cofetar-patiser 24 locuri

Licee particulare în Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism 28 locuri

Filologie 28 locuri

Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca

Coafor stilist 28 locuri

Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca

Științe ale naturii 26 locuri

Liceul Teoretic "Horea Cloșca și Crișan" Cluj-Napoca

Științe sociale 28 locuri

Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 28 locuri

Științe sociale 28 locuri

Royal School in Transylvania

Științe ale naturii - Intensiv Engleză 20 locuri

- Predare în engleză

Transylvania College The Cambridge International School In Cluj

Științe sociale - Predare în engleză 40 locuri

Fișa de înscriere la liceu 2018

Broșura integrală de admitere la liceu 2018 Cluj-Napoca

Admitere la Liceu 2018 in Cluj-Napoca - Brosura de admitere

Calendar Evaluarea Națională 2018

4 - 8 iunie 2018Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018Limba şi literatura română - examen scris

13 iunie 2018 Matematică - examen scris

14 iunie 2018Limba şi literatura maternă - examen scris

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20 - 22 iunie 2018Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Calendar admitere la liceu 2018

29 iunie – 3 iulie 2018Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

29 iunie – 3 iulie 2018Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

30 iunie – 4 iulie 2018Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

9 iulie 2018 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Afişarea la școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele din județ

10 - 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Media de admitere la liceu este formată din media generală la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (20%).

Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere la liceu egale, aceştia sunt departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  • a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Dacă și după aplicarea acestor criterii, pe ultimul loc există candidaţi cu toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceştia sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Actele de care au nevoie elevii ca să se înscrie la liceu, în urma repartizării computerizate:

  • a) cererea de înscriere;
  • b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
  • c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională - clasa a VIII-a;
  • d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
  • e) fişa medicală.

Citește și: