Guvernul a adoptat luni trei hotărâri care stabilesc atât forma și conținutul chestionarelor pe care românii vor trebui să le completeze în acest an pentru Recensământul populației și locuițelor 2021, dar și cum vor fi plătiți recenzorii pentru fiecare chestionar completat. Pentru că recensământul a fost întârziat și rezultatele ar trebui transmise Comisiei Europene până la finele acestui an, Executivul a decis ca, în scop exclusiv statistic, să fie folosite și informațiile stocate deja în bazele de date ale mai multor autorități și instituții publice.

Intrebare recensamant covidFoto: Guvern

O primă Hotărâre adoptată de Guvern vizează forma şi conţinutul instrumentarului Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021.

 • "Atât forma și conținutul chestionarului, cât și clasificările și nomenclatoarele ce vor fi utilizate în recensământ răspund în totalitate cerințelor și standardelor UE. Chestionarul este conceput în format electronic, în două versiuni corespunzătoare celor două metode de colectare directă a datelor de la populație: autorecenzare online și interviu față-n față asistat de calculator.
 • Ambele versiuni corespund în conținut chestionarului martor în forma tipărită așa cum este prezentat în Anexa 1 a prezentei Hotărâri a Guvernului. Cele trei Nomenclatoare aprobate prin prezenta Hotărâre a Guvernului - al etniilor și limbilor materne, al religiilor și al instituțiilor de învățământ din România - răspund integral necesităților naționale și angajamentelor internaționale asumate de România.", se arată în comunicatul Guvernului.

HotNews.ro a scris încă de vinerică una dintre întrebările din chestionar va fi și cum am fost afectați de pandemie. România ar trebui să transmită rezultatele acestui recensământ către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2022, în caz contrar riscând demararea procedurii de infringement.

Printre altele este vorba de cele două chestionare - unul pentru recenzarea locuinței, iar altul pentru recenzarea persoanei.

De remarcat faptul că la acest din urmă chestionar, una dintre secțiuni este dedicată efectelor pandemiei de COVID-19.

Românii sunt întrebați în ce măsură au fost afectați de pandemie, având 5 variante de răspuns: 1. deloc; 2. în mică măsură; 3. oarecum; 4. în mare măsură și 5. foarte mult.

La această întrebare trebuie să răspundă doar persoanele care aveau vârsta de 15 ani și peste la ora "0" din 1 decembrie 2021.

A doua Hotărâre adoptată luni de Guvern vizează aprobarea specificaţiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021

Hotărârea aprobată contribuie la reducerea sarcinii de răspuns a populației, prin preluarea, în scopul prelucrării statistice, a datelor stocate deja în bazele de date administrative ale mai multor autorități și instituții publice, astfel:

 • Ministerul Afacerilor Interne (Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date; Inspectoratul General pentru Imigrări; Direcția Generală de Pașapoarte; Inspectoratul General al Poliției Române)
 • Ministerul Finanțelor (Agenția Națională de Administrare Fiscală)
 • Ministerul Muncii și al Protecției Sociale (Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială; Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adoptii; Inspecția Muncii)
 • Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor; Autoritatea pentru Cetățenie)
 • Ministerul Educației
 • Ministerul Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică; Casa Națională de Asigurări de Sănătate)
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară)
 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunități.

Specificațiile tehnice aprobate garantează respectarea cerințelor de confidențialitate și elimină posibilitatea folosirii datelor transmise în alte scopuri decât cel statistic.

A treia Hotărâre adoptată luni de Guvern stabilește bugetul şi categoriile de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

 • "Actul normativ reglementează o serie de aspecte privind plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, a recenzorilor, recenzorilor șefi și a coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună.
 • Totodată, este stabilită modalitatea de plată și tarifele diferențiate (7 lei pentru completarea unui chestionar pentru recenzarea persoanei și 3,5 lei pentru un chestionar pentru recenzarea locuinței). Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată se face conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de unitățile județene de implementare a recensământului, asigurându-se astfel o mai buna corelare a plății cu activitatea efectiv desfășurată.
 • Sumele alocate pentru anul 2021 în bugetul RPLR, rămase necheltuite ca urmare a modificării calendarului, se reportează pentru anul 2022.", menționează Guvernul.

Este de remarcat faptul că, deși desfașurarea Recensământului a fost amânată cu un an, din 2021 în 2022, termenul de finalizare și de diseminare a rezultatelor preliminare a rămas cel inițial, respectiv 30 decembrie 2022, mai spune Guvernul.

Peste 392,6 milioane de lei de la bugetul de stat pentru recensământul populației și locuințelor 2021

Un alt proiect de Hotărâre aflat pe agenda de luni a Guvernului prevede modul cum vor fi colectate datele.

În document se spune că, în vederea colectării datelor și obținerii rezultatelor definitive ale recensământului, Institutul Național de Statistică creează, completează și prelucrează o bază de date cu înregistrări individuale, numită „baza de recensământ RPL2021“.

Potrivit acelorași prevederi legale, informațiile cu care se încarcă baza de recensământ RPL2021 se vor obține prin:

 • a) colectare indirectă din surse administrative, prin completarea răspunsurilor la unele întrebări din formularele electronice de către I.N.S. cu informațiile regăsite în baze de date ale unor instituții centrale și locale - surse administrative;
 • b) colectare directă de la populație: autorecenzare on-line, interviu față-în-față asistat de calculator;
 • c) imputare prin metode statistice.

Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri și locuințe se realizează până la 31 ianuarie 2022.

 • "Pentru realizarea obiectivelor recensământului și calcularea indicatorilor statistici, autoritățile și instituțiile publice și furnizorii de date sunt autorizați și au obligația să pună la dispoziția I.N.S., cu titlu gratuit, baze de date cu înregistrări individuale, cuprinzând date corecte, actuale și complete, prin raportare la scopul colectării, unic identificate prin CNP sau ISU (identificator statistic unic), în cazul persoanelor, și a altor identificatori stabiliți de comun acord cu deținătorul datelor, în cazul altor unități statistice.", se menționează în nota de fundamentare la acest proiect de Hotărâre.

Nu în cele din urmă, un al treilea proiect de act normativ stabilește că suma alocată din bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (RPL2021) va fi tot în valoare de peste 392,6 milioane de lei, așa cum a fost stabilită în Hotărârea Guvernului nr.1071/2020, doar că sunt aduse modificări și reglementează cum vor fi plătiți recenzorii în 2022.

Pentru mai multe detalii despre Recensământul populației și locuințelor 2021 citește: