DOCUMENT Ministerul Educatiei a desecretizat protocolul incheiat cu Biserica Ortodoxa privind predarea religiei in scoli. Cum ajung capii Bisericii sa decida fara drept de apel soarta profesorilor de religie

de Adrian Vasilache, Raluca Pantazi     HotNews.ro
Luni, 2 iunie 2014, 13:20 Actualitate | Esenţial


Protocolul dintre Ministerul Educatiei si Patriarhia Romana
Foto: edu.ro
Ministerul Educatiei a facut public luni, 2 iunie, protocolul incheiat cu Patriarhia Romana cu privire la predarea in scoli a disciplinei religie-cultul ortodox. Incadrarea profesorilor pe catedre de religie - cultul ortodox in scoli si licee se face “cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului”. Refuzul acordarii binecuvantarii trebuie sa fie “motivat temeinic”, retragerea binecuvantarii “se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului” si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit protocolului trimis de Minister la solicitarea HotNews.ro. De asemenea, procedura de acordare si de retragere a binecuvantarii se elaboreaza de catre Patriarhia Romana, se aproba prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa care procedura se comunica Ministerului Educatiei si Secretariatului de Stat pentru Culte.

Protocolul prevede si ca “reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara”. Un alt articol statueaza faptul ca tinerii care vor sa se inscrie la facultatile de teologie ortodoxa au nevoie si ei de binecuvantare pentru a putea participa la admitere.

Profesor de religie primind binecuvantarea pentru a participa la titularizare
Foto: Bistriteanul.ro

HotNews.ro a scris la finalul saptamanii ca Patriarhia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat joi, 29 mai, un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si la organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar. Anuntul referitor la incheierea protocolului a fost facut de agentia de stiri a Patriarhiei, basilica.ro, insa pana astazi continutul integral al protocolului nu a fost facut public de nici una dintre cele trei parti.

Astazi, 2 iunie, Ministerul Educatiei a raspuns la solicitarea facuta vineri, 30 mai, de catre HotNews.ro si a pus la dispozitie documentul incheiat cu Patriarhia Romana.

Ce spune protocolul trimis de Ministerul Educatiei la solicitarea HotNews.ro:

Capitolul I: Predarea disciplinei religie - cultul ortodox in invatamantul preuniversitar

 • Art. 1 - Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor si a simbolurilor religioase.
  Art. 2 - Programele scolare pentru disciplina religie - cultul ortodox se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Patriarhia Romana si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate conform legii.
  Art. 3 - Manualele de religie - cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Romana si se aproba conform legii
  Art. 4 - (1) Incadrarea personalului didactic pe catedre de religie - cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
  (2) Refuzul acordarii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris solicitantului si trebuie sa fie motivat temeinic.
  (3) Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului.
  (4) Retragerea motivata a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris unitatii de invatamant preuniversitar si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si Codului muncii. Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca.
 • Art. 5 - (1) In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic ortodox preuniversirar, Ministerul Educatiei Nationale/Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pe de o parte si Patriarhia Romana/centrele eparhiale, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, semestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar.
  (2) Reprezentantii institutiilor mentionate in alineatul precedent vor fi invitati la evenimentele cu caracter national/judetean pe care cealalta parte le organizeaza cu privire la invatamantul religios si teologic ortodox preuniversitar.
  (3) Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara.

Capitolul al II-lea: Invatamantul teologic ortodox preuniversitar

 • Art. 6 - Invatamantul teologic ortodox preuniversitar este invatamant vocational, cu durata scolarizarii 4 ani.
 • Art. 7 - In cadrul unitatilor de invatamant teologic preuniversitar pot functiona mai multe profiluri si specializari, potrivit prevederilor legale.
 • Art. 8 - Structura examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventului de invatamant teologic ortodox preuniversitar se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale, dupa consultarea Patriarhiei Romane. 
 • Art. 9 - Programul liturgic din zilele de sarbatoare din calendarul crestin ortodox, precum si cel din ziua ocrotitorului scolii, este parte a pregatirii practice de specialitate a elevilor din invatamantul teologic ortodox preuniversitar.
 • Art. 10 - (1) Incadrarea personalului didactic in unitatile de invatamant teologic ortodox preuniversitar se realizeaza potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • (2) Ocuparea functiilor de conducere in invatamantul teologic ortodox preuniversitar se face in acord cu prevederile legale si cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.

Capitolul al III-lea: Invatamantul teologic ortodox universitar

 • Art. 11 - Din ratiuni de ordin social-misionar si pastoral-canonic, facultatile de teologie ortodoxa si departamentele de teologie ortodoxa (din cadrul altor facultati cu domenii inrudite) se infiinteaza, se restructureaza in alte forme de invatamant superior, isi restrang activitatea sau intra in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare, la solicitarea chiriarhului aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Senatul universitatii, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 12 - In cadrul acestor institutii teologice de invatamant superior se infiinteaza si se organizeaza programe de studii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza avizului scris al Patriarhiei Romane. Programele de studii se organizeaza la nivel de licenta, master si doctorat, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 13 - (1) Necesarul de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, este stabilit anual de catre Patriarhia Romana si se comunica Ministerului Educatiei Nationale, iar necesarul de scolarizare pentru celelalte specializari este stabilit, de comun acord, de Patriarhia Romana si institutiile de invatamant superior, in limita cifrei de scolarizare aprobata de Guvern, cu respectarea capacitatii de scolarizare stabilita conform legii.
 • (2) Admiterea in aceste facultati si durata studiilor vor respecta reglementarile din invatamantul superior de stat, cu pastrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializarii Teologie Pastorala, pentru studii universitare de licenta, sa fie de patru ani.
 • (3) Inscrierea la facultatile de teologie ortodoxa se face pe baza avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului.
 • (4) Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se aplica studentilor care se fac vinovati de abateri grave de la morala si doctrina cultului, dupa consultarea consiliului facultatii de teologie. In aceste situatii, exmatricularea studentilor va fi pusa in aplicare de catre conducerea universitatii. 
 • Art. 14 - Ocuparea unui post didactic in cadrul unei facultati sau departament de teologie ortodoxa se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • Art. 15 - Candidatul la o functie de conducere (decan si prodecan) in cadrul facultatilor de teologie ortodoxa trebuie sa prezinte avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului. Refuzul acordarii binecuvantarii trebuie sa fie temeinic motivat si sa aiba avizul Sinodului Mitropolitan.
 • Art. 16 - In cazul retragerii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului, ca urmare a unor abateri doctrinare (dogmatice), liturgice, morale sau canonice, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a mai preda sau, dupa caz, de a mai ocupa o functie de conducere (decan si prodecan) intr-o facultate de teologie ortodoxa.
 • Art. 17 - Participarea studentilor la programul liturgic fixat de Biserica pentru facultatile de teologie este obligatorie, fiind parte esentiala a formarii lor profesionale. De asemenea, studentii facultatilor de teologie au obligatia participarii la stagiile de practica liturgica si misionara la parohie, prevazute de autoritatea bisericeasca.
 • Art. 18 - In statele de functii ale personalului didactic din facultatile sau departamentele de teologie ortodoxa pot fi prevazute si posturi pentru preoti duhovnici (indrumatori spirituali), cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 19 - Biserica isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care sunt destinate procesului de invatamant si sunt in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane. Pentru administrarea acestora de catre universitati se incheie un contract de folosinta gratuita.
 • Art. 20 - In virtutea principiului autonomiei universitare, facultatile si departamentele de teologie ortodoxa isi intocmesc propriile regulamente, in baza Cartei Universitare si in conformitate cu Regulamentul-cadru intocmit de Patriarhia Romana, care intra in vigoare dupa aprobarea de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Programele analitice se stabilesc de catre comisiile de specialitate (formate din profesori de la facultatile de teologie ortodoxa) si se aproba de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Planurile de invatamant se elaboreaza la nivelul departamentului, se avizeaza de catre consiliul facultatii si se aproba de Senatul universitar, dupa consultarea Patriarhiei Romane.
 • Art. 21 - Structura anului universitar este stabilita in conformitate cu prevederile legale ale Ministerului Educatiei Nationale.
 • Art. 22 - Admiterea la studiile universitare de doctorat pentru specializarea Teologie Ortodoxa este organizata in conformitate cu legislatia in vigoare si potrivit conditiilor specifice stabilite de catre Sfantul Sinod. 
 • Art. 23 - Recunoasterea si/sau echivalarea diplomelor de licenta si doctorat in Teologie, obtinute in strainatate, se face potrivit normelor din legislatia privind invatamantul superior in vigoare. Diplomele absolventilor institutelor teologice de grad universitar, care si-au finalizat studiile inainte de anul 1991, an in care acestea au devenit facultati de teologie prin includerea in universitatile de stat, sunt echivalente cu diplomele de licenta. 

Dispozitii finale

 • Art. 24 - Procedura de acordare si de retragere a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se elaboreaza de catre Patriarhia Romana si se aproba prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Dupa aprobare, procedura se comunica Ministerului Educatiei Nationale si Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • Art. 25 - (1) Orice litigiu privind prezentul Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau incetarea lui, se va solutiona pe cale amiabila.
 • (2) Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi facuta, cu acordul partilor semnatare, prin act aditional, la initiativa scrisa a oricarei parti si va produce efectele la data semnarii de catre reprezentantii partilor.
 • (3) Prezentul Protocol intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia de catre parti.

Protocol MEN - Patriarhie - SSCIn preambul, cele trei institutii semnatare precizeaza ca incheie acest Protocol din urmatoarele motive:
 • Cunoscand ca educatia religioasa realizata in scoala promoveaza in mod explicit dezvoltarea spirituala, morala, culturala a elevului, pregatindu-l pentru responsabilitati si exigente ale vietii de adult, potrivit valorilor crestine;
 • Luand in considerare faptul ca absolventii institutiilor de invatamant teologic ortodox sunt angajati, in cea mai mare parte, de catre Biserica Ortodoxa Romana, si ca, prin urmare, acestia trebuie sa indeplineasca exigentele ei, ca formare academica si moral-spirituala;
 • Apreciind faptul ca, dupa 1989, pe baza legislatiei in domeniu, ora de religie si scolile de teologie ortodoxa si-au reluat locul in sistemul de invatamant public din Romania;
 • Luand aminte ca, potrivit invataturii evanghelice si a doctrinei canonice, episcopul, in eparhia sa, are responsabilitatea de a exercita slujirea de invatator al credintei;

Contactat de HotNews.ro, Toma Patrascu, vicepresedinte al Asociatiei Secular-Umaniste din Romania (ASUR), a declarat ca “preotii din teritoriu capata un acces aproape ne-restrictionat in scoli”. Paragraful 3 al articolului 5 din protocol spune: “Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara”.

Nu se precizeaza ca preotii pot participa la inspectiile scolare de religie. Asa cum este formulat in acest moment protocolul, ne putem astepta la supervizare preoteasca si la orele de Bilogie sau Istorie. Si asa sunt nenumarate cazuri de profesori de alte specialitati decat cea de religie, de exemplu de biologie, istorie, filosofie, geografie etc care isi folosesc pozitia pentru a promova in cadrul orelor respective dogmele religioase. Si asa avem cazuri cu manuale de istorie sau geografie care prezinta creationismul ca si cum ar fi o stiinta valida. Ce o sa se intample acum?”, a continuat Toma Patrascu.

Vicepresedintele ASUR a sustinut ca acest document “nu face decat sa intareasca si mai mult imixtiunea Bisericii Ortodoxe in invatamantul public. Pe langa prevederile legale deja existente cum ar fi dubla subordonare a profesorilor de religie si controlul total al parcursului carierei acestora sau obligativitatea avizarii manualelor de religie de catre biserica - lucru care nu a impiedicat introducerea in scoli a unor manuale cu caracter violent si discriminator - acum in plus vedem si ca preotii din teritoriu capata un acces aproape nerestrictionat in scoli”.

Informatii de background

HotNews.ro a scris vineri, pe baza unui comunicat de presa postat joi seara (ora 20:35) pe site-ul basilica.ro, agentia de stiri a Patriarhiei Romane, ca Patriarhia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat joi, 29 mai, un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si la organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar. Comunicatul Patriarhiei nu preciza care sunt prevederile protocolului, iar pe site-ul Ministerului Educatiei nu era vineri, la o zi dupa semnarea protocolului, nici macar un comunicat de presa pe aceasta tema.

Contactat de HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, parintele Constantin Stoica, a declarat ca "s-au facut declaratii, ca nu poate oferi mai multe detalii decat in comunicatul de presa si ca documentul nu poate fi facut public".

HotNews.ro a solicitat Ministerului Educatiei si Secretariatului de Stat pentru Culte sa faca public acest document, iar dupa ce am informat cu privire la semnarea acestui protocol, Ministerul Educatiei a oferit vineri (ora 18:50) cateva precizari privind prevederile protocolului.

In precizarile Ministerului privind dispozitiile acestui protocol se mentiona ca "reprezentantii Patriarhiei Romane/ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara. Un alt aspect reglementat de prezentul acord il reprezinta incadrarea personalului didactic pe catedre de religie - cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar. Astfel, incadrarea se face cu avizul scris al chiriarhului (binecuvantare), iar retragerea motivata a acestui aviz duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform legislatiei in vigoare".

Citeste si:
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

23180 vizualizari

 • +17 (21 voturi)    
  secret (Luni, 2 iunie 2014, 13:28)

  grongobar [utilizator]

  ce nu inteleg eu este :de ce era nevoie sa fie secret un protocol legat de invatamant.si daca tot a fost secret,s-a desecretizat total sau partial ? cine/ce are de pierdut sau castigat din afacerea asta ? pentru ca ,daca nu era nimic de ascuns nu il puneau la secret de ochii boborului ! asta e -pastrand proportiile - ca si cu arhivele Vaticanului unde nu au acces decat foarte putini oameni dar se zice ca nu e nimic interesant acolo ...
  • +25 (35 voturi)    
   secret, nesecret, religia să fie scoasă din şcoli! (Luni, 2 iunie 2014, 14:15)

   FFF T [utilizator] i-a raspuns lui grongobar

   „cunoscând că educaţia religioasă realizată în şcoală promovează în mod explicit dezvoltarea spirituală, morală, culturală a elevului, pregătindu-l pentru responsabilităţi şi exigenţe ale vieţii ale vieţii de adult, potrivit valorilor creştine”.

   Ce te faci când valorile sunt profund misogine? Contravin Constituţiei şi altor legi! Ce le băgăm în cap copiilor de mici, când le spunem că:

   ”Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică.” (Corinteni 14:34-38 )

   “ Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos”. (1 Corinteni 11:3-16)

   "Nu ingaduiesc femeii nici sa invete pe altul, nici sa stapaneasca pe barbat, ci sa stea linistita. Caci Adam a fost zidit mai intai, apoi Eva... Dar ea se va mantui prin nasterea de fii, daca va starui, cu intelepciune, in credinta, in iubire si in sfintenie" (I Tim. 2, 10-15).
   • -29 (37 voturi)    
    daca nu-ti convine..... (Luni, 2 iunie 2014, 14:55)

    oxxxxxyyyyya [utilizator] i-a raspuns lui FFF T

    de ce nu practici invatamant personalizat la tine acasa sau in tara ta de bastina.......hai tunde-o ca ne plictisesti.....
    • +18 (20 voturi)    
     ai vorbit ca un creștin! (Luni, 2 iunie 2014, 15:23)

     king david hotel [utilizator] i-a raspuns lui oxxxxxyyyyya

     Bravo, se vede că ai fibră morală!!
    • +10 (18 voturi)    
     România este ţara oamenilor raţionali (Luni, 2 iunie 2014, 15:31)

     Profudereligie Blogspot RoCornelCreţu [anonim] i-a raspuns lui oxxxxxyyyyya

     Tu să pleci acolo de unde a venit această religie găunoasă, în pustiu.
     • -15 (21 voturi)    
      Domnule (Luni, 2 iunie 2014, 15:51)

      mariusracatau [utilizator] i-a raspuns lui Profudereligie Blogspot RoCornelCreţu

      asta e țara Voronețului si a Bisericii Negre, țara lui Brancoveanu și a Cazaniilor lui Varlaam, țara Parabolelor lui Iisus comentate de Plesu și a pelerinajului Sfintei Parascheva. asta e tara mea si a stramosilor mei. Tara oamenilor rationali este China lui Mao si Vietnamul lui Ho si Min. Calatorie spancenata. Am fost aici inaintea voastra si o sa fim si dupa ce voi n-o sa mai fiti!
      • +6 (14 voturi)    
       ... (Luni, 2 iunie 2014, 16:58)

       Ava_ps [utilizator] i-a raspuns lui mariusracatau

       Am mai spus la un articol asemănător: vedeți că, înainte să fie ce ziceți dvs., a fost țara lui Zalmoxis+Jupiter.
       Dar da, aveți dreptate, e singura țară din Europa rămasă la nivelul evului mediu în privința îndoctrinării religioase. Și a culturii generale, după comentariul dvs.
       • -2 (6 voturi)    
        Cu tot respectul... (Luni, 2 iunie 2014, 21:30)

        mariusracatau [utilizator] i-a raspuns lui Ava_ps

        ... pentru cultura dumitale pe care n-o suspectez de negeneralitate eu cred ca tara asta s-a remarcat tocmai printr-un echilibru frumos intre cult si cultura, intre laic si eclesial. Si poate dupa ce terminati de citit Capitalul va pot trimite niscai lecturi gen Horia Bernea sau Nicolae Steinhardt daca tot va e dor de Romania luminoasa si cu adevarat profunda... Sanatate!
   • 0 (0 voturi)    
    aahhh (Luni, 2 iunie 2014, 21:12)

    Mihalake [utilizator] i-a raspuns lui FFF T

    ce pacat ca n-au prins si nevastamea si soacramea scoala asta ...
  • +4 (6 voturi)    
   Protocoale. (Luni, 2 iunie 2014, 16:02)

   Lucifer_Magnus [utilizator] i-a raspuns lui grongobar

   Pai s-a "pierdut" contractul cu Bechtel. Domnul Bombonel si-a numarat doar casele inainte sa intre la parnaie dupa o era de furt. Porcul doctor cu ochelari se va ridica mai sus decat stapanii lui? Ma indoiesc. Iar pe preafericitul imputil il doare unde nu-l arde Dumnezeu de Vatican. Important e pentru el sa-l lovesti cu aur, sa-si upgradeaza telefonul!
 • +20 (28 voturi)    
  DA?????? (Luni, 2 iunie 2014, 13:30)

  danzigk [utilizator]

  comunisti imputiti... pai asta e document/protocol care sa fie SECRET!?!?!?!
 • +10 (18 voturi)    
  Tristete maxima... (Luni, 2 iunie 2014, 13:37)

  dandra [utilizator]

  ...pentru ca suntem inca in evul mediu:(
  https://www.youtube.com/watch?v=9AiM9ECZXRE
 • +16 (22 voturi)    
  Protocolul (Luni, 2 iunie 2014, 13:38)

  mono61 [utilizator]

  a fost gîndit şi iniţiat de BOR. Cum începe preambulul? "Biserica Ortodoxă Română salută şi apreciază...". Amin, răspund cu plecăciuni ministerul şi secretariatul. În acest caz, nu era păcat (de neiertat pe termen scurt) ca Guvernul lui V. V. Ponta să nu fie de acord cu protocolul?
 • +3 (13 voturi)    
  propuneri (Luni, 2 iunie 2014, 13:43)

  Dedalus [utilizator]

  Este un pas inainte, in sensul ca multe personae incadrate pe post de profesori de "religie" au o pregatire precara, ca sa nu spun mai mult.

  Totusi, protocolul nu rezolva problema pregatirii profesorilor de religie, in sensul ca binecuvantarea aceea nu tine loc de pregatire profesionala.

  Sau, altfel spus, de unde nu-I, nici Dumnezeu nu cere...

  -----

  PS poate ca BOR - dar si toate celelalte culte recunoascute- ar trebui sa infiinteze cursuri de pregatire speciale pentru viitorii profesori de religie. DAR, as spune ca respectivele cursuri trebuie sa fie gratuite, altfel se vor transforma in simple metode de colectat bani.

  SI ar mai trebui ca respectivele cursuri sa fie controlate periodice de MEd, pentru a nu se intimpla ca la Waldorf unde Federatia Waldorf (un ONG) da avize de funcitonare profesorilor din aceasta alternative, dar nimeni nu controleaza ce fac acei oameni la cursuri....
 • +14 (20 voturi)    
  Mda... (Luni, 2 iunie 2014, 13:50)

  KruntCarunt [anonim]

  in loc sa evoluam, involuam. Patriarhu' e om iscusit in ale afacerilor - dar sub el, in ochii mei, biserica isi pierde orice urma de spiritualitate.
  Nu sunt de acord nici cu plata de la stat a preotilor (asa mica cum e ea), nici cu obligatia orelor de religie in scoala.
  Realizati ca se reusesc astfel de lucruri - prin santajul bisericii asupra guvernului. Probabil, prin prezenta ei pana in cel mai amarat catun, au o influenta notabila, asupra unei felii mari din populatia cu drept de vot, ori cel putin din votantii fideli ai PSD...

  Si bisericii prin lege ar trebui sa-i fie interzisa amestecul in politica... ca la armata.
 • +18 (22 voturi)    
  Alt izvor de spaga (Luni, 2 iunie 2014, 13:53)

  M.aura [utilizator]

  Art. 10 - (1) Incadrarea personalului didactic in unitatile de invatamant teologic ortodox preuniversitar se realizeaza potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
  (2) Ocuparea functiilor de conducere in invatamantul teologic ortodox preuniversitar se face in acord cu prevederile legale si cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.

  Credeti ca chiriarhul(prima data cind aud de asa cuvint) da binecuvintarea gratis?

  La cum creste influenta BOR in structurile statului, nu m-as mira daca in viitor functia de patriarh se va contopi cu cea de premier.
  • +13 (15 voturi)    
   100% de acord (Luni, 2 iunie 2014, 14:54)

   corvus coraX [utilizator] i-a raspuns lui M.aura

   De acum "profii" de religie trebuie să decarteze gros altfel sunt mutați la Răscrăcații din Deal. Excat pe aceeași procedură folosită cu preoții care vor să prindă parohii "mănoase". Dezgustător!
 • +11 (21 voturi)    
  chiar?! (Luni, 2 iunie 2014, 13:56)

  corvus coraX [utilizator]

  Ți vum stăm cu respectarea ne-convingerilor religioase?! Cum stăm cu cei care nu au nicio religie, și părinții îi declară agnostici?! Sau Constituția nu mai are nicio valoare?!
  • -18 (18 voturi)    
   tzi cara-te in tzara ta.......daca, (Luni, 2 iunie 2014, 15:03)

   oxxxxxyyyyya [utilizator] i-a raspuns lui corvus coraX

   nu-ti convine sistemul de invatamant romanesc.......asa precar cum e ,din cauza saracirii provocate de tov. iliescu, dar avem en-spe medaliati olimpici, pe la toate concursurile la care participam.
   • +9 (9 voturi)    
    tu sigur nu ești unul dintre ei! (Luni, 2 iunie 2014, 15:26)

    king david hotel [utilizator] i-a raspuns lui oxxxxxyyyyya

    Măcar fi politicos, dar nici asta nu ești în stare...
   • +11 (13 voturi)    
    Sistemul e vândut Bisericii, nu e românesc. (Luni, 2 iunie 2014, 15:38)

    Profudereligie Blogspot RoCornelCreţu [anonim] i-a raspuns lui oxxxxxyyyyya

    Olimpicii nu datorează nimic sistemului de învăţământ sau Bisericii, au rezultate tocmai împotriva sistemului şi a Biserici. Biserica este antiştiinţifică şi antiromâneacă: https://ro.stiri.yahoo.com/e-posibil-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-medialiat-cu-aur-interna%C5%A3ional-182335469.html
 • -10 (22 voturi)    
  furtuna ... (Luni, 2 iunie 2014, 14:00)

  jorea [utilizator]

  intr-un pahar cu apa.
  multumim, hotnews.
  inca o data ne-ati salvat de talibani.
  si ati creat o minunata ocazie de a mai injura putin biserica ortodoxa romana.
  intretinerea unei haznale e de fapt un serviciu public. asa incat, multumiri sincere.
 • +15 (23 voturi)    
  Pact cu diavolul (Luni, 2 iunie 2014, 14:05)

  Matrafirefox [utilizator]

  Biserica nu are ce cauta in invatamant, dar pentru ca asta e Romania, lucrurile se fac pe dos. In loc sa facem tot ce putem ca tinerii sa invete o matematica cu aplicatii practice, o limba straina predata in asa fel incat sa le fie folositoare dupa absolvire, noi ne concentram asupra religiei, cea mai nefolositoare si daunatoare materie dintre toate. De ce? Pentru ca prostia aduce voturi, iar religia si prostia merg mana-n mana. Jos tirania P$D si tirania BOR! Lasati tinerii in pace sarlatanilor!
 • +7 (11 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Luni, 2 iunie 2014, 14:14)

  [anonim]

  • 0 (0 voturi)    
   Biserica s-a despartit de Hristos din clipa (Luni, 2 iunie 2014, 22:44)

   Excelsior [utilizator] i-a raspuns lui

   cand a devenit o institutie! Acum cam 1975 de ani!
 • +3 (5 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Luni, 2 iunie 2014, 14:26)

  [anonim]

 • +4 (8 voturi)    
  ? (Luni, 2 iunie 2014, 14:27)

  ionutionut [utilizator]

  Ce este un "chiriarh" ?
  • +10 (18 voturi)    
   Simplu (Luni, 2 iunie 2014, 14:41)

   mono61 [utilizator] i-a raspuns lui ionutionut

   Unul care stă în chirie la arhiepiscopie! :-)
 • +10 (16 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Luni, 2 iunie 2014, 14:58)

  [anonim]

  • -2 (4 voturi)    
   retragi copilul (Luni, 2 iunie 2014, 20:32)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui

   cand religia e OBLIGATORIE cum se vaicaresc unii pe aici? sau de fapt nu e obligatorie si aici se manipuleaza fara rusine?
   • +1 (1 vot)    
    Comentariu sters de utilizator (Marţi, 3 iunie 2014, 16:44)

    [anonim] i-a raspuns lui kripton

    • -1 (1 vot)    
     ce face in ora aia (Marţi, 3 iunie 2014, 20:40)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui

     de exemplu joaca sudoku pe telefonul mobil si isi ascute inteligenta in acest fel.
     si da,dvs faceti cerere sa-l scoateti,e asa greu? sau pt ca e greu,il lasati tot anul pe mana popilor sa-l invete sa nu minta,sa nu fure,sa nu se apuce de baut,sa nu-si doreasca femei ca madonna si lagy gaga...
 • +1 (5 voturi)    
  basilica.ro (Luni, 2 iunie 2014, 15:09)

  Furnicuta [utilizator]

  Cam în afara subiectului, dar nu știu unde să întreb: de ce nu și-or fi denumit site-ul biserica.ro și au preferat basilica.ro? De ce n-or avea și date de contact? Cumva asta ține de deschidere?
 • +9 (9 voturi)    
  verificarea (Luni, 2 iunie 2014, 15:14)

  Ion Zapada [utilizator]

  pai eu nu intelg altceva, profesorul respectiv detine o catedra in urma unei evaluari a ministerului educatiei (ca de aia diplomele alea de la facultatea de teologie sunt recunoscute) ...ce treaba are BOR_U?
  ca doar nu ei sunt aia care dau diplomele viitorilor profesori?
 • +7 (13 voturi)    
  prima data (Luni, 2 iunie 2014, 15:25)

  swq1 [utilizator]

  prima data cand am intalnit o persoana fara religie am ramas perplex. nu credeam ca e posibil. atat de indoctrinat eram ca e normal sa ai o religie incat nici nu constientizam ca e posibil sa nu ai niciuna. stiam oameni care au alta, dar fara nici una nu stiam.
  ulterior am inceput sa cunosc oameni din ce in ce mai multi fara raligie, prin diferitae tari. si am inceput sa citesc. de fapt romania este cea mai religioasa tara din europa, la nivel cu turcia. deci suntem la fel de fanatici religiosi ca si musulmanii, statistic vorbind.
  cautati si voi pe net
  in germania, 40% nu au religie de loc
  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Germany
  in cehia, 20% sunt cei care au o religie, restul sunt ne-declarati sau declara ca nu au
  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Czech_Republic

  mi-a povestit o colega la un job ca ea nu are religie pentru ca parintii ei erau de religii diferite , ambii credinciosi, si nu li s-a permis sa se casatoreasca religios de catre niciuna dintre biserici. asa ca s-au casatorit protestanti si nu si-au mai botezat copiii in nici o religie, ca sa poata fi liberi. nu v-ati fi gandit la o asemenea situatie, nu?
  • -7 (7 voturi)    
   ateism (Luni, 2 iunie 2014, 20:43)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui swq1

   ateismul in masa este un fenomen nou in istoria civilizatiei;toate vechile culturi propuneau modele umane cum ar fi eroul si sfantul in forme specifice culturii respective;
   europa secularizata propune oamenilor modele umane noi,cum ar fi actrita [cu mai multi amanti] fotbalistul [care se culca cu nevasta altora] bancherul sau avocatul venal,care pt bani fac orice ticalosie.
   intr-adevar,suntem liberi. ca in acel cantec ''fac ce vreau,fac ce vreau,fac ce vreau...'' si daca ''ce vreau'' inseamna nenorocirea celuilalt,cu atat mai rau pt el
   Crestinismul,iudaismul,buddhismul,invata sa tinem cont de ceilalti in viata. nu insa si societatea moderna,unde ceea ce ai de facut e sa te bucuri de viata cautand placeri [care nu exista fara bani]
   e trist ca nu stiti sa faceti diferenta dintre credinta religioasa si fanatism. fanaticul ucide in numele religiei,sfantul se lasa ucis in numele religiei.
   nu e acelasi lucru.
 • +8 (12 voturi)    
  rusine (Luni, 2 iunie 2014, 15:28)

  georgemavros [utilizator]

  Cat de mult poate decade un guvern al unei tari in care este decretata libertatea credintei , a statului laic ce decurge din aceasta , cit de interesat sunt amandoua aceste parti incit sa decada ele insele si sa fie in stare de un asemenea demers .Mai trebuia facut protocolul noaptea pe ascuns si tinut secret ca hotii partasi a unei ticalosi comune
 • +4 (12 voturi)    
  religia, asa cum e predata acum, (Luni, 2 iunie 2014, 15:32)

  hash [utilizator]

  adica catehism ortodox, nu are ce cauta in scoli.

  copilul meu nu primeste nota la religie. sta la ora, asculta, si atata tot. nu i s-a facut observatie. la orice repros primit, are instructiuni sa recomande profesorului/preotului/cine intereseaza sa vorbeasca cu mine.

  va sfatuiesc sa procedati la fel si sa boicotati materia asta. mai ales ca e dreptul vostru. folositi-l, sau il veti pierde.

  nu mai fiti oi. inceputul va fi greu; odata atinsa masa critica, putem schimba sistemul.
 • +5 (11 voturi)    
  Contradicţii (Luni, 2 iunie 2014, 15:34)

  Profudereligie Blogspot RoCornelCreţu [anonim]

  "Luca 16:13 Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui."
  Profesorii de religie sunt mentori pentru elevi sau propagandişti pentru BOR?
  • 0 (6 voturi)    
   tu esti sluga? (Luni, 2 iunie 2014, 15:37)

   swq1 [utilizator] i-a raspuns lui Profudereligie Blogspot RoCornelCreţu

   tu ori esti sluga religioasa ori persona libera? daca esti persoana libera de ce vorbesti de slugi? nu stii pe cine sa slujesti?
   cum poti sa crezi/accepti in ceva ce promiveaza scalavagismul?
   • +1 (3 voturi)    
    reciteste (Luni, 2 iunie 2014, 16:04)

    outside_the_wall [utilizator] i-a raspuns lui swq1

    swq1, mi-a placut comantariul tau de mai sus, dar la comrntariul asta ai cazut prada legii lui Poe. Trage un ochi pe blog-ul acela si vezi ca "profu de religie" e secularist convins si sustine acelasi lucru ca si tine, si ca si orice om rational. :)
    • +2 (4 voturi)    
     ai dreptate (Luni, 2 iunie 2014, 17:40)

     swq1 [utilizator] i-a raspuns lui outside_the_wall

     ai dreptate si multumesc de remarca, se pare ca nu am fost suficient de atent. Se pare ca mai degraba am cazut prada starii de nervozitate pe care mi-o provoaca genul asta de paragrafe. Cum le vad, deja simt furnicaturi si imi creste tensiunea, motiv pentru care nu am citit cu atentie pana la sfarsit.
     imi cer scuze si lui Profudereligie
 • +7 (9 voturi)    
  am o propunere (Luni, 2 iunie 2014, 15:54)

  coor [utilizator]

  sa se faca orele de religie de catre preoti , in zilele nelucratoare , in biserici , care de ce cult v-a fi sa fie !
  in rest , parca se zicea , pe undeva de un stat laic , sau , hmm , nu-mi amintesc bine ca sunt cam imbrobodit !
  si "m-apuca un somn" , vorba lui Andries !
 • +3 (3 voturi)    
  Vă plângeti de ev mediu.. (Luni, 2 iunie 2014, 16:13)

  DanIoan [utilizator]

  ..dar vânati vrăjitoare.
  Zău nu ştiu unde-i toleranţa aceea mult clamată.
  • -2 (4 voturi)    
   laicitate (Luni, 2 iunie 2014, 20:46)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui DanIoan

   separatia bisericii de stat e o inventie a revolutiei franceze,impusa cu ghilotina.
 • +2 (4 voturi)    
  BOR-ul se face frate cu (Luni, 2 iunie 2014, 16:39)

  Manes [utilizator]

  dracul ca sa treaca puntea sau invers ?
  • +1 (1 vot)    
   Cred ca au ajuns frati gemeni (Luni, 2 iunie 2014, 22:49)

   Excelsior [utilizator] i-a raspuns lui Manes

   ...
 • -3 (3 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Luni, 2 iunie 2014, 17:33)

  [anonim]

 • +2 (2 voturi)    
  observatii (Luni, 2 iunie 2014, 19:10)

  Bosforana [utilizator]

  Cîteva observatii:

  Protocolul se referă doar la orele de religie - cultul ortodox, scrie asta explicit în titlul capitolului I. Protocolul nu conferă acces nimănui la orele de religie tinute de alte culte, nici la alte ore. Nu se pune problema.

  Protocolul tratează problema învățământului teologic ortodox și a profesorilor de religie ortodoxă. Dubla subordonare a personalului din învățământul teologic față de către cultul responsabil și față de Ministerul educației este deja prevăzută în Legea educației și este o practică europeană acceptată, profesorii teologi având un regim special și în ceea ce privește dreptul muncii.

  Protocolul vine să clarifice și să detalieze nivelurile de responsabilitate și cam atât.
 • 0 (0 voturi)    
  Pricopie, Ponta, PSD! Rusine! (Marţi, 3 iunie 2014, 10:08)

  neagoe [utilizator]

  Pricopie, vai de mama ta! Ti-ai ascuns straturile de fard de femeie usoara punandu-ti poalele in cap, secretizand un document care face de rusine scoala pe care ai primit-o.

  Pricopie, vai de mama ta! Te-ai vandut unor popi care huzuresc pe spatele prostimii si care vor sa prosteasca si generatiile ce vin.

  Pricopie, Dumnezeu nu are nimic de-a face cu BOR-ul! NIMIC! Acest BOR este aidoma acelei adunaturi de popi din Ierusalim care l-a rastignit pe Isus si care ar face-o a doua oara daca i s-ar pune averile si privilegiile in pericol!

  Pricopie, tu sti foarte bine ca vinzi viitorul, dar te comporti ca o usuratica care s-ar culca cu oricine pentru propaganda electorala. Pricopie, pentru un vot in plus, lingi podeaua bisericii cu gandul la vorba pe care v-a sa o puna popii pentru Ponta in fata nerozilor.

  Romanie, vai de soarta Ta!
 • -1 (1 vot)    
  Nu e nimic nou (Marţi, 3 iunie 2014, 11:58)

  Nichi [utilizator]

  Si pana acum inscrierea la liceele teologice, facultati teologice, master in teologie, profesor de teologie se facea cu binecuvantarea chiriarhului locului. Nimic nou sub soare, doar inca un subiect de dezbatut in presa pentru a distrage atentia de la alte probleme muuult mai importante.
  Asa-i la noi in Romania.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by