Liceul maghiar din Târgu Mureş va avea director provizoriu numit direct de ministrul Educației și un consiliu de administrație stabilit tot de ministru, pentru o perioadă de maximum 6 luni, până la demararea unui concurs pentru ocuparea funcției. Prevederea face parte din Ordonanța de Guvern adoptată joi de Guvernul Dăncilă și continuă, practic, să creeze cadrul pentru intrarea în legalitate a liceului pentru care DNA deschisese dosar; procurorii spun că înființarea liceului s-a făcut cu încălcarea legii educației.

Peter Szijjarto, intalnire cu DragneaFoto: Facebook - Liviu Dragnea
  • Amintim că ministrul ungar de Externe a declarat la începutul anului că “Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, ca Guvernul Roman se va tine de promisiuni". Declarația integrală aici

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Guvern aprobată joi, 23 august 2018. Precizăm că ordonanța nu a fost pusă în dezbatere, în integralitatea ei, de către Ministerul Educației. Instituția a scos în transparență numai anumite elemente din OG.

Ordonanța stabilește modul în care se realizează conducerea provizorie a Liceului maghiar din Târgu Mureş, perfectând intrarea în legalitate a liceului pentru care DNA deschisese dosar. Concret, Ordonanța de Guvern de joi spune că ministrul Educației este cel care va stabili, prin ordin, un consiliu de administrație și va numi un director pentru maximum 6 luni, până când se organizează concurs conform legii educației.

  • Amintim că Guvernul Dăncilă a trecut în legalitate Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş la începutul lui iunie, printr-o ordonanță de urgență catalogată de liberali drept cadoul făcut UDMR de Dragnea. Detalii aici
  • Potrivit G4Media.ro, ordonanța de urgență din iunie închide, prin dezincriminarea faptelor, dosarul DNA în care procurorii spun că înființarea liceului s-a făcut cu încălcarea legii educației. Vezi aici comunicatul DNA din 2016

Tot Ordonanța promovată joi de Guvernul Dăncilă prevede că școlile cu profil teologic pot să funcționeze, indiferent de câți copii au. Concret, executivul a suspendat limitele minime de funcționare, numai pentru școlile teologice. Până acum, acestea puteau avea personalitate juridică numai dacă aveau minimum 300 de elevi sau 150 de copii de creșă și grădiniță. De acum înainte, “unitățile de învățământ, care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice.”

Potrivit surselor HotNews.ro, de facto până acum Ministerul acorda derogări de la lege, pentru școlile cu profil teologic.

Ordonanța face o serie de modificări și la masteratul didactic, prevăzut de legea educației încă din 2011, dar nefuncțional până în prezent. OG elimină prevederea că Ministerul Educației este cel care aprobă cifrele de școlarizare pe specializări la masteratul didactic; de asemenea, Ministerul Educației renunță la controlul asupra conținutului predat viitorilor profesori și preia controlul doar asupra numărului de ore pe care îl fac aceștia. Concret, în loc să aprobe programele de studii ale masteratului didactic, de acum înainte Ministerul va aproba doar planul-cadru.

În ciuda acestei pierderi, Guvernul a anunțat săptămâna trecută într-un comunicat emis după aprobarea OG următoarele: “În premieră pentru sistemul universitar, planul cadru al masteratului didactic devine unic pe țară și se aprobă prin ordin al ministrului”.

Executivul introduce obligativitatea ca universitățile să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică “cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei Naționale”. Reprezentanții Ministerului au declarat pentru HotNews.ro că site-ul Ministerului la care OG face referire este jobs.edu.ro.

Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale nu mai trebuie să fie neapărat “atestate”, pentru a deveni unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei. Tot Guvernul Dăncilă stabilește că aceste centre de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale “sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educației” și că “atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Potrivit surselor HotNews.ro, modificările au în vizor crearea unui centru de formare continuă în limba maghiară la Oradea.

Articol cu articol, ce prevede Ordonanța de Guvern nr. 9/2018 care modifică Legea educației

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreșcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

Cum arăta până acum alineatul (2) al articolului 9:

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.

2. După alineatul (2^1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(2^2), cu următorul cuprins:

,,(2^2) Finanţarea de bază pentru antepreșcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, începând cu anul școlar 2019-2020.”

3. După alineatul (3) al articolului 19, se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

,,(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ, care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice.”

Cum arată alin. (1) al articolului 19:

Articolul 19

(1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

a) cu minimum 300 de elevi;

b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;

c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;

d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special.

4. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale”.

Cum arăta până acum alineatul (2) al articolului 27:

Articolul 27 - (1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi.

(2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, conținutul educativ, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

5. După alineatul (2) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

,,(2^1) Conținutul educativ al activităților desfășurate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.”

6. După alineatul (9) al articolului 96 se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

,,(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educației naționale se stabilește, provizoriu, un consiliu de administrație și se numește un director până la ocuparea funcției prin concurs național conform art. 257, ce va fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unitățile de învățământ înființate conform prevederilor art. 29^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de administrație stabilit provizoriu funcționează pentru o perioadă de maximum 6 luni de la înființarea unității de învățământ.”

Cum arăta până acum aliniatul (2) al articolului 96:

(2) În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: (…)

Ce spune art. 29^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006:

Articolul 29^1(1) În vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învățătură, la cererea justificată, după caz, a părinților/tutorilor legali, a refugiaților, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, în situația în care autoritățile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, Ministerul Educației Naționale înființează, reorganizează și constituie unități de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, în raport cu domiciliul sau reședința potențialilor beneficiari direcți ai educației, așa cum sunt aceștia definiți la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, analizează cererile și emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat și analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinților/tutorilor legali, refugiaților, se elaborează și se realizează, în cadrul Ministerului Educației Naționale prin direcția de specialitate pentru învățământul în limbile minorităților naționale, respectiv prin direcțiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educației naționale o unitate tutelară, definită conform pct. 51^1 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dintre unitățile de învățământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie în vederea înființării de către Ministerul Educației Naționale a unei unități de învățământ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligația de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenția de înființare, pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională și pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ și pe fiecare locație, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.(6) Finanțarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înființării de unități de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educației Naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuțiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcționare provizorie stabilită prin art. 30 și este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educației Naționale și inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, pentru asigurarea de personal și pentru spațiu adecvat, în vederea desfășurării procesului de învățământ.(8) ARACIP are obligația de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), și de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educației naționale ordinul privind autorizarea de funcționare provizorie sau neautorizarea, după caz.(9) Ministrul educației naționale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) și ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcționare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă și actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(11) Ordinul ministrului educației naționale de acordare a autorizației de funcționare provizorie și de înființare ca persoană juridică a unității de învățământ de stat se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.(12) Desființarea oricărei unități de învățământ se realizează, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației naționale.

(13) Unitățile de învățământ înființate în condițiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Sursa aici

7. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naționale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor. ”

Cum arăta până acum alineatul (1) al articolului 99:

Articolul 99 - (1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor.

8. După alineatul (9) al articolului 99 se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

,,(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

9. Alineatul (2) al articolului 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreșcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

Cum arăta până acum alineatul (2) al articolului 101:

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preșcolar/antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.

10. La articolul 158, alineatele (4) și (4^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:

a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită școală doctorală, organizată în condițiile art. 132 alin. (4) în cadrul IOSUD-ului;

b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale, din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.”

,,(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin.(4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a școlilor doctorale, ARACIS cooptează și experți internaționali.”

Cum arătau până acum alineatele (4) și (4^1) ale articolului 158:

(4) Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD din care face parte școala doctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani*).

(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

11. După alineatul (4^1) al articolului 158, se introduc două noi alineate, alin. (4^2) și (4^3) cu următorul cuprins:

,,(4^2) ARACIS poate solicita rapoarte de la:

a) Consiliul Național al Cercetării Științifice privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (3);

b) Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).

(4^3) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei naționale. Fiecare şcoală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului.”

12. Alineatul (1) al articolului 201 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu, precum și studenţii-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale universităţilor și al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.”

Cum arăta până acum alineatul (1) al articolului 201:

Articolul 201 (1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu. Registrele matricole ale universităților devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.

13. După alineatul (1) al articolului 201 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

,,(1^1) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate și de către Academia Română se realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în Registrul matricol unic al universităţilor din România (RMUR), pentru promoția respectivă. Lipsa acestor informații reprezintă o nerespectare a obligațiilor prevăzute la art.124 și conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate.”

14. Alineatul (5) al articolului 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează şi se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate.”

Cum arăta până acum alineatul (5) al articolului 201:

(5) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează și păstrează evidența diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universitățile acreditate.

15. Litera a) a alineatului (2) al articolului 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universității.”

Cum arăta până acum litera a) a alineatului (2) al articolului 207:

(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universității;

16. La articolul 216, alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. eˆ1), cu următorul cuprins:

,,eˆ1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii și a documentelor școlare, prin avizarea necesarului acestor formulare şi prin comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR și controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituţiile de învăţământ superior și Academia Română.”

17. După alineatul (7) al articolului 263 se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:

,,(7^1) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.”

18. Alineatul (10) al articolului 263 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat total sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin, se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.”

Cum arăta până acum alineatul (10) al articolului 263:

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.

19. După alineatul (5) al articolului 294 se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

,,(5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular.”

20. După articolul 294, se introduce un nou articol, art. 294^1, cu următorul cuprins:

,,Art. 294^1 (1) Personalul didactic titular prevăzut la alineatul 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcțiile didactice prevăzute de art. 285 alin.(1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității, în acest scop.

(2) Consiliul de administraţie al universităţii aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică.

(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcției didactice și a postului pentru care se depune candidatura.

(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul "foarte bine" în ultimii 3 ani, nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.

(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidaţilor.

(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.

(7) Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naționale.

(8) Universităţile au obligaţia să respecte metodologia prevăzută la alin.(7) şi să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei Naționale.

(9) Prevederile art. 298 și 299 sunt incidente și în ceea ce privește organizarea, desfăşurarea și ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.

(10) Prevederile art. 287 alin.(15) și (16) se aplică și cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică.”

21. Litera c) a alineatului (3) al articolului 361 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2020 - 2021.”

Cum arăta până acum litera c) a alineatului (3) al articolului 361:

c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2017-2018;

ART. II

Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:

,,(6^1) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență și masterat didactic pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar de orice nivel.

2. Alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile.”

Cum arăta până acum alineatul 9:

(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. Anual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă cifrele de şcolarizare pe specializări şi programele de studii ale masteratului didactic.

3. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) Creditele obținute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masteratul didactic.

(1^2) Planul-cadru pentru studiile universitare de masterat didactic se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.”

Citește aici Ce spun studenții despre Ordonanța pe educație: Analiza ANOSR