​Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au modificat luni seara, după ora 18.30, controversatul proiect PSD prin care realizarea de lucrări de construcții sau consolidare fără autorizație asupra monumentelor istorice nu mai era infracțiune, pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă, ci doar contravenție. În privința intervențiilor asupra monumentelor istorice, legea rămâne ca în prezent, au decis cei din comisii pe utima sută de metri. Pe de altă parte, nu vor mai fi infracțiuni, ci doar contravenții, lucrări de construire, modificare sau reabilitare privind căile de comunicație, amenajările de albii, instalații de infrastructură etc. (lista completă, în articol).

Camera DeputatilorFoto: Hotnews

Tot doar contravenție va fi de acum încolo și continuarea lucrărilor menționate fără solicitarea unei noi autorizații.

UPDATE Proiectul a fost adoptat cu 183 voturi "pentru", 22 "împotrivă" și 6 abțineri, și va merge la promulgare.

Ce prevede proiectul, modificat:

La art 24 litera a) se modifică și va avea următorul cuprins (inițial, proiectul prevedea abrogarea literei a) în întregime):

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b), cu excepțiile prevăzute de lege.

Acum, litera a) prevede: a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege".

Astfel, nu va mai fi infracțiune dacă se fac lucrări de construire sau de desființare pentru:

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;"

Reprezentanții USR și PNL au avertizat că prin această modificare nu se va mai răspunde penal dacă se face o lucrare asupra unui pod sau viaduct fără autorizație, dar și foraje petroliere.

"Pe viitor se vor putea face prospecții, foraje petroliere fără autorizație. Ce credeți, că firmele mari nu își vor permite o amendă", a declarat deputatul USR Stelian Ion, după vot.

Potrivit art. 26 în vigoare, contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e^1);

– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) și i);

– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) și k);

– de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);

de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."