Ordonanța de urgență 56/2023, care prevede că probele orale de la Bacalaureat nu se mai țin și vor fi echivalate cu mediile anuale din timpul liceului, iar Evaluarea Națională la clasa a VI-a este anulată ca urmare a grevei profesorilor, a fost publicată în Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Educației.

Elevi înainte de sesiunea de BacalaureatFoto: Inquam Photos / George Călin

Anul școlar nu se prelungește, în ciuda a trei săptămâni de grevă a profesorilor. Motivul invocat de ministrul educației

 • În anul școlar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează.
 • La examenul național de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022 - 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Fără inspecția la clasă la examenul de titularizare

Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învățământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, fără inspecție la clasă.

În ceea ce privește schimbarea structurii probei în cadrul concursului de titularizare, respectiv renunțarea la inspecția la clasă/la probele practice, precizăm că măsura este justificată de faptul că, în acest moment, mai mult de 60% dintre inspecțiile sau probele practice la clasă sunt neefectuate.

Dacă cei peste 60% dintre candidații care nu au reușit să desfășoare inspecțiile/probele practice la clasă nu s-ar fi putut prezenta la concurs, ar fi existat consecințe la nivel de sistem, la începutul anului școlar viitor, în ceea ce privește resursa umană din unitățile de învățământ.

Cum vor fi echivalate probele de competențe de la BAC 2023:

Echivalarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română / limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
 • - nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • - nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a – a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

Echivalarea competențelor lingvistice într-o limbă străină

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de
 • candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.
 • Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;
 • Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
 • - calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • - calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • - calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.
 • Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificareacompetențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Echivalarea competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
 • - nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • - nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • - nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica “punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de
 • competență digitală.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământuluiliceal sau profesional, dar au susținut un examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.

Pe calendarul inițial, evaluarea competențelor la BAC 2023 ar fi urmat să înceapă în 12 iunie și să se încheie în 21 iunie. Joi, Ministerul Educației anunțase decalarea probelor de ceompetență, anunțând că acestea se vor desfășura în perioada 14-23 iunie.

Tot joi, Ligia Deca a anunțat că perioada de înscriere la Bacalaureat și la Evaluare Națională și de încheiere a mediilor pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a se prelungește până în 13 iunie (perioada fusese deja prelungită până vineri, 9 iunie).

În nota de fundamentare a proiectului, Ministerul Educației vorbește despre „situația excepțională cauzată de greva generală din învățământul preuniversitar”, spunând că „neadoptarea de urgență a unor măsuri care să creeze atât posibilitatea susținerii la timp a examenului de bacalaureat cât și organizarea în sesiunea 2023, în bune condiții a concursului național de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar ar avea grave consecințe atât pentru întreaga generație de absolvenți de liceu, cât și pentru întreg sistemul de învățământ”.

Amintim că angajații din învățământ au declanșat greva generală în 22 mai.

Vineri,aproximativ 10.000 de angajați din învățământ au protestat din nou în fața Guvernului, de unde au mers spre Palatul Cotroceni, scandând „Nu cedăm!” și „Demisia!”.

Cu o zi în urmă, Executivul a adoptat o „declarație” prin care se angajează că în viitoarea lege a salarizării se va porni de la principiul ca salariul de bază al profesorului debutant să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie. Sindicatele cer însă ca această „garanție” să fie prevăzută într-un act normativv, și nu într-un document fără valoare juridică, spunând că numai astfel greva va fi oprită.

În timp ce profesorii protestau în fața Palatului Victoria, Guvernul le-a făcut o nouă ofertă - 5% în plus, adică 45%, la prima majorare de salariu din 1 ianuarie.

Când ar urma să se desfășoare probele scrise la Bacalaureat și Evaluare Națională 2023

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat joi că rămâne nemodificat calendarul probelor scrise ale examenelor naționale.

Probele scrise la BAC 2023

 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română - proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) -proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 -18.00
 • 4 - 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Probele scrise la Evaluarea Națională 2023

 • 19 iunie 2023 - Limba și literatura română - probă scrisă
 • 21 iunie 2023 - Matematica - probă scrisă
 • 22 iunie 2023 - Limba și literatura maternă - probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (orele 16:00 - 19:00) - 29 iunie 2023 (orele 8:00 - 12:00) - Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie - 4 iulie 2023 - Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor