Conducerea Camerei Deputaților a decis luni să introducă, în regim de urgență, dezbaterea inițiativei legislative a UDMR pe ordinea de zi a plenului. Este vorba de proiectul de lege care prevede utilizarea limbii maghiare în administrația locală dar și arborarea steagului secuiesc pe clădirile publice. Proiectul de lege are raport de respingere și cel mai probabil va fi respins la vot, în plen.

plen Camera DeputațilorFoto: AGERPRES

Comitetul liderilor de grup a decis ca inițiativa legislativă a UDMR să intre în regim de urgență în dezbaterea plenului fiind primul punct pe ordinea de zi a ședinței din 6 mai de la Camera Deputaților. Aceasta a fost adoptată tacită de către Senat și urma să intre in circuitul normal al dezbaterii în Camera Deputaților.

La Senat proiectul de lege a primit două avize favorabile dar nu a existat un raport final de recomandare pentru dezbaterea în plen. Vezi aici parcursul legii.

Proiectul de lege propune modificarea codului administrativ astfel:

  • Art. 94. – Folosirea limbii minorităţilor naţionale
  • (1) În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturile, serviciile publice deconcentrate, au obligaţia să asigure în raporturile cu aceştia, folosirea limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.
  • (2) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte entităţi juridice prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).
  • (3) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot adopta și folosi, alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri care să exprime identitatea etnică, istorică, culturală și economică a cetățenilor aparținând minorității naționale, locuitori ai unității administrativ-teritoriale în cauză

Președintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat săptămâna trecută că nu există o întelegere cu UDMR pe acest proiect de lege pentru că inițiativa Uniunii se suprapune cu textul Codului Administrativ aflat în vigoare. Cazanciuc a anunțat că deputații vor respinge iniţiativa legislativă potrivit căreia autorităţile locale sunt obligate să folosească limba unei minorităţi în localităţile în care aceasta are 20% din populaţie.