În acest articol explicăm de ce omenirea s-a poziționat în favoarea administrării furajelor medicamentate în hrana animalelor și mai ales cum influențează această decizie sănătatea oamenilor, animalelor și echilibrul mediului înconjurător.

Cristian Valentin IosifFoto: Arhiva personala

România adoptă un pachet legislativ complet armonizat cu cel al UE – în demers fiind implicate instituții ale medicinei veterinare – având loc dezbateri la nivel de experți și medici veterinari.

Preparative

Ne dorim conștientizarea temei – care este sensibilă, urmărind nu atât declanșarea unor dezbateri de specialitate în acest perimetru oferit de gazda ”Contributors”, cât mai ales relevarea unui principiu care trebuie înțeles și în consens aplicat – considerându-se implicarea multidisciplinară și multi-instituțională ca singura ce poate asigura garanții reale pentru sănătatea oamenilor, animalelor și echilibrul mediului înconjurător.

Destinatarii mesajului sunt locuitorii cetății – care au dreptul la informații exacte cu privire la compoziția produselor de origine animală din care își alcătuiesc alimentația zilnică și nu în ultimul rând medicii veterinari onești – care au depus un jurământ – făgăduind să apere sănătatea omului și animalelor.

În mod obișnuit medicul se află în fața pacientului, însă de data acesta medicul veterinar devine o piesă importantă – eliberând prescripții care pot influența sute de mii de oameni și animale – fără să mai amintim siguranța mediului înconjurător. În interesul națiunii noastre – să nu-l lăsăm singur!

În această problematică există îngrijorarea că o posibilă presiune (distribuită asupra medicului veterinar din multe direcții de interese) ar putea duce la compromiterea misiunii sale față de sănătatea omului și animalelor – echilibrul administrării furajelor medicamentate putând căpăta foarte ușor nuanțele prăbușirii.

”La cuisine roumaine”

Fundamentăm această prezentare convinși că în vremurile noastre distincția se evidențiază printr-o bucătărie alcătuită majoritar din specialități tradiționale. Finețea în alegerea meniurilor zilei asigură o notă de noblețe. România nu duce lipsă de rețete autentice, majoritatea consacrate în epocile regalității.

Moda ”Fast Food” exprimă fără îndoială prostul gust contemporan. Invităm cetățenii către meniuri realizate în bucătărie – folosind alimente de bază. Acesta este sfatul medicului veterinar responsabil, deprinderea în cutumele ”Fast Food” ducând mai devreme sau mai târziu la patologii complexe – situație relevată și de nutriționiștii din medicina omului.

Putem conchide că orice abandon reprezentă o renunțare la privilegii – motiv pentru care este de la sine înțeles că subiectul propus țintește omul educat – care urmărește spiritul vremii din propria bucătărie – echipată pentru a prelucra rețetele tradiționale – produsele necesare unui astfel de comportament culinar nefiind nicidecum definite prin variabile care să producă alterări ale caracteristicilor.

Medicii veterinari sunt singurii specialiști ce urmăresc respectarea calității în domeniul siguranței alimentare – misiune pentru care sunt foarte bine pregătiți, însă adesea lipsiți de sprijin – mai ales atunci când intră în dezacord cu alte categorii – de la crescători de animale la ”oligarhii” diferitelor industrii interesate comercial în zootehnie.

Din păcate unghiul ce descrie dorințele sincere ale autorităților veterinare și direcția reală parcursă de medicii veterinari responsabili – demonstrează apariția unei derive, greu astăzi de stăpânit. Recomandăm și articolul: https://www.contributors.ro/un-conflict-aproape-inghetat-destabilizeaza-domeniul-sigurantei-alimentelor-de-origine-animala-si-pune-in-pericol-sanatatea-populatiei/

Informații preliminare

Folosirea furajelor medicamentate constituie o modalitate sigură de protejare a stării de sănătate a animalele de fermă și a celor de companie. Medicamente utilizate sunt cele destinate combaterii principalelor boli. În statele avansate sectorul sănătății animale susține această metodă și asigură cercetări permanente.

Prin această metodă se aplică terapii întregului efectiv (metafilaxie) fiind cuprinse animalele care sunt bolnave clinic, cele care prezintă forme subclinice și cele cu probabilitate mare de îmbolnăvire. În aceste situații nu s-ar putea administra tratamente individuale.

Medicii veterinari stabilesc planuri de sănătate concentrându-se pe măsuri de prevenire, biosecuritate, igienă și nutriție – motiv pentru care reiterăm importanța pe care profesia trebuie să o acorde acestor colegi – oferindu-le protecție integrală, cunoscându-se faptul că în România fermierii au tendința de a nu respecta măsurile stabilite de medici.

Furajele medicamentate sunt fabricate numai din produse medicinale veterinare autorizate, respectându-se prescripția medicului veterinar, amestecul păstrându-și stabilitatea pe durata termenului de valabilitate.

Controlul trebuie să vizeze calitatea producției, depozitarea, transportul, păstrarea evidențelor, etichetarea și desigur monitorizarea reclamațiilor și a rechemărilor.

Antibiotice și antiparazitare

Acestea sunt principalelemedicamente utilizate pentru fabricarea furajelor medicamentate. Mai există și alte grupe – cu indicații diverse, pe care le vom prezenta cu altă ocazie.

La animalele de fermă bolile bacteriene mai grave sunt reprezentate de infecțiile respiratorii și gastrointestinale. Tratamentul prin utilizarea unui furaj medicamentat se poate realiza numai dacă medicul veterinar eliberează o prescripție în acest sens. La acest capitol România trebuie să introducă reforme cu adevărat eficiente, pentru că antibioticele nu se utilizează mereu responsabil, fapt cunoscut la niveluri importante de decizie ale profesiei.

Antibioticele ar trebui să fie folosite „cât mai puțin posibil și numai atât cât este necesar”. În plus, nu suntem de acord cu tratamentele de rutină sau cele aplicate continuu.

În egală măsură afirmăm cu fermitate faptul că antibioticele nu trebuie să înlocuiască lipsa condițiilor de igienă și în nici un caz să fie utilizate în scopuri de promovare a creșterii, practică de altfel interzisă în UE din 2006.

La animalele de fermă frecvente și bolile parazitare. Medicamentele antiparazitare se eliberează numai de către un medic veterinar clinician sau care deține o farmacie.

Așadar antibioticele și antiparazitarele destinate preparării furajelor medicamentate se eliberează stric prin prescripție medicală. Furajele medicamentate trebuie autorizate corespunzător, urmărindu-se o trasabilitate deplină și mai ales o perioadă de așteptare – timpul în care animalele tratate nu se pot sacrifica pentru hrană și nici produsele lor (de exemplu carne, lapte și ouă) – nu se pot utiliza pentru prepararea de alimente destinate oamenilor.

Antibiotice și antibiorezistență

În actualele auspicii internaționale cu privire la dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene (fenomen ce cuprinde atât omul cât și animalul – răspândirea bacteriilor rezistente apărând și prin consumul de produse de origine animală) țara noastră trebuie să manifeste o grijă deosebită mai ales când realizează importuri din afara statelor Uniunii. [1].

Prin cooperare internațională trebuie să ne ferim să importăm animale și produse de origine animală destinate consumului uman din țări în care fermierii utilizează furaje medicamentate pentru tratarea diferitelor boli la animale. [2].

Cadrul legal trebuie să limiteze utilizarea furajelor medicamentate alcătuite din substanțe antimicrobiene – cunoscându-se riscul apariției rezistenței la antibiotice în cazul în care populația consumă alimente provenite de la animale hrănite cu astfel de furaje.

Prezentăm și LISTA substanțelor antimicrobiene care se vor utiliza la fabricarea furajelor medicamentate: Amoxicilină, Amprolium, Apramicină, Clortetraciclină, Colistină, Doxiciclină, Florfenicol, Flumechină, Lincomicină, Neomicină, Spectinomicină, Sulfonamide, Tetraciclină, Oxitetraciclină, Acid oxolinic, Paromomicină, Penicilină V, Tiamulin, Tiamfenicol, Tilmicozină, Trimetoprim, Tilozină, Valnemulină, Tilvalozină.

Omogenitatea

Produsul medicinal veterinar trebuie să fie dispersat omogen în furajul medicamentat. Prin superficialitate – dacă nu se asigură o distribuire totală – există riscul ca furajul să-și piardă eficiența și siguranța sub aspectul impactului asupra animalului tratat și regăsirea unor concentrații mari în alimentul ajuns la cumpărător.

Contaminarea încrucișată

Despre efectele negative ale contaminărilor încrucișate s-a vorbit de multe ori în presă. Fenomenul se produce atât în procesul fabricației furajelor, cât și în etapele de prelucrare, transport sau depozitare.

În cazul operatorilor care realizează furaje medicamentate pentru diferite tipuri de animale, utilizând diferiți compuși medicamentoși și diferite tipuri de furaje – apare riscul ca linia de producție să prezinte urme de medicamente sau furaje provenite de la rețetele anterioare, existând astfel interferențe nedorite de la un lot la altul.

Termenul referitor la această contaminare, respectiv: ”să fie evitată sau limitată la un nivel cât mai scăzut posibil” sau menținerea „nivelului cel mai scăzut care se poate obține în mod rezonabil” – este cel acceptat și etic urmărit. („As low as reasonably achievable” – Derivat din conceptul ALARA).

Este evident faptul că se urmărește protejarea sănătății animalelor, oamenilor și mediului înconjurător. În aceste auspicii se vor decide nivelurile maxime de către fiecare națiune a uniunii – situație în care trebuie ținut cont de evenimentele inevitabile și de riscurile pe care fiecare produs medicinal veterinar le prezintă. Aceste evaluări exprimate științific că vor cădea în sarcina unor instituții: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Medicamente.

Producția anticipată de furaje medicamentate

Nu este exclusă posibilitatea de a se fabrica furaje medicamentate înainte ca prescripția medicului veterinar să fie prezentată producătorului. Dacă un medic veterinar dintr-o țară UE a prescris furaje medicamentate, probabil că va fi posibil ca prescripția să fie recunoscută și furajele eliberate și în alt stat membru.

Cerințe de etichetare specifice

Toleranțele permise vor fi menționate pe etichetă furnizând utilizatorului toate informațiile necesare pentru realizarea unei administrări corecte.

Eticheta trebuie să cuprindă și limitele stabilite pentru diferențele care se pot regăsi între conținutul indicat pe etichetă și conținutul real al ambalajului – care trebuie să fie sigilat în mod corespunzător. În cazul producătorilor mobili care furnizează furaje medicamentate direct către deținătorii de animale – aici chestiunea legată de siguranță implică și alte discuții, mult mai elaborate. [3].

Sistemele de colectare sau de eliminare a produselor neutilizate sau expirate

Și la noi în țară se vor activa entități cu roluri diverse. Vor exista puncte de colectare și eliminare – se vor realiza contacte noi între fermieri, medici veterinari, autorități și alte entități. În aceste asocieri, cine ar urma să susțină poziția medicului veterinar atunci când acesta nu o să fie respectat? În plus, unde se vor produce stagiile de perfecționare și examinare prin concurs a medicilor veterinari implicați în proceduri?

Publicitatea pentru furajele medicamentate și pentru produsele intermediare

Publicitatea este interzisă. Această interdicție nu se aplică publicității care se adresează exclusiv medicilor veterinari. Astfel furajele medicamentate nu se distribuie în scopuri promoționale, nici ca mostre și sub nici o altă formă.

Este evident că medicii veterinari dețin noțiuni științifice care le permit să evalueze corect materialele publicitare, însă aici întrebarea este simplă: vor produce gestul eticii profesionale sau se vor lăsa conduși de interese comerciale?

În plus, crescătorii vor putea aprecia corect furajele medicamentate, în așa fel încât utilizarea lor să nu producă daune sănătății oamenilor, animalelor și mediului natural?

Riscul în România este major – și avem exemplul utilizării necontrolate a medicamentelor care necesită prescripție, unde în ciuda eforturilor depuse – autoritățile nu au putut implementa măsuri ferme menite să asaneze fenomenul.

Importul și comerțul în interiorul Uniunii

În agricultura UE producția de animale joacă un rol fundamental, absolut toate statele civilizate fiind preocupate de monitorizarea precisă a furajelor medicamentate. Scopul este reprezentat în primul rând de sănătatea oamenilor, în acest sens fiind alcătuită și legislația agricolă și alimentară a Uniunii. În egală măsură protejarea sănătății animalelor reprezintă un obiectiv foarte important în legislația Uniunii. [4].

Regulamentele Uniunii funcționează atât în domeniul importurilor de furaje sau materii prime, cât și în cel al exporturilor. Autorizarea folosirii medicamentelor în furaje, fabricarea furajelor medicamentate, distribuirea lor și supravegherea sunt prevăzute în statele UE prin Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului [5].

Problema nu crează opinii contrare atunci când ne gândim la utilizarea furajelor medicamentate în hrana animalelor de la care nu se obțin produse alimentare – câini, pisici sau cai de curse.

Prescripția medicului veterinar clinician.

Dezbaterile derulate în corpul profesional al medicilor veterinari trebuie să fie foarte transparente. Regula este ca o prescripție să fie emisă numai în urma unei evaluări a stării de sănătate a grupului de animale.

Utilizarea în condiții de siguranță a furajelor medicamentate este garantată numai atunci când un medic veterinar onest în derularea activității profesionale, verificând temeinic animalele ce urmează să fie astfel tratate – decide eliberarea unei rețete – numai după o atentă evaluare a stării de sănătate a animalelor respective.

Există derogări în cazul utilizării de produse imunologice, când rețeta se poate elibera și în absența unor boli diagnosticate, la fel și atunci când se eliberează o prescripție pentru substanțe antiparazitare, care nu au și efect antimicrobian, însă numai atunci când se cunoaște clinic starea de infestare din fermă.

Prin alte derogări, un stat membru ar putea permite ca o prescripție pentru furaje medicamentate să fie emisă de un profesionist calificat în acest sens, altul decât un medic veterinar. O astfel de prescripție pentru furaje medicamentate emisă de un profesionist calificat, altul decât un medic veterinar, ar trebui să fie valabilă numai în statul membru respectiv și nu ar trebui să se poată prescrie furaje medicamentate fără un diagnostic realizat de un medic veterinar.

În aceste chestiuni de maximă importanță se urmărește de către fiecare stat al uniunii în primul rând sănătatea animalelor și cea publică prin garantarea domeniului prescripției veterinare atunci când sunt eliberate furaje medicamentate pentru hrana animalelor destinate consumului uman.

Păstrarea registrelor la crescătorul de animale, respectarea perioadei de așteptate și menținerea dublurilor prescripțiilor la medicii veterinari – sunt elemente de etică profesională. Legile prevăd faptul că originalul prescripției trebuie păstrat de producătorul furajului și copia de către medicul clinician – pentru o perioadă de cinci ani.

Cititorul a înțeles că medicii veterinari clinicieni cu responsabilitate și experiență nu pot elibera prescripții pentru furaje medicamentate dacă nu au realizat un bun diagnostic la fața locului.Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro