Guvernul a adoptat miercuri normele metodologice de aplicare a Legii adopției, care flexibilizează procedurile actuale și crește sprijinul acordat de stat familiilor care adoptă, a anunțat Ministerul Muncii. Dincolo de stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept, actul asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor.

Adoptiile si lupta cu birocratiaFoto: Reuters

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o hotărâre, modificarea adusă Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pornind de la modificările aduse procedurii de adopție prin Legea nr. 268/2020 și de la dificultățile identificate în practică în aplicarea acestei proceduri, a anunțat Ministerul Muncii.

Ce spune Ministerul Muncii despre principalele schimbări aduse procedurii adopției prin acest act

 • "Actul normativ adoptat de Guvern asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor, și introduce obligativitatea anunțării adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la rezultatul potrivirii, prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată și stabilirea unui termen în acest sens.
 • Documentul adoptat astăzi stabilește și procedura de acordare a drepturilor bănești prevăzute de Legea nr. 268/2020, respectiv indemnizația de sprijin și suma fixă în cuantum de 1.500 lei, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București.
 • Având în vedere prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, normele de aplicare ale legii stabilesc procedura de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului. Verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare.
 • Perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.
 • De asemenea, consilierea copilului de către psihologul echipei multidisciplinare devine obligatorie după fiecare potrivire practică încetată în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare.
 • Normele de aplicare a Legii adopției introduc o soluție legislativă pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii practice acesta nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială.
 • Noile prevederi elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate pentru conformitate cu originalul."

Ce persoane/familii vor avea prioritate la adopție

Ministerul Muncii nu menționează în comunicat o altă schimbare importantă care a fost menționată în Nota de fundamentare la acest act normativ adoptat de Guvern, și anume "stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept."

Această modificare a fost prezentată detaliat în Nota de fundamentare a actului adoptat miercuri de Guvern, iar potrivit surselor guvernamentale contactate de HotNews.ro, Guvernul nu a adus modificări proiectului publicat cu o zi în urmă pe site-ul Secretariatului general al Guvernului.

Astfel, una din principalele modificări aduse procedurii de adopție vizează "stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept, astfel:

 • persoanele/familiile care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia;
 • persoanele/familiile care au adoptat frați ai copilului;
 • rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv;
 • persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de minimum 6 luni."

"Argumentele care au stat la baza propunerii de stabilire a ierarhizăriiau avut în vedere în primul rând principiul menținerii fraților împreună, așa cum se regăsește el în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și dreptul copilului de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, așa cum este el reglementat la art. 17 din același act normativ.

Pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de act normativ, au existat 2 opinii diferite în ceea ce privește criteriile de ierarhizare. Majoritatea părerilor exprimate au susținut propunerea actuală, justificată de argumentele prezentate.

Cu toate acestea, au existat și opinii minoritare, care au susținut poziționarea pe primul loc a persoanei/familiei alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de minimum 6 luni, singura justificare invocată fiind doar existența unei relații de atașament între copil și familia respectivă.", se arată în Nota de Fundamentare.

În prezent, în Legea nr. 268/2020 se precizează că:

 • "Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, precum și familiilor/persoanelor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ numai acele rude și persoane care dețin atestat valabil de adoptator/familie adoptatoare."

Pentru detalii citește: Schimbări majore propuse de Guvern la procedura adopției copiilor: Ce persoane/familii vor avea prioritate la adopție și cum s-ar flexibiliza procedurile actuale