​BAC 2011 Sesiunea a II-a Baremul de corectare la examenul de Limba si literatura romana

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Luni, 29 august 2011, 15:24 Actualitate | Esenţial


Baremul de notare
Foto: Ministerul Educatiei
Ministerul Educatiei a publicat pe site baremul de evaluare si de notare a lucrarilor la examenul de Limba si literatura romana, desfasurat luni, 29 august. Potrivit baremului, nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Descarca de aici BAREMUL de la Limba si literatura romana

BAREMUL DE EVALUARE SI NOTARE

    •    Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
    •    Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
    •    Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I   (30 de puncte)
1. cate 1 punct pentru numirea oricaror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, odinioara - candva; alarmat - accelerat)  2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie in secventa indicata (de exemplu, marcheaza tonul nostalgic al rememorarii)   2 puncte
3. construirea oricarui enunt in care se foloseste corect o locutiune / expresie care contine verbul a se duce    2 puncte
4. precizarea corecta a tipului de perspectiva narativa (de exemplu, perspectiva subiectiva)   4 puncte
5. cate 2 puncte pentru transcrierea oricaror doua cuvinte din campul semantic indicat 2x2p= 4 puncte
6. cate 2 puncte pentru notarea oricaror doua motive literare prezente in text (de exemplu, amintirea, sarutul2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvata si nuantata a rolului interogatiei retorice din textul dat 4p/ prezentare superficiala 2p     4 puncte
8. - cate 1 punct pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului epic, prezente in textul dat (de exemplu, prezenta instantelor comunicarii narative - narator, personaje; folosirea naratiunii ca mod de expunere dominant, imbinat cu monologul interior sau descrierea)    2x1p=2 puncte
- cate 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecarei trasaturi mentionate 2x1p=2puncte
9. comentare adecvata si nuantata a secventei citate, in limita de spatiu indicata 4p/ comentare partial adecvata sau nerespectarea limitei de spatiu indicate 2 p    4 puncte

SUBIECTUL al II-lea   (30 de puncte)
    •    structura discursului de tip argumentativ:
- formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare partial adecvata 2p    4 puncte 
- utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/ locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p/ utilizare partial adecvata 2 p      4 puncte
    •    continutul argumentarii:
- formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de problematica propusa [formularile de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmatia.../ Autorul are dreptate cand afirma ca.../ Afirmatia autorului este corecta… nu se considera ipoteza]    2 puncte
- cate 3 puncte pentru enuntarea oricaror doua argumente [pro si/ sau contra] adecvate ipotezei     2x3p=6 puncte
- cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate   2x3p=6 puncte
- formularea unei concluzii pertinente   2 puncte
    •    respectarea normelor limbii literare si a limitei de spatiu indicate
- registrul stilistic adecvat cerintei    1 punct
- respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.)   2 puncte
- respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.)   2 puncte
- respectarea limitei de spatiu indicate      1 punct

SUBIECTUL al III-lea    (30 de puncte)
Continut - 16 puncte
- evidentierea oricarei trasaturi a nuvelei pentru care a optat candidatul, care face posibila incadrarea intr-o tipologie, intr-un curent cultural/ literar, intr-o perioada sau intr-o orientare tematica    4 puncte
- sustinerea unei opinii in concordanta cu cerinta 4p/ incercare de sustinere a opiniei, schematism 2p    4 puncte
- cate 1 punct pentru ilustrarea oricaror patru elemente de structura si compozitie ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea temei alese    4x1p= 4 puncte
- ilustrarea detaliata si nuantata a relatiilor dintre doua personaje, prin care se evidentiaza tema in nuvela aleasa 4p/ ilustrare schematica, ezitanta 2p     4 puncte

Redactare - 14 puncte
    •    organizarea ideilor in scris      3 puncte
- Se acorda 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: introducere, cuprins si incheiere, in care constructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica
- Se acorda 2 puncte pentru text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care constructia paragrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica
- Se acorda 1 punct pentru text vag organizat, fara evidentierea trecerii de la o idee la alta
    •    abilitati de analiza si de argumentare   3 puncte
- Se acorda 3 puncte pentru relatie adecvata idee-argument, utilizare de argumente convingatoare, formulare de judecati de valoare relevante
- Se acorda 2 puncte pentru relatie partial adecvata idee-argument, utilizare de argumente insuficient de convingatoare, formulare de judecati partial relevante
- Se acorda 1 punct relatie idee-argument inexistenta, idei nerelevante, schematism
    •    utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru continutul eseului, claritate a enuntului, varietate a lexicului, sintaxa adecvata - 2 p/ vocabular restrans, monoton 1p)     2 puncte
    •    ortografia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)  2 puncte
    •    punctuatia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)  2 puncte
    •    asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea     1 punct
    •    incadrarea in limita de spatiu indicata                    1 punct

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini si sa dezvolte subiectul propus.

Citeste si:

La proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul examenului de Bacalaureat 2011, sesiunea august-septembrie, a fost extrasa varianta de subiecte numarul 3. Subiectele si cerintele sunt asemanatoare celor din prima sesiune de examen. La primul punct, absolventii au avut de rezolvat noua cerinte pornind de la un fragment din romanul "Adela" de Garabet Ibraileanu.

SUBIECTELE DE EXAMEN Limba si literatura romana Varianta 3
 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
SUBIECTUL I      (30 de puncte)

Se da urmatorul text:
Birjarul a inchis portita in urma ei si, in clinchet de zurgalai, Adela s-a dus. De pe canapeaua de dinainte, si-a mai scos capul de cateva ori din landou, cu fluturari de voal - voalul care-mi dezmierdase buzele pe drumul spre Varatic si pe care de atunci nu si-l mai pusese niciodata - si, la o cotitura a drumului, dupa o dugheana darapanata, disparu intr-o singura clipa cea din urma fluturare a voalului roz.
In acest moment incepu trecutul. Ca o muzica de pe alte taramuri, reflectata intr-un ecou, erau toate cate se petrecusera in zilele fierbinti ale verii, care trecuse si ea… Cetatea Neamtului, Varaticul, Ceahlaul, drumurile pline de soare, noptile cu luna imi apareau acum ca un cortegiu al verii, care defilase repede si disparuse dupa orizont, condus de Adela.
"Fost-a, n-a fost, ori a fost vis?" Cuvintele astea simple, putin ca ridicole, scrise cu litere chirilice intr-o carte veche de stihuri, ma obsedeaza.
Ma duc sub copacul mare, unde i-am spus candva, odinioara… Da, i-am spus… I-am spus stangaci, ofensator de stangaci, subliniind ca nu vreau sa-i spun, dar i-am spus! Atunci mi-a dat mana ei mica si rece si putin din bratul ei rotund cu miros de ambra, cand i-am simtit inima in pulsul care batea alarmat sub buzele mele.
(G. Ibraileanu, Adela

Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte, cu privire la text:
1. Numeste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: odinioara, alarmat.   2 puncte
2. Explica rolul punctelor de suspensie in secventa: Ma duc sub copacul mare, unde i-am spus candva, odinioara…   2 puncte
3. Construieste un enunt in care sa folosesti o locutiune / expresie care sa contina verbul a se duce.   2 puncte
4. Precizeaza tipul de perspectiva narativa din textul citat.    4 puncte
5. Transcrie doua cuvinte din text care apartin campului semantic al timpului4 puncte
6. Noteaza doua motive literare din textul dat.    4 puncte
7. Prezinta rolul interogatiei retorice din textul dat.    4 puncte
8. Ilustreaza cu exemple din text doua trasaturi ale genului epic.    4 puncte
9. Comenteaza, in sase-zece randuri, urmatoarea secventa din textul dat: In acest moment incepu trecutul. Ca o muzica de pe alte taramuri, reflectata intr-un ecou, erau toate cate se petrecusera in zilele fierbinti ale verii, care trecuse si ea…    4 puncte

SUBIECTUL al II-lea    (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de randuri despre prietenie, pornind de la ideile sugerate de afirmatia lui Nichita Stanescu:
Prietenia nu este un dor, ci o prezenta. 

In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;  8 puncte
- sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei / a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;    16 puncte
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si limita de spatiu indicata.   6 puncte

Atentie! Formularile de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmatia…/ Autorul are dreptate cand afirma ca.../ Afirmatia autorului este corecta… nu se considera ipoteza.

SUBIECTUL al III-lea      (30 de puncte)

Redacteaza un eseu de doua-trei pagini, in care sa prezinti modul in care se reflecta o tema (banul, destinul, istoria, familia etc). intr-o nuvela studiata.

In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:
- evidentierea unei trasaturi care face posibila incadrarea nuvelei intr-o tipologie, intr-un curent cultural/ literar, intr-o perioada sau intr-o orientare tematica;
- sustinerea unei opinii despre modul in care tema aleasa este reflectata in nuvela studiata;
- ilustrarea a patru elemente de structura si de compozitie ale textului narativ, semnificative pentru tema aleasa (actiune, conflicte, relatii temporale si spatiale, perspectiva narativa, tehnici narative, incipit, final, limbaj etc.);
- ilustrarea relatiilor dintre doua personaje, prin care tema aleasa se evidentiaza in nuvela studiata.
 
Nota!
Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper);
pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris - 3 puncte; abilitati de analiza si de argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuatia - 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea - 1 punct; incadrarea in limita maxima de spatiu indicata - 1 punct)
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini si sa dezvolte subiectul propus.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

11246 vizualizari

 • +1 (1 vot)    
  mda (Luni, 29 august 2011, 16:06)

  eu [anonim]

  yeeeey, am scris tot (zic absolventii)

  bac promovat, pacientul mort :)))
  • 0 (0 voturi)    
   exercitiul 4 (Luni, 29 august 2011, 16:55)

   ciudat [anonim] i-a raspuns lui eu

   La exercitiul 4 nu aveam si perspectiva obiectiva...datorata persoanei I "am spus","ma duc","nu vreau sa-i spun" etc?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by