Ministerul Educației a precizat, într-un comunicat de presă, că, în perioada 6 - 19 martie, au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI. Asta în contextul în care,așa cum a scrisHotNews duminică, manualele de clasa I au fost făcute acum patru ani conform programei școlare.

Manuale de clasa IFoto: manuale.edu.ro

Este vorba de de manualele pentru 45 de discipline din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial.

Potrivit Ministerului Educației, conform calendarului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, în intervalul 20 martie - 11 mai sunt prevăzute următoarele etape: evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor, depunerea și soluționarea eventualelor contestații, respectiv avizarea proiectelor de manuale școlare.

”Evaluarea calității științifice și didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de trei evaluatori cooptați (cadre didactice din învățământul preuniversitar) și un specialist extern în științele educației. Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare este independent și confidențial pentru toate persoanele implicate. Un proiect de manual școlar este declarat admis dacă în urma respectării criteriilor de calitate științifice și didactice întrunește minimum 85 de puncte din 100 posibile”, arată comunicatul Ministerului.

Proiectele de manuale școlare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor fi supuse unui proces de avizare științifică, realizat de un cadru didactic din învățământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect.

Ministerul Educației amintește că remunerațiile pentru autorii/grupurile de autori cu cel mai mare punctaj, ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare la disciplinele din învățământul primar cu una sau două ore pe săptămână, sunt de 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut).

În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână - 45.000 lei (brut).

Cuantumurile remunerațiilor pentru autorii/grupurile de autori care au obținut al doilea și al treilea punctaj ca valoare vor reprezenta 50%, respectiv 25% din remunerația acordată manuscrisului cu cel mai mare punctaj, dacă aceștia îndeplinesc condiția de a fi primit minimum 85 de puncte.

Citește șiMinisterul Educației rescrie tot conținutul Abecedarului, pentru care în prezent există însă manuale print și digitale conforme programei școlare, fără să spună de ce nu mai sunt bune Abecedarele de acum 4 ani și în baza unei legislații neclare.