Starea de alertă, care a fost declarată vineri de către prefectul Capitalei Alin Stoica la solicitarea primăriei Sector 1 condusă de Clotilde Armand pe fondul crizei gunoaielor, este o măsură extraordinară care se impune pe fondul unor crize ce nu pot fi rezolvate pe căi normale.

Gunoaie pe străzile din BucureștiFoto: Hotnews
  • Pe timpul stării de alertă din Sectorul 1 consilierii locali pot decide chiar și rezilierea contractului cu Romprest și pot contracta de urgență, suplimentar și fără licitație, serviciile de salubritate astfel încât să elimine cauzele urgenței, adică colectarea deșeurilor de pe străzi și igienizarea Sectorului 1

UPDATE 15.20 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 a adoptat hotărârea privind declararea stării de alertă

Conform hotărârii, printre măsurile care vor fi luate se numără:

- contractarea, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, de servicii de colectare, transport şi sortare a gunoiului menajer şi stradal în regim de maximă urgenţă de la operatori autorizaţi numai pentru perioada stării de alertă;

- întocmirea unei strategii pe termen mediu de către autorităţile publice locale ale Sectorului 1 privind prevenirea apariţiei tipului de risc generat de eşecul serviciului public de salubrizare;

- intensificarea controalelor privind depozitarea ilegală de deşeuri de către Poliţia Locală Sector 1, cu sprijinul Poliţiei Române;

- autorităţile publice locale ale Sectorului 1 vor asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Romprest,

---

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 1 a cerut din nou Prefecturii Capitalei să declare starea de alertă în sector pentru 30 de zile, din cauza situației sanitare cauzate de necolectarea gunoiului de către Romprest Service SA. Este a doua solicitare de acest fel făcută de Primăria condusă de Clotilde Armand, prima fiind respinsă de către prefect.

În Sectorul 1 s-au acumulat aproximativ 2.691 de tone de deșeuri de la populație, instituții publice și agenți economici, iar depozitarea necontrolată a unei astfel de cantități de deșeuri, în creștere continuă, reprezintă o criză cu riscuri multiple, după cum susține administrația locală

Primăria Sectorului 1 a transmis miercuri, printr-un comunicat de presă, că decizia a fost luată în baza unei analize de risc a stării actuale din sector, fundamentată pe un raport al Compartimentului Protecția Mediului al Poliției Locale Sector 1 și a unei note privind deficiențele activităților de curățenie stradală realizată de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1.

Ce înseamnă Starea de Alertă

Starea de alerta este reglementată de ordonanța de urgență 21 din 2004 şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă.

Starea de alertă la nivel naţional ori pe teritoriul mai multor judeţe se face prin ordin al ministrului de Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României.

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă care a determinat declararea stării de alertă, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge, după caz.

Pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplica cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege.

În forma sa inițială, dar care a fost modificată în 2005, pe timpul stării de alertă se putea dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia României, republicată, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forţate, dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. Această prevedere a fost eliminată prin legea de aprobare a ordonanței.

Articolul 53 din Constituție prevede că „exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”. De asemenea, „restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

Într-un astfel de scenariu, cu Starea de Alertă declarată, consilierii locali ai Sectorului 1 pot decide chiar și rezilierea unilaterală a contractului cu Romprest și pot contracta de urgență servicii suplimentare de salubritate astfel încât să elimine cauzele urgenței, adică colectarea deșeurilor de pe străzi și igienizarea Sectorului 1

Ministerul Finanțelor: Romprest, prejudiciu de peste 243 de milioane de lei datorat Primăriei Sector 1

O echipă de intervenție de la Ministerul Finanțelor a venit la Primăria Sectorului 1, iar după 6 luni s-a ajuns la concluzia că există un prejudiciu de peste 243,8 milioane lei, iar contractul de delegare al Romprest „a fost atribuit printr-o procedură pe care Sectorul 1 a pregătit-o și derulat-o cu nerespectări flagrante ale prevederilor legale”, a anunțat Clotilde Armand.

Printre concluziile raportului:

  • ’’Astfel spus, Romprest reclamă că Sectorul 1 nu ar raporta toate sumele pe care Romprest consideră că Sector 1 le-ar datora către Romprest. Ori, în contextul în care Sector 1 a plătit către Romprest fără bază legală și contractuală, în sarcina Romprest regăsindu-se o creanță a bugetului local în valoare de 243.896.931 lei, reclamația Romprest, conform căreia Sector 1 nu ar raporta toate ca plăți restante valoarea tuturor facturilor emise, nu poate fi luată în calcul’’;

Ședinţă a Consiliului Local pe tema rezilierii contractului cu Romprest

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat pentru vineri o şedinţă de îndată a Consiliului Local pe tema rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu Compania Romprest Service SA.

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare se află un singur proiect de hotărâre, privind mandatarea primarului Sectorului 1 în vederea promovării unei acţiuni având ca obiect rezilierea contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 1, a anunţat autoritatea locală.

Conform Primăriei Sectorului 1, adoptarea proiectului de hotărâre conduce la: sesizarea instanţei de judecată cu o acţiune având ca obiect rezilierea contractului de delegare; respectarea principiului continuităţii serviciului de utilitate publică; sancţionarea neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale de către operatorul delegat al serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 1.

Gunoaiele din Sectorul 1, necolectate de peste 20 de zile, s-au acumulat pe străzi și în zona centrală

Conform analizei, deșeurile din sectorul 1 nu sunt colectate de peste 20 zile, acumulându-se pe străzi, în special în zona centrală și în zonele cu tranzit intens.

Primăria condusă de Clotilde Armand spune că, începând cu 27 iunie, s-a constatat, în urma acțiunilor desfășurate de Poliția Locală Sector 1 și a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni, că serviciul de salubrizare asigurat de compania Romprest Service SA nu mai funcționează în Sectorul 1, aducându-se astfel atingere principiilor care reglementează acest serviciu public:

  • protecția sănătății populației;
  • responsabilitatea față de cetățeni;
  • conservarea și protecția mediului înconjurător;
  • asigurarea calității și continuității serviciului.

Conform Primăriei, în Sectorul 1 s-au acumulat aproximativ 2.691 de tone de deșeuri de la populație, instituții publice și agenți economici.