​​Academia Română publică o poziție de o virulență fără precedent, față de proiectul de Strategie națională de educație parentală. “Proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale, de legiferare a unui sistem de educaţie parentală fără nici un specific românesc, cu implicaţii enunţate explicit împotriva familiei tradiţionale, ca nucleu al vieţii sociale, culturale, morale şi creştine, milenare a românilor, presupune o educaţie uniformă a copiilor, fără diferenţe de sex, de particularităţi antropologice şi psihologice, de mediu comunitar (rural, urban), etnic”, susține Academia. Cel mai înalt for de știință din România vorbește în termeni naționaliști despre strategie, acuzând faptul că a fost precedată de cercetări făcute de “instituţii internaţionale şi ONG-uri, cu fonduri private străine”.

Adunarea Generala, Academia Romana, la 152 de ani de la infiintareFoto: Agerpres

Poziția integrală a Academiei Române față de proiectul de Strategie națională de educație parentală lansat în dezbatere de Ministerul Educației

"Proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale, de legiferare a unui sistem de educaţie parentală fără nici un specific românesc, cu implicaţii enunţate explicit împotriva familiei tradiţionale, ca nucleu al vieţii sociale, culturale, morale şi creştine, milenare a românilor, presupune o educaţie uniformă a copiilor, fără diferenţe de sex, de particularităţi antropologice şi psihologice, de mediu comunitar (rural, urban), etnic.

Proiectul echivalează cu o încercare, asemănătoare celor din statele cu regimuri totalitare internaţionaliste sau globaliste, de obţinere a ceea ce s-a numit mereu „omul nou“, fără familie, fără naţionalitate, fără ţară, fără identitate.

În anul Centenarului Marii Uniri a românilor, când se face şi bilanţul realizărilor de excepţie ale românilor, educaţi în spiritul tradiţiilor noastre, renunţarea la aceste tradiţii ar însemna un act de trădare naţională.

Faptul că Strategia amintită a fost precedată de numeroase cercetări, făcute de instituţii internaţionale şi ONG-uri, cu fonduri private străine, nu îndreptăţeşte cu nimic ridicarea ei la nivel de „strategie naţională“ a României.

Acceptarea ei ar însemna dublarea învăţământului tradiţional cu unul susținut de instituţii străine, finanţate de Statul Român, cu sume imense, care ar putea fi destinate unor obiective stringente de igienizare, eficientizare și bună administrare a școlilor. În plus, introducerea amintitei Strategii ar agrava şi mai mult situaţia disperată a copiilor fără părinţi, care ar urma să fie educați într-un spirit inadecvat nevoilor noastre sociale.

Publicaţiile mai mult sau mai puţin ştiinţifice pe tema educaţiei parentale sunt, fireşte, libere să exprime diferite puncte de vedere, dar ipotezele educaţionale aşa-zis „moderniste“ nu pot şi nu trebuie să devină obligatorii într-un stat naţional, independent şi democratic.

În concluzie Academia Română consideră că proiectul de Strategie de educaţie parentală este inoportun şi inadecvat pentru învăţământul şi educaţia românilor, meniți să-și conserve specificul național în cadru european.

Biroul Prezidiului

Academiei Române"

Descarcă de aici comunicatul integral al Academiei Române

Cine face parte din Biroul prezidiului Academiei Române

Biroul Prezidiului Academiei Române este format din președintele Academiei Române, vicepreședinții și secretarul general, acesta fiind forul care asigură conducerea operativă a Academiei. Funcţia de secretar general este vacantă.

Componența Biroului Prezidiului:

  • Ioan-Aurel Pop - preşedintele Academiei Române
  • Bogdan Simionescu - vicepreşedinte
  • Victor Spinei - vicepreşedinte
  • Răzvan Theodorescu - vicepreşedinte
  • Victor Voicu - vicepreşedinte

(sursa: site-ul Academiei Române)

Ce i-a deranjat pe oponenții acestei strategii de parenting

Poziția Academiei Române vine după ce și Patriarhia, și Arhiepiscopia Romano-Catolică au spus că resping strategia. Într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș, a decupat din strategie "o frază din introducerea generală care încadrează și viciază din punctul de vedere al moralei creștine întreaga propunere de document":

  • Strategia națională de educație parentală are ca fundament abordarea teoretică conform căreia familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, «o constelație de idei, imagini și terminologii» creată și recreată permanent de practicile socio-culturale.” (sursa: pg. 3 din Proiectul de Strategie Națională de Educație Parentală)

La aproape o lună de la punerea în dezbatere a strategiei, și Federația Părinților și sindicatele din educație au anunțat că nu susțin documentul. Argumentele lor au avut în vedere tot modalitatea în care autorii proiectului definesc conceptul de familie, și nu fondul strategiei, obiectivele propuse de Minister sau rezultatele așteptate.

Suntem conștienți că la nivelul societății avem nevoie de toleranță, responsabilitate și asimilarea conceptelor europene, dar nu prin impunere, ci prin dialog și informare. (…) Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituția României, nimic mai mult sau mai puțin”, se arată într-un comunicat semnat de președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache.

Amintim că Ministerul Educației a lansat în dezbatere, pe 11 iunie 2018, un proiect de Strategie națională de educație parentală pentru perioada 2018-2025. Proiectul prevede introducerea Educației parentale în fișele de post ale profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe săptămână alocate parentingului care să fie incluse în normă. În plus, autoritatea propunea ca fiecare părinte să participe la cursuri de educație parentală, în momentul în care copilul intră într-un nou ciclu de învățământ. Detalii aici

  • HotNews.ro a trimis o solicitare oficială Ministerului Educației, pentru a afla în ce stadiu se află în prezent Strategia pusă în dezbatere. 

  • UPDATE 6 iulie 2018 Ministerul Educației a răspuns următoarele, la solicitarea HotNews.ro: "Proiectul de strategie la care vă referiți a fost elaborat în cadrul programului „Promovarea strategiei naționale pentru educația parentală”, implementat de Fundația Copiii Noștri (FCN), în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) și Organizația Formation des Parents din Elveția și a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției. Draftul Strategiei Naționale pentru Educație Parentală a fost definitivat de către UNICEF și Fundația Copiii Noștri, ca urmare a contractului de consultanță încheiat între UNICEF și Fundația HoltIS. În acest moment, proiectul „Strategiei Naționale pentru Educație Parentală” a fost retras de pe site-ul Ministerului Educației Naționale și din consultare publică și a fost retransmis inițiatorilor. Dat fiind feedback-ul colectat din partea persoanelor interesate, precum și necesitatea de a îmbunătăți proiectul de strategie, MEN nu își poate asuma în actuala formă acest document."

Descarcă de aici Strategia națională de educație parentală 2018-2025 - proiect

Strategia Nationala de Educatie Parentala - Proiect publicat de Ministerul Educatiei

Citește și: