​Senatul a adoptat miercuri o serie de modificări la ordonanța de urgență privind funcționarea creșelor prin care acestea pot trece din subordinea primăriilor la Ministerul Educației, astfel că ar urma să existe și grupe pentru nou-născuți și bebeluși de la vârsta de 0 luni, nu 11 luni cum adoptase Guvernul. În plus, creșele de stat, particulare și confesionale care există în prezent vor fi acreditate ca unități de învățământ din oficiu odată cu intrarea în vigoare a legii.

CresaFoto: Agerpres

Proiectul a trecut de Senat cu 106 voturi pentru și 12 abțineri și merge la promulgare. Aici textul proiectului

Consultă aici textul Ordonanței de Urgență și Hotărârea de Guvern privind trecerea creșelor în subordinea Ministerului Educației

Ce prevăd amendamentele:

  • „Toate creşele care funcţionează deja în anul şcolar 2021-2022, cele din sistemulpublic de stat, arondate unităţilor de învăţământ desemnate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi creşele confesionale şi cele din învăţământul particular sau creşele construite şi înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, care desfăşoară activitate cu antepreşcolarii în anul şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se supun prevederilor acesteia.”
  • „Toate creşele înfiinţate de consiliile locale, conform dispoziţiilor art.2 alin.(3) din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se supun prevederilor legale în vigoare”

Senatul USR Ștefan Pălărie, membru în comisiile de muncă și învățământ, a explicat că acest amendament a fost necesar pentru ca acele creșe să poată primi finanțare în continuare, ca unități acreditate.

  • Situația este cât se poate de simplă zic eu. În momentul în care s-a optat pentru transferul, opțional, deci la cererea UAT-urilor și nu obligatoriu. Toată această trecere face parate dintr-o strategie mai largă de creștere a școlarizării elevilor din învățământul preșcolar și antepreșcolar și atingerea unor obiective europene de școlarizare. Ca să se poată întâmpla acest lucru era important să existe și acest pas al trecerii învățământului antepreșcolar în sistemul de școlarizare, și nu în subordinea DGASPC.
  • Transferul este un lucru foarte bun. În momentul în care s-a optat că nu se întâmplă otova, în sensul că toate vor trece și lăsăm libertatea UAT-urilor de a alege există această speță a a creșelor care raman in subordinea DGASPC, erau 2 variante tehnice: daca noi dorim să acordăm acea finanțare de circa 15.000 lei pe an/ copil, fără a fi acreditiate, nu ar fi putut fi finanțate. Și atunci acest amendament vine și spune că prin faptul că intră în vigoare legea, din moment ce aceste unități oricum funcționau, ele vor indeplini automat statutul de unitate de învățământ acreditată și vor putea fi finanțabile,” a declarat Pălărie, pentru HotNews.ro.

O altă modificare față de ceea ce adoptase Guvernul este că angajații din creșe vor trebui să facă anumite cursuri de formare până în anul 2025.

(1 ) In vederea asigurării personalului didactic necesar în creşe, ocuparea funcţiei didactice de educator-puericultor se face de către:

a) absolvenţi ai liceului pedagogic, specializarea educator-puericultor;

b) absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea

educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi;

c) absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului

preşcolar şi primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi;

d) absolvenţi ai programelor de masterat didactic, specializarea educaţie timpurie.

Educatorii-puericultori angajaţi în creşe pot ocupa până la data de 1 septembrie 2025 funcţia de educator-puericultor, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice din Metodologia de recunoaştere şi atestare a competenţelor profesionale pentru ocuparea funcţiei de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educaţiei.

Grupa mare de la creșă poate avea până la 20 de copii

Senatul a decis și să modifice numărul de copii necesar formării grupelor mică, mijlocie și mare, lăsându-se posibilitatea ca la grupa mică să fie până la 15 copii, iar la grupa mare să fie până la 20 de copii, astfel:

„educaţia antepreșcolară:

  • grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
  • grupa mijlocie cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15
  • grupa mare cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20.”

Cum explică această modificare senatorul USR:

  • „Stând de vorbă cu oamenii din teren, avem trei tipuri de realități. Există situații din mediul rural sau urban foarte mic unde din cauza scăderii natalității și a demografiei pur și simplu nu avem suficiente solicitări pentru ca acești copii să intre în aceste unități de învățământ antepreșcolar, creșele de până acum. Însă avem problema situațiilor creșelor din mediul urban unde mai degrabă numărul de copii pe grupe, colective, era mare.
  • Dacă intra legea în vigoare, aveam creșe unde sunt 15 copii în grupă cu un educator puericultor și apoi o să avem discuția că, pentru că a intrat legea în vigoare, nu pot să vă las decât 12, și atunci trebuie să hotărăști care 3 copii se duc înapoi la părinți. Și atunci pentru a nu avea situația în care creșele spun părinților „a intrat textul în vigoare, nu mai putem să luam copiii”, am zis mai degrabă lăsăm numere mai mari, și în cazul în care pe termen mediu/lung se descoperă că nu funcționează, putem introduce o altă normă. Trebuie să luăm în considerare normele tranzitorii, și atunci putem spune pe viitor, începând cu anul cutare, numărul maxim de copii în grupă va fi mai mic. Pentru a fi atenționate conducerile.
  • Dar era important acum ca tranziția către Ministerul Educației să se poată face fără sincope majore.