HotNews.ro a obținut proiectul de lege care reglementează exploatarea zăcămintelor offshore și onshore.

Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu, Kelemen HunorFoto: Guvernul Romaniei

Potrivit proiectului aprobat în Coaliție, exploatarea gazelor din Marea Neagră va putea începe din 2026. De asemenea, se va elimina impozitul suplimentar pentru companii în cazul veniturilor suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 85 lei/MWh". Cu alte cuvinte, pentru prețuri de sub 85 lei/MWh, producătorii nu vor achita niciun impozit pe veniturile suplimentare.

Proiectul de lege a fost inițiat de către ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, și este semnat de liderii Coaliției Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambucian.

În expunerea de motive, inițiatorii explică faptul că, pentru a obține un sistem fiscal competitiv şi a permite investitorilor un nivel normal al rentabilității, este necesară "eliminarea impozitării suplimentare a veniturilor pentru preturile de vânzare la care investitorii nu realizează supraprofituri cu menținerea grilei de impozitare în cazul veniturilor suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 85 lei/MWh".

De asemenea, se argumentează că „impozitul pe veniturile suplimentare şi impozitul pe profit și sunt două impozite diferite și de aceea este necesară o bază impozabilă corespunzătoare, determinată în mod adecvat". Astfel cele două impozite au reguli diferite de determinare, așadar, potrivit practicii internaționale relevante, nu se justifică limitarea unui drept de deducere stabilit prin reguli general aplicabile impozitului pe profit, prin deducerea aplicabilă pentru impozitul pe veniturile suplimentare.

Totodată, legea reglementează regimul fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3.000m.

Principalele modificări propuse în legea offshore și onshore

 • eliminarea impozitării suplimentare a veniturilor pentru preturile de vânzare la care investitorii nu realizează supraprofituri (între 45,71 lei/MWh şi 85 lei/MWh), cu menținerea grilei de impozitare în cazul veniturilor suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 85 lei/MWh.
 • creșterea de la 30% la 40% a nivelului maxim pentru deducerea investițiilor din segmentul upstream pentru determinarea impozitului suplimentar, pentru a încuraja investițiile în acest sector.
 • eliminarea limitării deducerii investițiilor pentru calculul impozitului pe profit, pentru a asigura respectarea principiului Codului Fiscal care prevede ca toate sectoarele de activitate să fie tratate uniform. În prezent, această limitare împiedică operatorii offshore să deducă amortizarea tuturor investițiilor efectuate, datorând impozit pe profit la o bază impozabilă artificial mărită, fiind astfel discriminați comparativ cu restul agenților economici.
 • se reglementează regimul fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3000m
 • se propune eliminarea utilizării prețului de referință în determinarea bazei de calcul a impozitului asupra veniturilor suplimentare. În acest fel, sunt respectate principiile fiscalității prevăzute de Codul Fiscal şi România se va alinia cu practica internațională referitoare la determinarea impozitelor upstream pe baza prețurilor realizate.
 • Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022 li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevențe și regimul fiscal specific aplicabil activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare, existente la data de 1 ianuarie 2023.”
 • Prin venit suplimentar se înţelege diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore și/sau onshore de adâncime, din care se deduc costurile de transport, distributie, înmagazinare şi alte costuri logistice in masura in care sunt suportate de catre titularul acordului petrolier, şi preţul de 85 de lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore.
 • Impozitul asupra veniturilor suplimentare prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele offshore și/sau onshore de adâncime, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream.
 • Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale pentru care se aplică impozitul asupra veniturilor suplimentare practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime, pe baza grilei de preţuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2023 cu indicele anual al prețurilor de consum,
  Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare
 • Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare, se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale, precum şi alte investiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare, precum şi valoarea investiţiilor, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează lunar cu valoarea investiţiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare.
 • Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă conform legilor în vigoare.
  ANRM și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică, conform competențelor, realizarea investițiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare .

În urmă cu o zi vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, preciza că liderii coaliţiei de guvernare ar putea cădea de acord săptămâna aceasta asupra proiectului legii offshore.

„Am discutat şi astăzi despre legea offshore (...) Vom semna, liderii coaliţiei, probabil vineri şi depunem proiectul de lege. Merge proiectul de lege în Parlament. (…) Nu e vorba de estimări. Dacă noi am fi făcut o lege ca lumea în 2017, atunci probabil că în 2023-2024 puteam să începem exploatarea”, a declarat Kelemen Hunor.

Legea offshore a creat controverse de-al lungul timpului, după ce în 2018 Liviu Dragnea a inițiat și susținut o inițiativă legislativă care a devenit lege și a îngreunat demararea exploatării gazului din Marea Neagră.