Mai mulți deputați UDMR propun, într-o inițiativă legislativă depusă la Senat, ca sexul unui copil să fie parte a identității primite la naștere, pe care acesta să aibă dreptul să și-o păstreze. Proiectul, care modifică Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a fost depus de cei de la UDMR ca urmare a faptului că, spun ei, asistăm „la un asalt al unor ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiţionale”.

Copii la scoalaFoto: Sam Edwards / Caia Image / Profimedia
  • „În societăţile ţărilor din vestul Europei asistăm în zilele noastre la un asalt al unor ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiţionale, bazate pe creştinism, şi însuşi nucleul de bază al societăţii, familia creştină. În condiţiile accesului lărgit la informaţii prin intermediul internetului, al reţelelor sociale, facilitat de revoluţia digitală din ultimul deceniu, considerăm că, copiii constituie categoria cea mai vulnerabilă la influenţele acestor noi ideologii”, susțin iniţiatorii în expunerea de motive.

În plus, proiectul intervine și asupra articolului care face referire la orele de educație sexuală în școli - inclusă la „educație pentru viață”, cel modificat în 2020 și care a stârnit o amplă dezbatere anul trecut atunci când președintele Klaus Iohannis a întors legea în Parlament, pe care cei de la UDMR vor să îl modifice așa încât părinții să își poată retrage copiii de la aceste ore.

„Considerăm totodată că, responsabilitatea educaţiei sexuale a copiilor le revine în primul rând părinţilor. De aceea în şcoli sprijinim educaţia de sănătate sexuală pentru copii în cadrul programelor de educaţie pentru viaţă, în primul rând în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor, părinţii fiind îndreptăţiţi să decidă asupra participării copiilor lor la această educaţie. Dorim să subliniem faptul că prin intervenţia noastră legislativă nu afectăm dreptul persoanei adulte de a dispune de ea însăşi şi nici libertatea gândirii şi a opiniilor, acestea fiind drepturi şi libertăţi fundamentale”, motivează aceștia în expunerea de motive.

Mai mult, potrivit proiectului, copilul are dreptul să fie protejat de „difuzarea prin orice mijloace de conţinuturi privind devierea de la sexul stabilit la naştere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualităţii”.

Ce modificări propun cei de la UDMR

Concret, proiectul de lege modifică mai multe prevederi din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului:

Alineatul (1) al articolului 9 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

Art. 9 - (1) Copilul are dreptul la stabilirea identității sale la naștere.”

„Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc doua noi alineate cu următorul cuprins:

Identitatea la naștere este compus din următoarele elemente:

a) numele

b) sexul

c) cetățenia

d) naționalitatea

(1^2) Copilul are dreptul la păstrarea identității sale stabilită la naștere."

În prezent, sexul nu apare în lege ca element al identității.

Alineatul (2) al articolului 9 se completează și va avea următorul cuprins:

  • „Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul la un sex, dreptul de a dobândi o cetăţenie, dreptul de a dobândi o naţionalitate şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia”.

În prezent, legea prevede astfel (sexul nu este menționat ca drept al copilului la naștere): „Copilul este înregistrat imediat după naștere și are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și, dacă este posibil, de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și educat de aceștia.”

Alineatul (4) al articolului 9 se completează și va avea următorul cuprins:

  • „(4) Copilul are dreptul de a-și păstra cetățenia, naționalitatea, sexul, numele si relatiile de familie. În condițiile prevăzute de lege, fără nicio ingerință.

În prezent, acesta prevedere: „Copilul are dreptul de a-și păstra cetățenia, numele și relațiile de familie, în condițiile prevăzute de lege, fără nicio ingerință”.

Litera i) din alineatul (3) al articolului 46 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:

  • „derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie de sănătate sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor, având opţiunea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai copiilor de a solicita în scris unităţii şcolare scutirea copiilor de la asemenea programe de educaţie”.

Alineatul (1) al articolului 89 se completează și va avea urmatorul cuprins:

  • „Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, difuzării prin orice mijloace de conţinuturi privind devierea de la sexul stabilit la naştere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualităţii, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc”.

Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților este decizonală.