Actualizat

UPDATE Parlamentul European a adoptat rezoluția la adresa României privind statul de drept

de Iulia Roșca     HotNews.ro
Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:37 Actualitate | Esenţial


Parlamentul European
Foto: europarl.ro
Parlamentul European a adoptat marți, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind statul de drept din România, în care este condamnată intervenția "violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018" și se recomandă autorităților "să se opună măsurilor care ar duce la dezincriminarea corupției în rândul funcționarilor de stat și să aplice strategia națională anticorupție".

Au fost 473 voturi "pentru", 151 "împotrivă" și 40 abțineri.

Vezi mai jos schema cu voturile:

Rezoluția a fost propusă ca urmare a dezbaterii din 3 octombrie, la care a participat și premierul Viorica Dăncilă.

La textul original al rezoluției au fost adoptate și câteva amendamente.


Textul complet al Rezoluției fără amendamente:

Parlamentul European,

– având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO),

– având în vedere Constituția României,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014, intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” [COM(2014)0158],

– având în vedere dezbaterea pe care a organizat-o la 2 februarie 2017 cu privire la democrația și justiția în România;

– având în vedere dezbaterea pe care a organizat-o la 7 februarie 2018 cu privire la amenințările pe care le prezintă pentru statul de drept reforma justiției din România;

– având în vedere dezbaterea organizată la 3 octombrie 2018 cu privire la statul de drept în România;

– având în vedere schimbul de opinii din 1 octombrie 2018 din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans,

– având în vedere audierea organizată în martie 2017 de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne cu privire la situația democrației și justiției în România,

– având în vedere declarația comună din 24 ianuarie 2018 a Președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, și a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans cu privire la cele mai recente evoluții din România,

– având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 16 martie 2018 referitor la proiectul de lege nr. 140/2017 din România privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

– având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 20 octombrie 2018 referitor la modificarea legii nr. 303/2004 din România privind statutul judecătorilor și procurorilor, a legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

– având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 20 octombrie 2018 referitor la modificarea Codului Penal și a Codului de procedură penală din România, aceste acte afectând, de asemenea, legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,

– având în vedere raportul ad-hoc din 11 aprilie 2018 privind România, întocmit de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO),

– având în vedere Raportul Comisiei din 15 noiembrie 2017 întocmit în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare privind progresele înregistrate de România,

– având în vedre adoptarea de către Parlamentul României în decembrie 2017 a trei legi de reformare a sistemului judiciar, și anume legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; având în vedere adoptarea amendamentelor la Codul Penal în iunie 2018 și la Codul de procedură penală în iulie 2018,

– având în vedere Rezoluția 2226/2018 și Recomandarea 2134/2018 ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE),

– având în vedere decizia Curții Constituționale din România din 20 octombrie 2018 prin care aceasta a declarat neconstituționale 64 dintre cele 96 de modificări aduse Codului de procedură penală; având în vedere declarația Curții Constituționale din 25 octombrie 2018 privind faptul că 30 dintre modificările aduse Codului Penal sunt incompatibile cu Constituția;

– având în vedere protestele în masă ce au avut loc repetat din ianuarie 2017 împotriva corupției și pentru statul de drept, inclusiv protestul masiv „Diaspora acasă” din 10 august 2018 de la București, ce s-a soldat cu sute de persoane rănite care au avut nevoie de tratament medical în urma intervenției violente a poliției;

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt comune statelor membre, într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați (articolul 2 din TUE);

B. întrucât articolul 6 alineatul (3) din TUE confirmă că drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate de CEDO și care rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii;

C. întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă conform căreia statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, consacrate în CEDO și în Carta drepturilor fundamentale;

D. întrucât independența sistemului judiciar este consacrată la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 6 din CEDO și reprezintă o condiție esențială a principiului democratic al separării puterilor;

E. întrucât, în raportul său privind România din aprilie 2018, Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO) a exprimat îngrijorări serioase cu privire la anumite aspecte ale legilor privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, legi adoptate de Parlamentul României, precum și cu privire la proiectele de modificare a legislației penale; întrucât GRECO pune sub semnul întrebării procesul legislativ, exprimă temeri cu privire la independența judiciară și lasă să se înțeleagă că ar fi avut loc o încălcare implicită a standardelor în materie de combatere a corupției;

F. întrucât, în avizul său nr. 924/2018 din 20 octombrie 2018, care s-a limitat la „anumite aspecte ale proiectelor, deosebit de controversate”, Comisia de la Veneția a observat în concluzie că, „deși li s-au adus o serie de îmbunătățiri binevenite în urma criticilor și a mai multor decizii ale Curții Constituționale, (...) cele trei proiecte de lege conțin aspecte importante care (...) ar putea conduce la exercitarea de presiuni asupra judecătorilor și procurorilor și ar putea, în cele din urmă, să submineze independența sistemului judiciar și a membrilor acestuia, iar împreună cu mecanismul de pensionare anticipată, i-ar putea submina eficiența și calitatea, ceea ce ar putea afecta negativ lupta împotriva corupției”, considerând că este posibil ca aceste aspecte „să submineze încrederea publică în sistemul judiciar”(1);

G. întrucât, în avizul său nr. 930/2018 din 20 octombrie 2018, Comisia de la Veneția a constatat că „este necesar și oportun ca Parlamentul României să întreprindă o reformă a codurilor din domeniul penal pentru a pune în aplicare deciziile Curții Constituționale și directivele în materie ale UE” și că multe dintre modificări „vor afecta grav eficacitatea sistemului de justiție penală din România în combaterea diferitelor forme de infracționalitate, inclusiv infracțiuni legate de corupție, infracțiuni de violență și criminalitatea organizată”(2);

H. întrucât, în avizul său nr. 914/2018 din 16 martie 2018, Comisia de la Veneția a salutat faptul că, „în cadrul reuniunilor de la București, inițiatorii proiectului de lege și-au manifestat disponibilitatea de a modifica proiectul de lege în mai multe aspecte” și a invitat autoritățile din România să aibă în vedere recomandările sale principale, și anume faptul că „noile cerințe privind raportarea și publicarea prevăzute de proiectul de lege, inclusiv sancțiunea de suspendare a activității și dizolvare în caz de nerespectare, sunt în mod evident inutile și disproporționate și ar trebui abrogate” și că publicarea o dată la șase luni a rapoartelor financiare detaliate și indicarea surselor de venit, indiferent de mărimea acestuia, împreună cu sancțiunea de desființare, vor avea ca efect „intimidarea societății civile” și vor veni în conflict cu „libertatea de asociere și dreptul la respectarea vieții private”(3);

I. întrucât Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a invitat România să respingă proiectele de legi înaintate recent, prin care ONG-urilor li se impun noi obligații de raportare financiară, să le modifice în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR) și să le supună unei largi consultări publice înainte de adoptare(4);

J. întrucât, la 19 iulie 2018, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că România nu a transpus în dreptul intern cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor; întrucât, la 24 octombrie 2018, Parlamentul României a adoptat „proiectul de lege privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” după o repetare îndoielnică a votului;

K. întrucât există o dezbatere continuă cu privire la rolul Serviciului Român de Informații (SRI) și pretinsa lui ingerință în activitatea sistemului judiciar din România, fiind aduse în discuție posibila amploare și modalitățile acestei ingerințe; întrucât, în avizul său din 20 octombrie 2018, Comisia de la Veneția a constatat că „este necesară o revizuire amănunțită a normelor juridice privind controlul serviciilor de informații”(5);

L. întrucât, în mai 2016, a fost lansată o petiție de revizuire a Constituției din România pentru a se limita definiția familiei la căsătoria dintre un bărbat și o femeie; întrucât numeroase grupuri de apărare a drepturilor omului și-au exprimat preocuparea cu privire la faptul că această propunere ar putea încălca standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și ar putea duce la creșterea discriminării homofobe în România; întrucât parlamentul a aprobat această revizuire cu o majoritate de două treimi; întrucât la referendumul organizat pe această temă nu s-a înregistrat pragul minim necesar de 30% din alegători;

M. întrucât România se plasează pe locul 25 din cele 28 de state membre în ceea ce privește legislația, discursul de incitare la ură și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, potrivit Analizei anuale din 2018 a situației drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI în Europa, publicată de Regiunea Europa a Asociației Internaționale a Lesbienelor și Homosexualilor (ILGA-Europa);

N. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a respecta libertatea și pluralismul mass-mediei, precum și dreptul la informare și la libertatea de exprimare, consacrat la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 10 din CEDO; întrucât rolul mass-mediei de supraveghere publică este esențial pentru garantarea acestor drepturi și pentru protecția tuturor celorlalte drepturi fundamentale;

O. întrucât organizația Reporteri Fără Frontiere a atras atenția asupra încercărilor de a transforma mass-media din România în instrumente de propagandă politică și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cenzura politică din mass-media(6);

P. întrucât articolul 12 din Carta drepturilor fundamentale stipulează că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la toate nivelurile, în special în domeniile politic, sindical și civic;

Q. întrucât relatările intervenției violente a poliției române în timpul protestelor din 10 august 2018 au trezit preocupări serioase cu privire la proporționalitatea utilizării forței și la încălcarea drepturilor fundamentale ale protestatarilor, fapt ce a dus la declanșarea unor anchete, aflate încă în curs, de către autoritățile române de aplicare a legii;

R. întrucât corupția reprezintă în continuare o problemă în UE; întrucât caracterul și amploarea corupției poate să varieze de la un stat membru la altul, însă acest fenomen prejudiciază UE în ansamblu, precum și economia și societatea europeană și îngreunează dezvoltarea economică, subminează democrația și aduce prejudicii statului de drept;

S. întrucât Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a fost revocat din funcție la 9 iulie 2018, în pofida avizului Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unei decizii a Curții Constituționale care a limitat prerogativele Președintelui; întrucât Comisia de la Veneția a declarat, dimpotrivă, în avizul său din 20 octombrie 2018, că ar fi important „să se întărească independența procurorilor și să se mențină și să se consolideze rolul unor instituții precum Președinția și CSM, capabile să echilibreze influența ministrului justiției”(7); întrucât la 15 octombrie 2018 Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență; întrucât, în urma intrării în vigoare a ordonanței, până în prezent au fost revocați din funcție 48 de procurori, ceea ce poate prejudicia un număr mare de anchete aflate în curs; întrucât, la 24 octombrie 2018, ministrul justiției a cerut revocarea procurorului general, acuzându-l de depășirea atribuțiilor sale,

1. subliniază că este de importanță fundamentală să se asigure respectarea deplină a valorilor europene comune enumerate la articolul 2 din TUE și să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2. este profund preocupat de revizuirea legislației judiciare și penale din România, îndeosebi din cauza posibilității ca aceasta să ducă la subminarea structurală a independenței sistemului judiciar și a capacității acestuia de a combate eficient corupția din România, precum și la slăbirea statului de drept;

3. condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018;

4. invită autoritățile române să instituie garanții prin care să asigure o bază transparentă și legală pentru orice tip de cooperare instituțională și să evite orice ingerință care dereglează mecanismele de verificare și de echilibrare; solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații;

5. îndeamnă autoritățile din România să se opună măsurilor care ar duce la dezincriminarea corupției în rândul funcționarilor de stat și să aplice strategia națională anticorupție;

6. recomandă insistent să se reconsidere legislația privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul acesteia de a intimida societatea civilă și de a intra în conflict cu principiul libertății de asociere și cu dreptul la viața privată; consideră că această legislație trebuie aliniată pe deplin la cadrul UE;

7. își exprimă profunda îngrijorare față de restricțiile politice aplicate libertății presei și față de propunerile legislative care ar incrimina denigrarea României în străinătate și ar reintroduce defăimarea în Codul Penal;

8. îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar; îndeamnă la purtarea unui dialog constant cu societatea civilă și subliniază că trebuie abordate chestiunile menționate mai sus pe baza unui proces transparent și incluziv; încurajează solicitarea din proprie inițiativă a avizelor Comisiei de la Veneția cu privire la măsurile legislative în cauză înainte de aprobarea lor definitivă;

9. solicită guvernului român să coopereze cu Comisia Europeană în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut de tratat;

10. își reiterează regretul cu privire la decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE pe 2017 privind combaterea corupției și invită cu insistență Comisia să își reia fără întârziere exercițiul anual de monitorizare a luptei împotriva corupției în toate statele membre; invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori stricți și de criterii uniforme ușor aplicabile, pentru a măsura nivelul corupției din statele membre și pentru a evalua politicile anticorupție ale acestora, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 martie 2016 referitoare la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE(8);

11. susține cu fermitate un proces regulat, sistematic și obiectiv de monitorizare și de dialog, cu participarea tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor de bază ale UE, și anume a democrației, drepturilor fundamentale și statului de drept, proces care să implice Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul pentru DSF)(9); reiterează faptul că acest mecanism ar trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice pentru fiecare țară(10);

12. invită Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze acțiunile întreprinse de autoritățile române pe baza recomandărilor, continuând să ofere sprijin complet României în identificarea unor soluții adecvate;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui României.

***

Ce înseamnă adoptarea rezoluției pentru România

Mureșan (PNL, PPE): Mesaj clar de susținere sutelor de mii de oameni care ies în stradă. Nu cere nicio sancțiune

Într-o declarație de presă, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, purtăror de cuvânt PPE, afirmă că, prin această rezoluție, Parlamentul European transmite un mesaj clar de susținere sutelor de mii de oameni care ies în stradă și protestează pentru statul de drept și pentru valori europene.

Declarația lui Mureșan:

„De doi ani de zile, românii ies în stradă cu steagul Uniunii Europene în spate, cerând sprijinul UE pentru apărarea democrației și a statului de drept din România. De doi ani de zile, Guvernul PSD - ALDE este surd la ce spun protestatarii și la ce spun partenerii europeni cu privire la legile justiției. De doi ani de zile, obiectivul coaliției de guvernare este unul singur: slăbirea actului justiției pentru a-l face scăpat pe președintele infractor al PSD, Liviu Dragnea. În data de 10 august, românii au ieșit din nou în stradă pentru a apăra statul de drept. Guvernanții au reacționat prin instituțiile de forță atacând cu gaze și cu bastoane pe protestatari pașnici și pe jurnaliștii care își făceau datoria. Guvernanții au continuat ulterior ofensiva promovând legi care îngrădesc activitatea societății civile și închid gura protestatarilor. Noi, în Parlamentul European, nu putem trece cu vederea toate aceste lucruri. Trebuie să transmitem un mesaj clar de susținere sutelor de mii de oameni care ies în stradă și protestează pentru statul de drept și pentru valori europene. Trebuie să transmitem un mesaj clar de susținere zecilor de români care au fost loviți fără milă de autorități.

Despre asta este vorba în rezoluția votată astăzi de Parlamentul European. Este, în primul rând, o poziționare clară de partea oamenilor, a statului de drept și a independenței justiției în lupta cu guvernarea PSD - ALDE care vrea să pună mâna pe justiție. Parlamentul European condamnă, prin această rezoluție, intervenția violentă și disproporționată a autorităților la protestele din 10 august 2018. Totodată, cerem Parlamentului și Guvernului României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și al Comisiei de la Veneția privind reformele în justiție, recomandări venite la solicitarea Partidului Național Liberal. Mai cerem Guvernului să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar.

Rezoluția nu cere nicio sancțiune pentru România, rezoluția apără România si pe români de politicienii carevor sa controleze justiția. Noi, PNL, am criticat dintotdeauna toate demersurile de slăbire a legilor justiției. Votul de astăzi în favoarea rezoluției și de susținere a oamenilor care vor justiție independentă este poziția firească ca urmare a demersurilor PNL de doi ani de zile de a se împotrivi tuturor atacurilor PSD – ALDE la valorile democratice europene.”

Delegația PSD critică textul: "Un demers politicianist; conține critici aberante"

Dan Nica, liderul delegației PSD din Parlamentul European, condamnă conținutul rezoluției pe tema statului de drept din România, afirmând, într-un comunicat de presă, că aceasta reprezintă strict un demers politicianist, coordonat de dreapta populistă și menit să creioneze imaginea unei Românii slabe în Europa:

"Știm bine că îndeplinim toate condițiile să intrăm în Schengen, și cu toate acestea suntem încă blocați din motive politice. Știm că am făcut progrese în ceea ce privește macroeconomia, și cu toate acestea suntem încă tratați ca o țară din Lumea a treia. Venim și demonstrăm abuzurile DNA și ale serviciilor secrete, dar ele sunt ignorate în mod ostentativ. Dreapta populistă, care a pus stăpânire pe Europa, nu este interesată de toate aceste nedreptăți flagrante. Singura preocupare este creionarea imaginii unei Românii slabe, prin acțiuni precum această rezoluție.

Documentul nu este altceva decât o colecție de sloganuri politicianiste, fără valoare efectivă și al cărui singur rol este menținerea țării noastre la periferia Uniunii Europene. Există interese foarte mari ca țara noastră să nu fie un partener egal la masa negocierilor, motiv pentru care este lovită constant prin asemenea demersuri. Și mai trist este că la aceste acțiuni participă și europarlamentari români, oameni precum Monica Macovei sau Cristian Preda, care și-au făcut o misiune din a sabota România în Parlamentul European.

”Documentul cuprinde o serie de critici aberante, care dezvăluie interesele pur politice care stau la baza sa. De exemplu, România este criticată că a pus în aplicare Directiva Europeană privind combaterea spălării banilor, prin care s-a reglementat transparentizarea fondurilor ONG-urilor, ca și cum acestea ar reprezenta entități cu imunitate. Mai observăm că protocoalele secrete dintre servicii și DNA sunt văzute doar ca <<presupuse interferențe>> la independența Justiției, chiar dacă parte dintre acestea au fost deja publicate și prezentate întregii opinii publice".


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

16740 vizualizari

 • +38 (48 voturi)    
  hmm (Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:44)

  dum_i [utilizator]

  Din toata declaratia UE, Rrromania lui Dragnea va implementa cu celeritate urmatoarele

  "solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații"

  Restul la gunoi si Romania alipita la Mama Rusie.
  • -26 (38 voturi)    
   Restul trebuie sa fie scris pe hartie moale (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:08)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui dum_i

   Restul trebuie sa fie scris pe hartie moale. De fapt, toata rezolutia.

   PS: Agitatie mare pentru nimic.
   PPS: Daca peneloii au votat "pentru", tocmai au pierdut 5-10% la europenele viitoare (cel putin trei locuri). Totusi ii ajuta faptul ca mai nimeni nu va vota USR.
   • -4 (10 voturi)    
    Adevarat, plus sa nu uite europenii (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:38)

    asistat [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    ca din ianuarie suntem la butoane si-i zburam din Șenghen daca mai comenteaza! Si pe macavei!
   • +1 (9 voturi)    
    Delirium (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:01)

    Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    Ce mama naibii te face să crezi că pnl a pierdut vreun vot? Tu crezi că votanții pnl susțin distrugerea democrației în țara asta? Cei cu distrugerea a tot în țara asta sunteți voi, p$d-ii.
    Da, e sigur că p$d va micționa pe rezoluția asta, dar nu pentru că ar fi greșită sau mincinoasă... Ci pentru că asta fac ei când ceva nu le convine, indiferent de neamul ăsta care i-a votat din prostie, interes, cu forța sau din naivitate.
    • -1 (1 vot)    
     Din fericire pentru peneloi... (Marţi, 13 noiembrie 2018, 17:50)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui Encounter

     Din fericire pentru peneloi, se pare ca n-au votat rezolutia...
     • -1 (1 vot)    
      Am gresit, peneloii au votat impotriva Romaniei (Marţi, 13 noiembrie 2018, 22:06)

      newlook [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      Am gresit, peneloii au votat impotriva Romaniei, adica pentru rezolutia impotriva Romaniei. Super.
      Daca pesedoii stiu sa-si joace cartea, Romania va avea cel mult 4 euro-parlamentari PNL.
      Urmatorul pas este ca PSD sa paraseasca grupul socialist din PE. Oricum nu conteaza.
      • 0 (0 voturi)    
       Oricum (Joi, 15 noiembrie 2018, 8:25)

       Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

       Oricum îi vor da afară din grupul socialist.
       E ca aunci când prinzi de veste că șeful vrea să te de afară dar îți dai demisia primul, să scapi mai puțin șifonat, hai că știi tu... Presupunând că ai lucrat vreodată pe bune.

       Cât despre împotriva cuia votat PNL, ești într-o mare eroare, au votat împotriva unui guvern de mișei incompetenți. Iar partidul nu mai e egal cu România de vreo 29 ani.
   • 0 (0 voturi)    
    articolul 184 aliniatul 2 (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:18)

    liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    citeste si plangi... apoi ia hartia de care vorbeai in post si mananc-o! (dupa ce o folosesti, evident)
  • +9 (13 voturi)    
   Romania sanctionata: tradatorii - conducatorii ei (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:32)

   Poiana lui Occam [utilizator] i-a raspuns lui dum_i

   care au adus-o in situatia asta,
   De doj ani de zile strada spune ca alianta asta toxica ne scoate din Europa,
   Sa nu uitam si contrubutia scarbitilor, cei pentru care toate partidele aceeasi mizerie, satui sa aleaga raul cel mai mic.
   • -8 (14 voturi)    
    Nu tu stabilesti cine-s tradatorii (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:00)

    newlook [utilizator] i-a raspuns lui Poiana lui Occam

    Nu tu stabilesti cine-s tradatorii. Nici eu. Daca ar fi dupa mine, se califica la tradatori: Preda, Macovei, Muresan, Johannis.

    Din fericire, mecanismul desemnarii etichetelor e DEMOCRATIA (pe termen scurt) si ISTORIA (pe termen lung), nu parerea ta sau a mea.

    Dupa cate se pare, atat pe termen scurt cat si pe termen lung, UE e pe drumul spre inexistenta; cel putin forma democratica promisa acum 20 de ani e aproape sfarsita.

    Cat crezi ca va mai dura UE dupa ce "Europa cu doua viteze" va deveni conceptul oficial, nu numai starea de fapt, ca azi?

    Ti se pare ca Brexit, Polonia, Ungaria, Cehia, in curand Romania sunt victorii ale UE?

    Deci, mai usor cu etichetele, nu se stie pana la urma cine-s tradatorii si cine nu, este?
    • 0 (0 voturi)    
     Iuhuu (Joi, 15 noiembrie 2018, 8:28)

     Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

     ”Polonia, Ungaria, Cehia, in curand Romania sunt victorii ale UE?”, evident că nu. Sunt victorii ale lui putin. Și partea proastă e că și tu pierzi la fel de mult ca mine, doar că măcar eu îmi dau seama de asta.
     Dacă tu crezi că pupatul în koor pe care-l execuți acum te va ajuta cu ceva când p$d va domni pe deplin, te îndrepți spre o dezamăgie amarnică.
  • +4 (8 voturi)    
   normal... (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:27)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui dum_i

   oricum si acolo ne dam seama ca psd inca poate minti UE...
   pentru ca acelke protocoale au fost semnate de politicieni!

   oricum o sa insiste pe acel text si o sa ignore restul textului... petnru ca jurnalism stil a3
 • +21 (31 voturi)    
  Daca UE va da conducerea acestui guven, (Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:45)

  deval [utilizator]

  in aceste conditii voi avea mari dubii asupra viitorului UE si a principiilor care stau la baza ei !!
  • +6 (8 voturi)    
   doar (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:51)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui deval

   nu crezi că vasilica va guverna UE???
   Mai curând intră UE în 6 luni sabatice decât să-l lase pe dragnea (că și ei știu că vasilica e manevrată de sforile trase de păpușarul dragnea) să implementeze politica lui Putin de destrămare a uniunii.
 • +16 (28 voturi)    
  >suntem încă tratați ca o țară din Lumea a treia (Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:52)

  eleVenereCtions [utilizator]

  Asta suntem. Din cauza voastra.
  • -20 (28 voturi)    
   Nu intelegi, asa-i? (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:23)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui eleVenereCtions

   "... suntem încă tratați ca o țară din Lumea a treia (Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:52)
   eleVenereCtions [utilizator]

   Asta suntem. Din cauza voastra."

   ============================

   Nu intelegi, asa-i? Nu exista nici macar un singur exemplu in istoria lumii in care vreun popor s-a eliberat de nedreptate aplecandu-se mai mult.
   • +14 (16 voturi)    
    Singura nedreptate in momentul acesta (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:42)

    eleVenereCtions [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    este faptul ca PSD, ALDE si UDMR inca exista, precum si postaci lunatici platiti ca tine.
    • -12 (14 voturi)    
     "Nedreptatea" asta se numeste DEMOCRATIE (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:18)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui eleVenereCtions

     "Singura nedreptate in momentul acesta este faptul ca PSD, ALDE si UDMR inca exista, precum si postaci lunatici platiti ca tine."

     =================================

     "Nedreptatea" asta se numeste DEMOCRATIE, rezultatul alegerilor, vointa poporului.
     Iti pute, asa-i?
     • +6 (8 voturi)    
      rezultatul alegerilor (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:43)

      Beausergent.Wordpress [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      "rezultatul alegerilor". Și-au pierdut legitimitatea obținută la alegeri, prin faptul că au făcut ceva ce în campania electorală nu au spus că vor face. Dacă ar fi anunțat în campania electorală toate schimbările în legile justiției pe care le-au făcut după aceea, credeți că ar mai fi câștigat alegerile? Poate da, poate nu. Oricum, nu au primit mandat de la votanți să facă așa ceva, tocmai pentru că nu au spus că vor face așa ceva. Și asta nu e democrație. Să spui alegătorilor că vei face ceva, să faci altceva și apoi să le râzi în nas alegătorilor: păi voi m-ați ales, nu?
      • -1 (1 vot)    
       Nu stabilesti tu daca s-au tinut de cuvant (Marţi, 13 noiembrie 2018, 18:03)

       newlook [utilizator] i-a raspuns lui Beausergent.Wordpress

       Nu stabilesti tu daca s-au tinut de cuvant fata de promisiunile facute ... stabilesc tocmai aceia care au votat aceste promisiuni. Tu oricum ai negat tot si ai votat pentru mai multe catuse.
       Iar asta se face prin alegeri, care, ai ghicit, NU se fac cand stabilesti tu, ci pe baza altor criterii, scrise in Constitutie.
       Asta inseamna democratie, nu cum visezi color matale.
       • +1 (1 vot)    
        Asta e nasol, o stabilesc zombiile (Marţi, 13 noiembrie 2018, 23:42)

        Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui newlook

        Alea cu mintea abramburita.
       • 0 (0 voturi)    
        cine a votat și cine nu (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 8:31)

        Beausergent.Wordpress [utilizator] i-a raspuns lui newlook

        Vă mulțumesc pentru răspuns. Sunt de acord cu ce spuneți dvs, dar îmi permit să vă atrag respectuos atenția asupra unui singur amănunt. Am fost inexact în ultima frază, dar în rest m-am referit clar doar la faptul că au făcut ceva ce nu au spus că vor face. Dacă nu fac ce au spus că vor face răspund în fața celor care i-au votat. Dacă fac lucruri despre care nu au spus că le vor face, răspund în fața celor care nu au votat deloc, în ideea că oferta lor politică nu este mult diferită de a celorlalți. În fața acestora ar trebui să răspundă. Mă rog, nu contează. Vă doresc numai bine!
        • 0 (0 voturi)    
         In cazul de fata chiar au spus (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:55)

         newlook [utilizator] i-a raspuns lui Beausergent.Wordpress

         Plimbam cuvintele. Evident ca in toate situatiile "raspund" in fata tuturor cetatenilor, d'aia exista rapundere guvernamentala a celor ce sunt la putere. Dar nu despre asta vorbeam aici ci despre aderenta la un program prezentat anterior.

         In cazul de fata chiar au spus. Si direct si indirect. Campania celorlalti a fost "penalii" din doua cauze: 1) Nu aveau nimic altceva de spus/propus decat atacuri asupra adversarilor (campanie negativa) si 2) PSD-ul a spus explicit de cateva ori ca exista numeroase probleme in Justitie care trebuie corectate. Or corectia asa se face, cu legi si masuri administrative, in limitele Constitutiei.

         CHIAR DE NU AR FI SPUS NIMIC pe subiectul asta, chiar daca nu ar fi avut in intentie imbunatatire situatiei, tot ar fi trebuit sa reactioneze, macar la situatiile aflate ulterior alegerilor: adunatura de borfasi de la Ploiesti, protocoalele, condamnari cu "probe" nestiute de acuzat, consultanta "juridica, hehehe" a SRI data - tine-te bine - data judecatorilor, etc.
         • 0 (0 voturi)    
          vedeti (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 13:26)

          Beausergent.Wordpress [utilizator] i-a raspuns lui newlook

          vedeti? asa-i fain să vorbim unii cu altii.
       • 0 (0 voturi)    
        cei care nu au votat (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 8:48)

        Beausergent.Wordpress [utilizator] i-a raspuns lui newlook

        Din faptul că voturile neexprimate sunt repartizate partidelor care au fost votate (altfel ar rămâne scaune goale prin parlament) înțeleg că se consideră că cei care nu au votat sunt de acord cu toate partidele care au participat în campania electorală. Din acest motiv partidele care au câștigat alegerile răspund și în fața celor care nu au votat deloc. Poate nu gândesc bine, dar așa gândesc eu. Dacă, așa cum spuneți, am votat pentru cătușe, înseamnă că am votat greșit. Nimănui nu-i plac cătușele.
        • 0 (0 voturi)    
         Vezi, te rog, raspunsul de mai sus (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 12:59)

         newlook [utilizator] i-a raspuns lui Beausergent.Wordpress

         Vezi, te rog, raspunsul de mai sus. Mersi
     • +8 (10 voturi)    
      Hm (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:55)

      Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      E mai degrabă rezultatul scârbei pe care a manifestat-o poporul față de cei mai reprezentativi dintre politicienii care au candidat.
      Îți dai seama, la alegerile prezidențiale doar Dl Iohannis a avut mai multe voturi decât tot parlamentul. Așa că în locul lui draknea sau trădiceanu nu aș mai vorbi de reprezentativitate...
   • +10 (12 voturi)    
    Nu ne-am aplecat. (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:50)

    alibaba_zeul_meu [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    Am luptat in Piata Victoriei.
    Si vom mai lupta. Mai dur.
    Si ne vom elibera. Tic-tac!..
   • +4 (6 voturi)    
    Păi (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:02)

    Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    Păi voi ne forțați să ne aplecăm. Mai precis pe cei mai slabi dintre noi, îi forțați să se aplece după o felie de pâine de pe jos că îi lăsați să moară de foame...
    Îi faceți pe bolnavi să se aplece de durere petru că ați transformat spitalele în abatoare!
    • -1 (1 vot)    
     Foaie verde de lozinca (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:57)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui Encounter

     Foaie verde de lozinca. Daca reusesti vreodata sa iesi din starea asta, vorbim.
  • +5 (9 voturi)    
   Pai ce sa zic (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:24)

   brain_bug [utilizator] i-a raspuns lui eleVenereCtions

   uitandu-ma in jurul meu, cam acolo suntem si nici nu pare ca ne dorim mai mult.
   • +7 (9 voturi)    
    Rezultatul indobitocirii in masa din era comunista (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:44)

    eleVenereCtions [utilizator] i-a raspuns lui brain_bug

    O indobitocire care persista in continuare, pentru ca PSD-ul are nevoie numai de prosti, de postaci si de rusi.
 • -10 (18 voturi)    
  rezoluţia (Marţi, 13 noiembrie 2018, 13:59)

  fokerul [utilizator]

  poate fi aruncată la coş pentru că nu este obligatorie...
  • 0 (0 voturi)    
   articolul 184 (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:20)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui fokerul

   aliniatul 2

   dar na... probabil nu esti in stare sa citesti cum trebuie...

   MCV este OBLIGATORIU!!!!
 • -16 (30 voturi)    
  Astia au habar (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:01)

  vodatepes [utilizator]

  Ca sa vedeti cat stiu astia despre noi. Ei nu stiu ca in Romania exista doua institutii distincte respectiv : Politia si Jandarmeria. Astia nu stiu ca in august 2018 jandarmeria a intervenit. Cam asta e nivelul PE si astia ne dau noua lectii. Ba nu e scuzabil ca la nivelul PE sa incurci insitutiile statului. Va dati seama cat au citi astia legile jusititie si alte documente. Parca ar fi parlamentul roman unde nu stiu ce voteaza.
  • +6 (8 voturi)    
   Conteaza cine a gazat oameni? (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:14)

   Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui vodatepes

   Asta sugerezi?
  • +5 (7 voturi)    
   realizezi ca e traducere, nu?! (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:22)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui vodatepes

   doar zic....

   dar ma rog... hai sa ne luam de probleme de exprimare pentru ca trebuie sa discreditam UE in loc sa realizam ca psd si jandragmeria tocmai au facut de kkt romania!
  • +4 (6 voturi)    
   Păi (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:10)

   Encounter [utilizator] i-a raspuns lui vodatepes

   Păi ține tot de MAI. Deci tot în mâinile incompetente ale blondei.
 • +8 (14 voturi)    
  De aia nu mai poate Dragnea....ca s-a (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:02)

  bancher [utilizator]

  adoptat rezoultie contra Romanie. El va zice ca nu el e de vina, ci a celor care au dat ordin jandarmilor. Iar va face circ, ca Jandarmeria nu e in subordinea lui, ca ce il invinuim pe el pentru toate.
  Practic ar face orice numai sa nu intre la puscarie. Nu mai conteaza ca isi bate joc de justitie intr-o maniera in care nici Dan Voiculescu nu a facut-o.
 • +13 (25 voturi)    
  De explicat votantilor PSD: (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:12)

  Habermas [utilizator]

  Dragnea si PSD au facut si fac Romania de ras, si impiedica cresterea REALA a veniturilor pentru ca alunga activitatile economice din tara prin coruptia lor (promovarea spagii), agresivitatea lor (atacarea oamenilor nevinovati pe strada), prostia lor (incompetenta si nepregatire profesionala) si nesimtirea lor (lene, tupeu, minciuna).
  • -13 (17 voturi)    
   Lasa bre, votantii PSD nu au nevoie de "servite" (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:03)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui Habermas

   Lasa bre, votantii PSD si oamenii normali nu au nevoie de "servite". Nu e ca la voi, sa li se spuna cum sa gandeasca.

   "Dragnea si PSD au facut si fac Romania de ras, si impiedica cresterea REALA a veniturilor"

   INS-ul spune clar, luand in considerare inflatia si toate cele, ca veniturile reale au crescut cu 8%, matale o tii ca Stan cu Fluierul si tooot citesti dupa fitzuica aia din alta epoca si alta realitate.
   • +5 (7 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:10)

    [anonim] i-a raspuns lui newlook

   • +5 (7 voturi)    
    Apropo (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:13)

    Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    Apropo de cine are nevoie de a i se spune cum să gândească: INS (instituție aservită p$d) spune că prețurile au crescut mai ușor decât salariile, asta în timp ce economia reală dovedește că azi cumpărăm mai puține cu banii ”înmulțiți” de p$D. Vezi că aveau cei de la Protv un test cu niște bunuri, valoarea de acum un an vs valoarea de acum.
    • -1 (1 vot)    
     Lasa bre, ca ProTV nu e INS (Marţi, 13 noiembrie 2018, 18:18)

     newlook [utilizator] i-a raspuns lui Encounter

     Lasa bre, ca ProTV nu e INS. Trec peste faptul ca ziaristii, in general, au tendinta sa se creada motul curcanului, dar aia de la ProTV sunt si rau intentionati. Dupa ei, in 1978 Romania avea Rege, si anume pe Carol al II-lea, ca el "are meritul principal in constructia metroului bucurestean."
     Asadar, cand vorbim despre statistici nationale, ascultam INS, despre tenis, o ascultam pe Halep, samd...intelegi ideea? La voi e mare talmes-balmes.
     • 0 (0 voturi)    
      bre... (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:21)

      liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      scrie in constitutie ca MCV e obligatoriu...
      nu mai manca rahat ca si psd l-au votat!

      si apropos... ce e rau in ce spune UE?! ca nu poate fura psdu?! de asta te doare pe tine?!
      sa inteleg ca esti infractor?!
     • 0 (0 voturi)    
      Auăleu (Joi, 15 noiembrie 2018, 15:38)

      Encounter [utilizator] i-a raspuns lui newlook

      Deci tu crezi ce zice INS nu ce vezi cu ochii tăi?
      Și zici că la mine e talmeș balmes???
 • +7 (17 voturi)    
  Dragnea + Dancila (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:19)

  Rha-Doo [utilizator]

  Dragnea + Dancila

  IMEDIAT DEMISIA !!!!
 • +8 (10 voturi)    
  Fapte, nu vorbe (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:22)

  ww [utilizator]

  De gargara si demagogie suntem satui.
  • +4 (6 voturi)    
   Imposibil din pacate (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:47)

   eleVenereCtions [utilizator] i-a raspuns lui ww

   atata timp cat statele membre au drepturi egale. Poate in viitor, UE va invata din greseala pe care a facut-o Polonia acum sute de ani cand a dat tuturor celor din Sejm drept egal la veto total.
  • +3 (7 voturi)    
   De aia nu mai pot ei..ca le cerem noi (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:58)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui ww

   demisia. Nu vor demisiona niciodata pentru ca, odata pierduta puterea, risca ca intre in puscarie...Nu pleca cainele de la macelarie si nici Dragnea de la putere.
 • +2 (4 voturi)    
  PNL si apararea statului de drept (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:31)

  avint [utilizator]

  Muresan: "Noi, PNL, am criticat dintotdeauna toate demersurile de slăbire a legilor justiției."

  Nefericita alegere a cuvantul "dintotdeauna" din declaratia d-lui Muresan avand in vedere ca PNL a trecut prin perioada de fratie cu PSD, vezi guvernarea Tariceanu si USL, in care se spunea ca "nu vom avea puterea pana nu vom avea DNA-ul" si multe altele de acest gen.
  Unde esti Nene Iancule?!
 • +4 (6 voturi)    
  Trebuie sa se stie (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:52)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  UE trebuie sa stie - Rom\nia e un stat de hoti care voteaza hoti. Românii onesti au plecat din tara de mult, cu scarba, si vor mai pleca multi. Statul mafioto- securst condus de ciuma rosie psd_alde_udmr NU ARE NICI UN VIITOR si va disparea de pe harta distrus de acesti TICALOSI
 • +3 (5 voturi)    
  numai (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:53)

  nahir [utilizator]

  și preambulul declarației (că mai avea un pic și se terminau literele alfabetului) și este suficient ca să-ți dai seama de ”binefacerile” conducerii pesediste și a lui dragnea în mod special.
 • -8 (12 voturi)    
  Nici macar colonie nu mai suntem, ci mai rau. (Marţi, 13 noiembrie 2018, 14:57)

  gv [utilizator]

  Ar trebui sa ne mai lase in pace "inalta poarta", cu comisarii lor sovietici cu tot. Dupa ce ca ne-au adus la statutul de colonie, ca ne-au luat toate resursele naturale, ne-au distrus capitalul autohton si ne iau forta de munca pe nimic, acum nici cu atat nu se mai multumesc, vor sa ne ingenuncheze complet, sa ne taie si bruma de fonduri europene pe care oricum ni le dadeau cu taraita si sa ne transforme in donator net de bani catre colonistii nesatui. Ordinarii colonisti care nu se mai satura sa ne dea UE sar in apararea securistilor si a abuzurilor comise de statul paralel securisto-mafiot. Iar penalul hot de case de la Cotroceni e doar marioneta statului paralel si guvernatorul coloniei Romanica, instalat de colonisti sa le reprezinte interesele.
  • +4 (6 voturi)    
   postacul PSD isi copiaza comentariile (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:26)

   carmen_i [utilizator] i-a raspuns lui gv

   Individul asta este un postac PSD: si-a copiat propriul comentariu de la un articol mai vechii:

   https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22810503-viitorul-romaniei-trebuie-fie-uniunea-europeana-dar-nu-pozitia-ghiocelului-romania-trebuie-respinga-categoric-continutul-semnificatia-raportului-mcv.htm

   Vedeti ca daca afla patronul vostru, se supara. Chiar si postacii trebuie sa aiba putina originalitate, ca sa para ca sunt ceteteni indignati si nu niste fomisti nenorociti.
  • +3 (5 voturi)    
   Asa este .. (Marţi, 13 noiembrie 2018, 16:47)

   Alius [utilizator] i-a raspuns lui gv

   . dupa ce borfasii pe care-i tot votati ne-au furat totul, vor sa ne mai fure si fondurile UE, care si-asa vin cu taraita tot din cauza borfasilor. Mare adevar ai grait!
  • 0 (0 voturi)    
   asa e (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:22)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui gv

   ai mare dreptate...

   suntem o tara pe care UE nu o vor pentru ca suntem o adunatura de hoti (si au dreptate)!

   se fura in tara asta ca-n codru si prostii apara hotii...
   macar cand eram colonie realizam ca e rau, nu ne aparam asupritorii ca acum... hai marsh si mai pupa-l in dor pe stapanul tau dracnea!
 • +3 (7 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:09)

  [anonim]

 • +3 (5 voturi)    
  multumim dragnea (Marţi, 13 noiembrie 2018, 15:21)

  liviu_ [utilizator]

  multumimt tariceanu, psd, alde si jandragmeriei romane...

  romania e mandra de voi!

  oricum asteptam faptte impotriva hotilor care conduc romania, ca hotilor care conduc tara nu le pasa de astfel de rezolutii... o sa bage iar placa "nu au inteles bine, au fost dezinformati, sunt sorosisti" etc... si postacii si prostii o sa-i creada!
 • 0 (0 voturi)    
  Imagine partiala (Marţi, 13 noiembrie 2018, 17:52)

  n.dumiritu [utilizator]

  Rezolutia Parlament UE, MCV - toate astea se refera la proceduri. Uneori, la libertati si drepturi, la democratie. Cum ar putea ei adresa o situatie inedita: aceea in care un guvern foloseste TOATE resursele bugetare pt. a se auto-gratifica, pt. a creste salariile administratiei dincolo de suportabilitatea celor care alimenteaza bugetul prin taxe pe munca productiva.
  Asa-numita "terapie-soc" a lui Cristian Socol (unul dintre "parintii" programului de guvernare, alaturi de de Valcov si Dragnea) continua sa dreneze orice resursa de bani dinspre dezvoltare spre satisfacerea slujbasilor publici. Nu marimea lefurilor lor este in discutie, ci masivitatea cheltuielilor care secatuiesc bugetul. Si cum bugetul nu este suficient, guvernul se indatoreaza incontinuu, intern si extern, cu prioritatea de a acorda alte si alte beneficii lefegiilor publici. Este imaginea unei tari confiscate de o putere politica care isi consolideaza pentru sine si pentru cei care o slujesc un statut priveligiat, isi securizeaza pirghiiile puterii, ignorind si sfidind nevoile tuturor cetatenilor care contribuie activ la bunastarea economica a societatii. Nu mai este un mecanism clasic de coruptie prin deturnare de fonduri publice, ci este programul asumat de dominare si exploatare a unui natiuni pentru extragerea de rente si pentru mentinerea perpetua al putere.
 • -1 (1 vot)    
  O rusine europeana (Marţi, 13 noiembrie 2018, 21:44)

  Azra [utilizator]

  Are dreptate 100% Nica; rezolutia asta este o mizerie a po(puli)stilor de dreapta, sub bagheta olandezilor, care domina acum Parlamentul European si nimanui nu ii pasa. Iar de la euro- parlamentarii romani au gasit cozile de topor -uratenia pamantului de- Monica Macovei si neajutoratul ala de Cristian Preda, care fac "le sal boulot", pe ultima lor suta de metri inainte de a-si da duhul din acest for parlamentar European, spre marea lor rusine istorica!
  Intreb aici, de ce Parlamentul European nu a adoptat o rezolutie kilometrica similara si in cazul Ungariei sau al Poloniei, care au pacate infinit mai mari si mai grave fata de Uniunea Europeana, comparative cu Romania?!Rezolutia asta este o ciorba in care s-a bagat de-a valma tot ce au gasit la indemana si in pripa: morcovi, telina, castraveti murati, napi,matraguna, boji, laba gastii, coada soricelului, ambrozie,urzici, si alte buruieni
  Sa ajungem sa vedem intr-un document oficial al Parlamentului European, invocate ca argumente de suport moral !!! numele unor organizatii de homosexuali si de lesbiene, pentru a ne chema la ordine, asta intrece orice masura a bunului simt.
  Oare nu-si da nimennea seama ca aceasta rezolutie, care este scoasa la cateva saptamani inainte de asumarea de catre Romania a presedintiei UE este o dubla actiune clara de compromitere a tarii noastre pe plan European si international si a Centenarului Marii Uniri facuta de cercurile europene de extrema dreapta cu sprijinul activ al cozilor de topor mentionate mai sus-si care odata vor trebui sa raspunda pentru aceasta acftiune anti-romaneasca!?Ar trebui ca noi sa vedem foarte clar cine se afla in spatele acestor actiuni uneltitoare la adresa Romaniei si sa tragem concluziile corecte care se impugn, nu sa ne lasam calcati in picioare fara sa spunem nimic..
  • 0 (0 voturi)    
   nu (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 11:24)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Azra

   UE a adoptat articolul 7 (care e mai rau) pentru ungaria si polonia...
   dar na... postacii trebuie sa manipuleze...

   psd (pe care ii puti tu in dos) au facut asta! UE nu face scandal pentru ca-s nebuni, ci pentru ca psd fura, distruge justitia si apara hotii!

   dar asta nu vezi sluga psdista!
 • +1 (1 vot)    
  UE (Miercuri, 14 noiembrie 2018, 0:34)

  georgescuionel [utilizator]

  In spatiul Uniunii Europene se aplica regulile europene. Doar grupul de la Teleorman mai e de alta parere, singuri, izolati, toti dau in ei, striga ca ii persecuta UE :)
  Pai nu va mai place UE nene emigrati in rusia ca va asteapta taica Putin cu bratele deschise


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by