Indemnizațiile președinților consiliilor de administrație de la două dintre firmele Primăriei Sector 3 - Internet și Tehnologie S3 SRL și Algorithm Residential S3 SRL - au fost majorate de 8.000 lei/net pe lună la 12.000 lei/net pe lună, potrivit unor hotărâri inițiate de primarul Robert Negoiță și aprobate miercuri de Consiliul Local Sector 3. Șefa consiliului de administrație la compania municipală Internet și Tehnologie S3 SRL este Cristina Arghir, fosta cumnată a primarului Robert Negoiță. Șeful Consiliului de Administrație la compania Algorithm Residential S3 SRL este Panait Radu Alin, fost consilier local Sector 3, ales pe listele PSD-UNPR.

Robert Negoita, primarul Sectorului 3Foto: Wikimedia Commons

Totodată, potrivit hotărârilor aprobate de Consiliul Local Sector 3, unde PSD deține majoritatea, au fost majorate și salariile celorlalți membri din Consiliile de Administrație ale celor două companii.

”Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație”, se arată în hotărârea adoptată.

În Consiliul de Administrație a firmei Internet și Tehnologie S3 SRL se află următorii: Adrian – Marian COCOȘ, Luiza – Florentina , Petruț – Cosmin MATEI, Anda – Ioana NEGOIȚĂ, Emma – Elena – Mihaela POPA, Angela RADU.

Anda Ioana Negoiță este administratorul paginilor PSD Bucuresti, PSD Sector 3 și TSD Sector 3, potrivit informațiilor publicate de aceasta pe pagina de Facebook. HotNews.ro a scris aici despre subiect.

Firma Algorithm Rezidential are 4 membri in Consiliul de Administratie: Lozinschi Andrei Adrian, Gheorghe Florian, Panait Radu Alin (presedinte CA), Cristea Valerica.

Cum motivează primarul Robert Negoiță majorarea indemnizației la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL:

  • ”Prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3 nr. 692/28.12.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administraţie ai societății Internet și Tehnologie S3 SRL, stabilind și remunerația preşedintelui Consiliului de Administrație în cuantum de 8.000 lei net/lună şi indemnizația de şedinţă a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 15% din remunerația lunară a preşedintelui Consiliului de Administraţie. Solicitarea de majorare a remuneratiei preşedintelui Consiliului de Administraţie de la 8000 lei net/lună la 12000 net/ lună este argumentată de faptul că preşedintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbata şi/sau duminica. De la înfiinţarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL proiectul principal desemnat de autoritatea publică tutelară a fost implementarea unui sistem de supraveghere video cu 768 de camere, cu conexiune asigurată de provider. In prezent proiectul a fost modificat la 1098 de camere ce va fi pus în funcţiune printr-o infrastructură de comunicație proprie de fibră optică, care însumează aproximativ 184 km prin canalizaţie de tubeţi, accesibilă prin aproximativ 700 elemente active de rețea. În luna noiembrie a fost atribuit către societate și un contact de avizare ISU a unui numar de 98 de clădiri aflate în administraţia Consiliului Local Sector 3. Suplimentar față de cele 2 contracte atribuite de autoritatea publică tutelară societatea a obtinut prin licitaţie şi alte contracte, de unde rezultă fără nicio îndoială o extindere clară a activității și a efortului depus, acesta reflectâdu-se şi în rezultatele financiare ale societății”.

Cum motivează primarul Robert Negoiță majorarea indemnizației la societatea Algorithm Residential S3 SRL:

  • ”Solicitarea de majorare a remuneratiei preşedintelui Consiliului de Administratie de la 8000 lei net/lună la 12000 net/lună este argumentată de faptul că preşedintele Consiliului de Administraţie nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbăta și/sau duminica. De asemenea, majorarea indemnizației este necesară având în vedere complexitatea proiectelor și dificultățile pe care societatea le întâmpină în executarea acestora. în cursul anului 2018 societăţii i-au fost atribuite, conform art. 31 din Legea nr. 98/2016, cinci contracte de executie a unor obiective de investiții precum Amenajarea cantină Mihai Bravu, Modernizare și extindere Creşa Trapezului, Reparaţii Corp C - Liceul Anghel Saligny, Reparaţii şi modernizare corp C5 Liceul Anghel Saligny, Realizare parcaj subteran zona Decebal, de unde rezultă o extindere clară a activităţii şi a efortului depus”.

Pe lângă indemnizație, membrii consiliilor de administratie de la companiile înfiintate de Primăria Sectorului 3 primesc și o cotă variabilă de 10% din profit/an, daca îndeplinesc niște indicatori de performanță. Miercuri, Consiliul Local Sector 3 a aprobat parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice: Algorithm Residential S3 SRL, Investiții Spații Verzi S3 SRL, AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Internet şi Tehnologie S3 SRL, OPS3-Ordine şi Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în următoarele procente:

- 80% din componenta variabilă a remunerației totale pentru Preşedintele Consiliului de Administrație;

- 20% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalţi membrii ai Consiliului de Administrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.

Tot miercuri, Consiliul Local Sector 3 a aprobat și o majorare de capital de 50 milioane lei la societatea Algorithm Construcții S3 pentru continuarea lucrărilor la Hala Laminor.