Ministerul Educatiei a publicat pe site baremul de evaluare si de notare a lucrarilor la examenul de Limba si literatura romana, desfasurat luni, 27 iunie. Potrivit baremului, nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Descarca de aici BAREMUL de la Limba si literatura romana

BAREMUL DE EVALUARE SI NOTARE

 • Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
 • Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni din punct.
 • Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. cate 1 punct pentru numirea oricaror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, despartire - separare; patima - pasiune) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului punctelor de suspensie in secventa indicata (de exemplu, marcheaza efortul meditativ) 2 puncte

3. construirea oricarui enunt in care se foloseste corect o locutiune / expresie care contine substantivul gand2 puncte

4. precizarea corecta a tipului de perspectiva narativa (de exemplu, perspectiva subiectiva) 4 puncte

5. cate 2 puncte pentru transcrierea fiecaruia dintre cele doua cuvinte care apartin campului semantic indicat 2x2p= 4 puncte

6. cate 2 puncte pentru notarea fiecaruia dintre cele doua motive literare prezente in text (de exemplu, despartirea, creatia) 2x2p= 4 puncte

7. prezentarea adecvata si nuantata a semnificatiei oricarei figuri de stil din textul dat 4p/ prezentare superficiala 2p 4 puncte

8. - cate 1 punct pentru mentionarea fiecareia dintre cele doua trasaturi ale genului epic, din textul dat (de exemplu, prezenta instantelor comunicarii narative - narator, personaje; folosirea naratiunii ca mod de expunere dominant, imbinate cu monologul interior sau descrierea) 2x1p=2 puncte

- cate 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecareia dintre cele doua trasaturi mentionate 2x1p=2puncte

9. comentare adecvata si nuantata a secventei citate, in limita de spatiu indicata 4p/ comentare partial adecvata sau nerespectarea limitei de spatiu indicate 2 p 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

 • structura discursului de tip argumentativ:

- formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare partial adecvata 2p 4 puncte

- utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locutiuni adverbiale de mod ofolosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/ locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p/ utilizare partial adecvata 2 p 4 puncte

 • continutul argumentarii:

- formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de problematica propusa [formularile de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmatia.../ Autorul are dreptate cand afirma ca.../ Afirmatia autorului este corecta…, neinsotite de enuntarea propriei opinii, nu se considera ipoteza] 2 puncte

- cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente [pro si/ sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte

- cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate 2x3p=6 puncte

- formularea unei concluzii pertinente 2 puncte

 • respectarea normelor limbii literare si a limitei de spatiu indicate

- registrul stilistic adecvat cerintei 1 punct

- respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.) 2 puncte

- respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.) 2 puncte

- respectarea limitei de spatiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Continut - 16 puncte

- sustinerea unei opinii in concordanta cu cerinta 4p/ incercare de sustinere a opiniei sau schematism 2p 4 puncte

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele din textul studiat 4 puncte

- cate 2 puncte pentru fiecare dintre cele doua episoade/ secvente dramatice semnificative/ citate comentate, relevante pentru o trasatura a personajului ales 2x2p=4 puncte

- cate 1 punct pentru ilustrarea fiecaruia dintre cele patru elemente de structura si compozitie ale textului dramatic studiat, semnificative pentru tipologia personajului ales 4x1p=4 puncte

Redactare - 14 puncte

 • organizarea ideilor in scris      3 puncte

- text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: introducere, cuprins si incheiere, in care constructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica - 3 puncte

- text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care constructia paragrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica - 2 puncte

- text vag organizat, fara evidentierea trecerii de la o idee la alta - 1 punct

 • abilitati de analiza si de argumentare   3 puncte

- relatie adecvata idee-argument, utilizare de argumente convingatoare, formulare de judecati de valoare relevante - 3 puncte

- relatie partial adecvata idee-argument, utilizare de argumente insuficient de convingatoare, formulare de judecati partial relevante - 2 puncte

- relatie idee-argument inexistenta, idei nerelevante, schematism - 1 punct

 • utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru continutul eseului, claritatea enuntului, varietatea lexicului, sintaxa adecvata - 2 p/ vocabular restrans, monoton 1p)     2 puncte
 • ortografia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)  2 puncte
 • punctuatia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)  2 puncte 
 • asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea     1 punct
 • incadrarea in limita de spatiu indicata                    1 punct

In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini si sa dezvolte subiectul propus.

Citeste si: