Noua strategie a Uniunii Europene privind protejarea pădurilor și reîmpăduririle, despre care presa maghiară scrie că este contestată de mai multe țări membre, printre care și România, conține mai multe măsuri menite să asigure o mai bună protejare a pădurilor europene și îndeplinirea obiectivelor climatice asumate de Bruxelles.

ImpadurireFoto: Facebook/ Gelu Puiu

Strategia, elaborată sub coordonarea vicepreședintelui Comisiei Europene responsabil de Pactul Verde European, Frans Timmermans, a fost adoptată de executivul UE pe 16 iulie după ce s-a aflat în consultare publică între 25 ianuarie și 19 aprilie. Ce prevede aceasta:

Pentru a gospodări pădurile existente, strategia urmărește să:

 • îmbunătățească protejarea pădurilor și reîmpăduririle pentru a întruni obiectivele climatice și de biodiversitate ale UE și reducă pierderea suprafețelor acoperite de păduri, protejând strict toate pădurile primare și seculare;
 • prezervarea stocurilor și creșterea „aspiratoarelor” de carbon ale UE prin păduri, solurile lor și produsele lemnoase plantate;
 • îmbunătățească gestionarea riscurilor privind dezastrele și pagubele și asigurarea rezilienței pădurilor pentru a acoperi incendiile de vegetație și alte pericole naturale, precum și asigurarea sănătății pădurilor având în vedere schimbarea condițiilor climatice și a degradării mediului;
 • susținerea restaurării zonelor afectate și ecosistemelor degradate, ținând cont de condițiile climatice prognozate;
 • asigurarea gestionării sustenabile a tuturor pădurilor din UE simultan cu sporirea capacității lor productive.

Pentru a planifica pădurile viitorului, strategia va susține:

 • adaptarea pădurilor la schimbările climatice și întărirea rezilienței lor pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv prin conservare îmbunătățită și utilizarea diversității genetice a copacilor;
 • noi instruiri, abilități și slujbe care reflectă funcțiile multiple ale pădurilor;
 • dezvoltarea rurală, inclusiv a întreprinderilor locale și a lanțurilor care produc valoare, folosind multiplele funcții ale pădurilor;
 • servicii inovative legate de păduri și produse cu un impact scăzut asupra mediului, înlocuind alternativele cu emisii intensive de carbon;
 • cercetări puternice și o agendă inovativă pentru a îmbunătăți cunoștințele noastre legate de păduri și pentru a optimiza compoziția lor, managementul structural și întrebuințarea, inclusiv pentru bioeconomie.

Pentru a gestiona pădurile existente și cele noi, va fi important să:

 • avem un cadru de guvernanță puternică și incluzivă pentru toate părțile relevante;
 • întreținem o coordonare mai puternică între politicile naționale privind pădurile și obiectivele Pactului Verde European;
 • îmbunătățim și armonizăm monitorizarea pădurilor pentru a demonstra contribuția eficace a pădurilor gestionate sustenabil la obiectivele UE și la cererea și oferta de servicii forestiere;
 • asigurăm finanțare, inclusiv pentru cercetare, îmbunătățim utilizarea bugetului UE și a celor naționale, precum și a fondurilor private, pentru a asigura o abordare consecventă în rândul diferitelor instrumente de finanțare (Politica Agricolă comună, Horizon Europe, Fondurile de coeziune, LIFE, etc.);
 • încurajăm stimulente financiare pentru inovare, inclusiv plăți pentru servicii legate de ecosisteme și scheme bazate pe rezultate ('carbon farming') pentru managerii pădurilor care oferă beneficii publice;
 • îmbunătățim comunicarea și dialogul cu privire la păduri și rolurile lor;
 • asigurarăm consecvenței cu angajamentele internaționale, reîntărind leadership-ul internațional al UE.

Strategia pentru păduri anunță de asemenea o propunere legislativă menită să intensifice monitorizarea, raportarea și colectarea de date în domeniul forestier în UE.

„Colectarea de date armonizată la nivelul UE, combinată cu planificarea strategică la nivelul statelor membre, va oferi o imagine cuprinzătoare a situației, a evoluției și a evoluțiilor viitoare preconizate ale pădurilor din UE. Acest lucru este esențial dacă dorim să ne asigurăm că pădurile își pot îndeplini multiplele funcții în domeniul climei, al biodiversității și al economiei”, anunță Comisia Europeană.

Poți consulta integral documentul ce prezintă strategia aici.

Amintim că presa maghiară îl citează pe ministrul român al Mediului, Tánczos Barna, afirmând că acesta s-ar număra, alături de oficialii din Ungaria și din alte 9 state, printre semnatarii unei scrisori în care este contestată strategia Bruxelles-ului privind gospodărirea pădurilor care îl citează pe Tánczos Barna.

Aceasta, în contextul în care România se confruntă de ani de zile cu defrișări masive de păduri. Până la acest moment, Guvernul de la București nu a făcut niciun anunț în acest sens.