Rezultate Evaluare Națională 2019. Numărul total de contestații este anul acesta 21.515, mai puține decât în 2018 când au fost 23.761. Pe discipline, 11.044 de candidați au depus contestații la limba și literatura română, 10.115 la matematică și 316 la limba maternă. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 29 iunie. Nota obținută la contestații este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată, initial, la evaluarea lucrării.

Rezultate Evaluare Naționala 2019Foto: Hotnews

Cele mai multe contestații au fost depuse la București: 4.136 de contestații. La limba română au fost depuse 2.241 de cotestații, la matematică 1.881, iar la limba maternă 13 elevi au depus contestație.

Potrivit centralizării din județul Sălaj, au fost depuse 218 contestații dintre care 111 la Limba și literatura română, 81 la Matematică și 26 la Limba și literatura maternă Menționăm faptul că nota obținută la contestații este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată, initial, la evaluarea lucrării.

În județul Olt, elevii au depus 220 de limba română și 148 la matematică. Rezultate Evaluare Națională 2019. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 29 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.

Rezultatele de la Evaluarea Națională publicate pe 25 iunie arată că 73,12% dintre elevii care au susținut examenul au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre cei 146.105 candidaţi prezenți, 106.838 de candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 429 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Pe baza notelor obținute la evaluare națională 2019, absolvenții vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2019 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Calendar Admitere 2019

3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

CITEȘTE ȘI: Rezultatele la Evaluare Națională 2019 au fost publicate. Notele obținute de elevi la Evaluare Națională, județ cu județ

CITEȘTE ȘI: Topul județelor unde s-au obținut cele mai multe medii de 10: București pe primul loc, Covasna pe ultimul