Bacalaureat 2021 a continuat miercuri cu proba la alegere, în funcție de profil, aceasta fiind: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie Anorganică, Chimie Organică, Fizică, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie. Subiectele primite la BAC 2021 și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației.

Bacalaureat 2021Foto: Profimedia Images
 • Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a s-au putut pregăti pentru bacalaureat 2021 având la dispoziție modele de subiecte și barem pentru Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie Anorganică, Chimie Organică, Fizică, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie.

UPDATE Ministerul Educației a publicat baremul și subiectele la toate cele 10 discipline la proba la alegere bacalaureat 2021

Descarcă aici toate baremele si subiectele la: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Psihologie, Sociologie

Descarcă de mai jos (.pdf):

BAC 2021 Subiecte geografie

BAC 2021 Barem geografie

BAC 2021 Subiecte fizică

BAC 2021 Barem fizică

BAC 2021 Subiecte biologie

BAC 2021 Barem biologie

BAC 2021 Subiecte informatică C

BAC 2021 Barem informatică C

UPDATE 4 Informațiile venite de la ministerul Educației despre proba de miercuri

Câți candidați au susținut proba la alegere la BAC 2021

La proba la alegere a profilului și a specializării din cadrul examenului de Bacalaureat - E)d), sesiunea iunie-iulie 2021, desfășurată astăzi, 30 iunie, au participat 120.704 candidați (96%).

Pentru susținerea susținerea acestei probei scrise la una dintre cele 10 discipline (Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Sociologie și Psihologie) s-au înscris 125.686 de candidați. Nu s-au prezentat 4.946 de candidați.

Câți elevi au fost eliminați la BAC 2021 proba la alegere

Pentru fraudă sau tentativă de fraudă au fost eliminați 36 de candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. Subiectele și baremele de corectare au fost publicate aici, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Ultima probă scrisă din această primă sesiune (limba și literatura maternă) are loc m ine, 1 iulie. Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

UPDATE 3

Au apărut subiectele la fizică

Subiecte bac 2021 fizică

sursa: Gandul.ro

UPDATE 2 Au apărut subiectele la biologie

Subiecte bac 2021 biologie

UPDATE 1 Au apărut subiectele care au picat la geografie și infomatică.

Subiecte bac 2021 informatică

sursa: observatornews.ro

Subiecte bac 2021 geografie

sursa: mediafax.ro

Citește și:

Candidații vor avea acces în sala de examen în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate, urmând ca la ora 9:00 să primească subiectele la proba la alegere la BAC 2021. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala în care se desfășoară examenul de bacalaureat.

Elevii vor primi coli tipizate și ciorne marcate cu stampila "Bacalaureat 2021 - C.E." atâtea câte au nevoie, iar în timpul probelor scrise le este interzis să comunice cu ceilalți candidați sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe cu colegii foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la la BAC 2021.

Trei ore pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise și rezolvarea subiectelor se va folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastră.

Potrivit ghidului Ministerul Educației pentru examenul de bacalaureat 2021, dacă elevii vor să corecteze o greșeală, trebuie să taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. La expirarea celor trei ore acordate, se predă lucrarea cu subiectele la română rezolvate până la acel moment, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrari.

Elevii nu pot avea, în sala de examen, asupra lor, în penar sau în bancă, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021. De asemenea, în sala de examen, este interzis să aibă, în penar sau în bancă, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor primite la bacalaureat.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Câți candidați sunt înscriși la BAC 2021

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare.

Dintre aceștia însă deja au absentat 3618 la prima probă, cea de limba română, iar 63 au fost eliminați din cauză unor tentative de fraudă, iar marți, la proba de matematică sau istorie au susținut lucrări scrise 120.070 de candidați, iar 45 au fost eliminați.

Cât privește tematica din care vor reieși și subiectele la bacalaureat 2021, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a spus că din aceasta s-a scos mult mai puțin față de cât s-a scos anul trecut”, când s-a scos „în bloc un întreg semestru”.

„Am adaptat tematica de examen. Practic, anul acesta să știți că, per total, din tematica de examen s-a scos mult mai puțin față de cât s-a scos anul trecut, în bloc, când s-a scos un întreg semestru. Anul ăsta s-a încercat adaptarea tematicii în punctele care nu au fost considerate a fi cu caracter esențial, fără de care nu se poate.”

Sorin Cîmpeanu a declarat recent că are emoţii în ce priveşte rezultatele examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat 2021, dar că rezultatele bune de la simulări îl fac să fie optimist.

 • Pentru a fi declarat promovat la examenul de bacalaureat 2021, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Mai jos, o parte dintre testele de antrenament, ultima serie din 31 mai, pentru anatomie, biologie vegetală, fizică, informatică, geografie, filosofie și logică.

Subiecte și barem BAC 2021 proba la alegere - teste de antrenament

BAC 2021, subiecte anatomie - test de antrenament 12

BAC 2021, barem anatomie - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte biologie - test de antrenament 12

BAC 2021, barem biologie - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte fizică (filiera teoretică) - test de antrenament 12

BAC 2021, barem fizică (filiera teoretică) - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte informatică - test de antrenament 12

BAC 2021, barem informatică - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte geografie - test de antrenament 12

BAC 2021, barem geografie - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte logică - test de antrenament 12

BAC 2021, barem logică - test de antrenament 12

BAC 2021, subiecte filosofie - test de antrenament 12

BAC 2021, barem filosofie - test de antrenament 12

Calendar Bacalaureat 2021

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la BAC 2021

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la bacalaureat 2021

HotNews.ro va prezenta în timp real toate informațiile despre Bacalaureat 2021, subiecte la Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie Anorganică, Chimie Organică, Fizică, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie. și barem la BAC 2021, imediat ce acestea vor fi disponibile.