66 de cercetători din toată lumea semnează o scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației și Cercetării și conducerii IFIN-HH în care își manifestă sprijinul și simpatia pentru cercetătorul Livius Trache, concediat acum două săptămâni de conducerea Institututului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN - NH).

Cercetătorul Livius TracheFoto: YouTube

Reamintim că lui Livius Trache i-a fost desfăcut contractul de muncă pentru că ar fi denigrat în câteva emailuri, trimise unor colegi cercetători din instituții internaționale de cercetare, conducerea Institutului. (vezi aici)

”Scriem această scrisoare pentru a recunoaște și a lăuda realizările științifice și acreditările academice ale prof. Livius Trache și pentru a solicita autorităților IFIN-HH să-l repună în poziția sa anterioară la IFIN-HH Magurele, România. Cei mai mulți dintre noi am avut ocazia să interacționăm și să colaborăm cu prof. Livius Trache de-a lungul mai multor decenii. A fost un lider cheie pe plan internațional în domeniul fizicii nucleare și astrofizicii, prin contribuțiile sale științifice și eforturile sale de mentorat. Cunoaștem entuziasmul său de a începe o nouă aventură la IFIN-HH, atunci când a decis să-și părăsească poziția de la Institutul Cyclotron din Texas A&M University, și cunoaștem, de asemenea, puternica sa implicare personală și modul în care a contribuit în ultimii ani la creșterea științifică a comunității IFIN-HH. Lucrările sale au inspirat cu adevărat multe grupuri de oameni de știință, în special în România. ”

”Nu este intenția noastră să interferăm sau să criticăm vreuna dintre politicile și deciziile luate de IFIN-HH. Credem din toată inima că prof. Livius Trache este un contributor major la științele nucleare din România și din lume. Apreciem profund rolul său de om de știință și mentor și eforturile sale de a extinde granițele domeniului nostru prin proiecte noi și captivante. Prin urmare, am dori să ne exprimăm cea mai mare simpatie pentru munca sa dedicată comunității noastre. Am dori să solicităm politicos autorităților IFIN-HH să-l repună cu poziția sa anterioară la IFIN-HH Magurele, România.”

Open letter to the Romanian Ministry of Education and Research

We are writing this letter to strongly acknowledge and praise the scientific accomplishments and academic credentials of Prof. Livius Trache, and to request the IFIN-HH authorities to reinstate him with his previous position at the IFIN-HH Magurele, Romania.

Most of us have had the opportunity to interact and collaborate with Prof. Livius Trache along several decades. He has been an international key leader in the field of Nuclear Physics and Astrophysics, through his scientific contributions and mentoring efforts. We acknowledge his enthusiasm to undertake the new adventure at IFIN-HH when he decided to leave his position at the Cyclotron Institute of Texas A&M University also with a strong personal involvement, and how he contributed in the past years to the scientific growth of the IFIN-HH community.

His work has indeed inspired many groups of scientists, particularly in Romania. He has also been the alma mater behind the Carpathian Summer School of Physics, devoted several times to Exotic Nuclei and Nuclear/Particle Astrophysics, which helped to attract PhD students, postdocs and specialists in the field. Many of the students who participated in the Carpathian Schools are now faculty in Romania and other parts of the world. Prof.

Trache was also the driving force behind ENNAS, the European Network of Nuclear Astrophysics Schools, a network created to coordinate scientific discussions among the existing European schools on Nuclear Astrophysics and related areas (i.e., Santa Tecla, Russbach and Carpathian schools), having the common effort of preparing and educating young physicists in Nuclear Science, Astrophysics and their mutual relationship. He has also been of crucial importance to develop main international initiatives in nuclear science (most recently, in the EU COST Action (Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos, www.chetec.eu). As such, his leading role is a valuable asset in the future of science in Romania and abroad. It is not our intention to interfere or criticize any of the policies and decisions taken by the IFIN-HH.

We wholeheartedly believe that Prof. Livius Trache is a major contributor to the nuclear science in Romania and in the world. We deeply value his role as a scientist and mentor, and his efforts to expand the boundaries of our field through new, engaging projects. Therefore, we would like to express our greatest sympathy for his dedicated work for our community. We would like to politely request the IFIN-HH authorities to reinstate him with his previous position at the IFIN-HH Magurele, Romania.

Sincerely yours,

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro