Examenul de Evaluare Națională 2022 începe marți, 14 iunie, cu proba de română, pentru rezolvarea subiectelor elevii având alocate 120 de minute. În afară de studiul la clasă, elevii de clasa a VIII-au au avut la dispoziție o serie de teste de antrenament pentru a se familiariza cu rezolvarea subiectelor la română pentru Evaluarea Națională 2022.

Evaluare Nationala Foto: Hotnews

Baremul la română la Evaluarea Națională 2022 a fost publicat

Baremul la română a fost publicat de Ministerul Educației, iar elevii pot afla cum se notează subiectele pe care le-au primit astăzi la proba de română de la Evaluare Națională 2022.

HotNews.ro publică baremul la română la Evaluare Națională 2022

.

Rezolvarea subiectelorprimite de elevi la limba română la Evaluarea Națională 2022

Profesoara Cristina Tunegaru a afirmat pentru HotNews.ro că subiectele la Limba română la Evaluarea națională 2022 nu au fost dificile, ci mai degrabă medii spre ușoare, ea explicând și rezolvarea acestora.

SUBIECTELE primite de elevi la limba română la Evaluarea Națională 2022

11:00Elevii care au susținut marți examenul la Limba română de la Evaluarea Națională 2022 au avut de rezolvat două subiecte, cu mai multe cerințe, la primul dintre ele primind fragmente din "Toate pânzele sus!" de Radu Tudoran și din "Frânturi din viaţa lui Delavrancea" de Cella Delavrancea.

La subiectul al doilea, elevii clasei a VIII-a au avut de redactat un text narativ, de maximum 150 de cuvinte, în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare din vacanță. Textul trebuia să includă o secvență descriptivă și o secvență dialogată.

09:03Examenul la Evaluarea Națională 2022 a început. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor.Cele 120 de minute se calculează după completarea casetei de identificare. Astfel, elevii au 15 minute să își completeze datele și abia apoi începe să curgă cronometrul pentru cele două ore.

A doua probă va fi cea de matematică, joi, 16 iunie, iar afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2022 se va face pe 23 iunie, când cei nemulțumiți de notele primite pot face contestații. Pe 30 iunie, după soluționarea acestora, se vor publica rezultatele finale la Evaluare Națională 2022.

Elevii vor primi subiectele la română la Evaluare Națională 2022 la ora 09:00 și vor avea la dispozție două ore pentru rezolvarea lor. Baremul la română va fi publicat de Ministerul Educației ulterior în cursul zilei, după încheierea examenului.

Modele de subiecte la română pentru Evaluarea Națională

Pentru pregătirea elevilor în perspectiva examenului de Evaluare Națională 2022, Ministerul Educației a publicat o serie de teste de antrenament cu modele de subiecte la română și barem.

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la română, la simularea Evaluării Naționale 2022

Înaintea examenului propriu-zis, elevii și-au putut testa cunoștințele în cadrul simulării. Subiectele la română la simularea Evaluării Naționale 2022 au constat într-un text din opera „Dacia Felix” a lui Cezar Petrescu, și un text din „Oameni, fapte, amintiri” a lui Francisc Munteanu. Elevii au avut de scris un text argumentativ de 50-70 de cuvinte – „Crezi că dialogul deschis cu profesorii îi îndepărtează sau îi apropie pe elevi de înțelegerea lecțiilor predate?”.

Un alt subiect la română la simularea Evaluării Naționale 2022 a fost o caracterizare a personajului Domnul Preda, din textul lui Cezar Petrescu, în 150 de cuvinte, care să urmărească o serie de elemente indicate.

Subiectele la română și baremul la simularea Evaluării Naționale 2022 publicate de Ministerul Educației:

Ce a picat anul trecut la română la Evaluare Națională

​​Între subiectele primite de elevi anul trecut la română, la examenul de Evaluare Națională, au fost un text din Sorin Titel „Pantera neagră” și un text din Stela Giurgeanu „Falsa generozitate”.

Între cerințele pentru rezolvarea subiectelor la română s-au numărat notarea unor cuvinte care arată timpul în care se desfășoară acțiunea, stabilirea unei legături între cele două texte, identificarea diftongului sau a cuvintelor derivate.

Cum se rezolvă subiectele la română la Evaluare Națională 2022 - ghidul Ministerului Educației

Ministerul Educației a prezentat un ghid al subiectelor la română și pentru rezolvarea acestora la examenul de Evaluare Națională 2022.

Potrivit sursei citate, Subiectul I la română cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi, de tip întrebare structurată, care vizează:

A - preponderent, evaluarea competenței de lectură, a competenței interculturale;

B - preponderent, evaluarea competenței lingvistice.

ltemul care evaluează competența de recunoaștere a modurilor în care sunt organizate informațiile în texte literare și nonliterare poate avea în vedere: identificarea structurii/a tiparului textual, a mijloacelor de caracterizare, rolul textului descriptiv/ dialogat/ narativ în textul literar, relația dintre imagine și cuvânt în textul multimodal, valoarea stilistică a diminutivelor, identificarea/ interpretarea unor figuri de stil etc

Pentru evaluarea competenței de prezentare a unor răspunsuri personale pe marginea unor texte diverse, se solicită absolventului de clasa a VIII-a redactarea unui text de opinie.

Astfel, în rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2022 nu este obligatorie utilizarea unor conectori lingvistici de tipul: în primul rând, în al doilea rând, în concluzie etc., accentul fiind pus pe gândirea critică.

Subiectul al II-lea la română la Evaluare Națională 2022 constă într-un item subiectiv, de tip eseu structurat, prin care se evaluează scrierea despre textul literar (metatext) sau scrierea creativă.

Pentru cerințele de la subiectele la română la Evaluare Națională 2022, care vizează redactarea unui tip de text studiat (rezumat, text argumentativ etc.), reperele nu vor fi precizate în cerința, întrucât ele se suprapun cu achizițiile elevului. În cazul rezumatului, de exemplu, evaluarea vizează în ce măsură elevii cunosc regulile de alcătuire a acestuia, deosebindu-l de planul simplu/dezvoltat de idei sau de simpla relatare a evenimentelor.

O altă cerință la subiectele la română la Evaluare națională 2022 care vizează scrierea despre text ar putea solicita caracterizarea personajului, pe baza unor repere ca: precizarea identității, a statutului personajului, prezentarea trăsăturilor morale și fizice, precizarea unor mijloace de caracterizare identificate în text, comentarea unor secvențe relevante, asocierea personajului din textul-suport cu un personaj dintr-un alt text literar (din perspectiva valorii, a unor trăsături comune etc.) sau asocierea din perspectiva unei valori comune (o valoare personală și o valoare a personajului).

În cazulunei cerințe la subiectele la română la Evaluare Națională 2022 care vizează prezentarea temei sau a semnificației/unei semnificații din textul liric (de asemenea, un item posibil ce vizează scrierea despre text), reperele pot avea în vedere: descrierea în cuvinte proprii a lumii textului (redare parafrastică), prezentarea unor semnificații ale textului dat, interpretarea unor figuri de stil, corelarea unei idei cu o idee dintr-o altă opera artistică etc. În cazul scrierii creative, itemul permite adaptarea reperelor date la secvențele prototipice/ structurile textuale prevăzute în programă.

Când rezolvă subiectele la română la Evaluare Națională 2022, absolvenții de clasa a VIII-a vor redacta lucrarea astfel încât să evite o serie de elemente care nu vor putea fi punctate sau care nu se vor puncta, precum: truismele, utilizarea unor idei cu caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a ideilor teoretice care nu sunt relevante pentru itemul propus, a citatelor și a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice.

Două ore pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2022

Accesul în săli a candidaților la examenul de Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a este permis începând de la ora 8.00 până la ora 8.30.

Examenul va începe la ora 9.00.

Timpul de rezolvare a subiectelor la română la Evaluare Națională este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare. Astfel, elevii vor avea 15 minute să își completeze datele și abia apoi începe să curgă cronometrul pentru cele 120 de minute.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru pentru rezolvarea subiectelor la română la Evaluare Națională 2022, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza procedurii cu privire la sigurarea condițiilor de egalizare a șenselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Calendar Evaluare Națională 2022

Înscrierile la Evaluarea Națională 2022 au început pe 30 mai, iar prima probă, cea de română, va avea loc pe 14 iunie. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate pe 30 iunie.

  • 30 mai - 3 iunie 2022 - Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 3 iunie 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 14 iunie 2022 - Limba și literatura română — probă scrisă
  • 16 iunie 2022 - Matematica — probă scrisă
  • 17 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — probă scrisă
  • 23 iunie 2022 (până la ora 14.00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)
  • 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) - Depunerea contestațiilor
  • 24 iunie - 29 iunie 2022 - Soluționarea contestațiilor
  • 30 iunie 2022 - Afișarea rezultatelor finale la Evaluare Națională 2022 după soluționarea contestațiilor

HotNews.ro va prezenta în timp real toate informațiile despre Evaluarea Națională 2022 - subiecte la română și barem - imediat ce acestea vor fi disponibile.