Tariceanu vrea infiintarea unei Autoritati independente de interceptari, controlata de o Comisie de supraveghere. Ce prevede proiectul de lege

de Iulia Rosca     HotNews.ro
Marţi, 4 octombrie 2016, 18:46 Actualitate | Politic


Calin Popescu Tariceanu
Foto: Agerpres
 documente
Calin Popescu-Tariceanu urmeaza sa depuna un proiect legislativ pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor, o entitate independenta care va fi controlata de o comisie de supraveghere din care vor face parte si judecatori si parlamentari. Anuntul a fost facut de presedintele Senatului marti seara, intr-o conferinta de presa, el precizand ca este nevoie sa se revina la o "normalitate", in care cetatenii Romaniei sa nu se simta "terorizati" precum in anii '50 care "pare ca se intorc".

Tariceanu a anuntat ca proiectul legislativ va fi depus in parlament. In textul expunerii de motive publicat pe site-ul Senatului se arata ca proiectul va fi dezbatatut in procedura de urgenta.

Potrivit proiectului, Autoritatea va fi condusa de un presedinte, functie echivalenta cu cea de ministru.

Amintim ca, in luna martie, Guvernul a adoptat o OUG privind interceptarile, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale prin care SRI si alte servicii secrete a pierdut dreptul de a realiza interceptari in dosare penale. Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional articolul 142 alineatul (1) din Codul de Procedura Penala. Articolul in cauza spune ca "procurorul pune in executare supravegherea tehnica ori poate dispune ca aceasta sa fie efectuata de organul de cercetare penala sau de lucratori specializati din cadrul politiei ori de alte organe specializate ale statului"

Curtea a retinut ca <<sintagma "ori alte organe specializate ale statului" apare ca fiind lipsita de claritate, precizie si previzibilitate, nepermitand subiectilor sa inteleaga care sunt aceste organe abilitate sa realizeze masuri cu un grad ridicat de intruziune in viata privata a oamenilor".

Potrivit OUG, procurorii si organele de cercetare penala vor fi singurii in masura sa puna in executare mandatele de supraveghere tehnica dispuse in dosarele de cercetare penala, utilizand in mod nemijlocit si independent infrastructura Serviciului Roman de Informatii.

De asemenea, SRI poate să facă acte de cercetare penală în condiţii speciale, în cazuri de trădare, spionaj, terorism.

Mai jos, redam fragmente din textul legii si expunerea de motive (integral pe site-ul Senatului si aici):
 
LEGE
Pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor

 
CapitoluI I Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Interceptarea Comunicaţiilor, denumită în continuare Autoritatea, ca autoritate informativă, cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administraţiei publice, supusă controlului Parlamentului, cu competenţă pe teritoriul României, unică şi exclusivă în domeniul interceptării comunicaţiilor.
(2)   Autoritatea are drept obiectiv supravegherea, interceptarea, înregistrarea, ascultarea, verificarea primară, stocarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor ce au interes pentru securitatea naţională, prevenirea şi combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate şi corupţiei, cât şi prevenirea, descoperirea şi contracararea interceptărilor ilegale a comunicaţiilor, în colaborare cu celelalte autorităţi informative şi de protecţie.
(3)  Punerea în aplicare a autorizării de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Interceptare a Comunicaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 911- art. 916 din Codul de Procedură Penală.
(4)   În domeniul securităţii naţionale a României, pentru punerea în aplicare a actelor de autorizare a interceptării comunicaţiilor, potrivit legii, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii:

 •     asigură organizarea, dotarea şi funcţionarea structurilor specializate în domeniul punerii în aplicare a actelor de autorizare a interceptării comunicaţiilor şi asigură necesităţile tehnice pentru toţi titularii autorizărilor emise;
 •     stabileşte relaţii de cooperare cu operatorii şi furnizorii de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a actelor de autorizare a interceptării;
 •     asigură realizarea operaţiunilor de interceptare şi obţinere a datelor şi informaţiilor din sistemele de comunicaţii pentru titularii actelor de autorizare acordate în condiţiile prevăzute de lege;
 •     aplică procedurile de secretizare, minimalizare, anonimizare, ştergere şi radiere necesare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor terţilor care intră în legături de comunicaţii cu persoanele care fac obiectul autorizărilor de interceptare;
 •     efectuează activităţi de producţie, import şi export de aparatură şi tehnică specifică obiectului de activitate al Autorităţii, precum şi de asigurare a asistenţei tehnice corespunzătoare, potrivit legii;
(5)  Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti.
Art. 2. (1) Autoritatea are rolul de a stabili echilibrul între necesitatea de a lupta împotriva terorismului, a criminalităţii organizate şi a corupţiei şi nevoia de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a vieţii private a cetăţenilor.
(2)      În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea răspunde solicitărilor de interceptare ale autorităţilor informative şi de protecţie care fac parte din Comunitatea Naţională de Informaţii şi ale organelor de cercetare abilitate în domeniul crimei organizate şi corupţiei.

    Autoritatea nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ şi nu poate fi obligată să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor altei autorităţi.
    Autoritatea este supusă reglementărilor prevăzute de lege cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi la cele privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie.

Art. 3. (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de ministru.

    Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în faţa Senatului și a Camerei Deputaţilor , în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    în activitatea de conducere a Autorităţii, preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4)  Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite.

    în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi decizii obligatorii pentru toate entităţile, publice ori private, la a căror activitate se referă.
    Entităţile publice ori private sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia Autorităţii, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, în vederea exercitării depline a atribuţiilor sale.

Art. 4. (1) Activitatea autorității este supusă controlului Parlamentului prin intermediul unei Comisii de supraveghere a Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor, formată din 9 membri:

 •     3 judecători desemnați de Înalta Curte de Casație și Justiție,
 •     3 reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor, respectiv Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Asociația Procurorilor din România.
 •     1 reprezentant desemnat de Avocatul Poporului
 •     2 membri ai Parlamentului, unul desemnat de Camera Deputaților și unul de Senat

(2) Modalitatea de funcționare a Comisiei va fi stabilită prin lege.
Art. 5. (1) Preşedintele Autorităţii prezintă, anual, sau ori de câte ori este solicitat, rapoarte de activitate. în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii relevante cu privire la activitatea Autorităţii.
(2) Informaţiile clasificate sunt prezentate în plenul Comisiei de supraveghere a activității Autorității Naționale pentru interceptarea comunicațiilor și nu sunt incluse în rapoartele de activitate.
 
Capitolul II
Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii
Art. 6 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sunt numiţi de Senat și a Camerei Deputaţilor în şedinţă comună, pentru un mandat cu durata de 6 ani. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui nu poate fi reînnoit.

    Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii orice persoană de cetăţenie română, absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii, independentă politic, cu o solidă competenţă profesională, o vechime de minimum 15 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior, o bună reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică.
    Preşedintele şi vicepreşedintele trebuie să deţină certificat de acces la secrete de stat de importanţă deosebită.
    Calitatea de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice.
    Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice şi nu au dreptul să fie implicaţi, în orice fel, în activităţi comerciale ori să deţină, direct sau indirect, acţiuni sau părţi sociale la societăţi comerciale.

(...)

Art. 7. (1) Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii se fac de către Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaţilor, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.
(2) Candidaţii depun la Comisia comună permanentă a Senatului și a Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar cu privire  la interceptările comunicațiilor, actele prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a exercita funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii. Candidaţii vor fi audiaţi de Comisia comună permanentă a Senatului și a Camerei Deputaţilor  pentru exercitarea controlului parlamentar cu privire la interceptarea comunicațiilor.
(3). Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obţine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii situaţi pe primele două locuri la turul de scrutin anterior.
 (...)
 
Capitolul III  (...)
Art. 11. (1) Autoritatea este sprijinită în activităţile sale de un Consiliu consultativ.
(2)  Consiliul consultativ este condus de preşedintele Autorităţii şi este compus din 5 membri, după cum urmează:

    vicepreşedintele Autorităţii;
    un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
    un reprezentant al Ministerului Justiției;
    un reprezentant desemnat de Preşedintele României;
    un reprezentant desemnat de Primul-ministru.


(...)
Art. 12. - Consiliul consultativ a Autorităţii îşi stabileşte strategia de activitate după următoarele principii:

    instituţiile abilitate din domeniul securităţii naţionale şi a combaterii corupţiei şi crimei organizate au acces la toate datele, informaţiile şi comunicările păstrate/stocate de Autoritate pe baza mandatelor aprobate de judecător.
    pe durata mandatului interceptării, Autoritatea realizează o capacitate de monitorizare completă şi continuă.
    pe durata mandatului interceptării, Autoritatea realizează un cadru sigur, astfel încât subiectul interceptat sau o altă persoană în afara celor abilitate să nu poată acţiona în aşa fel încât mandatul de interceptare să nu poată fi adus la îndeplinire.

Art. 13. - Mandatul de interceptare a comunicaţiilor se obţine de către autorităţile legal abilitate pe durata şi în baza procedurilor stabilite de lege şi se pune în aplicare de îndată ce autorizarea activităţilor de interceptare este adusă la cunoştinţa Autorităţii.
Art. 14. - (1) Pe baza cererilor de autorizare a interceptării, formulate de autorităţile informative şi de protecţie sau pe baza cererilor formulate de autorităţile naţionale ale altor state. în cadrul protocoalelor de interoperabilitate cu comunităţile de informaţii ale statelor membre NATO şi Uniunii Europene, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul de coordonare formulează recomandări către preşedinte. în temeiul cărora acesta dispune, prin decizie scrisă, autorizarea şi realizarea interceptărilor solicitate.
(2) în situaţiile în care preşedintele, la recomandarea Consiliului consultativ, consideră că solicitările de interceptare nu întrunesc elementele de legalitate sau toate datele necesare, le poate returna pentru completare instituţiei care a solicitat interceptarea.

    în cazul în care, în termen de 48 de ore, autorităţile care solicită interceptarea comunicaţiilor nu comunică datele solicitate, preşedintele poate decide suspendarea interceptării.
    în situaţiile flagrante care impun înlăturarea unor pericole iminente pentru securitatea naţională a României, la cererea conducătorului autorităţii solicitante, activităţile de interceptare a comunicaţiilor pot fi efectuate timp de 48 de ore în absenţa mandatului de autorizare, în baza cererii de autorizare înaintate judecătorului, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii, numai sub supravegherea procurorului și fără a putea constitui probe în justiție.
    După verificarea primară, înregistrările care conţin date cu privire la viaţa personală, fără legătură cu motivele solicitării interceptării comunicaţiilor, se distrug sub autoritatea preşedintelui Autorităţii, în cel mult 30 zile de la realizare.
    Preşedintele Autorităţii organizează evidenţa centralizată a interceptărilor autorizate și asigură arhivarea lor.

(...)
Art. 16. (1) Personalul Autorităţii este format din ofiţeri de informaţii, funcţionari publici, sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin examen sau concurs, în condiţiile legii.
(2)    Personalul Autorităţii trebuie să întrunească condiţiile de acces la informaţiile strict secrete.
(3)    Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare.
(4)    Angajarea, avansarea, precum şi modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului din aparatul Autorităţii se fac prin ordin al preşedintelui, în condiţiile legii.
(...)
 
Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 19. (1) Sistemele, echipamentele şi dispozitivele de interceptare, bazele de date şi evidenţele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute şi gestionate de toate entităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, referitoare la activitatea de interceptare a comunicaţiilor se preiau de către Autoritate, cu titlu gratuit, pe bază de protocol de predare - primire, încheiat în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    Autoritatea preia, eu titlu gratuit, pentru buna desfăşurare a activităţii de la alin. (1), spaţiile şi dotările aferente.
    La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea preia integral activitatea de interceptare a comunicaţiilor de la entităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
    Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziţia Autorităţii spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii acesteia.
    După adoptarea Regulamentului prevăzut la art. 14 alin. (2), dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin.(l), Autoritatea va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
    Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activităţile de interceptare a comunicaţiilor se realizează de Centrul Tehnic pentru Securitate Naţională, din cadrul Serviciului Român de Informaţii, sub autoritatea preşedintelui Autorităţii.

***

Expunere de motive

"Expunerea de motive care însoţeşte prezenta propunere legislativă are la bază:
a) solicitările exprese conţinute în MEMORANDUMUL PRIVIND JUSTIȚIA, adoptat la începutul lunii septembrie de majoritatea covârşitoare a instanţelor şi asociaţiilor profesionale ale magistraţilor şi
b) prevederi legale aflate în vigoare.
 
Solicitările exprese conţinute în MEMORANDUMUL PRIVIND JUSTIȚIA
Solicitările din Memorandum sunt expresia nemulţumirilor judecătorilor şi procurorilor faţă de deturnarea gravă a actului de Justiţie, faţă de abuzuri de tot felul dirijate din afara autorităţii judecătoreşti, realitate cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi nu doar magistraţii, ci şi justiţiabilii, cetăţenii de rând.
Cred că este de obligaţia noastră ca parlamentari să promovăm acţiuni concrete, în cazul de faţă, o propunere legislativă, care să vină în întâmpinarea celor sesizate de majoritatea magistraţilor.
Citez din cererile legitime exprimate în Memorandumul magistraţilor:
 • “Crearea prin lege a unei autorități civile de interceptare, care să permită respectarea deplină a standardelor CEDO, în privința garanțiilor tehnice și legale.
 • Justiția trebuie să aibă ca și preocupare esențială protecția, promovarea și garantarea tuturor drepturilor și libertăților cetățenești
 • Asigurarea unei transparențe depline în cooperarea instituțională cu serviciile de informații, respectarea strictă a cadrului legal și asigurarea unui control jurisdicțional și civil efectiv asupra activității acestora.”
 • Prevederi legale aflate în vigoare.
 • Potrivit art. 28 din Constituția României, „secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al altor mijloace de comunicare este inviolabil”
 • Condițiile și cazurile de interceptare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau orice alt mijloc de comunicare sunt prevăzute de Art. 911 din Codul de Procedură Penală.
 • Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 51 din data de 16 februarie 2016 a hotărât că „nici o reglementare din legislația națională în vigoare, cu excepția Art. 142 alin. 1 din Codul de Procedură Penală, nu conține vreo normă care să consacre expres competența unui alt organ al statului în afara organelor de urmărire penală de a efectua interceptări, respectiv de a pune în executare un mandat de supraveghere tehnică”.
Propunerea legislativă urmărește să creeze un echilibru între necesitatea de a lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a corupției și necesitatea de a asigura respectarea libertăților fundamentale și a libertății private a cetățenilor României. În acest scop, ea propune crearea unei Autorități unice de reglementare autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, supusă controlului Parlamentului, cu competență națională, unică și exclusivă, în domeniul interceptării comunicațiilor.
În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea răspunde solicitărilor de interceptare ale organelor de cercetare abilitate în domeniul crimei organizate și corupției și ale autorităților informative și de protecție ce fac parte din comunitatea națională de informații.
Înființarea acestei Autorități are ca efect creșterea credibilității serviciilor de informații, care nu vor mai putea fi suspectate că realizează interceptări ilegale."


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6751 vizualizari

 • +46 (60 voturi)    
  Si eventual (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:47)

  mitg [utilizator]

  Tariceanu presedinte.

  Hai sictir.
  • +19 (29 voturi)    
   Taricene (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:34)

   MPop [utilizator] i-a raspuns lui mitg

   Tu cand intri in carantina?
  • +16 (26 voturi)    
   eventual... (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:19)

   serban b [anonim] i-a raspuns lui mitg

   tariceanu sa fie Dumnezeu, nu ?
   • -10 (16 voturi)    
    Ei, nu! (Miercuri, 5 octombrie 2016, 1:56)

    Chaos & Collapse [utilizator] i-a raspuns lui serban b

    Asta nu se poate. Dumnezeii Romaniei sinteti voi, securistii.
    • -5 (5 voturi)    
     securistii (Miercuri, 5 octombrie 2016, 7:58)

     Toni_Romania [utilizator] i-a raspuns lui Chaos & Collapse

     In RSR securistii ne ascultau si-n buda, era nasol, dar o facea si pt. a proteja banul public (care mergea 95% la investitii). Astia de azi ne asculta tocmai ca sa smangleasca ban public.
     • +4 (4 voturi)    
      Pe ce lume traiesti? (Miercuri, 5 octombrie 2016, 10:59)

      Spiky [utilizator] i-a raspuns lui Toni_Romania

      Ei ne ascultau, nu pentru a proteja banul public, ci structura opresiva a regimului comunistoid. Banul public era irosit incepand cu cele mai inalte nivele - Ceasescu era complet afon economic - si pana la nivelul muncitorului care fura pentru a supravietui. Asa ca lasa gogoselele sekuri pentru fraierii Latrinelor, ca aici nu prind!
  • +5 (15 voturi)    
   II e frica de cele sapte sotii (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:45)

   zzztop [utilizator] i-a raspuns lui mitg

   Cine stie cate milioane ii cer daca-i asculta telefoanele.

   Dar de ce trebuie o lege pentru 19.000.000 milioane de oameni pentru asta?
 • +36 (48 voturi)    
  lol (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:54)

  Adrian_1234 [utilizator]

  cu alte cuvinte vrea sa creeze din nou "ochiul si timpanul" si el sa fie la carma
 • +51 (63 voturi)    
  Nuanta (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:55)

  buncrestin [utilizator]

  Nu anii 50 se intorc, ci oamenii anilor 50, nomenclaturistii refuza sa plece! S-au obisnuit sa fie deasupra legii, iar acum ca in Romania incepe sa functioneze cu adevarat legea, pentru toata lumea, se simt "terorizati" de perspectiva de a fi trasi la raspundere.
  • -12 (16 voturi)    
   Functioneaza pe dracu (Miercuri, 5 octombrie 2016, 1:57)

   Chaos & Collapse [utilizator] i-a raspuns lui buncrestin

   Romania e o oligarhie oribila.
   • +1 (3 voturi)    
    Deacrord! (Miercuri, 5 octombrie 2016, 8:07)

    anjin2 [utilizator] i-a raspuns lui Chaos & Collapse

    daca ar functiona nu l-am vedea pe bufonul asta trambitand asemenea ineptii ,,,.

    Problema lui e ca nu intalege diferenta dintre cetateni si parlamentari = (in acceptiunea populara) corupti capatuiti ,,,, penali ...

    ca sa intalega si Chaos & Collapse aceasta lege e pentru 50-150 de oameni, inclusiv autotul acestei legi ...
  • -4 (4 voturi)    
   Precizeaza care nomenclaturisti (Miercuri, 5 octombrie 2016, 8:00)

   Toni_Romania [utilizator] i-a raspuns lui buncrestin

   E vba de nomenclaturistii anti-Ceausescu/anti-Romania/Komintern, recrutati in toamna 89 de gruparile ce l-au gaurit pe Ceau.
 • +15 (21 voturi)    
  Penalii "alesi" vor controlul interceptarilor !!!! (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:58)

  Plagarus [utilizator]

  Apare agentia ce va servi intereselor sobolanilor penali din sferele de putere din RO ?!
  Adio puscarie, liber la furat en- gros.
 • +6 (12 voturi)    
  Tariceanu il ameninta pe Iohannis cu suspendarea. (Marţi, 4 octombrie 2016, 18:58)

  Ciobanul Bucur [utilizator]

  Asta are in vedere cand spune ca ar urma o criza constitutionala. (Vezi raspunsul la o intrebare dupa expunerea referitoare la proiectul de lege).
  Daca PSD si ALDE vor detine majoritatea, il pot suspenda pe Presedintele Iohannis,dupa care presedintele interimar ar desemna ca prim ministru pe Dragnea sau pe un altul convenabil lor.
  In final, prin referendum, Presedintela Iohannis va fi repus in functie, dar nu va mai putea schimba Guvernul.
 • +5 (7 voturi)    
  Comisii si comitii (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:01)

  methalman [utilizator]

  Incearca sa mai ridice si el niste ziduri sa isi asigure viitorul mandat pe care sigur il va castiga pentru ca e frumos al dracu...
 • +8 (12 voturi)    
  una dupa alta (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:04)

  ValentinV [utilizator]

  Numai cei care fura se simt terorizati si de multe ori nici macar aia... in plus, mai moale cu controlul parlamentar ca increderea in parlament e zero.
 • +5 (5 voturi)    
  ! (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:07)

  Kpriciu [utilizator]

  Adica...Independenta, independenta?

  NIET, SPASIBA !
 • +10 (16 voturi)    
  Tariceanu vrea o Securitate controlata de el (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:07)

  emil bobu [utilizator]

  care sa intercepteze orice inafara de comunicatiile lui si ale prietenilor lui din reteaua de trafic de influenta.

  Ca de obicei, Tariceanu ataca statul de drept, vrand sa-si dea singur superimunitate.
 • +9 (13 voturi)    
  2 si un sfert parlamentar (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:08)

  Caligula [utilizator]

  Conform legii, presedintele, ales de parlamentari Art. 6(1), are control asupra agentiei, iar informatiile clasificate trebuie sa fie dezvaluite comisiei de supraveghere Art. 4 (2).

  Legislativul, iar doreste sa devina si executiv, si in puls, sa aiba si acces la informatiile clasificate. Ce mai - parlamentul vrea sa dispuna de propria agentie de interceptari.

  Tariceanu, ca intotdeauna, e preocupat de libertatea tuturor cetatenilor din Parlament.
 • +10 (12 voturi)    
  Altruism (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:08)

  reiand [utilizator]

  De ce îl criticați pe Tăriceanu, uitați-vă cum luptă cu îndârjire și scrie legi pentru a rezolva cele mai stringente probleme ale populației, fără să aibă nici urmă de interese meschine personale. Câtă valoare, cât altruism!
 • +11 (15 voturi)    
  Fiind vorba de Tariceanu increderea mea este ZERO (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:10)

  ty [utilizator]

  .
  • +4 (6 voturi)    
   Iar a mea de zece ori mai mare! (Miercuri, 5 octombrie 2016, 11:02)

   Spiky [utilizator] i-a raspuns lui ty

   Adica 10x0=0000000000000
 • +15 (19 voturi)    
  Independenta controlata de parlamentari? (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:11)

  Impotriva prostiei din tara [utilizator]

  Omul asta a innebunit. La puscarie cu el!!!
 • +11 (15 voturi)    
  Alianta mafiotilor... (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:13)

  Vade Retro [utilizator]

  ...isi asigura conditiile pentru continuarea jafului.
 • +10 (14 voturi)    
  Independentă de cine? (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:13)

  asavreau [utilizator]

  Cine va fi beneficiarul interceptărilor?Băi Tăriceanu,tu ai luat droguri,de vii cu asemenea trăsnăi?Du-te bre la pensie că te-ai rablagit rău.
 • +11 (15 voturi)    
  Cetatenii Romaniei? (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:18)

  nlln [utilizator]

  Cetatenii Romaniei se simt terorizati?
  Poate doar cei cu statut special care nu au timp sa stea la coada pentru a-si schimba permisul auto.
  In rest...nu am auzit.
  Asa cum ne-a obisnuit ,Presedintele Senatului nu initiaza decat dezbateri in care d-nealui sau apropiatii d-nealui au un interes...penal.
  Cand d-voastra "oamenii importanti" va simtiti " terorizati" aveti posibilitatea de a initia un proiect de lege prin care sa va rezolvati " problemele".
  Prezenta ( si activitatea) multora dintre d-voastra in Senat a "terorizat" cealalta parte a cetatenilor Romaniei, cei care spre exemplu isi respecta randul pentru a-si schimba carnetul de conducere.
  Si pana aici a fost cu egalitatea.
  D-voastra puteti initia o dezbatere pentru a va promova interesele pe cand ceilalti nu.Ei pot doar vota.
 • +8 (12 voturi)    
  hai, dă-i drumu' (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:18)

  sobolan [utilizator]

  Un lucru cum trebe n-ar face. Numai la hoții și cum să-și protejeze jafurile organizate le stă capu', mai ales specimenului ăsta sinistru. De fapt, nu mă miră, dacă stai să te gândești că sloganul ALDE e "Îndrăznește mai mult". Pe spinarea mea, a ta, și a tuturor. Jet, Tăricene. Jet.
 • +10 (14 voturi)    
  Ginerica zis "n" neveste (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:27)

  inganduratul [utilizator]

  are nadragii uzi, grei si cu un miros specific. Acest proiect este expresia fricii de mutarea la o institutie unde nu platesti cazarea. Deja funia legata la gatul lui Tradiceanu se scurteaza implacabil. Pana-n Craciun n-o sa mai aiba 6 grade de libertate. Crede ca alaturi de alti penali o sa poata sa-si numeasca oamenii in "Autoritate" pentru a afla cine urmeaza sa cada pe interceptari. De fapt este unul din gesturile care vor sa arate spalatilor pe creier ca mai inseamna ceva in politica. Iar el, in realitate a devenit un Nimeni cu vise de curca ce se uita cu nostalgie si smerenie la o gramada de lemne.
 • +8 (12 voturi)    
  lol. (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:32)

  ouyang [utilizator]

  vezi ca te cauta mascatii in curand. parlamentarii penali sa aiba pe mana un serviciu de interceptare? pai tu crezi ca tara asta e formata din tampiti?
 • +8 (12 voturi)    
  Eu As Vrea Domiciliu ptr Motociclean La... (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:42)

  un domn [utilizator]

  Alep, in Siria sa isi astepte Tiranul cu paine si sare !
 • +6 (10 voturi)    
  Ce-l intereseaza pe Tariceanu (Marţi, 4 octombrie 2016, 19:45)

  fanegr1ja [utilizator]

  Romania a depasit toate problemele. Avem sistem de sanantate performant, nivelul de trai este infloritor, infrstructura a depasit nivelul celei occidentale, etc.

  In aceste conditii este normal sa punem la munca parlamentul in vederea asigurarii confortului moral al tuturor hotilor din tara. Sa nu se mai simta ca in anii '50. Nu?

  Ce poate fi mai arzator pe agenda publica in comparatie cu aceasta problema pe care o au penalii romaniei in acest moment, cum este cazul interceptarilor?

  Ca o nota in legatura cu aceasta afirmatie, ca DNA-ul impune teroarea fostei securitati, in cazul interceptarilor nu are sens.

  In anii '50 nu era nevoie de interceptari pentru a proba vinovatia cuiva. Te luau din casa si nu intreba nimeni parlamentul daca aproba sau nu.
 • +3 (7 voturi)    
  dar nu-l insarcinam direct pe fhurtin ?? (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:05)

  rov [utilizator]

  ce s-o mai dam de gard...
 • +5 (9 voturi)    
  Se putea altfel ? Sa lipseasca parlamentarii (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:17)

  Susufler0 [utilizator]

  (adica politicul) din procesul de supraveghere al Autoritatii Independente de Interceptari ?

  PS. Nu s-ar mai fi chemat ca noi suntem romanasi si ca tara noastra e Romanica, daca nu ar fi fost asa !
 • +6 (10 voturi)    
  parlamentarii - niște paraziți... (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:20)

  IancuJianu [utilizator]

  ...care vor sa controleze și să fure totul. Iar alte poliții și comisii?
  LA MUNCĂ, trîntorilor!.
 • +6 (10 voturi)    
  pericol (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:23)

  mita sucila [utilizator]

  daca ar fi sa facem un top 3 al oamenilor periculosi pentru prunco-democratia de la noi, omul asta intra lejer in el.
  Si nu da semne sa se opreasca, ba dimpotriva. Pare din ce in ce mai hotarat.
 • +7 (13 voturi)    
  monta, sebi, dracnea și motocicleanu (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:30)

  andreitr [utilizator]

  aceași mafie roșie kaghebistă care ne conduce de douăzeci și cinci de ani și care ar trebui condamnată la canal pentru că au supt sângele țării fără întrerupere. Hai DNA!
  • -6 (8 voturi)    
   hai andreitr!!! (Miercuri, 5 octombrie 2016, 1:58)

   Chaos & Collapse [utilizator] i-a raspuns lui andreitr

   hai, hai, hai!!!!!!!!!!!!!!!
 • -3 (11 voturi)    
  tara corupta (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:30)

  nedumeritul [utilizator]

  intr-o tara corupta ca a noastra nu poate functiona asa ceva.oricine cu bani poate asculta pe oricine doreste el indiferent de ce vrea comisia....
 • +6 (12 voturi)    
  Aritmetica lu' Motocicleanu (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:35)

  brifcor [utilizator]

  "Consiliul consultativ este condus de preşedintele Autorităţii şi este compus din 5 membri, după cum urmează:

  - vicepreşedintele Autorităţii;
  - un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
  - un reprezentant al Ministerului Justiției;
  - un reprezentant desemnat de Preşedintele României;
  - un reprezentant desemnat de Primul-ministru."
  Adica presedintele nu face parte din comisie ?
  Sau avem de-a face cu repetentul Motocicleanu, care nu stie sa numere pân' la 6 ?!?
  • 0 (4 voturi)    
   fara numar, fara numar (Miercuri, 5 octombrie 2016, 8:15)

   IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui brifcor

   la fel ca la neveste...
 • +6 (12 voturi)    
  Autoritate independenta, dar controlata? (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:36)

  motanul_gri [utilizator]

  Geniul stimabilului Farfuridi se regaseste in Parlamentul actual...
  "Din doua una, dati-mi voie: ori sa se revizuiasca, primesc! Dar sa nu se schimbe nimica; ori sa nu se revizuiasca, primesc! dar atunci sa se shimbe pe ici pe colo, si anume in punctele... esentiale."
 • +6 (10 voturi)    
  si comisia de supravegere (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:41)

  pardalian [utilizator]

  este supravegheata... de cine? Stiu, stiu... nu trebuie sa raspundeti. Era retorica..
 • +6 (14 voturi)    
  Musca pe caciula !! (Marţi, 4 octombrie 2016, 20:48)

  ana-pat [utilizator]

  Se stie cu musca pe caciula !! Desi pt. biletelul roz nu a fost nevoie de interceptare.
 • +9 (17 voturi)    
  Ce fata (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:03)

  KostasP [utilizator]

  Constipata are. Morcovul ala numit dna, bata-l vina.
 • +10 (16 voturi)    
  Imor involuntar (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:10)

  _tudor_ [utilizator]

  Autoritatea "independenta" e musai sa fie controlata.
  Alfel nu mai e independenta,,,
 • +14 (20 voturi)    
  Nedumerire (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:15)

  @dummy [utilizator]

  1. este nevoie sa se revina la o "normalitate", in care cetatenii Romaniei sa nu se simta "terorizati" precum in anii '50 care "pare ca se intorc".

  2. Autoritatea este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de ministru.

  Deci se introduce un "ministru" al securitatii. Cum ramane cu anii 50?

  9 membri, din care:
  1 reprezentant desemnat de Avocatul Poporului
  2 membri ai Parlamentului, unul desemnat de Camera Deputaților și unul de Senat.

  Avocatul Poporului este numit politic, si am vazut cum vede selectiv problemele.

  Cat despre parlamentari, iarasi s-a vazut cat de integri sunt.
 • +11 (17 voturi)    
  Moaleceanu: studiu de caz (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:26)

  harapalb [utilizator]

  Există un gen de marionetă ce se compromite atât de tare încât nu mai poate pretinde că "vrea" ceva - care ne privește pe toți - fără ca acel ceva să nu fie greșit din start.
 • +16 (22 voturi)    
  cum dreaq a ajuns asta in Parlament? (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:33)

  stefan2008 [utilizator]

  Gata cu votul secret. Vreau vot electronic si vreau sa stiu exact cine a votat cu cine. Totul public si cu asumarea responsabilitatii.
  Vreau sa vad si eu mutrele celor care l-au trimis pe Tariceanu in Parlament.
 • +12 (18 voturi)    
  Parlamentari(corupt) pe POST de Procurori ! (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:36)

  MeridianAlbastru [anonim]

  --NO IMMUNITY for CRIME & CORRUPTION--(cine sesiseaza CCR ?? --

  Separatia PUTERI din nou atacata de C.P. (KGB) Tariceanu (ALDE).

  Dupa ce Parlamentari sant deja pe POST de Judecatori devin mai nou si Procurori ascultatori !!!

  Din nou formuleaza KGB ul(Calin Popescu Tariceanu-ALDE) Legi care i dau Parlamentarilor corupt Postul de Procuror ascultator !
  • +6 (12 voturi)    
   Ascultari pe criteriu politic - am mai vazut (Miercuri, 5 octombrie 2016, 0:50)

   Caligula [utilizator] i-a raspuns lui MeridianAlbastru

   Nu ajunge ca "alesii poporului" dau imunitati penale pe criteriu politic. Acum vor sa faca si interceptarile pe criteriu politic - un fel de securitatea #2.

   Libertatea pe care o vrea Tariceanu se aseamana cu cea de pe vremea dictaturii proletariatului.
 • +13 (19 voturi)    
  dar o Autoritate Independenta care sa va (Marţi, 4 octombrie 2016, 21:52)

  Pseudokinegetikos [utilizator]

  scoata in shuturi din Parlament cand o luati pe campii, nu faceti?
  Cine dreaq voteaza cretinii astia? ... alti cretini?
 • +15 (21 voturi)    
  Propunerile Tariceniene (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:20)

  Vlad-I [utilizator]

  Cu greu am putea gasi o propunere in ultimul timp a lui Tariceanu care sa nu fie de fapt sugestie vualata pentru protejarea coruptilor.
 • +7 (7 voturi)    
  dar de ce una absolut independenta (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:25)

  coloneze [utilizator]

  DOAR CSM SI JUDECATORI
 • +8 (14 voturi)    
  nema putirinta (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:28)

  nalbaroiu [utilizator]

  "Tariceanu vrea infiintarea....."....bla bla bla....taricelu' vrea multe dar lumea s-a cam saturat de farmecele lui.....sau mai bine zis de ifosele lui...si asta de cand s-a manjit cu mult rosu.....se uita in oglinda si nu e sigur daca seamana cu ponta sau cu draknea...
 • +6 (12 voturi)    
  "Un pedagog de scoala noua", rezumat: (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:31)

  Miky113 [utilizator]

  Era "dinozaurilor" a apus demult:
  ierbivorele aveau un sistem nervos foarte lent, abia dupa ce erau mancate pe jumatate incepeau sa simpta nuantza !

  Domnul No2 se face ca nu stie ca un sistem de ascultare ordinar face cam 10mii euro.
  Firmele de detectivi particulari care se respecta au asa ceva in dotare.
  Mai are rost sa vorbim despre serviciile noastre sau a altora ??? xxl cube, pink panther, glass sphere, panama pampers...

  In revolutia indiustriala A++++: digital clouds, cu inteligenta distribuita la maxim, apare un alt <domn profesor>, care viseaza fantezii amoroase: " Fuga din szerai, ca sa nu te prinda deneay-u, good lck ! !"

  Daca era era sa respectam legile noastre , nu ajungeau unii sa aiba harem, si alte cele...
 • +5 (9 voturi)    
  Comisia in subordinea senatului cumva ? (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:38)

  Andra99 [utilizator]

  Doamne fereste de asemenea comisii sub controlul politicienilor, mai ales a lui Tariceanu !
 • +6 (12 voturi)    
  ALDE cumetria de la butoane (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:48)

  Clop [utilizator]

  De ce poate propune proiecte de lege o persoana din Parlamentul Romaniei care are probleme cu justitia?

  Ar trebui stipulat in Constitutie si oriunde altundeva ca, parlamentarii care au probleme de integritate sa nu faca parte din comisii si sa nu poata sa propuna proiecte de lege.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  *Sa ne imaginam ce om ar propune in comisie cineva ca Ciorbea, copilul orfan de casa pesedista, ex-fesenista, uselista, ALDE cumetria de la butoane. Omul cu datorii enorme la banca.

  De ce Ciorbea este inca in functie ca avocat al pesedeului peste tara, nu al poporului?
 • +9 (11 voturi)    
  Si pe comisia de supraveghere... (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:52)

  Zalmoxis [utilizator]

  cine o supravegheaza?
 • +7 (11 voturi)    
  Comunistule (Marţi, 4 octombrie 2016, 22:58)

  Moro01 [utilizator]

  Vezi ca incepe sa - ti puta rau gura Taricene!
 • +7 (11 voturi)    
  Entitate independenta controlata de parlamentari (Marţi, 4 octombrie 2016, 23:07)

  AG [utilizator]

  Bravos Taricene! De separarea puterilor in stat ai auzit? Si apropos de teroare... mie mi-e chiar bine asa. N-am furat nimic si nu ma simt amenintat de nimic. Accepta-ti soarta dinozaurule.
 • +9 (13 voturi)    
  teroristu' de serviciu (Marţi, 4 octombrie 2016, 23:08)

  adi_bv_03 [anonim]

  Eu, ca ceteatean roman ma simt foarte terorizat de gandul ca ALDE si PSD ar putea sa guverneze din decembrie caz in care aberatiile astea vor fi un fleac pe langa ce ordonante de urgenta vor trece..
  • +5 (9 voturi)    
   Nici aberatie, nici fleac (Miercuri, 5 octombrie 2016, 1:14)

   Leon_Magnificul [utilizator] i-a raspuns lui adi_bv_03

   tariceanu stie bine ce vrea. Parlamentarii corupti (scuzati plenoasmul) sa aiba control asupra interceptarilor care-i vizeaza.

   Numarul parlamentarilor condamnati, inculpati sau cercetati este inspaimintator. A da unei institutii atit de corupte controlul asupra interceptarilor este o forma sigura de sinucidere sociala. O fi normalitate, dar intr-o tara normala.
   • +1 (3 voturi)    
    Te transforma in Coreea de Nord (Miercuri, 5 octombrie 2016, 2:25)

    Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui Leon_Magnificul

    Militzai sunt destui oricum, trebuie doar orietati cum trebuie.
 • -8 (10 voturi)    
  O alta zi,o lata spargere marca Guccifer:))) (Marţi, 4 octombrie 2016, 23:14)

  Lucian Ilea [utilizator]

  De data asta a spart toate doc fundatiei Clinton
  https://guccifer2.wordpress.com/2016/10/04/clinton-foundation/

  miliarde peste zeci de miliarde de dolari
  toti dati pt arme pt ISIS
  Allah e mare si te ajuta....draga Artemis
 • 0 (4 voturi)    
  De ce să dea lege dacă în prezent se interceptează (Marţi, 4 octombrie 2016, 23:21)

  gfhfg65 [utilizator]

  În apariția unei noi legi se pleacă de la ”insuficiențele legislației în vigoare”, conform normelor de tehnică legislativă (Legea nr. 24/2000).

  Dacă această lege este necesară, înseamnă că TOATE interceptările din prezent sunt lovite de NULITATE ABSOLUTĂ, tocmai pentru că lipsesc niște ”segmente” de legislație, și oricum nelegal introduse prin OUG.

  Care segmente de legislație? Băieții cu ochi albaștrii știu care sunt alea 3 segmente...

  Q.E.D.
 • +8 (14 voturi)    
  Minte de fanariot imputit (Miercuri, 5 octombrie 2016, 0:18)

  Parzivall [utilizator]

  Au superimunitate? Au. Daca cumva supeimunitatea e fentata, fac doar cativa ani si ies cu averile intacte? Da.
  Acum vor propriul Serviciu Secret, privat....ca sa faca chiar ce vor, fara nici o frana de nicaieri.
  Populatia au rezolvat-o 51% is analfabeti cronici iar restul abia se taraie. 5% probabil mai gandesc normal, muncesc pe bune si is cinstiti....si oricum toti is intr-o continua plecare din tara.
  Cei ramasi se vor bucura cu statutul de sclav, mancare si tzucal sa fie asigurata, restul nu mai conteaza, Tariceanu vegheaza pt ei.
 • -1 (1 vot)    
  In Romania azi (Miercuri, 5 octombrie 2016, 8:02)

  Toni_Romania [utilizator]

  In Romania azi mai functioneaza bine, cu mega-lefoaie si tot tacamul, doar "serviciile", politia si ce a mai ramas din armata. Ca-n lumea a 3-a.
 • +1 (1 vot)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 5 octombrie 2016, 8:57)

  [anonim]

 • +1 (3 voturi)    
  personajul principal al proprieri tragi-comedii.. (Miercuri, 5 octombrie 2016, 9:00)

  akillies [utilizator]

  .."o entitate independenta", "controlata de o comisie de supraveghere"..

  Daca asta a spus el, mie imii spune ca nu mai are ce cauta in vreo pozitie de parlamentar: omul nu stie ce spune - e amuzant; tragedia e ca sta in pozitia aia delicata pentru Romania si ne face pe toti vulnerabili..
 • +1 (3 voturi)    
  La vot (Miercuri, 5 octombrie 2016, 9:07)

  Adicj [utilizator]

  Pe astia nu-i putem pune cu botu pe labe decat cu votul. Iesiti la vot fratilor in Decembrie ca astia iar ne intorc cu 25 de ani in urma. USR ai votul meu..
  • -1 (3 voturi)    
   Postac USR? (Miercuri, 5 octombrie 2016, 11:58)

   Miky60 [utilizator] i-a raspuns lui Adicj

   Nu stiam ca si USR-ul are postaci indoctrinati. Se vede ca este doar o fumigena P$D si a ciumei rosii.
 • +1 (1 vot)    
  ce ii doare pe ei (Miercuri, 5 octombrie 2016, 13:35)

  ali. [utilizator]

  Lasa, bre, nene Taricene, nu te mai strofoca atata pentru binele votantilor. Ia ocupa-te sa faci ceva sa se creeze locuri de munca, sa se relanseze economia, sa nu se mai taie padurile, ehei, cate sunt de facut!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by