Curtea Constituțională a decis marți că este neconstituțională Legea care prevede ca profesorii din învățământul preuniversitar să primească statut de autoritate publică și să beneficieze de protecția acordată similar funcțiilor de autoritate publică, iar agresorii cadrelor didactice să fie sancționați cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. ​Actul normativ a fost inițiat de senatorul PSD Șerban Nicolae.

HotNews.roFoto: Hotnews

Actul normativ a fost contestat la CCR de către Avocatul Poporului.

Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind măsurile de protecţie a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar în îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei este neconstituţională, în ansamblul său.

Curtea argumentează că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului.

Avocatul Poporului susţinea în sesizarea către CCR că actul normativ încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, fiind lipsit de claritate şi de previzibilitate, întrucât, pe de o parte, atribuie activităţii didactice caracterul unei activităţi desfăşurate în regim de putere publică, iar, pe de altă parte, creează o neclaritate în ceea ce priveşte statutul funcţiilor didactice în general.

Avocatului Poporului argumenta că activitatea didactică nu presupune un raport de putere publică şi, pe cale de consecinţă, nici structurile care prestează servicii publice de învăţământ nu sunt autorităţi publice, ci instituţii publice, prestând anumite servicii publice specializate, în diverse domenii administrative, în speţă servicii de educaţie pentru copii şi tineri.

"Un alt motiv de neconstituţionalitate îl reprezintă afectarea gravă a dreptului la apărare al elevilor. Avocatul Poporului apreciază drept nerezonabilă ipoteza în care elevului i se creează, în fapt, o situaţie cu mult mai grea decât aceea de care ar beneficia într-un proces penal, prin încălcarea evidentă a unor garanţii fundamentale ale dreptului la apărare, garanţii recunoscute la nivel constituţional şi internaţional. În opinia Avocatului Poporului, prezumţia de nevinovăţie a elevului ar trebui să primeze în raport cu prezumţia de veridicitate a faptelor sesizate în scris de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control", mai arăta Avocatul Poporului.

Senatul a adoptat în februarie, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind "învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu". Legea a fost adoptată tacit de Camera Deputaților.

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, senatorul PSD Şerban Nicolae, iniţiatorul acestui proiect, a justificat demersul legislativ prin faptul că "în sistemul naţional de învăţământ se constată o lipsă de protecţie juridică a cadrelor didactice faţă de hărţuirea şi agresiuni".