​Deputatul USR Cristian Ion, membru in comisia juridica din Camera Deputatilor, critica modificarile aduse de PSD la Legea finantarii partidelor si votate marti in comisie, despre care spune ca au "mutilat" legea, care de acum va permite finantarea ilegala a partidelor, intrucat a fost eliminata din lege masura confiscarii sumelor primite ilegal de partide sau utilizate ilega in campaniile electorale. Deputatul jurist sustine de asemenea ca legea va trebui contestata la Curtea Constitutionala, daca va fi adoptata in acesta forma de plenul Camerei Deputatilor.

Deputatul USR Stelian Cristian IonFoto: cdep.ro

Citeste mai multe despre modificarile votate luni

"Ieri Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a dat liber la finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale. Profitând de o propunere legislativă mai veche, din 2016, care viza doar eliminarea unui alineat dintr-un articol al Legii 334/2006, deputații PSD au propus peste 90 de amendamente prin care au mutilat și au făcut practic ineficientă această lege. Amendamentele propuse de PSD elimină din lege măsura confiscării sumelor primite ilegal de partidele politice sau utilizate ilegal în campaniile electorale. Vor rămâne pe viitor aplicabile doar sancțiunea principală a amenzii și, eventual, măsura nerestituirii de către AEP a sumelor cheltuite ilegal în campania electorală. Așadar, poți cheltui milioane de euro în campanie, deși acest lucru este interzis de lege și vei risca doar o amendă modică în raport cu suma cheltuită, care nu va mai putea fi confiscată" afirma Ion, intr-o postare pe Facebook.

"Dacă această propunere va fi adoptată de plenul Camerei Deputaților în varianta votată în Comisia juridică, ne vom întorce practic în perioada în care se aduceau bani la partid cu sacoșa. PSD-ul vrea asta. Legea actuală îi încurcă foarte tare tocmai pentru că prevede în mod expres sancțiunea confiscării" avertizeaza acesta.

UPDATE Proiectul de lege fusese pus de dimineata pe ordinea de zi a plenului, insa a fost retrimis la comisia juridica dupa ce s-au constatat "neconcordante" legislativa, in urma unei serii de abrogari operate in lege. Solicitarea de retrimitere a fost facuta de liderul de grup al PSD, Ioan Munteanu.

Potrivit deputatului jurist, prin aceste modificari se elimină posibilitatea confiscării sumelor primite ilegal de la institutiile publice, regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale sau instituţiile de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţile administrativ-teritoriale, de la organizatiile străine sau cetățenii străini, a celor aduse ca aport de o formațiune nepolitică peste limita legală, a sumelor primite de la sindicate sau culte religioase, precum și a sumelor utilizate ilegal în campaniile electorale.

"Legea nr. 334/2006, în varianta care prevedea măsura confiscării, a fost adoptată în contextul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană și a adoptării Strategiei Naționale Anticorupție 2005-2007. Prin toate măsurile sale, PSD-ul dovedește că vrea să ne îndepărteze cât mai mult de valorile europene și să ne readucă în epoca abuzurilor și corupției generalizate" adauga acesta.

În cazul în care această propunere va fi adoptată de către Camera Deputaților, ea va trebui contestată la Curtea Constituțională, precizeaza deputatul.

Cele mai grave propuneri apartinand PSD care au fost votate luni, cu majoritate de voturi, in opinia lui Stelian-Cristian Ion:

1. Abrogarea art. 14 alin. (4): Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 14 alin. (2): Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie de credit cu capital integral ori majoritar de stat.

(3)Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

2. Abrogarea art. 15 alin. (5): Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 15 alin. (1): Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română este interzisă, cu excepţia celor primite de la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donaţia.

3. Abrogarea art. 17 alin. (3): Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 17 alin.(1): Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2)Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

4. Abrogarea art. 28 alin. (13): Contribuţiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 28 alin. (1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianţa politică şi candidaţii independenţi, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui judeţ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti sau la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, precum şi un cont bancar la nivel central.

(2)La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care propun candidaţi numai la nivel naţional, deschid un cont bancar la nivel central.

(3)Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi.

(4)Fondurile obţinute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(5)Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală. (1)Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(6)Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar sunt următoarele:

a)60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;

b)un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei;

c)3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului;

d)5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului;

e)30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ;

f)50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti;

g)500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

h)100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean;

i)5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei;

j)7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului;

k)10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului;

l)50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ;

m)100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti;

n)150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti;

o)750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european;

p)20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României.

(7)În cazul alegerilor locale, contribuţiile prevăzute la alin. (6), precum şi sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale judeţene şi pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripţiile electorale locale, respectiv în cele judeţene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la nivel judeţean.

(8)Contribuţiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar pot proveni numai din donaţii primite de candidaţi de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.

(9)În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar judeţean o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.

(10)Contribuţiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar.

(11)Contribuţiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.

(12)Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.

(13)Contribuţiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(14)Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 3 alin. (9), au statut de afecţiune specială şi nu sunt supuse executării.

5. Abrogarea art. 32 alin. (2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 32 alin. (1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia finanţării de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.

6. Abrogarea art. 53 alin (1): În situaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1)-(3), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.

7. Rolul AEP este minimalizat – se introduce art. 591: …În exercitarea rolului său de control, activitatea de prevenire și îndrumare prevalează în fața celui sancționator.