Actualizat

Codul penal în Comisia Iordache. S-a adoptat propunerea PSD la abuzul în serviciu: Dezincriminare parțială și prag de 1900 lei / NU se aplică în cazul emiterii actelor adoptate de Parlament și Guvern / S-a abrogat neglijența în serviciu

de Iulia Roșca     HotNews.ro
Luni, 2 iulie 2018, 10:36 Actualitate | Politic


Comisia pentru legile justitiei
Foto: Hotnews
Comisia specială parlamentară condusă de deputatul PSD Florin Iordache a terminat luni modificările la Codul penal, inclusiv la cel mai așteptat articol, cel privind abuzul în serviciu. PSD a adoptat o versiune în care a preluat în mare parte propunerea Ministerului Justiției și a introdus un prag minim de prejudicu echivalent cu salariul minim brut pe economie, adică 1900 lei, și o scădere a pedepselor până la 5 ani maximum, sau amendă. Infracțiunea a fost redefinită așa încât se consideră abuz în serviciu doar dacă se obține folos pentru sine, membru de familie sau afini de până la gradul II, iar folosul trebuie să fie "material". O altă prevedere adoptată a fost eliminarea din Codul penal a infracțiunii de neglijență în serviciu.

PNL a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională legea de modificare a Codului penal. Proiectul intră marți la Senat, prima cameră sesizată, pentru vot în plen. Apoi comisia va mai da un raport și va ajunge la vot final la Camera Deputaților.

Principalele modificări votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR joi și luni în comisie:

* Abuzul în serviciu a fost dezincriminat parțial (art. 297) - a fost redefinit așa încât se consideră abuz doar dacă se obține folos pentru sine, membru de familie sau afini, și s-a introdus prag minimal echivalent cu salariul minim brut, în prezent 1900 lei. În plus, s-a micșorat pedeapsa și s-a eliminat interdicția de a ocupa o funcție publică. Reluăm noua definiție la art 297: "Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă."

* PLUS Pentru corelare, PSD a abrogat și din Legea 78/2000, legea specială privind combaterea corupției, articolul privind abuzul în serviciu. (art. 13^2 din Legea 78)

* Dispozițiile articolului privind abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii și aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern.

* Sporul de pedeapsă la concursul de infracțiuni poate fi de maxim 3 ani adăugat la pedeapsa cea mai grea; în prezent, acesta este calculat ca o treime din totalul celorlalte pedepse, care se adaugă la pedepsa cea mai grea (art. 39)

* Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se supendă și pedepsele accesorii, precum interzicerea de a ocupa o funcție publică (art. 65)

* Achitarea integrală a prejudiciului în cazul unei serii întregi de infracțiuni, printre care și cele de corupție sau asimilate celor de coruție, vor constitui circumstanță atenuantă. În prezent, acestea sunt exceptate. Vor fi în continuare exceptate următoarele infracțiuni: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice. (art. 75)

* S-au redus fracțiile impuse pentru liberarea condiționată (art. 100), printre modificări: 
- Pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani se poate aplica liberarea condiționată dacă s-a executat jumătate din pedeapsă în loc de două treimi cum este în prezent.
- Pentru condamnații care au peste 60 de ani se impune executarea a doar o treime din pedeapsă, față de jumătate din ea cum este în prezent, în cazul pedepselor mai mici de 10 ani.

* Confiscarea extinsă nu se mai supune pentru cazul infracțiunilor spălării de bani și constituirii de grup infracțional organizat (art. 112^1)

* Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art. 154 este depăşit cu încă jumătate (art. 155)

* S-a eliminat o categorie întreagă din definiția funcționarului public  - s-a abrogat alineatul 2 (art. 175). Ce prevedea: "este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public."

* Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale ca lege penală mai favorabilă (art. 173)

* Fostul soț este considerat membru de familie, alături de soț, fără a se preciza un termen de desfacere a căsătoriei. (art. 177)

* Neglijența în serviciu a fost scoasă din Codul penal (s-a abrogat art. 298)

* Favorizarea făptuitorului nu se pedepsește nici dacă este săvârșită de un afin până la gradul doi (cumnați, socrii). Până acum era vorba doar de membri de familie. (art. 269)

* Emiterea de acte normative nu constituie infracțiune de favorizare a făptuitorului (art. 269)

* Modificări la mărturia mincinoasă - nu este infracțiune "simpla divergență de mărturii", nici refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează sau în sensul solicitat de organele judiciare, nici modificarea sau retractarea declarației. (art. 273)

* Dacă un funcționar public se referă la un suspect ca și cum ar fi deja condamnat va fi condamnat cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (art. 277)

* Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Dacă fapta este săvârșită de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa se majorează cu jumătate. (art. 277)

* Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia (art. 290).

* Este considerat trafic de influență doar dacă infracțiunea vizează "foloase materiale", nu "foloase", așa cum este acum. (art. 291).

* S-a modificat definiția grupului infracțional organizat: trebuie să fie grup structurat, format din cel puțin 3 persoane, să există pentru o perioadă de timp și să acționeze coordonat în scopul obținerii unui beneficiu material; membrii grupului trebuie să aibă roluri prestabilite și să nu fie format ocazional. (art. 367)

* S-au redus termenele de prescripție (art. 154). Acestea sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;
b) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani (n.r. - se aplică la abuzul în serviciu, de ex);
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda (art. 154).

Consultă aici tabelul cu amendamente pe care se lucrează luni

Citește aici ce s-a întâmplat săptămâna trecută la comisie

Urmărește aici o transmisie LIVE VIDEO (click aici dacă nu se afișează pe mobil):
Desfășurarea LIVE TEXT pentru ziua de luni:

17.20 VOT PE RAPORT: 15 voturi "pentru" și 7 "împotrivă".

!!! 17.18
S-a intrat și pe Legea 78/2000 pentru a se corela cu ce s-a modificat la abuzul în serviciu în codul penal.

Astfel, s-a abrogat art. 13^2 din Legea specială 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, care prevedea astfel: "Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani."

17.08 S-a revenit asupra articolului privind termenele de prescripție și s-a adoptat o propunere formulată de ALDE:

18. Alineatul (1) al articolului 154 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;
b) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani (n.r. - se aplică la abuzul în serviciu, de ex);
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.”

16.30
S-a revenit asupra articolului privind Confiscarea extinsă. - Art. 112^1, acolo unde săptămâna trecută PSD a propus și a votat ca "spălarea de bani" și "înființarea unui grup infracțional organizat" să fie exceptate de la confiscarea extinsă.

S-a modificat alin (1), la propunerea MJ, cu modificări făcute în comisie:

„(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa  prevăzută   de  lege   este  închisoarea   de  4   ani  sau  mai   mare,   instanța   își  formează convingerea, în baza elementelor de fapt și a probelor administrate, că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei.
 

!!! 16.14 S-a votat modificarea definiției grupului infracțional organizat. PSD a preluat propunerea CSM la art. 367:

(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.

Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

!!! 15.50 Art. 309 se modifică:

„Art. 309 – Dacă faptele prevăzute la art. 295, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime”

*Monitoarele calculatoarelor de la presă s-au stricat din nou.

!!! S-a adoptat modificarea propusă de PSD și ALDE la art. 308 - dacă achiți prejudiciul pentru anumite infracțiuni de corupție, inclusiv abuz în serviciu, limitele pedepsei de reduc la jumătate:

La articolul 308, după alineatul (2), se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6) cu următorul cuprins:
(3) Dacă infracțiunile prevăzute la art. 295 și 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.
(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceștia.

Care sunt aceste infracțiuni: delapidare, abuz în serviciu, neglijența în serviciu, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, uzurparea funcției.!!! S-a abrogat neglijența în serviciu - 13 "pentru", 7 "împotrivă", două abțineri - UDMR. 

!!! 15.33 S-a adoptat amendamentul PSD la abuzul în serviciu, cu 13 voturi "pentru" 7 "impotriva". S-a adăugat prevederea "salariu minim BRUT pe economie".

Cum va arăta acum art. 297 alin 1:

Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă.

Plus - s-a mai votat și:

!!! (3) Dispozițiile alineatelor (1) si (2) nu se aplică în cazul elaborării, emiterii și aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern.


Monitoarele de la mesele presei nu au funcționat exact pe perioada votului la abuzul în serviciu.
 
15.20
Florin Iordache a ieșit din comisie, preia conducerea comisiei Marton Arpad. Se supune la vot fiecare amendament la rând. Iulia Scântei (PNL) propune să fie așteptat Iordache să își exercite dreptul la vot

După trei minute, s-a întors Iordache.

15.08 Scandal în comisie. Cătălin Predoiu îl întreabă pe Eugen Nicolicea de ce au fost eliminați terții din articol, iar Nicolicea îi răspunde întrebându-l câți bani a luat să modifice pedeapsa pentru "dare de mită" în codul penal (atunci când era ministru - n.r.).

Vezi mai jos disputa:


14.54 Continuă ședința comisiei. Pe ecranul monitoarelor din comisie este afișat textul amendamentului privind abuzul în serviciu - în loc de "folos material patrimonial" apare în text "folos material necuvenit" și a fost scos cuvântu "nepatrimoniale" din partea a doua a articolului.

13.57
Se ia pauză până la 14.30 și apoi se va vota.

Stelian Ion: "Este o propunere de o mie de ori mai gravă decât cea din OUG 13!"

!!! ALERTĂ 13.35
Propunerea PSD a fost în sfârșit dată staff-ului și apare pe ecranul de la comisie. Este foarte similară celei propusă de MJ:

"Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă"

*Afinii sunt "rude prin alianță": socrii, cumnații, nepoții.

Față de forma MJ, principala modificare este adăugarea sintagmei "folos material patrimonial" în loc de "folos patrimonial".  

!!! S-a ajuns cu dezbaterile la art 297 - Abuzul în serviciu. Vezi aici propunerile venite de la PNL, USR etc.

Stelian Ion (USR): Prin propunerea venită de la dl Tudorel Toader 80% dintre cauze sunt dezincriminate.

Alina Gorghiu (PNL): Varianta MJ este o dezincriminare parțială a abuzului în serviciu.

Marton Arpad (UDMR) anunță că nu susține introducerea unui prag.

Stelian Ion îi cere lui Iordache măcar o oră pentru a se lămuri, replica lui Iordache: "Cât vorbim aici trece și această oră."

Iordache, către Predoiu, care afirmă că oricum amendamentul PSD este deja stabilit: "O să aveți o surpriză, preluăm ceva și de al dl Arpad, preluăm și de la minister..."

Iordache nici acum nu a afișat varianta PSD pentru acest amendament, afirmând că vrea să dea ocazia opoziției să intervină și încă nu s-a ajuns la grupul PSD să ia cuvântul.

Oana Florea (PSD): "Germania nu incriminează abuzul în serviciu. Estonia a abrogat această infracțiune în 2007. Părerea mea personală este să abrogăm această infracțiune. Dacă insistați și considerați că trebuie să avem un amendament distinct, să ținem cont că Austria are un prag de 40.000 euro."


Ce propune MJ pentru modificarea articolului 297 privind abuzul în serviciu:

"Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă, sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă, certă și efectivă, mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personae fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent, se pedepsește cu închisoar
ea de la 2 la 5 ani sau cu amendă."

Ce prevede acum codul penal la art. 297:

Art. 297 Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
 

12.53: Florin Iordache dictează un amendament nou la traficul de influență, despre care spune ca este al PSD dar nu îl susține și se consideră respins:

(1^1) Nu reprezintă infracțiunea prevăzută la alin(1) activitatea care are ca scop protejarea, promovarea sau valorificarea interesului unei instituții sau autorități publice locale sau centrale.

!!! 12.48 Modificare la Traficul de influență - doar promisiunea de foloase "materiale" direct sau indirect:

La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase materiale, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta, promisiune urmată de intervenţia la acel funcţionar pentru a îl determina să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Ce prevede în prezent art. 291:

Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

!!! 12.35 Modificare la art. 290 - Darea de mită, propusă de CSM:

Alineatul (3) al articolului 290 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia.”
CSM, preluat de PSD

În prezent nu există un astfel de termen. Ce prevede în prezent art. 290:

(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

12.32 Modificare PSD la Utrajul judiciar: Alineatul (2) al articolului 279 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

!!! 12.15 S-a adoptat o propunere a lui Marton Arpad (UDMR) la art. 277 Compromiterea justiției:

La articolul 277, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare în primă instanță a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Dacă fapta este săvârșită de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa se majorează cu jumătate.

Plus:
(3^1) Fapta funcționarului public care înainte de pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca și cum acesta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”. Dacă declarația se face în numele unei autorități publice pedeapsa se mărește cu o treime.”

La articolul 277, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2) cu următorul cuprins:
(3^2) Încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparțial și independent prin orice intervenție care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

!!! 12.10 S-a votat modificarea propusă de UNJR la 273 - Mărturia mincinoasă:

(4) Nu constituie infracţiunea prevăzută la  alin. (1) următoarele:
a) refuzul de a face declaraţii prin care persoana se autoincriminează;
b) refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare;
c) modificarea şi retractarea declaraţiei care a fost dată prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului;
d) simpla divergenţă de mărturii în cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos al acestora.”

Ce prevede acum art. la alin 1:

Mărturia mincinoasă

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care este întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

!!! 12.00 S-a modificat încă o prevedere la favorizarea infractorului - emiterea de acte normative nu constituie infracțiune de favorizare a infractorului

La art. 269, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin. (1) următoarele:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;
b) pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau măsurilor de către organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite,
c) mărturia depusă în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize în cauze judiciare.”

Cum este în prezent art. 269:

Favorizarea făptuitorului

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.


!!! 11.54 S-a votat propunerea din inițiativa PSD - ALDE pentru art. 269 - Favorizarea făptuitorului:

Alineatul (3) al articolului 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II, nu se pedepseşte.” - se adaugă "sau afin până la gradul II" față de forma în vigoare.

Amintim că "fostul soț" a fost introdus la "membru de familie" printr-o modificare votată săptămâna trecută.

11.53 S-a votat o propunere a deputatului PSD Eugen Nicolicea la art. 257 - Ultrajul. Ce prevede:

"La articolul 257, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

Plus s-a introdus "militar" la art. 4, la propunerea PSD:

4) Faptele prevăzute la alin. (1)-(3) comise asupra unui polițist, jandarm sau militar, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite sa majorează cu jumătate.

11.40
Scandal în comisie, după ce Cătălin Predoiu l-a criticat pe ministrul Tudorel Toader că se "spală pe mâini" de acest proiect și nu vine în comisie. Se prelungesc discuțiile, până la urmă Iordache sistează discuțiile și se intră pe articole.

11.33 Stelian Ion propune sistarea lucrărilor până când se pronunță Comisia de la Veneția, deja sesizată pe cele două coduri.

11.28
Eugen Nicolicea către Stelian Ion: "Dumneavoastră faceți pe poștașul, faceți pe DJ-ul, pe cameramanul, numai pe deputatul nu." Stelian Ion: "Măcar nu fac pe ticălosul, asta este esențial."

11.10 Începe ședința. Stelian Ion:
"Cum e posibil să ne transmită propunerea MJ cu 10 minute înainte de începerea ședinței? S-a ținut în sertar acest text pentru a nu ieși cu zecile de mii oameni în stradă. Fără nicio argumentare, nimic, în ce bază a modificat acest articol. La televizuni nu ne-a spus decât de prag, nu ne-a spus că redefinește întreaga infracțuni. După ce veți vota zeci mii de români își vor face bagajele să plece din țară." 

11.08 Deputatul USR Stelian Ion, pe Facebook, despre propunerea lui Tudorel Toader: "Dragnea scapă de condamnare. Cu el scapă și baronii locali. Cu ajutorul lui Tudorel Toader, avocatul infractorilor, România își afirmă pregnant caracterul de Stat Mafiot. Dragnea scapă pentru că nu a săvârșit fapta pentru sine, o rudă sau un afin, așa cum a propus acum avocatul său, Tudorel Toader, ci pentru partid."

10.45
Ședința întârzie, ar fi trebuit să înceapă la ora 10.30.

Citește și: Codul penal în comisia specială: să fie sau nu soacra exclusă de la răspunderea penală pentru favorizarea făptuitorului? Iordache: "Despre soacre, numai de bine" .


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

20063 vizualizari

 • +17 (27 voturi)    
  azi 1900 lei, maine 1.900.000 euro (Luni, 2 iulie 2018, 11:05)

  IancuJianu [utilizator]

  Ciordache iar umblă cu fofârlica, vrea să ne aburescă ca la ordonanța 13, să dea liber la furat, din nou. Jigodia...
  • +4 (8 voturi)    
   Lasă că e bine (Luni, 2 iulie 2018, 14:15)

   Traian2015 [utilizator] i-a raspuns lui IancuJianu

   Așa vor mări salariu pe economie!
  • +12 (18 voturi)    
   gresesc enorm in problema abuzului (Luni, 2 iulie 2018, 14:35)

   Dimijoarei_Obt [utilizator] i-a raspuns lui IancuJianu

   De fapt problema este de a diferentia intre rea intentie si eroare umana ! Niste oameni cu facultati sub Spiru Haret au ajuns sa schimbe legi ! Aceasta este tragedia !
  • +8 (10 voturi)    
   pentru prieteni sau cunoscuti (Luni, 2 iulie 2018, 15:52)

   Bokila [utilizator] i-a raspuns lui IancuJianu

   poti face orice ticalosie....daca dai un contract de 20 mil euro fara licitatie unui amic nu mai e infractiune pentru ca nu e ruda sau afin.....e halucinant
   pragul nu mai are astfel nicio importanta....sper ca asa ceva sa nu ajunga vreodata lege....consecintele ar fi incalculabile
   • +3 (5 voturi)    
    Pentru prieteni.. (Luni, 2 iulie 2018, 18:45)

    Pink Z [anonim] i-a raspuns lui Bokila

    .. sau pentru partid.
 • +12 (22 voturi)    
  Deci, se poate! (Luni, 2 iulie 2018, 11:19)

  BEDE [utilizator]

  Adica daca cauzeaza prejudicii de 1800RON in fiecare zi timp de 100 de zile rezulta 1.800.000RON si nu este abuz in serviciu pentru ca faptele individuale aduc prejudicii de numai 1900RON.
  • -29 (41 voturi)    
   E greu cu stiinta asta, mai nene, este in (Luni, 2 iulie 2018, 12:41)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui BEDE

   continuare abuz in serviciu dar nu este infractiune si nu-l poti baga la puscarie, in plus ipoteza prezentata de tine este de domeniul noptii mintii!
   • +12 (18 voturi)    
    Oare de ce (Luni, 2 iulie 2018, 14:40)

    , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    esti plin de minusi?
    Chiar toti sunt prosti?
    Sau tu ai oglinda sparta?
    • +1 (5 voturi)    
     "Chiar toti sunt prosti?" (Luni, 2 iulie 2018, 18:56)

     Incomod3 [utilizator] i-a raspuns lui , AlwaysToTheRight, NeveRed!

     Da. De fapt esti chiar indulgent, eu as folosi alt termen, dar ma cenzureaza hotnews, ca-si apara cititorii...
   • +8 (12 voturi)    
    E greu cu voi, hotii, nene (Luni, 2 iulie 2018, 15:30)

    Alius [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    ....Vret sa tot furati si va faceti legi ca sa scapati. Noaptea mintii este la voi in fiecare zi.

    Mai aveti si nesimtirea sa postati pe-aici tot felul de aberatii, Dar ce sa ceri de la hoti? Nesimtirea, tupeul si prostia sunt principiile voastre de baza.

    https://www.g4media.ro/cele-doua-modificari-la-definitia-abuzului-in-serviciu-prin-care-ministrul-justitiei-tudorel-toader-il-scapa-pe-liviu-dragnea-in-dosarul-angajarilor-fictive.html
   • +5 (7 voturi)    
    noaptea mintii e acolo in parlament si la tine (Luni, 2 iulie 2018, 16:13)

    programatoru [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    de ce sa nu fie penal?

    cate cazuri civile ai vazut pe speta asta?

    cati bani nerecuperati sunt de catre ANAF?

    cate primarii / institutii de la stat nu se fac parte civila la recuperarea prejudiciilor?

    PSD+ALDE+UDRM, ne transforma in rai pentru infractori
   • +2 (6 voturi)    
    tovarase.... (Luni, 2 iulie 2018, 18:40)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    d c exemplu e prost?!
    este unul f valid... pt ca infractiunile nu se cumuleaza...

    dar na... ce pretentii sa ai ccde la un lingau psdist...

    catelu meu pute mai putin a rahat (dupa ce si-l mananca) decat tine!


    cum explici tovarase diferenta intre furtul pt rude si furtul pt partid?! crezi ca e noirmal?!

    slugarnicia psd iti incetoseaza mintea!
   • 0 (2 voturi)    
    ciordashia e de domeniul noptii mintii (Luni, 2 iulie 2018, 19:55)

    Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    dar n-ai cum sa intelegi tu asta, pt ca pt tine este Starea Naturala a Lucrurilor, Starea Pesedista, de fapt.
  • +1 (3 voturi)    
   te-ai pierdut in cifre.. (Luni, 2 iulie 2018, 16:44)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui BEDE

   sper ca nu dai banii la fel si cand mergi la piata. :)
 • +24 (30 voturi)    
  programul de guvernare (Luni, 2 iulie 2018, 11:22)

  rochiri [utilizator]

  Acesta este programul de guvernare PSD-ALDE...sa scapam si sa ramanem cu ce am furat pana cum...mai aruncati si la saracii aia cate 100-200 lei...! In rest un mare 0 pentru dezvolatarea tarii!
 • +26 (32 voturi)    
  Liber la furat (Luni, 2 iulie 2018, 11:32)

  Dandarila [utilizator]

  Adica poti fura linistit si 1.000.000 de lei peste salariu minim atata timp cat nu e pt tine sau pt cineva care e ruda cu tine. Gasesti un prieten, faci un abuz de cateva milioane de euro si apoi te-ntalnesti cu el in spatele blocului sa iti iei si tu partea.
  Sau angajezi fictiv niste oameni la DGSAP Teleorman, ii pui sa lucreze pt partid si e totul in regula.
  Cam pe-acolo bate legea asta... Pentru fosti, actuali si viitori infractori.
  Niste investitii in diguri si niste legi care sa pedepseasca mai aspru taierea padurilor n-ati da ca mor oamenii in inundatii sau raman fara case...
  • +7 (9 voturi)    
   Care bloc ? (Luni, 2 iulie 2018, 13:22)

   ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui Dandarila

   la mall in vederea prostimii goth.
   daca aia striga hotu', le dai ciomege in aplauzele jandarmilor.
 • +27 (33 voturi)    
  Cifra de 1900 e aruncata drept momeala (Luni, 2 iulie 2018, 11:33)

  mircea_cjn [utilizator]

  ..să sară toti pe ea. Si a prins, toti scriu ca Tudorel, ce a facut el mare concesie , cu prag foarte mic.

  Nu asta e stirea! Ci faptul ca textul propus de Iordache dezincrimineaza total abuzul in serviciu, adică ceea ce nu au indraznit in OUG13! Asta e știrea adevarata !

  Iar faptul ca este o actiune concertata, bine gandita este lansarea, in paralel cu textul de baza, a diversiunii cu 1900 ca prag.

  Si se pare ca aprins. Toate televiziunile prezinta pragul. Nu faptul ca nu mai exista abuz.
 • +19 (25 voturi)    
  "Pragul de hotiei" (Luni, 2 iulie 2018, 11:46)

  Cataleya [utilizator]

  ..e doar praf in ochi.

  Acum se lucreaza direct la modificarea notiunii de "abuz in serviciu" in asa fel incat Dragnea si ceilalti borfasi sa nu mai poata fi acuzati absolut deloc, chiar daca pragul va fi stabilit la 1 leu!
  Daca vor reusi sa modifice legea in asa fel incat, daca beneficiarul infractiunii este Consiliul Judetean, Partidul, Primaria sau cine stie ce alta institutie , infractorul nu mai poate fi nici macar acuzat.
 • +10 (14 voturi)    
  CINE FURA AZI UN OU (Luni, 2 iulie 2018, 12:41)

  Acidutu [utilizator]

  maine poate fura un bou, iar in zilele si lunile urmatoare toata turma.
  Unde esti tu Tepes Doamne???!!!!
  • +1 (5 voturi)    
   Dupa cate vad eu cum a luat-o PSD & Co razna, (Luni, 2 iulie 2018, 15:46)

   Habermas [utilizator] i-a raspuns lui Acidutu

   Tepes nu-i departe.
 • +10 (14 voturi)    
  mda (Luni, 2 iulie 2018, 12:50)

  SoulSearcher [utilizator]

  dragnea i-a promis prima de vacanta lui iordache daca trece legea asta cat mai rapid

  apoi se duce si iordache cu familionu` prin bora bora cu banii din prima
 • +8 (12 voturi)    
  vorbeste lumea ... (Luni, 2 iulie 2018, 12:56)

  XLXL [utilizator]

  e infectie mare prin comisiile alea ... cativa vor sa ne convinga de corectitudinea modificarilor, desi este evident din capu' locului ca modificarile nu sunt nici pe departe ceea ce aceiasi pretind a fi ...
 • +8 (12 voturi)    
  Scoala de Infractori - pentru un viitor luminos (Luni, 2 iulie 2018, 13:31)

  Redactia HotNews [utilizator]

  In curand incep inscrierile. Preturi mari, insa viitorul va este asigurat.
  Cursantii bugetari vor intra direct in anul 2 de studii, iar daca sunteti membru PSD, primiti diploma doar in baza unui examen de capacitate infractionala.
  Profesorii sunt, functie de specialitate, ciordeiasi cu doctorat la Paris, sau rectori, pentru experti, studii aprofundate si doctori in infractiuni (la acest nivel se garanteaza si expertiza in modificarea legilor dupa propriul interes).
  Nu este necesara cunoasterea perfecta a limbii romane.

  Va asteptam cu drag pentru o viata mai buna !
 • +6 (10 voturi)    
  Tot ce vine de la Ciordache si de la (Luni, 2 iulie 2018, 13:51)

  Rescator [utilizator]

  Gargamel trebuie privit si analizat cu mare atenție.
  Indivizii sunt șulfe vesate in minciuna si manipulari
  grosolane pentru al salva pe Dictatorul Liv Jong Unu
  si compania sa de hoți din Mafia Rosie deghizata in partid.Ochii pe hoțomani ca pe butelie!
 • +7 (13 voturi)    
  Stati in case! (Luni, 2 iulie 2018, 14:04)

  Orizont [utilizator]

  Sintem o tara de lasi, stam in case, bine-merci, si astia ne calca in picioare. Isi bat joc de noi, si noi sintem prea comozoi sa ne deranjam..."dar ce putem noi sa facem?"
  Sa ii luam pe sus, sa ii dam afara, nu merge cu miting pasnic, sa incepem violent.
  Facem pe noi in pantaloni, de romani ce sintem.
 • +15 (21 voturi)    
  Pragul e o MOMEALA, treziti-va! (Luni, 2 iulie 2018, 14:18)

  v_sile [utilizator]

  Toata lumea discuta de prag. De fapt ticalosia maxima e in alta parte: "în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material patrimonial"

  Dragnea a obtinut foloase materiale pentru PSD, nu pentru o persoana fizica. Nu se mai incadreaza aici si scapa.

  Pe scurt: furati pentru partid cat vreti voi, tot o sa scapati.

  Mai departe, instructiuni de la Iordache: folositi firme tampon, in care actionarii sa fie veri de la tara sau alte persoane de incredere. Nu se va putea dovedi folosul material in favoarea ta sau a rudelor apropiate si scapi, poti face cate incredintari directe pe valori supra-umflate catre acele firme.

  Legi facute de ticalosi pentru ticalosi.
  • +7 (11 voturi)    
   Iordache stie (Luni, 2 iulie 2018, 14:27)

   ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui v_sile

   doar famiglia lui asa merge.
  • +2 (4 voturi)    
   Exact asa este (Luni, 2 iulie 2018, 19:03)

   Cuca [utilizator] i-a raspuns lui v_sile

   Aveti dreptate 100%. Pragul ala derizoriu este momeala pentru naivi.
 • +14 (18 voturi)    
  Ăștia mint si in somn (Luni, 2 iulie 2018, 14:20)

  KayT [utilizator]

