​​“În acest moment, Ministerul Educației Naționale nu are un proiect pentru modificarea admiterii la liceu pentru anul viitor”. Acesta este răspunsul instituției, la întrebarea HotNews.ro dacă Ministerul are în vedere introducerea de teze unice la clasele a VII-a și a VIII-a, așa cum spusese președintele Federației Asociațiilor de Părinți după o întâlnire cu conducerea Ministerului Educației. Ministerul a adăugat că elevii care acum au terminat clasa a V-a vor susține la sfârșitul gimnaziului Evaluarea Națională și la o limbă străină, la informatică, la competențe civice și sociale și la științe, așa cum prevede legea din 2011.

Elevi in sala de clasaFoto: Agerpres
  • Amintim că președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți a declarat pentru HotNews.ro, în urmă cu o săptămână, că Ministerul Educației vrea să introducă teze unice la clasele a VII-a și a VIII-a, care să înlocuiască media de gimnaziu și să conteze 20% în media de admitere la liceu.
  • Iulian Cristache a adăugat atunci că reprezentanții Ministerului Educației le-au propus de două ori părinților introducerea de teze unice, de la învestirea ministrului Valentin Popa și până la întâlnirea din 12 iunie 2018 dintre conducerea instituției și membrii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP).
  • A rămas în discuție, la nivelul Ministerului, să stabilească disciplinele la care elevii vor da tezele unice. Noi am propus ca ori tezele unice, ori Evaluarea Națională să fie dată în funcție de profilul și ruta educațională dorită de elev”, a declarat pentru HotNews.ro, pe 18 iunie 2018, președintele Federației Asociațiilor de Părinți. Detalii aici

HotNews.ro a trimis o serie de întrebări Ministerului Educației, prima fiind: “Aveți în vedere introducerea de teze unice la clasele a VII-a și a VIII-a?”

Ministerul Educației a răspuns la solicitarea HotNews.ro următoarele:În acest moment, Ministerul Educației Naționale nu are un proiect pentru modificarea admiterii la liceu pentru anul viitor și nici nu a înaintat o propunere concretă către partenerii de dialog în acest sens”.

Procedura actuală de admitere în învățământul liceal și profesional de stat ține seama de evaluarea competențelor-cheie ale absolventului învățământului gimnazial, realizată pe parcursul acestui nivel de învățământ (clasele V-VIII), în cadrul evaluărilor curente la clasă.

Totodată, procedura respectă principiile evaluării, combinând evaluarea internă, realizată la nivelul clasei și al școlii din care provine un absolvent, cu o evaluare externă, realizată de către profesori din afara școlii, a competențelor de comunicare scrisă în limba română și în limba maternă și a competențelor de bază de matematică, prin evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a.

Procedura actuală de admitere are și avantajul că permite unui elev să facă un număr mare de opțiuni pentru diferite specializări și unități de învățământ liceal în care dorește să-și continue studiile, în conformitate cu propriile aspirații și aptitudini, dar și pe baza locului pe care se plasează acesta în cadrul ierarhiei realizate la nivelul județului. Situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el, este exclusă” - spune Ministerul Educației.

O altă întrebare HotNews.ro a fost: “De ce nu puneți în aplicare prevederile Legii Educației în vigoare, respectiv art. 74 - alin. 5:

"(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba și literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului."

Răspunsul Ministerului Educației:

În baza prevederilor art. 361 alin. (3) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Evaluarea Națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 74 alin. 5 din Legea nr. 1/2011, menționată mai sus, începând cu generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2017 - 2018”.

În ceea ce privește portofoliul educațional, definit de Legea Educației ca “elementul central al evaluării învățării” și drept “cartea de identitate educațională a elevului”, Ministerul Educației a spus următoarele:

  • portofoliul educațional al elevului va deveni operațional, prin luarea în considerare la admiterea în învățământul liceal sau în învățământul profesional, începând cu anul școlar 2021 - 2022, mai exact cu generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2017 - 2018.
  • În acest scop, la nivelul MEN [Ministerul Educației Naționale - n.red.] s-a constituit un grup de lucru care va elabora, până la sfârșitul anului școlar 2018-2019, un model de portofoliu educațional de care să beneficieze toți elevii care fac parte din sistemul de învățământ românesc.”

Întrebările pe care HotNews.ro le-a transmis oficial Ministerului Educației:

1. Aveți în vedere introducerea de teze unice la clasele a VII-a și a VIII-a?

2. Dacă da, de ce și la ce discipline ar urma să fie susținute tezele?

3. Ele vor înlocui media generală V-VIII în media de admitere la liceu?

4. Examenele Evaluării Naționale vor fi date doar la materiile corespunzătoare profilului liceal pe care elevii vor să îl urmeze? Tezele nationale vor respecta acest principiu?

5. Aveți în vedere să scoateți Matematica din examenele obligatorii de la finalul gimnaziului? (fie ele examenele de la Evaluarea Națională, fie eventuale Teze unice)

6. Mergeți pe modelul tezelor unice implementate în trecut, la nivel național, de fostul ministru Cristian Adomniței?

7. Care este calendarul propus de MEN, referitor la aplicarea unor astfel de teze?

8. De ce nu puneți în aplicare prevederile Legii Educației în vigoare, respectiv art. 74 - alin. 5:

"(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba și literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului."

9. În ce stadiu se află realizarea portofoliului educațional? Dacă este gata, cum arată modelul de portofoliu?

Răspunsurile integrale trimise de Ministerul Educației la solicitarea HotNews.ro:

"Urmare a solicitării dumneavoastră, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

Ø Clasa a VIII-a, în structura sistemului de învățământ românesc, constituie ultima clasă din învățământul gimnazial, dar nu și ultima clasă din învățământul obligatoriu (care cuprinde și clasele a IX-a și a X-a).

Ø Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, profilul de formare a absolventului învățământului gimnazial este determinat de cele 8 domenii de competențe-cheie pe care se axează curriculumul național. Procedura actuală de admitere în învățământul liceal și profesional de stat ține seama de evaluarea competențelor-cheie ale absolventului învățământului gimnazial, realizată pe parcursul acestui nivel de învățământ (clasele V-VIII), în cadrul evaluărilor curente la clasă.

Ø Totodată, procedura respectă principiile evaluării, combinând evaluarea internă, realizată la nivelul clasei și al școlii din care provine un absolvent, cu o evaluare externă, realizată de către profesori din afara școlii, a competențelor de comunicare scrisă în limba română și în limba maternă și a competențelor de bază de matematică, prin evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a. Procedura actuală de admitere are și avantajul că permite unui elev să facă un număr mare de opțiuni pentru diferite specializări și unități de învățământ liceal în care dorește să-și continue studiile, în conformitate cu propriile aspirații și aptitudini, dar și pe baza locului pe care se plasează acesta în cadrul ierarhiei realizate la nivelul județului.Situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el, este exclusă.

Ø Conform Legii nr. 1/2011 invocate mai sus, „continuarea studiilor din învățământul gimnazial în învățământul liceal sau în învățământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere și de orientare școlară și profesională”. Scopul consilierii și orientării școlare și profesionale este de a sprijinii elevii în ceea ce privește identificarea resurselor personale, utilizarea de către aceștia a unor tehnici de învățare, valorificarea informațiilor dobândite în diverse contexte pentru elaborarea unui proiect personal de educație și carieră și dezvoltarea unui stil de viață favorabil schimbării și adaptării la noi contexte de învățare și muncă. În contextul în care și la nivel european și în România s-a stabilit ca prioritate reducerea părăsirii timpurii a școlii și având în vedere faptul că acest fenomen se manifestă, în special, la trecerea din învățământul gimnazial către învățământul liceal și profesional, este important să se pună un accent deosebit pe creșterea calității educației în învățământul gimnazial și pe orientarea și consilierea școlară și profesională astfel încât să poată fi valorificat potențialul fiecărui elev.

Ø În baza prevederilor art. 361 alin. (3) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Evaluarea Națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 74 alin. 5 din Legea nr. 1/2011, menționată mai sus, începând cu generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2017 - 2018.

Ø În prezent, în conformitate cu prevederile art. 2 din ordinul de ministru nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educației naționale.

Ø Conform prevederilor art. 3 din ordinul de ministru nr. 3753/2011, până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învățământul superior se aplică dispozițiile privind organizarea, desfășurarea și funcționarea sistemului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului universitar 2010 - 2011.

Ø De menționat că, începând cu anul școlar 2010-2011, Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a se organizează și se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin ordinul nr. 4801/2010 și reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite de către elevi pe parcursul învățământului gimnazial.

Ø In acest moment,Ministerul Educației Naționale nu are un proiect pentru modificarea admiterii la liceu pentru anul viitor și nici nu a înaintat o propunere concretă către partenerii de dialog în acest sens.

Ø Referitor la portofoliul educațional al elevului menționăm că, în baza prevederilor art. 2, alin. (1), lit. e) și art. 30 din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul nr. 3844/2016, acesta este un document școlar care se constituie la nivelul unității de învățământ, pentru fiecare elev, de către învățător/diriginte, după caz.

Ø În conformitate cu prevederile OUG nr. 96/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, portofoliul educațional al elevului va deveni operațional, prin luarea în considerare la admiterea în învățământul liceal sau în învățământul profesional, începând cu anul școlar 2021 - 2022, mai exact cu generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2017 - 2018.

Ø În acest scop, la nivelul MEN s-a constituit un grup de lucru care va elabora, până la sfârșitul anului școlar 2018-2019, un model de portofoliu educațional de care să beneficieze toți elevii care fac parte din sistemul de învățământ românesc".

Citește și: