Consiliul Național al Elevilor cere, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Educației, Valentin Popa, ca numărul de discipline să fie redus, iar accentul să fie pus pe conținuturi diversificate și interconectate. Elevii au subliniat astfel necesitatea elaborării unor planuri-cadru pentru învățământul preuniversitar care să fie centrate pe nevoile specifice ale fiecărui elev în parte, astfel încât să nu conducă la o uniformizare a elevilor și să asigure atractivitatea orelor.

Consiliul National al Elevilor in discutie cu Valentin PopaFoto: Ministerul Educatiei

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a întâlnit, vineri, cu o delegație a Consiliului Național al Elevilor, condusă de președintele acesteia, Ioana Băltărețu, întâlnire în cadrul căreia a fost dezbătută ”nevoia construirii planurilor-cadru pornind de la competențele-cheie, a schimbării ponderii între materiile opționale și cele aflate în trunchiul comun, precum și lărgirea ofertei de discipline opționale și asigurarea posibilității reale pentru elevi de a alege disciplinele opționale”, arată un comunicat de presă al Ministerului Educației.

Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea ca discipline precum TIC, limbile străine sau educația fizică să se regăsească în trunchiul comun și chiar să li se aloce o pondere mai mare în privința numărului de ore.

”Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au subliniat că este necesar să se treacă la o abordare transdisciplinară, astfel încât informația primită de elev să fie cât mai cuprinzătoare, completă și să răspundă nevoilor acestuia de a înțelege cât mai bine mediul înconjurător, lumea și societatea în care trăiește. Astfel, în opinia acestora. numărul de discipline ar trebui redus, iar accentul s-ar pune pe conținuturi diversificate și interconectate”, arată comunicatul de presă.

De asemenea, ministrul Valentin Popa a reiterat importanța dialogului și a așezării la aceeași masă a tuturor actorilor implicați în procesul educațional: elevi, părinți, profesori.

Valentin Popa a precizat că reprezentantul Consiliului Național al Elevilor va fi invitat la toate discuțiile/dezbaterile pe care le vor avea membrii Consiliului Consultativ ce urmează să elaboreze o noua Lege a Educației Naționale, ”o lege sustenabilă, a viitorului”.

Citește și: