Curtea de Conturi a gasit o diferenta de peste 1,5 miliarde de lei intre bunurile care exista in realitate si cele din contabilitatea Ministerului Educatiei. Raportul pe 2013 al Curtii de Conturi arata ca nu toate terenurile si constructiile administrate de Minister au cadastrul facut, motiv pentru care nu sunt in inventarul institutiei. Auditorii au constatat "nereguli financiar-contabile in suma de cca 16.852 mii lei" la Centrul National de Evaluare si Examinare, care este si autoritate contractanta in cadrul licitatiei de manuale scolare digitale.

Sediul Ministerului EducatieiFoto: Agerpres

Inspectorii Curtii de Conturi spun in Raportul pe anul 2013 ca au identificat "plati necuvenite" de aproape 360.000 lei in programul "Bani de liceu", la inspectoratele scolare judetene Bistrita-Nasaud, Gorj si Mehedinti: parte dintre elevii care au primit bursa sociala "pe parcursul anului scolar nu au mai indeplinit conditiile de acordare, deoarece au inregistrat minimum 20 de ore de absente nejustificate si au obtinut sub nota 7 la purtare", dar bursa nu le-a fost retrasa.

Auditorii vorbesc si despre decontari la naveta scolara, fara existenta unor abonamente individuale pentru fiecare elev.

La Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, Curtea de Conturi noteaza ca in 2013 profesori din comisiile de BAC si Evaluare Nationala au primit "necuvenit" 89.000 lei - dupa ce inspectorii au verificat numarul lucrarilor corectate de catre fiecare profesor evaluator. Tot in acest judet, raportul mentioneaza distribuiri de rechizite scolare unor persoane care nu au indeplinit criteriile sau chiar in lipsa unor cereri. Pe langa acestea, la nivelul inspectoratului "nu s-a virat la bugetul statului sau la bugetele locale suma totala de 101 mii lei, reprezentand sume incasate, cuvenite din inchirierea bunurilor proprietate public".

Nereguli au gasit auditorii si in Teleorman, unde la reabilitarea cladirii Clubului copiilor din Rosiorii de Vede "s-au constatat mai multe incalcari ale legislatiei (...), care au determinat un prejudiciu in suma de 898 mii lei". In acest caz, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria.

In Suceava, Parchetul a fost sesizat cu privire la faptul ca inspectoratul a efectuat plati de 749 mii lei pentru activitati care nu au avut loc, se arata in raport.

La capitolul "Recomandari", Curtea de Conturi mentioneaza ca "se va urmari aprobarea si implementarea Ordinului privind aprobarea structurilor functionale pentru personalul de conducere si a criteriilor de stabilire a indemnizatiilor de conducere specifice din inspectoratele scolare, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din unitatile conexe, care sa asigure respectarea stricta a prevederilor legale in domeniul mentionat". Este vorba despre proiectul de ordin pe care HotNews.ro l-a prezentat in exclusivitate, in urma cu o saptamana, criticat puternic de sindicate si retras imediat de catre ministrul Sorin Cimpeanu.

Curtea de Conturi a publicat saptamana trecuta Raportul public pe anul 2013.

Citeste pe larg care sunt neregulile identificate de Curtea Conturi la Ministerul Educatiei - potrivit raportului pe 2013:

"Curtea de Conturi a constatat abateri si deficiente atat la Ministerul Educatiei Nationale, cat si la entitatile aflate in subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa", anunta autorii raportului, care prezinta "cele mai semnificative" abateri:

 • Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale, incheiate pentru anul 2013, privind contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor de stat si bugetul fondurilor speciale, nu concorda cu datele din evidenta fiscala. Ca urmare a auditului, s-a solicitat recuperarea sumei de 425 mii lei de la Casa de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti, reprezentand indemnizatii pentru concedii medicale achitate din bugetul de stat.
 • Au fost evidentiate eronat si mentinute in contul 'Sume de mandat', fonduri care trebuia regularizate cu bugetul statului la finele anului 2013, reprezentand garantii de participare (5.410 mii lei) si drepturi salariale pentru membrii echipelor de implementare a proiectelor (1.500 mii lei), sumele fiind virate in timpul misiunii de audit.
 • Valoarea bunurilor apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea MEN, inregistrat in evidenta contabila, nu corespunde cu valoarea bunurilor de aceeasi natura, evidentiate in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, primite in administrarea entitatii auditate si a unitatilor din subordine/coordonare, existand o diferenta de 1.518.308 mii lei.
 • In evidentele cadastrale si de publicitate imobiliara (in Cartea funciara si in Registrul cadastral al imobilelor) nu sunt inregistrate toate bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului, respectiv terenuri si constructii aflate in administrarea MEN, din cauza neexecutarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara.
 • Operatiunea de inventariere anuala a patrimoniului nu a fost organizata, executata si valorificata, constatandu-se mai multe abateri de la legalitate si regularitate (...).
 • Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la efectuarea unor deplasari interne s-a facut cu incalcarea normelor legale, ceea ce a condus la prejudicierea bugetului entitatii si, implicit, a bugetului de stat, cu suma estimata de 32 mii lei.
 • In baza unor reglementari inadecvate emise de MEN, la Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov au fost efectuate cheltuieli de personal care exced cadrului legal, prin acordarea indemnizatiei de conducere pentru administratorul financiar (patrimoniu), in procent de 40% la salariul de incadrare, ceea ce a condus la un prejudiciu de peste 17 mii lei.
 • Ca urmare a auditarii transferurilor de fonduri publice catre unele entitati din subordinea/coordonarea/sub autoritatea ordonatorului principal de credite, la Centrul National de Evaluare si Examinare s-au constatat erori/nereguli financiar-contabile in suma de cca 16.852 mii lei. [N.Red: Amintim ca Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) are calitatea de autoritate contractanta in cadrul licitatiei de manuale scolare digitale si este si institutia care realizeaza subiectele pentru examenele nationale]
 • La ISJ Arad s-a constatat mentinerea in contul 'Active fixe corporale in curs' a unor lucrari de reabilitare scoli, finalizate pana in anul 2010, in suma de 10.012 mii lei.
 • La ISJ Bihor s-a constatat inregistrarea eronata in evidenta contabila a unor cladiri si terenuri, in suma de 8.146 mii lei.
 • Au fost stabilite plati necuvenite, in suma de peste 358 mii lei (ISJ Bistrita-Nasaud - 135 mii lei, ISJ Gorj - 97 mii lei, ISJ Mehedinti - 36 mii lei), datorita faptului ca unii elevi care, desi se incadrau in conditiile de acordare a bursei sociale din programul 'Bani de liceu', din punct de vedere al venitului lunar brut pe membru de familie, pe parcursul anului scolar nu au mai indeplinit conditiile de acordare, deoarece au inregistrat minimum 20 de ore de absente nejustificate si au obtinut sub nota 7 la purtare, caz in care cuantumul lunar al bursei nu a fost revizuit.

Auditorii de la Curtea de Conturi au constatat in 2013 nereguli si la decontarea navetelor scolare: "S-au platit, in mod necuvenit, sume de peste 1.103 mii lei agentilor economici care prestau serviciul de transport gratuit al elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, din care: la ISJ Botosani - 944 mii lei, si la ISJ Bistrita-Nasaud - 159 mii lei".

La inspectoratul scolar judetean Botosani, la nivelul scolilor din judet "a fost decontata suma de 944 mii lei si a fost inregistrata suma de 1.463 mii lei drept cheltuieli transport elevi (930 mii lei - catre agenti economici prestatori ai acestui serviciu si 533 mii lei - catre elevi), fara ca la baza platilor sau a inregistrarii obligatiei sa existe documente justificative legal intocmite, respectiv abonamente individuale pentru fiecare elev beneficiar al dreptului de decontare", se arata in raport.

Amintim ca anul 2013 a fost marcat de proteste ale elevilor din mai multe judete, pentru ca abonamentele pentru naveta scolara nu le erau decontate. Criza majora in invatamant: zeci de mii de elevi din mediul rural nu si-au primit de jumatate de an banii pentru naveta scolara, scria in mai 2013 HotNews.ro. Ministrul al Educatiei la acea vreme era Remus Pricopie, care a sustinut plafonarea decontarilor pentru navetele scolare. Detalii aici

Inspectorii de la Curtea de Conturi au identificat urmatoarele probleme la Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, pe anul 2013:

- s-au platit necuvenit 89 mii lei ca drepturi acordate profesorilor evaluatori care au facut parte din comisiile de bacalaureat si din cele de evaluare nationala a absolventilor clasei a VIII-a, in anul scolar 2012-2013, constatate in urma confruntarii numarului de lucrari corectate de catre fiecare profesor evaluator, rezultat din borderourile de evaluare, cu numarul lucrarilor corectate inscris in adeverintele care au stat la baza solicitarii fondurilor de la ISJ Gorj.

- au fost distribuite pachete de rechizite scolare, in valoare de 81 mii lei, in conditiile in care nu a fost indeplinit criteriul de eligibilitate privind venitul brut lunar pe membru de familie, in unele cazuri fara sa existe cereri formulate pentru pachetele de rechizite, iar in alte cazuri cererile nu au fost insotite de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie a anului respectiv.

- nu s-a virat la bugetul statului sau la bugetele locale suma totala de 101 mii lei, reprezentand sume incasate, cuvenite din inchirierea bunurilor proprietate public.

Auditorii au descoperit nereguli si in Teleorman; la reabilitarea cladirii Clubului copiilor din Rosiorii de Vede, inspectorii spun ca "s-au constatat mai multe incalcari ale legislatiei in legatura cu angajarea, executia si decontarea lucrarilor de investitii, care au determinat un prejudiciu in suma de 898 mii lei, pentru care s-au calculat, pana la data de 28.02.2014, dobanzi si penalizari de intarziere in suma de 329 mii lei". Curtea de Conturi anunta ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria, in legatura cu abaterile constatate.

Si Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a fost sesizat cu privire la abaterile descoperite de Curtea de Conturi la Inspectoratul Scolar Judetean Suceava. Raportul arata ca inspectoratul a efectuat plati de 749 mii lei pentru activitati care nu au avut loc, obiectivele de investitii fiind la scoli din localitatile Ciumulesti, Frasin si Vama. Raportul mentioneaza, insa, ca "in timpul si ca urmare a verificarilor s-au virat la bugetul de stat venituri suplimentare in suma de 7.073 mii lei (6.918 mii lei la ordonatorul principal de credite) si au fost recuperate si virate la bugetul statului prejudicii in suma de 123 mii lei".

La capitolul "Recomandari", Curtea de Conturi mentioneaza ca "se va urmari aprobarea si implementarea Ordinului privind aprobarea structurilor functionale pentru personalul de conducere si a criteriilor de stabilire a indemnizatiilor de conducere specifice din inspectoratele scolare, din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din unitatile conexe, care sa asigure respectarea stricta a prevederilor legale in domeniul mentionat".

Amintim ca HotNews.ro a prezentat in exclusivitate, in urma cu o saptamana, exact proiectul de ordin al ministrului educatiei despre care Curtea de Conturi vorbeste mai sus. Numeroase prevederi ale proiectului au fost criticate de sindicate, iar ministrul Sorin Cimpeanu a anuntat ca a retras acest proiect, dar ca va relua discutiile pe acest subiect.

Citeste si: