​Absolvenții de liceu care susțin, începând de luni, bacalaureatul 2021 trebuie să respecte o serie de reguli pentru a putea obține fără probleme diploma de BAC. Ministerul Educației a publicat sâmbără ghidul examenului de bacalaureat din acest an.

Bacalaureat 2021Foto: Profimedia Images

Acesta conține informații începând cu ora intrării în săli, modul de completare a foilor de examen, de corectare a greșelilor, dar și avertismente pentru a preveni frauda la BAC.

Mai jos textul integral a Ghidului pentru Bacalaureat 2021:

 • ​Probele scrise încep la ora 09:00. Accesul în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate.
 • Este interzis să introduci în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala stabilită de comisia de bacalaureat. Dacă refuzi depozitarea acestora, nu vei fi primit în examen.
 • Nu poți avea, în sala de examen, asupra ta, în penar sau în banca în care ești așezat, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, în sala de examen, este interzis să ai asupra ta, în penar sau în bancă, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preșdintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
 • Dacă ai materiale/obiecte nepermise nu le lua în sala de examen. Vei fi îndrumat spre sala de depozitare a acestora. Vei primi o punga/plic în care să le introduci, împreună cu o declarație-tip în care se mentionează numele și prenumele, precum și obiectele personale depozitate.
 • După ce ai trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), te deplasezi spre sala de examen, unde ești repartizat, conform tabelelor afișate.
 • Trebuie să citești extrasele din Metodologie afișate pe ușa sălii de examen și să nu stationezi pe holuri mai mult de 5-7 minute.
 • Vei ocupa locul în bancă, respectând regula "câte unul în banca", în ordine alfabetică, în functie de disciplina și de tipul de subiect primit, conform listelor afișate la avizier / pe ușa sălii de examen.
 • Vei primi o coală de hârtie tipizată, pe care îți vei scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vei completa citetțcelelalte date de pe colțul ce urmeaza a fi lipit.
 • Înainte de distribuirea subiectelor în săli, asistenții îți vor explica modul de desfășurare a probei și modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
 • Vei primi atâtea coli tipizate și ciorne marcate cu stampila "Bacalaureat 2021 - C.E." câte îți sunt necesare.
 • Atentie: înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective.
 • În timpul probelor scrise este interzis să comunici cu ceilalți candidați sau cu exteriorul, să copiezi, să transmiți materiale care permit copiatul sau să schimbi cu colegii foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală.
 • Poti părăsi sala, doar dacă predai lucrarea scrisă și semnezi de predarea acesteia, cel mai devreme după o ora și jumătate.
 • În cazuri excepționale, dacă te simți rău, poți solicita părăsirea temporară a sălii. Vei fi însoțit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de examen. În aceasta situatie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
 • Pentru elaborarea lucrarii scrise, vei folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vei folosi numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele ,,Matematica" si ,,Geografie", poti sa utilizezi instrumente de desen.
 • Se foloseste numai hartia distribuita candidatilor de catre asistenti.
 • Daca dorești sa corectezi o greșeala, taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.
 • La expirarea celor trei ore acordate, predai lucrarea în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrari.

CUM SE ASIGURA CONDIȚIILE DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ?

 • În centrele de examen vor exista echipamente și materiale de protecție;
 • lntrările/ieșirile și sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate corespunzător. Punctele de acces/iesire și culoarele vor fi dezinfectate în mod regulat;
 • În sălile de clasă în care se desfașoara probele, locurile se stabilesc astfel încat să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celalalt, pe rânduri și între randuri;
 • În situatia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă;
 • Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, 1 la plecare;
 • Sălile de clasă vor avea dezinfectanti pentru mâini;
 • În incinta centrului de examen se va purta obligatoriu masca de protecție;
 • Colectarea maștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Centrele de examen vor beneficia de asistenta medicala.

ATENTIE!

Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarati „eliminati din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competentelor lingvistice și digitale. Se considera ca acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat.

Candidatii care au fast eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativa de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.