  Zice doamna florea, de la PSD, de unde altundeva: “Germania nu incriminează abuzul in serviciu”. Da da, in Germania poți sa abuzezi de funcție cum vrei tu, ca nemții sunt mai miloși așa si iartă.
  “Amtsmissbrauch” adică abuzul in serviciu nu mai exista in codul penal ca atare, însă “Amtsdelikte” exista si pedepsesc faptele de corupție sau abuzurile de putere pentru a obține avantaje inclusiv financiare pentru sine sau pentru alte persoane.
  • +6 (8 voturi)    
   Dixit un cunoscut apropiat (Luni, 2 iulie 2018, 14:26)

   ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui KayT

   astia sunt ahtiati dupa putere.
   Si nu de cand cu pesedica, ci de cand au infaptuit Unirile.
   O solutie ar fi trimiterea copiilor in strainatati, la studii, poate incetisor incetisor sa avem o elita sanatoasa.
  • +4 (6 voturi)    
   asa e (Luni, 2 iulie 2018, 15:10)

   Decadere [utilizator] i-a raspuns lui KayT

   ...si sunt nasoale!!! Plus ca esti vazut, definit si irevocabil ca un pungas de 2 lei. Numai au nici un fel de mila. Pe cand la noi se transforma prin lege ca virtute.
 • +11 (15 voturi)    
  . (Luni, 2 iulie 2018, 14:26)

  Ingwar [utilizator]

  dupa cum si anticipasem, mafia va proceda miseleste in timpul vacantei de vara si cu metode kgb'iste, vor introduce niste legi "partiale", dupa care le vor mai schimba pina vor fi bune pentru infractori. astazi pragul e de 1900lei iar miine deja 50 000 euro.
 • +8 (10 voturi)    
  Albire (Luni, 2 iulie 2018, 15:47)

  sudet [utilizator]

  Buna ziua
  Pe langa albirea lui Dragnea, cata dreptate au Predoiu cu Tertii si Ion cu faptul ca aceste modificari sunt de o gravitate mai mare decat OUG 13
  Mai protestam oare ?
  Sanatate
 • +8 (10 voturi)    
  10 August (Luni, 2 iulie 2018, 16:05)

  Cetatean_din_diaspora [utilizator]

  Atat am de zis.
 • +2 (4 voturi)    
  ... pe bune ... (Luni, 2 iulie 2018, 16:11)

  alex562 [utilizator]

  .. nu mai bine trecea O13?

  fiecare agravare aduce alta, nu era mai bine fara? ... in fond este o lupta a curentelor din spate ce "conduc" romanika
 • +8 (10 voturi)    
  OUG 13 (Luni, 2 iulie 2018, 16:28)

  tarabost [utilizator]

  A intraziat un an si jumatate, dar a sosit in cele din urma, in forma complexa. Asa ca - liber la furat prin terti!
 • +4 (8 voturi)    
  he he (Luni, 2 iulie 2018, 17:00)

  Itsoc [utilizator]

  am pregatit un brat de flori sa mergem sa protestam la victoriei, poate nu o dau :))

  altfel, ieri cea mai mare coada pe otopeni era la rhodos si skiatos, nu stie romanii d'astea.

  noapte buna!
 • 0 (6 voturi)    
  Deci e simplu... (Luni, 2 iulie 2018, 17:08)

  bogdanrech [utilizator]

  e liber ca un milion de PSD-iști să fure fiecare câte 1900 de lei.. Prejudiciu: 1.900.000.000 RON! Ce să mai..
 • +1 (9 voturi)    
  dragnea - liber (Luni, 2 iulie 2018, 17:25)

  revo [utilizator]

  bortoasa udrea - libera si altii cateva mii ca ei liberi, curati, uscati si fericiti!

  Nu le mai pasa de nimeni si de nimic, sunt intangibili, au cel mai puternic serviciu din lume sa-i pazeasca, Mossadul, restul lumii chiar nu mai conteaza.
  Mafia siciliana, japoneza, chineza, americana, sud americana - toti plang acum in pumni de invidie, ei nu au reusit sa-si transforme parlamentele, guvernele, ministerele de justitie in ocrotitori personali si baieti de casa.

  Este absolut incredibil! Ce s-a furat pana acum, dar sa vedeti de acum inainte ce va fi!

  Auzi, Iohannis, unde te duci talica in week end-ul asta? La mare? La munte? La pescuit? Te dai cu bicicleta? Vezi sa te dai cu crema cu protectie solara, sa nu-ti cauzeze!
 • +3 (5 voturi)    
  sa fim mandrii... (Luni, 2 iulie 2018, 18:41)

  liviu_ [utilizator]

  o sa fie puscariile goale...

  sigurt... o sa iti pui gard electric in speranta ca nu o sa te fure nimeni mai des de odata pe saptamani... dar puscariile o sa fie goale


  URAAAA, victorie!!!
 • +4 (6 voturi)    
  Ceasca nu ar fi existat fara lasitatea (Luni, 2 iulie 2018, 18:54)

  yellowdog [utilizator]

  poporului roman, acelasi lucru incepe sa se intample cu pasi din ce in ce mai repezi. Neoamenii astia daca cred ca ne pot prosti ca hotia e normala, crezi ca se vor mai opri undeva? Daca nu sunt opriti asta este doar inceputul. Ai primit borfasul in casa nu se lasa pana cand nu te lasa fara nimic.
 • -6 (10 voturi)    
  Moaaaamaaa... (Luni, 2 iulie 2018, 19:00)

  Incomod3 [utilizator]

  Numai cavaleri ai dreptatii p-aci...daca-i iei la puricat, in fiecare se ascunde un borfas sau un gainar de doi bani, care e in stare sa suteasca si doi lei daca nu stai cu ochii pe ei.... da pe net nuuu, ei sunt cinstitii lu' peste... fi-miar scarba de ipocrizia asta de doi bani...
  • +1 (3 voturi)    
   Corect! (Luni, 2 iulie 2018, 21:04)

   Alius [utilizator] i-a raspuns lui Incomod3

   Noi suntem niste ipocriti, spre deosebire de tine care esti borfas pe fata.

   Toti suntem niste hoti, atunci hai sa desfiintam puscariile si sa nu mai fie nici o lege impotriva furturilor.

   Fi-mi-ar scarba (asa se scrie corect, fai borfasule) de prostia si tupeul borfasilor.
 • +6 (10 voturi)    
  Oameni buni, problema NU e pragul (Luni, 2 iulie 2018, 19:01)

  Cuca [utilizator]

  Asta e pus special mic, e praf in ochi - problema este faptul ca pentru a fi catalogat ca abuz in serviciu beneficiarul faptei trebuie sa fie faptasul sau rudele apropiate. Ce facem insa in cazul in care beneficiarul este partidul ? (In cazul asta Dragnea scapa !) Sau in cazul in care o mana spala pe alta (eu trag un tun din care sa te imbogatesti tu, si tu tragi unul din care sa ma imbogatesc eu) - in cazul asta amandoi suntem ca scosi de la Nufarul ! Nu ne poate face nimeni nimic.
 • +1 (3 voturi)    
  Hoti ordinari. (Luni, 2 iulie 2018, 20:13)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Nu se poate concepe o asemenea TICALOSIE! Exista o limiata totusi, care a fost de mult depasita de un parlament de penali.
 • +1 (3 voturi)    
  Romania are conducatorii pe care i-a votat (Luni, 2 iulie 2018, 21:22)

  emil bobu [utilizator]

  Tot ce se intampla mi se pare firesc, asta au votat romanii.

  Ah, n-ai votat? Pai votezi sau nu, cineva va castiga, depinde de tine sa alegi altceva, daca nu-ti mai place in dictatura.
 • +1 (3 voturi)    
  "Cinstitii" hoti fura doar pt Mafia Partidului! (Luni, 2 iulie 2018, 21:37)

  V. Istina [utilizator]

  Furati tovarasi, ca pe prostime o tinem sub bocancii jandarmilor si a inspectorilor fiscali.

  Arza-v-ar focul sa va arda de ticalosi, pe voi si tot neamul vostru blestemat de neoameni si lichele ce sunteti!

  Ne distrugeti tara si ne scuipati in ochi cu aroganta, ca nu pricepem legea? Ati uitat ce a patit Ceausescu? Tot Parlamentul ala poate sa aiba asa o soarta, nu va jucati cu soarta neamului asta, ca va frigeti! Va spun de pe acum, prefer anarhia decat sa-mi las copiii robi pe plantatia mafiotilor din parlament!
 • +4 (6 voturi)    
  Inalta tradare (Luni, 2 iulie 2018, 22:05)

  Hanonim [utilizator]

  Acesti politicieni care distrug justitia in interesul personal, care nu au binele tarii si al poporului deloc in vedere, ci doar cel personal, ar trebui condamnati pentru inalta tradare si inchisi pe viata.
  O fi poporul roman prost si hot, dar chiar asa masochist nu cred. Cei care au votat PSD sunt satisfacuti a fi batjocoriti in felul acesta ?
  • 0 (2 voturi)    
   . (Luni, 2 iulie 2018, 23:25)

   Ingwar [utilizator] i-a raspuns lui Hanonim

   corect, numai ca pentru aceasta trebue sa cei ce sunt fideli acestei idei sa cistige alegerile parlamentare, sau
   sa se confirme ca statul e capturat de catre o grupare criminala si poporul nu mai poate controla alesii, in asa caz poporul singur isi restabileste puterea suverana
 • +1 (3 voturi)    
  Se alege praful de noi. (Luni, 2 iulie 2018, 23:20)

  Ion Popa [utilizator]

  Comisia de la Venetia stabileste cum trebuie sa traiasca romanii?
  Prostii si lacomii au ajuns sa faca legi pentru ca i-am votat. Nicio conspirate din lume nu poate sa justifice prostia.

  Parlamentul asta trebuie desfiintat cat mai repede.Se alege praful de noi.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by