Afacerea de 24 milioane lei a manualelor - pe masa Executivului. Guvernul Dăncilă adoptă OUG care să-i dea dreptul să facă ce a făcut deja

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Vineri, 29 iunie 2018, 10:36 Actualitate | Educatie


Manuale scolare
Foto: Agerpres
​​Guvernul Dăncilă face o nouă încercare de a legaliza demersul prin care Ministerul Educației realizează deja manuale prin Editura Didactică, și nu prin licitație publică. Executivul a aprobat în ședința de ieri o Ordonanță de Urgență care modifică legea unităţilor economice, pentru a prevedea că regiile autonome se pot transforma în societăți comerciale prin hotărâre de guvern. În mod neobișnuit, această OUG care reglementează în domeniul economic a fost inițiată de Ministerul Educației, și nu de ministerul de resort, respectiv Ministerul Economiei. De remarcat că modificarea operată astfel vine după ce Curtea Constituțională a spus deja că reorganizarea unei regii în societate se face prin hotărâre de guvern; pe OUG-ul promovat ieri ar urma să fie din nou reorganizată Editura Didactică și Pedagogică în societate care să poată edita manualele, după ce încercarea anterioară a guvernului a fost declarată neconstituțională.
 • Între timp, Editura Didactică și Pedagogică (EDP) a chemat deja autorii să semneze contracte de realizare de manuale, deși Curtea Constituțională declarase EDP S.A. neconstituțională.
 • Ministerul Educației a confirmat dezvăluirea HotNews.ro că i-a dat editurii din subordine un contract de 24 de milioane de lei pentru editarea de manuale; contract acordat prin atribuire directă (fără publicarea pe SEAP), ignorând practic o decizie a Curții Constituționale. Detalii aici
 • Potrivit surselor HotNews.ro, miza centralizării editării și printării de manuale o reprezintă banii care vor fi dați de guvern în cumpărarea, anul viitor, a aparaturii care să permită printarea volumului uriaș de manuale școlare noi pentru toți elevii din țară.
 • Anul acesta, printarea ar fi programată să se desfășoare la Monitorul Oficial, potrivit surselor HotNews.ro, dacă Executivul reușește să transforme din nou EDP din regie în societate.
Guvernul a aprobat în ședința de guvern de joi, 28 iunie, Ordonanță de Urgență (OUG) privind completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. 

Cum motivează Ministerul Educației necesitatea OUG-ului: “Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalității de reorganizare a regiilor autonome în societăți pe acțiuni, va permite emiterea unei HG privind organizarea și funcționarea Societății Editurii Didactice și Pedagogice - S.A.. Astfel, EDP, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere și tipărire de manuale școlare, va putea să își desfășoare, în continuare, activitatea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, pentru ca elevii din învățământul preuniversitar de stat să primească manualele școlare la timp, la începutul anului școlar, fiind asigurate astfel condițiile optime pentru desfășurarea unui proces de învățământ de calitate”.

Ce prevede Ordonanța de Urgență aprobată acum de Guvernul Dăncilă:
ARTICOL UNIC – După articolul 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:
„ Art. 31 (1) - Regiile autonome pot fi reorganizate prin fuziune, prin divizare sau prin transformare în societăți, în conformitate cu Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de Guvern sau după caz, prin hotărârea consiliului local/ hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar statul român sau autoritatea administrației publice locale.
(2) Dispozițiile de drept comun privind reorganizarea persoanei juridice rămân aplicabile.”

Descarcă de aici Ordonanța de Urgență aprobată joi de Guvern, referitoare la transformarea regiilor în societăți

 • Pe 19 aprilie 2018, Curtea Constituțională a declarat că Ordonanța de Urgență nr. 76/2017 este neconstituțională. Acea ordonanță era singura care făcea legătură între Editura Didactică și Pedagogică și manuale. Concret, ordonanța declarată neconstituțională stabilea că EDP se transformă din regie în societate care editează manuale la solicitarea Ministerului Educației.
 • În ciuda deciziei CCR, Ministerul Educației i-a acordat Editurii Didactice și Pedagogice S.A., prin atribuire directă, pe 25 mai 2018, un contract în valoare de 24 de milioane de lei pentru editarea de manuale pentru clasele I-VI.   
 • Tot după decizia CCR, care stabilise că EDP S.A. era neconstituțională, Editura a chemat autorii de manuale să semneze contracte sub o declarație de confidențialitate care îi împiedică să ofere publicului orice informație cu privire la aceste contracte din bani publici (detalii aici).
 • Atribuirea directă a contractului și semnarea cu o parte dintre autori s-au desfășurat rapid, între momentul în care CCR a anunțat că înființarea EDP S.A. este neconstituțională și momentul publicării acestei decizii în Monitorul Oficial. Pe 31 mai 2018, Curtea arăta în motivare că Parlamentul avea obligația să respingă ordonanţa de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică, pentru că reorganizarea unei edituri se face prin hotărâre de guvern, nu prin ordonanță (detalii aici).

Guvernul modifică și atribuțiile Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), de la Ministerul Educației

Tot pentru afacerea manualelor, Executivul a aprobat ieri un alt proiect care statuează că instituția din subordinea Ministerului Educației care declară care sunt proiectele de manuale școlare câștigătoare - verifică la cererea Ministerului ce manuale aleg profesorii. Schimbarea vine în contextul în care Ministerul Educației încearcă să facă toate manualele școlare prin Editura Didactică și Pedagogică din subordinea sa, renunțând la manualele făcute de edituri și cumpărate prin licitație publică. CNEE deja a evaluat, însă, proiecte de manuale trimise de profesori, deși acest lucru revine în atribuția sa abia prin hotărârea de guvern aprobată ieri.

Guvernul a aprobat joi, 28 iunie, o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Național de Evaluare și Examinare. Acesta prevede că CNEE mai poate face expertize și sondaje prin care să verifice în școli cum aleg profesorii manualele şcolare, prin care să evalueze eficiența învățământului sau rezultatele înregistrate la examenele şi evaluările naționale, doar “la solicitarea Ministerului Educației”. Până acum, instituția avea libertatea de a realiza oricând și oriunde aceste analize, care se numără printre atribuțiile sale, fără a fi condiționată de o cerere expresă de la minister.  

Instituția primește atribuția de coordonare a evaluării proiectelor de manuale școlare; în prezent, legislația prevede că CNEE coordonează evaluarea manualelor școlare deja realizate.

O atribuție nouă este realizarea subiectelor pentru faza judeţeană a olimpiadelor şcolare.

Pierde, însă, orice atribuție legată de difuzarea manualelor în școli, de verificare a respectării de către edituri a condițiilor tehnice de editare a manualelor sau de monitorizare a respectării acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente privind manualele școlare în vederea achiziționării și completării stocurilor.

Articol cu articol, ce prevede Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2 - Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare are ca scop coordonarea ştiinţifică şi profesională a sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi coordonarea evaluării manualelor şcolare.”
Cum arăta până acum Articolul 2, nemodificat:
Articolul 2 - Centrul Național de Evaluare și Examinare are ca scop realizarea și coordonarea sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar și coordonarea evaluării manualelor școlare.

2. La articolul 3, literele a), c), d), l), m) şi n), se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) asigură elaborarea probelor pentru evaluările, examenele şi concursurile naționale;
c) efectuează la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale expertize şi sondaje de evaluare a rezultatelor şcolare şi a eficienţei învăţământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic şi operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activităţii în învăţământul preuniversitar;
d) elaborează, la solicitarea Ministerului Educației Naționale în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele şi evaluările naţionale, evidenţiind oportunitatea adoptării de către ministrul educaţiei naţionale a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
…………………………………………………………………………………………..
l) constituie şi coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul elaborării subiectelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale şi construirii şi actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare;
m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale. În realizarea acestei atribuţii, cooptează evaluatori - cadre didactice și specialiști externi, remuneraţi conform legii.
n) realizează, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, expertize şi sondaje în unităţile de învăţământ cu privire la procesul de alegere şi utilizare a manualelor şcolare;”

Cum arăta până acum articolul 3, cu literele a), c), d), l), m) şi n) nemodificate:
Centrul Național de Evaluare și Examinare are următoarele atribuții:
a) asigură coordonarea științifică și profesională a sistemului de examene din învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;
c) efectuează expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând ministerului un feed-back sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar;
d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației, cercetării și inovării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare;
………………………………………………
l) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul construirii și actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare;
m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;
n) realizează expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare;

3. La articolul 3, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. l 1), cu următorul cuprins:
„l 1) asigură, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei Naţionale, elaborarea subiectelor pentru olimpiadele şcolare, faza judeţeană;”

4. La articolul 3, literele q), r) şi s) se abrogă.
Ce prevăd literele q), r) şi s) de la art. 3:
q) organizează cadrul general al difuzării manualelor în școli;
r) verifică respectarea de către edituri a condițiilor tehnice de editare a manualelor școlare.
s) monitorizează respectarea acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente - încheiate cu ofertanți - privind manualele școlare în vederea achiziționării, completării stocurilor și asigurării traducerii în limbile minorităților naționale.


5. La articolul 4, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare este de 58.
(5) Cele 58 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educaţiei Naţionale pentru unităţile din subordine finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.”

Cum arătau până acum alineatele (3) şi (5) ale articolului 4, nemodificate:
(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Evaluare și Examinare este de 53, prin preluarea a 3 posturi de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.
(5) Cele 53 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educației Naționale pentru unitățile din subordine finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare provin din tarife percepute pentru activităţi de: evaluare a manualelor şcolare potrivit prevederilor legale în vigoare, analiză a solicitărilor şi gestionare a acestora în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învăţământul preuniversitar, consultanţă pentru elaborarea de proiecte în domeniul educaţiei, derularea de programe de formare în domeniul evaluării.”

Cum arată în prezent articolul 5, alineatul (2), nemodificat:
(2) Veniturile proprii ale Centrului Național de Evaluare și Examinare provin din tarife percepute pentru activități de: evaluare a manualelor școlare, analiză a solicitărilor și gestionare a acestora în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar, elaborare de publicații, cărți și broșuri, consultanță pentru elaborarea de proiecte în domeniul educației, consultanță pentru elaborarea de proiecte finanțate din fonduri UE.

7. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Tarifele aferente activităţilor generatoare de venituri proprii se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

Citește și:


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

1499 vizualizari

 • -4 (8 voturi)    
  Editura Didactica chiar e un lucru bun si necesar (Vineri, 29 iunie 2018, 10:55)

  D-or [utilizator]

  Copiii au nevoie de manuale complete, bine paginate, lizibile.
  • +3 (7 voturi)    
   Asa e (Vineri, 29 iunie 2018, 11:12)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   Nu de hârtia igienica produsa de EDP, plina de erori stiintifice si de ortografie.
   • +1 (3 voturi)    
    Poate nu stiiti manualele alternative (Vineri, 29 iunie 2018, 11:53)

    D-or [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    Alternative rau. Nu sunt doua carti de aceeasi forma sau dimensiune. Din aceasta cauza sunt mereu botite si fara coperti adecvate.

    De ex., in manualul de Istorie tot ce era important era scris cu fonturi de 6 pe fond colorat si pe vericala in partea stinga. Adica nu se putea citi.

    In manualul de biologie, la teste copii trebuiau sa descrie cicul de viata al verzei, varza de care nu se spunea o vorba in manual. Era insa descrisa in Auxiliar.

    Manual de Gramatica nu mai exista, Limba Romana e un talmes-balmes gramatica + genuri literare.

    Manualele de matematica sunt foarte inghesuite si cu un numar foarte redus de exercitii si probleme, care nu asigura formarea deprinderilor de calcul.

    De fapt, toate manualele au prea putine exercitii si teste, asa ca bietii copii sunt coplesiti de tot felul de foi volante cu exercitii date de profesori. Dar care nu asigura o coerenta si o garantare ca sunt de genul celor ce vor fi date la examene.
    • +2 (4 voturi)    
     Bun (Vineri, 29 iunie 2018, 12:23)

     midufi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

     Sunt multe manuale alternative f. proaste, asa e.
     Atunci trebuie sa ii arunci in puscarie pe cei care au aprobat aceste manuale, in schimbul unor comisioane grase, saptamani de chiolhanuri la munte pe cheltuiala editurilor recunoscatoare - stiu ce spun.
     Asta n-are nicio treaba cu ED, recunoscuta pt "calitatea" jalnica a manualelor.
     • 0 (4 voturi)    
      Cu EDP am invatat carte. Cu drag. (Vineri, 29 iunie 2018, 12:42)

      D-or [utilizator] i-a raspuns lui midufi

      Imi iubeam manualele. Paginate impecabil, cu ideile evidentiate si usor de urmarit. Se invata de la sine materia.

      Acum e ascunsa printre lucruri ne-esentiale incilcita si fragmentata in zeci de tiparituri.
      • +1 (1 vot)    
       Asa e (Vineri, 29 iunie 2018, 14:26)

       Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

       Si fiecare avea pe prima pagina portretul iubitului tău secretar general, tovarasul Nicolae Ceausescu, cel care iti calauzea pasii spre un viitor de aur dupa care văd că tâjești cu multa nostalgie.
    • +1 (3 voturi)    
     De stiut (Vineri, 29 iunie 2018, 13:18)

     Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

     Manualele se fac conform cerintelor MEN.
     Manualele se fac in 2-3 luni, pentru ca asa vrea MEN.
     Maunalele au numarul max de pagini cerut de MEN (deci si litere cat mai mici ca sa "incapa" toata materia).
     Pretul unui manual este sub cel al unui caiet de dictando.
     Manualele sunt cele cerute de MEN - nu s-a cerut manual de Gramatica.

     Ce are a face daca sunt alternative sau nu? Intregul process de comanda, aprobare si achizitionare se face pe 'repede inainte" si conform curriculei impuse de MEN. Atunci, la ce te poti astepta?
  • +2 (4 voturi)    
   Sigur ca au nevoie (Vineri, 29 iunie 2018, 12:12)

   midufi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

   de manuale bune...
   Tocmai de aceea e nevoie de licitatie, de concurenta.
   Daca ED capata contractele be banda rulanta, ce crezi ca se va intampla cu calitatea manualelor?
   Ca sa nu te stresezi, iti spun eu: manualele proaste de pana acum vor fi inlocuite cu altele, mult mai proaste.
   Cam ca la TelDrum.
   Nu-i asa, mai draga ?
   • -1 (3 voturi)    
    Comment sters de user (Vineri, 29 iunie 2018, 15:00)

    andipetre [anonim] i-a raspuns lui midufi

 • -2 (2 voturi)    
  E licitatie shi la dosare shi (Vineri, 29 iunie 2018, 11:01)

  ruskimushki [utilizator]

  pe zi ce trece si vacutele ciordesc tot mai mult pe sub garduri, se scriu noi biletzele.

  Nu va trece mult shi vacutele nationale vor clama ca ai nostril copii trebuie sa fie progresisti, sa poarte curcubee, sa invete toleranta.
  Sa-I vedem atunci pe cefele groase.
 • +5 (7 voturi)    
  Editura Didactică (Vineri, 29 iunie 2018, 11:37)

  Celbland [utilizator]

  După modelul Tel Drum, EDP primește contracte imense, va fi dotată cu echipamente scumpe, se va transforma din regie autonomă în societate comercială, apoi va fi “privatizată” gratuit cu acțiuni la purtător.

  După care, Dragnea va spune că nu știe cine este proprietarul EDP, iar fanaticii pesediști vor spune că statul paralel are ceva cu el.
  • +1 (1 vot)    
   Trebuie data lege ca nu poate fi privatizata vreod (Vineri, 29 iunie 2018, 14:01)

   D-or [utilizator] i-a raspuns lui Celbland

   Investitia privata trebuie sa fie un cistig adaugat pentru societate, nu o preluare a unor investitii deja existente.

   In acest caz, societatea nu cistiga nimic.
 • +1 (3 voturi)    
  Sunt de acord (Vineri, 29 iunie 2018, 12:22)

  AMDATi [utilizator]

  Sunt anumite domenii in care legea cererii si ofertei nu functioneaza bine si o centralizare este mai buna. Tiparirea si redactarea manualelor scolare este unul din ele. Plus ca nu e un domeniu in care se invart sume uriase. Aplicarea de pana acum a liberalizarii in domeniul manualelor mai mult a generat coruptie, vezi puzderia de manuale auxiliare de calitate uneori indoielnica. M-am saturat de manuale scrise inghesuit, colorate strident si insuficiente, facute astfel incat sa fie necesare auxiliarele. Sorry Hotnews, sinteti automati in contra PSD, indiferent de subiect.
  • -2 (2 voturi)    
   Esti pe dinafara subiectului, (Vineri, 29 iunie 2018, 13:21)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui AMDATi

   dar ca orice neo-comunist vrei manuale unice. Stiai ca numarul max de pagini e impus de MEN? Ca pretul de achizitie e sub cel al unui caiet de dictando? Daca nu, mai bine taceai.
   • 0 (4 voturi)    
    EPD e solutia ca aceste restrictii sa dispara (Vineri, 29 iunie 2018, 13:58)

    D-or [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    Pentru ca manualele sa fie facute bine in interesul elevului si nu conform cerintelor unor licitatii.

    Vreau un exemplu de avantaj concret adus unui elev de manualele alternative!

    Elevul nu face nicio alegere si nu are nicio vina daca profesorii sai i-au ales - pentru toata scoala - un manual mai slab.

    Dar cit e de etica existenta unor manuale mai bune si a altora mai slabe?
    • +1 (1 vot)    
     Naivitate (Vineri, 29 iunie 2018, 14:21)

     Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui D-or

     ... ce a produs EDP e mai mult decât o dovada. Hârtie igienica... cu iz comunist. Ma indoiesc ca ai vazut vreodata un manual 'occidental' si stii cum e conceput si editat. Sub inteleapta calauza a unui minister care a distrus invatamantul, a facut din universitati fabrici de diplome si plagiatori, iti doresc ca fii si nepotii tai sa studieze dupa manuale EDP. Ai mei vor merge in strainatate, nu in cloaca numita invatamânt românesc pe care o admiri,


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by