Examenul de Bacalaureat 2021 continuă marți cu proba obligatorie a profilului - matematică pentru elevii de la real, în funcție de specializare, și istorie, pentru elevii de la uman. Plicurile cu subiectele la matematică și istorie la BAC 2021 sunt deschise la ora 9:00. Ministerul Educației va publica ulterior, în cursul zilei de luni subiectele și baremul la matematică și istorie la bacalaureat. Elevii s-au putut pregăti pentru BAC 2021 rezolvând subiecte la matematică și istorie din testele de antrenament.

Elevi inainte de examenFoto: Agerpres

BAC 2021 Barem și subiecte matematică

BAC 2021 Subiecte matematică mate-info

BAC 2021 Barem matematică mate-info

BAC 2021 Subiecte matematică științele naturii

BAC 2021 Barem matematică științele naturii

BAC 2021 Subiecte matematică tehnologic

BAC 2021 Barem matematică tehnologic

BAC 2021 Subiecte matematică pedagogic

BAC 2021 Barem matematică pedagogic

BAC 2021 Subiecte și baremul la istorie

BAC 2021 Subiecte la istorie - proba obligatorie uman

BAC 2021 Barem la istorie - proba obligatorie uman

Descarcă aici toate baremele la istorie și matematică

UPDATE 2 Au apărut subiectele la istorie, proba obligatorie la uman și la filierele vocaționale, exceptând pedagogic.

Ce subiecte au picat la istorie la BAC 2021

Elevii de clasa a XII-a și de clasa a XIII-a au avut de rezolvat trei subiecte mari la proba de istorie de la bacalaureat 2021. Primele două subiecte s-au bazat pe două fragmente de texte și ultimul a fost un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu și la începuturile modernității.

BAC 2021 Subiecte istorie

sursa: Gandul.ro

UPDATE Au apărut subiectele la matematică la BAC 2021. Subiectele și baremele vor fi publicate ca documente de ministerul Educației la ora 15.00.

Proba de matematică este obligatorie pentru: profilul real, filiera teoretică, specializările mate-info, științele naturii plus filiera tehnologică și filiera vocațională, profilul pedagogic.

Subiectele fotografiate:

sursa: Edupedu.ro

Bac 2021 Subiecte matematică la bacalaureat 2021, specializare mate-info

Bac 2021 Subiecte matematică bacalaureat 2021, specializare științele naturii

Bac 2021 Subiecte matematică la bacalaureat 2021, filiera tehnologică

HotNews.ro va prezenta în timp real luni toate informațiile despre Bacalaureat 2021, subiecte la matematică/istorie și barem la BAC 2021, imediat ce acestea vor fi disponibile.

Candidații vor avea acces în sala de examen în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate, urmând ca la ora 9:00 să primească subiectele la matematică/istorie la BAC 2021. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala în care se desfășoară examenul de bacalaureat.

Elevii vor primi coli tipizate și ciorne marcate cu stampila "Bacalaureat 2021 - C.E." atâtea câte au nevoie, iar în timpul probelor scrise le este interzis să comunice cu ceilalți candidați sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe cu colegii foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la matematică/istorie la BAC 2021.

Trei ore pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise și rezolvarea subiectelor la matematică/istorie la bacalaureat 2021 se va folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastră.

Potrivit ghidului Ministerul Educației pentru examenul de bacalaureat 2021, dacă elevii vor să corecteze o greșeală, trebuie să taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. La expirarea celor trei ore acordate, se predă lucrarea cu subiectele la română rezolvate până la acel moment, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrari.

Elevii nu pot avea, în sala de examen, asupra lor, în penar sau în bancă, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021. De asemenea, în sala de examen, este interzis să aibă, în penar sau în bancă, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor primite la bacalaureat.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Câți candidați sunt înscriși la bacalaureat 2021

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. Dintre aceștia însă deja au absentat 3618 la prima probă, cea de limba română, iar 63 au fost eliminați din cauză unor tentative de fraudă.

Cât privește tematica din care vor reieși și subiectele la bacalaureat 2021, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a spus că din aceasta s-a scos mult mai puțin față de cât s-a scos anul trecut”, când s-a scos „în bloc un întreg semestru”.

„Am adaptat tematica de examen. Practic, anul acesta să știți că, per total, din tematica de examen s-a scos mult mai puțin față de cât s-a scos anul trecut, în bloc, când s-a scos un întreg semestru. Anul ăsta s-a încercat adaptarea tematicii în punctele care nu au fost considerate a fi cu caracter esențial, fără de care nu se poate.”

Sorin Cîmpeanu a declarat recent că are emoţii în ce priveşte rezultatele examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat 2021, dar că rezultatele bune de la simulări îl fac să fie optimist.

 • Pentru a fi declarat promovat la examenul de bacalaureat 2021, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Bacalaureat 2021 - modele de subiecte matematică la BAC 2021, profil REAL

BAC 2021, subiecte matematică real mate-info - test de antrenament 1

BAC 2021, barem subiecte matematică real mate-info - test antrenament 1

BAC 2021, subiecte matematică real științe ale naturii - test de antrenament 1

BAC 2021, barem subiecte matematică real științe ale naturii - test antrenament 1

BAC 2021, subiecte matematică real tehnologic - test de antrenament 1

BAC 2021, barem subiecte matematică real tehnologic - test antrenament 1

BAC 2021, subiecte matematică pedagogic - test de antrenament 1

BAC 2021, barem subiecte matematică pedagogic - test antrenament 1

BAC 2021, subiecte matematică real mate-info - test de antrenament 12

BAC 2021, barem subiecte matematică real mate-info - test antrenament 12

BAC 2021, subiecte matematică real științe ale naturii - test de antrenament 12

BAC 2021, barem subiecte matematică real științe ale naturii - teste antrenament 12

BAC 2021, subiecte matematică real tehnologic - test de antrenament 12

BAC 2021, barem subiecte matematică real tehnologic - test antrenament 12

BAC 2021, subiecte matematică pedagogic - test de antrenament 12

BAC 2021, barem subiecte matematică pedagogic - test de antrenament 12

Bacalaureat 2021 - modele de subiecte istorie la BAC 2021, profil UMAN

BAC 2021, subiecte istorie uman - test de antrenament 1

BAC 2021, barem subiecte istorie uman 1 - test de antrenament 1

BAC 2021, subiecte istorie uman - teste de antrenament 2

BAC 2021, barem subiecte istorie uman - teste de antrenament 2

BAC 2021, subiecte istorie uman - test de antrenament 3

BAC 2021, barem subiecte istorie uman - test de antrenament 3

BAC 2021, subiecte istorie uman - test de antrenament 12

BAC 2021, barem subiecte istorie uman - test de antrenament 12

Calendar BAC 2021

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la BAC 2021

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la bacalaureat 2021

HotNews.ro transmite în timp real toate informațiile despre bacalaureat 2021, subiecte la matematică si barem la BAC 2021.