EXCLUSIV Haosul și neregulile grave din transplant, confirmate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății: În România nu a existat și nu există un sistem care să țină evidența organelor donate și unde ajung acestea

de Alina Neagu     HotNews.ro
Luni, 9 septembrie 2019, 19:43 Actualitate | Sanatate


Transplant
Foto: Pixabay
În România "nu a existat și nu există un sistem integrat de identificare a donatorului și a primitorului care să poată identifica fiecare donare și fiecare dintre organele și primitorii asociate acesteia, respectiv trasabilitatea în toate etapele lanțului de la donare la transplant sau distrugere" - este una dintre concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant, document obținut de HotNews.ro. Concluziile documentului oficial al Ministerului Sănătății confirmă haosul și neregulile grave despre care s-a vorbit în ultimii ani în ceea ce privește domeniul transplantului, marcat de scandaluri răsunătoare.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a fost obținut de deputatul USR Emanuel Ungureanu, după ce a făcut o plângere administrativă împotriva Ministerului Sănătății. Instituția condusă de Sorina Pintea a refuzat, inițial, să îi pună la dispoziție raportul în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Emanuel Ungureanu a depus, săptămâna trecută, o plângere la Direcția Națională Anticorupție formulată pe baza raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant.

Potrivit documentului citat, "Registrul Național de Transplant nu reflectă situația reală privind activitatea de transplant desfășurată în România (conținutul registrelor naționale ANT pe categorii de organe) întrucât persoanele care gestionează Registrul Național de Transplant, desemnate prin Ordin al Ministerului Sănătății, nu introduc în Registrul Național de Transplant date/informații în timp real despre persoanele implicate în activitatea de transplant din România (donatori/receptori)."

Raportul redactat după controlul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant arată, de asemenea, că "lipsa din Registrul Național de Transplant și la Agenția Națională de Transplant a informațiilor privind trasabilitatea organelor de la donare/prelevare la transplant contravine prevederilor art. 10 - trasabilitatea din Directiva 2010/45/UE, privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele destinate transplantului."

"Drept urmare, se poate spune că în România nu a existat și nu există un sistem integrat de identificare a donatorului și a primitorului care să poată identifica fiecare donare și fiecare dintre organele și primitorii asociate acesteia, respectiv trasabilitatea în toate etapele lanțului de la donare la transplant sau distrugere" - este concluzia raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant.

Conform documentului, Registrul Național de Transplant "trebuia înființat de ANT încă din anul 2005, după promulgarea Legii 588/21.12.2004 (privind înființarea Agenției Naționale de Transplant - n.red.) însă el a fost înființat mai târziu, abia în anul 2009", după ce a fost emis un Ordin de ministru în acest sens - Ordinul nr. 477/2009.


Concluziile Corpului de Control al Ministerului Sănătății după controlul la Agenția Națională de Transplant:

 • Potrivit prevederilor art.3, litera b din Legea 588/21.12.2004, în vederea exercitării atribuțiilor în domeniul activității de transplant de organe, țesuturi și celule umane, ANT avea printre altele ca atribuție: "înființează și gestionează Registrul Național de Transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, precum și alocarea grefoanelor umane după regulile stabilite de consiliul științific (al ANT - n.red.)."
 • În anul 2006, la un an de la înființare, Agenția Națională de Transplant încheie primul contract de furnizare de servicii cu firma Online Services SRL, contract ce avea ca obiect "gestionarea de către această firmă a domeniului de internet www.transplant.ro, generarea căsuțelor de poștă electronică, administrarea site-ului web www.transplant.ro, livrarea și întreținerea unei pagini web securizate, întreținerea serverelor ANT, întreținerea datelor publicate de agenție prin www.transplant.ro și întreținerea programului pentru gestiunea economică. Acest contract a fost prelungit implicit an de an, conform clauzelor contractuale, până în anul 2009".
 • În anul 2009, ANT a încheiat un nou contract de prestări servicii cu Online Services SRL, contractul cu nr.21/05.01.2009, obiectul acestuia fiind:
 • licența aplicației utilitare internet a gestiunii Codului unic ANT (CUIANT) - Registrul Electronic de Transplant (înregistrată ORDA) în domeniul transplant.ro
 • licența aplicației utilitare pentru gestiunea economică Winban - contabilitate (înregistrată ORDA).
 • "Ulterior și până la data prezentei misiuni de control au fost încheiate contracte anuale tot cu această firmă și cu aceleași activități stipulate la obiectul contractului", se menționează în raport.
 • Deși se stipula prin Legea 588/2004 art.3, litera b, înființarea și gestionarea Registrului Național de Transplant, regulile privind gestionarea RNT au apărut abia în anul 2009, la 5 ani diferență de la promulgarea Legii 588/2004 (privind înființarea Agenției Naționale de Transplant - n.red.), odată cu emiterea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant.
 • Numai că Agenția Națională de Transplant nu a putut vreodată gestiona (2005-prezent) Registrul Național de Transplant și implicit coordona și supraveghea fiecare acțiune de prelevare și transplant (activități care ar fi trebuit să se regăsească și în RNT) ca urmare a faptului că niciun salariat al Agenției Naționale de Transplant (implicit directorul executiv) nu a fost nominalizat/desemnat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 477/2009 ca persoană responsabilă cu gestionarea datelor registrului.
 • Această situație a fost prezentată și în răspunsul transmis de către SC Online Service la solicitarea Agenției Naționale de Transplant nr. 2019 din 16 iulie 2018 de a gestiona datele din Registrul Național de Transplant: "Motivul pentru care Agenția Națională de Transplant nu are un operator care să gestioneze datele înscrise de operatorii nominalizați prin Ordinul Ministerului Sănătății 477/2009 decurge din legislația actuală:
 • nu este nominalizat de Ordinul Ministerului Sănătății
 • nu este definit rolul operatorului Agenției Naționale de Transplant, responsabilitățile etc. ..."
 • Registrul Național de Transplant nu cuprinde și datele stipulate la art. 148, alin. 6 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și anume: 'fiecare prelevare de organ, țesut sau celulă de origine umană de la un donator decedat este anunțată imediat și înregistrată în Registrul Național de Transplant la Agenția Națională de Transplant, conform procedurilor stabilite prin Ordin al ministrului Sănătății; în cazul donatorilor vii, aceste date sunt raportate Agenției Naționale de Transplant la fiecare 6 luni.'
 • Această situație a fost consecința faptului că:
 • Nu există o completare a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 477/2009 cu această prevedere, ci doar stipulează la art. 4, alin. 1, că ANT avea rolul de a gestiona activitățile de transplant prin atribuirea unui Cod CUIANT în baza unor date prevăzute în Anexa Nr. 2 - datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant: nume, prenume, cod numeric personal, grup sanguin, telefon, adresă, diagnostic, MELD, HLA.
 • Nu au fost respectate prevederile art. 3, punctul 6 din Ordinul Ministerului Sănătății 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală, în sensul că ANT trebuia să primească lunar rapoarte privind numărul potențialilor donatori aflați în moarte cerebrală de la responsabilii nominalizați la art. 2 alin. 1 din același act normativ, rapoarte care nu au fost identificate la ANT la data controlului.
 • Componența comisiei cu responsabilii regionali: București - conf. dr. Ioana Grințescu; Iași - asist. univ. dr. Mihaela Blaj; Târgu Mureș - prof. dr. Sanda Copotoiu; Cluj Napoca - conf. dr. Natalia Hagău; Timișoara - prof. dr. Dorel Săndesc.
 • Corpul de Control al Ministerului Sănătății a constatat că "aplicația informatică 'web securizate CUIANT', parte integrantă a Registrului Național de Transplant, nu se află în proprietatea entității".
 • Mai mult, potrivit art. 1 alin. (2) și (3) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 477/2009, Registrul Național de Transplant asigură monitorizarea continuă a activității de transplant conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant. Registrul Național de Transplant este compus din registre naționale specifice. De asemenea, potrivit art. 3 și art. 4 din ordinul menționat anterior: 'orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în Registrul Național de Transplant; înscrierea în Registrul Național de Transplant are drept consecință atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT'.
 • Potrivit Corpului de Control al Ministerului Sănătății, ANT a încheiat cu firma Online Services contracte pentru livrarea aplicației web securizate CUIANT, iar raportul Corpului de Control constată că "aplicația web securizate CUIANT, deși este integrată într-o altă aplicație ce aparține furnizorului, nu este în proprietatea Agenției Naționale de Transplant".
 • Practic, echipa de audit a Curții de Conturi a constatat că "algoritmul de calcul prin care este eliberat codul CUIANT este în proprietatea SC Online Services SRL, fiind înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), așa cum rezultă din documentele anexate contractelor încheiate cu ANT".
 • Echipa de audit a Curții de Conturi a ajuns, de asemenea, la concluzia că "Agenția Națională de Transplant a plătit furnizorului SC Online Services SRL servicii care nu au făcut parte din obiectul contractelor încheiate în perioada 2014-2016, valoarea totală a acestor servicii fiind de 155.940 de lei."
 • Referitor la contractele încheiate între Agenția Națională de Transplant și Online Services ce aveau ca obiect "livrarea aplicației web securizate CUIANT", echipa de control a Ministerului Sănătății a constatat că "acest lucru nu s-a realizat, aplicația fiind în proprietatea furnizorului, iar punerea în funcțiune a aplicației nu s-a efectuat conform legislației, nefiind efectuată recepția acesteia (entitatea nu deține proces verbal de recepție)."
 • "Dependența activității informatice privind Registrul Național de Transplant de o societate privată conduce la riscul ca date cu caracter confidențial să fie făcute publicității", subliniază raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății.
 • Anca Baculea, directorul Agenției Naționale de Transplant la data controlului efectuat de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, arăta, potrivit raportului, că "Modul în care funcționează azi Registrul Național de Transplant nu răspunde scopului și activității de transplant, mai precis RNT-ul asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant - aceste proceduri lipsesc, nu au fost niciodată stabilite și prin urmare nu sunt implementate. Persoanele desemnate prin Ordin nr. 477/2009 de Ministerul Sănătății, cărora li s-a acordat user și parolă, pot doar introduce datele în Registrul național specific. Printr-o carență legislativă s-a omis desemnarea persoanelor responsabile în monitorizarea și gestionarea tuturor datelor, așa încât nimeni nu poate verifica corectitudinea datelor introduse și momentul în care sunt introduse. ANT-ul nu deține informații în dinamică privind listele de așteptare din cadrul unităților acreditate să desfășoare activitatea de transplant, neputând duce la îndeplinire art. 12, alin (B) din Ordinul MS nr. 183/10.03.2005: 'asigură monitorizarea continuă a listelor de așteptare'."
 • Una dintre concluziile care apar în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății este că: "Față de cele prezentate mai sus, rezultă faptul că Registrul Național de Transplant nu reflectă situația reală privind activitatea de transplant desfășurată în România (conținutul registrelor naționale ANT pe categorii de organe) întrucât persoanele care gestionează RNT, desemnate prin Ordin de ministru, nu introduc în Registrul Național de Transplant date/informații în timp real despre persoanele implicate în activitatea de transplant din România - donatori/receptori."
 • Corpul de Control a mai constatat că "Având în vedere atribuțiile ANT prevăzute în legislația în vigoare, faptul că ANT este singura instituție competentă în domeniul activității de transplant din România, precum și clauzele de confidențialitate agreate în contracte, se poate concluziona că furnizorul (SC Online Services - n. red.), prin relația contractuală promovată, impune în permanență încheierea de noi contracte cu ANT în scopul exploatării acestei aplicații informatice, cel puțin până la 31.12.2020. Astfel, apreciem că se menține în permanență o dependență a activității informatice privind Registrul Național de Transplant de o societate privată, aceasta fiind proprietara aplicației informatice care gestionează aceste activități."
 • Conform documentelor verificate la data controlului realizat de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, "la ANT se regăsesc în copie doar Fișele de identificare ale donatorului (cu caracteristicile donatorului) și Fișa de prelevare organe și țesuturi (pe fișă neidentificându-se și câte organe au fost prelevate în cazul organelor pereche de tip rinichi, plămâni) - tipizate legiferate prin Ordinul Ministerului Sănătății 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. În ANT nu există nicio informație privind etapele lanțului de la donare până la transplant sau distrugere și nici nu există un sistem de identificare între donator și primitor, neputându-se identifica asocierea dintre fiecare donare cu fiecare dintre organele prelevate și primitorii asociați acestora."
 • "Lipsa din Registrul Național de Transplant și la Agenția Națională de Transplant a informațiilor privind trasabilitatea organelor de la donare/prelevare la transplant contravine prevederilor art. 10 - trasabilitatea din Directiva 2010/45/UE, privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele destinate transplantului. Drept urmare, se poate spune că în România nu a existat și nu există un sistem integrat de identificare a donatorului și a primitorului care să poată identifica fiecare donare și fiecare dintre organele și primitorii asociate acesteia, respectiv trasabilitatea în toate etapele lanțului de la donare la transplant sau distrugere", concluzionează Corpul de Control al Ministerului Sănătății.
 • "În vederea inițierii primilor pași în realizarea trasabilității organelor de la prelevare la transplant, în data de 18.04.2018, ANT, prin directorul executiv, a înaintat către Ministerul Sănătății adresa nr. 1053 înregistrată la cabinet ministru cu nr. 3494/11.04.2018 cu propuneri privind completarea Ordinului Ministerului Sănătății 1170/2014 de aprobare a modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea 95/2006 prin introducerea unei anexe - Fișă receptor de transplant organe - anexa 18 care are prevăzută alocarea de cod CUIANT și la donator", se mai arată în raport.

Măsuri propuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății:


 • 1. Stabilirea valorii aplicației web securizată CUIANT pusă la dispoziția ANT de către furnizor.
 • 2. Clarificarea și definirea drepturilor juridice pe care ANT le are asupra aplicației web securizate CUIANT, implicit asupra Registrului Național de Transplant.
 • 3. Stabilirea valorii plăților reprezentând servicii nesolicitate prin contractele încheiate cu furnizorul și efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în evidența financiar-contabilă.
 • 4. Definirea cu claritate în contractul cu furnizorul SC Online Services SRL a activităților ce urmează a fi realizate, precum și stabilirea valorii fiecărei activități în parte, în scopul evitării plăților pentru servicii necuprinse în contracte, având în vedere că unele din acestea au generat active ce trebuiau înregistrate în patrimoniul entității.
 • 5. Recuperarea de la furnizorul de servicii/persoanele responsabile a sumei de 155.940 lei, reprezentând contravaloare servicii nesolicitate prin contractele încheiate în perioada 2014-2016.
 • 6. Procedura înregistrării datelor în Registrul Național de Transplant, în conformitate cu art. 4 din Ordinul Ministerului Sănătății 1527/16.12.2014,


Corpul de Control, trimis la Agenția Națională de Transplant de Sorina Pintea

Controlul Corpului de control al Ministerului Sănătății la Agenția Națională de Transplant a avut loc în vara anului 2018, în urma unei decizii a ministrului Sorina Pintea, iar raportul a fost finalizat în decembrie anul trecut.

În mandatul său de ministru al Sănătății, Sorina Pintea a schimbat deja doi directori ai Agenției Naționale de Transplant: Anca Baculea Mureșan l-a înlocuit pe Radu Deac (director al ANT din decembrie 2013) în iulie 2018, iar în martie 2019, Radu Zamfir a fost numit la conducerea Agenției Naționale de Transplant în locul Ancăi Baculea Mureșan.

HotNews.ro scria, într-un articol publicat în martie anul acesta, că datele din Registrul Național de Transplant - care, potrivit legii, asigură monitorizarea permanentă a activității de transplant în România - au ajuns să fie controlate complet din afara Agenției Naționale de Transplant, prin intermediul unei firme IT apropiate de Victor Zota, fost director al ANT în perioada 2006-2009, condamnat cu suspendare în 2014 în primul dosar de trafic de ovule umane din România. Acuzația apare într-o plângere depusă în septembrie anul trecut la DIICOT de Anca Baculea Mureșan, care a fost directorul ANT până la începutul lunii martie, iar documentul a fost obținut în exclusivitate de HotNews.ro. Plângerea depusă de Anca Baculea a fost, între timp, clasată de DIICOT.

În plus, Victor Zota a fost, mulți ani, "coordonator național de transplant", o funcție despre care Vlad Voiculescu spunea, în timpul mandatului său de ministru al Sănătății, că "nu există" din punct de vedere legal. Zota a fost îndepărtat din această funcție de Sorina Pintea, la începutul anului.


Citește și:Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3913 vizualizari

 • +3 (3 voturi)    
  Doar n-ati chiar crezut (Marţi, 10 septembrie 2019, 8:36)

  fat.cat [utilizator]

  Ca cineva chiar a dorit vreodata ca acest registru sa functioneze pe bune si chiar sa se poata afla trasabilitatea (sic!) organelor si tesuturilor donate in RO. Doamne fereste! Sa se poata afla oficial cum au fost distribuite aceste organe de fapt? Mai mult sau mai putin discretionar? Pe ce criterii? De “personalitate artistica”? (doar un exemplu).
  Cine a zis “mafia transplantelor” a fost bland. Rusine, stat de doi bani! Asteptati sa va mai doneze cineva vreodata un fir de par.
 • +2 (2 voturi)    
  acest zota (Marţi, 10 septembrie 2019, 9:26)

  mishu72 [utilizator]

  a facut obiectul unui reportaj al cunoscutei emisiuni itaiene "Le Iene" din toamna anului 2008 despre traficul de rinichi in Romania. Urez echipei "Hotnews" cercetare placuta ( pentru a doua oara )!
 • +3 (3 voturi)    
  Nimic nu e haotic in Romania (Marţi, 10 septembrie 2019, 9:37)

  justin puscasu [utilizator]

  Sistemele care par haotice sunt de fapt gandite sa optimizeze fluxul spagilor.
  In unele domenii (Sanatate, Politie) aceasta organizare omoara oameni. Daca unele cazuri devin prea vizibile pentru presa, se procedeaza la o rotatie a cadrelor, dupa care totul revine la "normal".


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by