Inspecția Judiciară reclamă, într-o scrisoare transmisă șefei Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, "atacurile susţinute la adresa instituției, concentrate pe ideea asimilării sale cu o structură opresivă", și "atitudinea ostilă și dezinformările, inclusiv din partea unor membri ai CSM".

Inspectia JudiciaraFoto: Facebook - Inspectia Judiciara

Reprezentanții Inspecției Judiciare spun că scrisoarea către Lia Savonea este asumată de toți cei 52 de angajați ai instituției conduse de Lucian Netejoru.

În documentul către șefa CSM, Inspecția Judiciară spune că este regretabil că unele „evaluări” ale activităţii de inspecţie judiciară ignoră independenţa inspectorilor judiciari şi, deopotrivă, independenţa operaţională a Inspecţiei Judiciare, fiind lezate astfel valori pe care legea le ridică la rang de principii. Inspecția Judiciară acuză dezinformările, atitudinile ostile și intervenţiile publice denigratoare la adresa instituției.

Redăm integral scrisoarea transmisă Liei Savonea de către Inspecția Judiciară:

  • "Atacurile susţinute la adresa Inspecţiei Judiciare, concentrate pe ideea asimilării sale cu o structură opresivă, precum şi pe evaluarea trunchiată a activităţii desfăşurate de inspectorii judiciari, ne obligă să abandonăm rezerva ce caracterizează comunicarea noastră publică şi să ne exprimăm deschis îngrijorarea cu privire la posibilele efecte ale acestei atitudini ostile, manifestată, din păcate, şi de unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
  • Încercările repetate de asimilare a Inspecţiei Judiciare cu o structură opresivă sunt deosebit de grave; simpla lecturare a legii permite oricui să observe că inspectorii judiciari nu pot să dispună nicio măsură privind drepturile judecătorilor şi procurorilor sau în legătură cu cariera acestora.
  • Inspecţia Judiciară este o componentă importantă a mecanismului de autoreglare al Autorităţii Judecătoreşti, în acest sens fiind şi principiile fundamentale care guvernează activitatea acesteia. Aria de competenţă a Inspecţiei Judiciare se întinde atât cu privire la aspecte de ordin particular ale activităţii şi conduitei judecătorilor şi procurorilor, cât şi de ordin general, ce vizează activitatea instanţelor şi parchetelor.
  • Este regretabil că unele „evaluări” ale activităţii de inspecţie judiciară ignoră independenţa inspectorilor judiciari şi, deopotrivă, independenţa operaţională a Inspecţiei Judiciare, fiind lezate astfel valori pe care legea le ridică la rang de principii.
  • Desconsiderarea efortului pe care îl depunem pentru efectuarea verificărilor necesare soluţionării tuturor lucrărilor de inspecţie, prin raportare exclusivă la unele aspecte particulare, cu pondere vizibil redusă în ansamblul activităţii noastre şi cu privire la care se utilizează termeni improprii precum „eşecuri” sau „achitări”, este de natură să erodeze încrederea în activitatea Inspecţiei Judiciare.
  • Ceea ce nu se spune niciodată în intervenţiile publice denigratoare la adresa noastră este că activitatea pe care o desfăşurăm este complexă şi presupune un volum de muncă semnificativ, fapt ce rezultă neechivoc din disproporţia dintre numărul inspectorilor judiciari şi cel al judecătorilor şi procurorilor din România. Utilizarea insistentă a modalităţilor de dezinformare la care ne-am referit are ca efect exercitarea unor presiuni asupra Inspecţiei Judiciare şi atragerea acesteia în zone străine principiilor care guvernează activitatea sa îngreunând realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată şi funcţionează".

Context

Peste 70% din acțiunile disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară în cazul procurorilor, în ultimii trei ani, au fost respinse de secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP) spune că "aceste rezultate dezastruoase impun demiterea urgentă a conducerii IJ" și modificarea legii, astfel încât niciun procuror sau judecător să nu mai poată face obiectul unor anchete disciplinare care ridică cel puțin semne de întrebare cu privire la legalitatea și temeinicia lor.

CITEȘTE ȘI: