Noua procedură de selecţie pentru numirea procurorului general va avea loc în perioada 12 aprilie - 8 mai, după ce, miercuri, comisia condusă de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, i-a respins pe procurorii Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea şi Daniel Horodniceanu, care şi-au depus candidatura.

Sediul Ministerului JustitieiFoto: Agerpres

”Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, în perioada 12.04.2019 – 08.05.2019, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire pentru funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care va deveni vacantă începând cu data de 28 aprilie 2019”, arată un comunicat al Ministerului Justiției.

Conform calendarului, candidaţii pot depune cereri de înscriere până la data de 25 aprilie inclusiv, ora 17.30.

Cererile vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

- dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege;

- declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- un proiect managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;

- un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

- minimum 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;

- ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului participant la selecţie;

- orice alte înscrisuri relevante.

Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecţie și programarea interviului se vor afișa pe pagina Internet a Ministerului Justiției, la data de 02 mai 2019.

Candidații participanţi la selecţie vor susține, în perioada 06 - 07 mai 2019, un interviu cu ministrul justiției, sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justiției, iar rezultatele selecţiei se vor afișa pe pagina Internet a Ministerului Justiției, la data de 8 mai 2019.

Propunerea ministrului justiției va fi înaintată Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului urmând ca, după obținerea acestuia, ministrul justiției să înainteze propunerea Președintelui României, în vederea numirii în funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Noua procedură de selecție a fost anunțată în contextul în care Ministerul Justiției a precizat că, în cadrul primei proceduri de selectare, s-a ajuns la concluzia că niciunul din cei patru candidați nu a întrunit cerințele necesare.