Teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode include “erori de citare” și “unele fragmente plagiate”, a constatat Comisia de etică a Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca. Conform comisiei, ”nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea sau neaplicarea tehnicilor de citare", dar acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate.

Lucian BodeFoto: Guvern, Facebook

Într-un mesaj postat pe Facebook, Lucian Bode "salută" publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizării tezei sale de doctorat, el susținând că în niciun moment nu și-a însușit ideile altora și nici nu a dat impresia că-i aparțin.

Lucian Bode a susținut teza de doctorat cu titlul “Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual” în anul 2018, la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca (UBB), sub îndrumarea coordonatorului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan.

Comisia de etică a UBB precizează că a analizat sesizarea privind teza de doctorat a ministrului de Interne exclusiv din perspectiva abaterilor de la etica în cercetare, neanalizând lucrarea din punctul de vedere al calității sale, atribut care revine comisiei de susținere a tezei de doctorat și CNATDCU.

Comisia de etică a UBB precizează că a constatat o serie de abateri de la bunele norme de publicare - erori de citare și unele fragmente plagiate.

Concluziile Comisiei UBB care a analizat teza de doctorat a lui Lucian Bode

 • S-a reținut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate in urma analizei interne a UBB.
 • Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %).
 • Ținând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text și în referințe (cu o excepție), chiar dacă nu acolo unde trebuie și/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat sau mai degrabă a derivat din necunoașterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.).
 • Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate.

Conform sursei citate, aceste concluzii au reieșit din analizele sesizărilor și a demersului intern al UBB, prin raportare la următoarele principii:

 • 1. Analiza a vizat concret respectarea normelor de redactare academică, nu calitatea academică a lucrării de doctorat. Pentru calitatea lucrării de doctorat garantează specialiștii în domeniu din Școala doctorală și din CNATDCU, înainte de conferirea titlului de doctor. După depășirea unui prag minimal acceptabil al calității - garantat de Școală/CNATDCU -, tezele sunt extrem de variabile în cantitatea și calitatea cunoașterii noi aduse, unele având contribuții minimale, altele majore. Evident, UBB este interesată ca Școlile proprii să genereze nu doar teze care trec un prag minimal, ci teze care aduc contribuții importante la cunoaștere.
 • 2. Redactarea unei lucrări științifice se face pe baza unor norme generale și/sau specifice diferitelor domenii. Deși trebuie să fie un deziderat al oricărui autor serios, rareori redactarea unei lucrări complexe este perfectă, de aceea practicile academice utilizează erate/corecții, ca mijloace absolut normale de îndreptare publică și transparentă a unor erori și devieri anterioare adesea neintenționate de la aceste norme, atunci când sunt identificate.
 • 3. Unele devieri intră însă și în zona legală/de etică academică, atunci când sunt majore (ex. violarea dreptului de copyright, publicarea repetată a acelorași date ca fiind noi - cu implicații pentru autoplagiat) sau grave (ex. precum plagiatul, fabricarea datelor, distorsionarea datelor). Acestea atrag obligatoriu corecturile necesare, alături de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor și a efectelor acestora.
 • 3.1. Un autor analizat plagiază atunci când preia de la un alt autor idei/text (exact wording/words)/imagini-figuri, prezentându-le ca fiind personale. Așadar, orice text fără citare adaugată de autorul analizat este plagiat dacă reia ideile/textul (exact wording/words)/imaginile-figurile altui autor. Excepție fac acele idei/texte (exact wording/words)/imagini-figuri care constituie cunoaștere comună într-un domeniu (common knowledge); ce constituie cunoaștere comună trebuie însă interpretat restrictiv și cu atenție de către specialiștii în domeniu.
 • 3.2. Dacă textul autorului analizat are citare acesta poate să fie corectă sau eronată. Deși nu este automat plagiat, citarea eronată este deviere de la normele de redactare academică și va trebui corectată. Corecția se face în funcție de gravitatea acesteia, și anume cu erate și corecții, în lucrarea țintă, dacă este posibil, și/sau în edițiile viitoare. Dacă este implicată și violarea dreptului de copyright, acest lucru poate presupune nu doar corecții, ci și retragerea lucrării țintă.
 • 3.3. Dacă se preia exact textul de la autorul sursă (exact wording/words), acesta se citează cu ghilimele sau bloc de text individualizat (în funcție de lungimea sa).

Fără sancțiuni

Comisia constată, așadar, existența unor abateri de la etica cercetării.

Cu privire la eventualele sancțiuni, Comisia ar fi propus sancționarea cu avertisment scris a ministrului Bode și cea de corectare a tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită.

"Constatăm însă ca persoana reclamată nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva căreia se poate aplica o sancțiune referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare", mai arată Comisia de etică a UBB.

Astfel, articolele care fac referire la calitatea persoanelor împotriva cărora se poate sesiza Comisia de etică pentru abateri săvârșite sunt:

 • art. 308 alin. 1 Legea nr. 1/2011 - ” ... membri ai comunității universitare”
 • art. 11 indice 1 din Legea nr. 206/2004 - ” personalului de cercetare-dezvoltare”
 • art. 1 Codul Etic UBB - ”...membrii comunității universitare (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic)”
 • art. 4 lit. a) - Regulament Comisie de etică UBB - .”..membri ai comunităţii universitare”
 • art. 7 - Regulament Comisie de etică UBB ” ... membrii comunităţii universitare, respectiv: a) studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, b) personalului didactic şi cercetătorilor, c) personalului de conducere, d) personalului administrativ.”

Doar persoanele de mai sus sunt cele împotriva cărora se poate aplica o sancțiune de către comisia de etică, conform Regulamentului Comisiei de etică a UBB.

Comisia spune că, în condițiile în care Bode nu deține niciuna dintre calitățile de mai sus, deși a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancțiuni.

Comisia de etică a UBB consideră totuși ca se impune corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, prin urmare cere autorului și editurii să facă aceste demersuri în mod benevol.

În plus, UBB informează CNATDCU/ministerul pentru analize/decizii suplimentare, dacă este cazul. De asemenea, cei interesați pot la rândul lor sesiza CNATDCU ca instanță superioară, cu decizie finală, mai arată sursa citată.

Reacția lui Lucian Bode

Într-un mesaj postat pe Facebook, Lucian Bode "salută" publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizării tezei sale de doctorat, el susținând că în niciun moment nu și-a însușit ideile altora și nici nu a dat impresia că-i aparțin.

El spune că va revizui printr-o erată erorile de citare problematice din cele 7 pagini și acuză că "politicienii dactilografi din USR s-au făcut de râs".

 • "Doresc să salut publicarea rezultatelor evaluării UBB în urma analizei asupra tezei mele de doctorat.
 • Verdictul UBB: Teza mea de doctorat este în regulă, iar titlul de doctor acordat în anul 2019 este menținut.
 • Recent, UBB s-a pronunțat în legătură cu respectarea normelor de redactare academică în teza mea de doctorat, iar rezultatul verificărilor nu schimbă cu nimic evaluările inițiale ale tezei.
 • În urma verificărilor, Comisia de Etică a UBB mi-a recomandat remedierea erorilor de citare care au survenit în cuprinsul a mai puțin de 7 pagini (2.95%) din totalul celor 220 de pagini ale tezei. În niciun moment nu mi-am însușit ideile altora și nici nu am dat impresia că-mi aparțin.
 • Așadar, având în vedere
 • Rezoluția conducătorului de doctorat din 23 septembrie 2018 și conținutul raportului de similitudine potrivit cărora teza mea de doctorat NU conține preluări neautorizate (document atașat),
 • Decizia Comisiei de sociologie, științe politice și administrative a CNATDCU prin care în data de 11 iulie 2019 a fost validată teza mea de doctorat în vederea emiterii ordinului de ministru (document atașat),
 • Concluziile analizei comisiei de specialiști ai Școlii Doctorale Relații Internaționale și Studii de Securitate din cadrul UBB care în urma studierii tezei și consultării celui mai recent raport anti-plagiat au concluzionat că valorile coeficienților de similitudine se încadrează în limitele legale (document atașat),
 • Hotărârea nr. 7 din 28 octombrie 2022 a Comisiei de Etică a UBB care a analizat teza mea și s-a pronunțat sub presiuni politice de neimaginat asupra existenței unor abateri de la normele de etică într-un procent de 2.95% - adică în mai puțin de 7 pagini din totalul celor 220 de pagini,
 • Și ținând cont de observațiile și concluziile finale ale hotărârii Comisiei de Etică a UBB potrivit cărora,
 • Fragmentele identificate ca fiind problematice reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din totalul de 65.000 de cuvinte ale tezei (2.95 %),
 • Prin procedura de verificare realizată în 24 octombrie 2022 nu s-au identificat elemente de noutate față de prima verificare a tezei realizată cu ocazia susținerii tezei în anul 2018,
 • Textele originale din care s-au preluat fragmente sunt citate în corpul tezei și în referințe,
 • Nu rezultă cu certitudine intenția vădită de încălcare a regulilor și tehnicilor de citare academică,
 • Citarea eronată este considerată o deviere de la normele de redactare academică și trebuie corectată,
 • Rareori redactarea unei lucrări complexe este perfectă, iar eratele și corecțiile sunt mijloace absolut normale de îndreptare publică și transparentă a unor erori,
 • Din respect pentru comunitatea academică, împreună cu editura, voi revizui printr-o erată erorile de citare problematice din cele 7 pagini, cu toate că nu am această obligație legală.
 • Așadar, politicienii dactilografi din USR care m-au copiat de zor la bibliotecă s-au făcut de râs. Situația în care se află este penibilă și ridicolă! Este un maxim de superficialitate de care au dat dovadă.
 • Am văzut de-a lungul timpului că folosesc această schemă de compromitere, creează o poveste, apoi o vând în online indiferent de consecințe pentru că la final nu îi interesează dacă se verifică sau nu adevărul.
 • Tot ce fac ei are doar un scop electoral, motiv pentru care fabrică un „adevăr” doar al lor pe care îl promovează sperând să câștige puncte electorale".

Teza de doctorat a ministrului Bode se află la Biblioteca Națională, însă documentul poate fi consultat doar digital, a scris Emilia Șercan.

Jurnalista a explicat ce știe despre teza de doctorat a ministrului Lucian Bode, document ce poate fi consultat doar digital la Biblioteca Națională. Asta, după ce Bode a spus că „se va întâlni în instanță” cu cei care spun că lucrarea sa de doctorat a fost secretizată.

„Cum știu mai bine decât doctor Bode cum stau lucrurile cu teza sa de doctorat, dați-mi voie să vă spun eu. Așa cum cere legea din România, după susținerea publică, o copie a unei teze de doctorat se trimite la Biblioteca Națională și la biblioteca universității sau facultății unde a fost susținută lucrarea. Teza lui dr. Bode se află la Biblioteca Națională, însă nu poate fi consultată pe hârtie, ci numai în format digital, pentru că din 2016 consultarea tezelor pe hârtie a fost interzisă. Teza lui dr. Bode este digitalizată pentru că eu am cerut acest lucru și poate fi consultată pe un calculator fără acces la internet. Fotografierea ecranului cu prețioasa creație științifică este interzisă”, a scris Emilia Șercan într-o postare pe Facebook.