Conform unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor platformei Confidas, patru dintre cele mai mari cinci companii înființate în 2020 după valoarea capitalului social au cod CAEN "activități ale holdingurilor". Înființarea unor astfel de firme a devenit o tendință din ce în ce mai vizibilă în ultimii ani în business, pentru că are câteva avantaje clare, pe care le conferă acționarilor şi managementului său, din punct de vedere legal și fiscal. În articolul nostru vom analiza aceste avantaje, în oglindă cu neajunsurile unei astfel de structuri.

Marius ChelaruFoto: STOICA & Asociatii

Ce este un holding?

O societate de tip holding este o companie-mamă - de obicei o societate pe acțiuni sau o societate cu răspundere limitată - care nu produce nimic, nu vinde niciun produs sau serviciu și nu desfășoară alte operațiuni comerciale. Scopul său, după cum sugerează și numele, este de a deține părțile de control și/sau de interese în alte companii.

Este holdingul reglementat în România?

În legislația noastră, societățile de tip holding sunt reglementate doar din punct de vedere fiscal. Astfel, articolul 23 din codul fiscal român creează o oportunitate reală de a înființa o societate holding în România prin introducerea unui regim de scutire pentru câștigurile de capital din cesiunea financiară, precum regimurile holding existente în Elveția, Luxemburg, Belgia sau Olanda.

De asemenea, societățile de tip holding trebuie să aibă ca obiect de activitate Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor.

De lege ferenda există două proiecte de lege (nr. 271/2010 și nr. 305/2010), prima respinsă de Senat în 2010 și alta adoptată de Senat în 2010, ambele înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în 2018 și lăsate uitării.

Care sunt avantajele holdingului?

Principalele avantaje ale societăților de tip holding sunt de natură fiscală. Astfel, veniturile din dividende obținute de la societățile din grup, veniturile din evaluarea, reevaluarea, vânzarea acțiunilor sau părților sociale deținute de holding sunt neimpozabile. Condiția de bază este ca la data acestor tranzacții societatea de tip holding să dețină, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al societăților din grup. De asemenea, același tratament fiscal îl au și veniturile obținute din lichidarea unei astfel de societăți.

De asemenea, dacă holdingul are o prezență intra-comunitară (este înregistrat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau are în grup societăți înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene), un alt avantaj de natură fiscală este aplicarea directivelor europene cu privire la regimul fiscal al plăților de dividende, dobânzi și redevențe între companii afiliate stabilite pe teritoriul Uniunii.

Există, desigur, și avantaje de altă natură, cum ar fi limitarea răspunderii, deoarece datoriile fiecărei societăți din grup aparțin acelei societăți, iar un creditor al societății respective nu poate ajunge la activele holdingului sau ale altei societăți din grup. În plus, având în vedere că societatea de tip holding nu are activitate economică, în principiu ea nu are terți creditori.

De asemenea, în principiu, o societate tip holding poate obține mai ușor și în condiții mai avantajoase finanțări decât ar putea oricare societate din grup în mod individual. În această ipoteză, holdingul obține finanțarea și distribuie fondurile către societățile din grup.

Un alt avantaj este controlul mai facil al societăților din grup, fără a fi necesară implicarea directă în activitatea curentă a acestora. În esență, societatea de tip holding deține controlul sau interesele asupra societăților din grup prin intermediul adunării generale a acționarilor/asociaților respectivelor societăți.

Societățile de tip holding mai sunt avantajoase și în cazul înstrăinării tuturor societăților din grup (share deal) deoarece în loc să se perfecteze atâtea tranzacții câte societăți sunt în grup, se perfectează o singură tranzacție, prin care se înstrăinează însăși societatea de tip holding.

Care sunt dezavantajele holdingului?

Principalul dezavantaj al unei societăți de tip holding este de natură financiară. Conform Legii Societăților nr. 31/1990, activul net al unei societăți (excedentul tuturor bunurilor si creanțelor sale asupra tuturor datoriilor sau totalitatea capitalurilor proprii precum si a rezultatului financiar) trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social al acesteia. În cazul societăților de tip holding, în principiu, acestea dețin în capitalul social valoarea tuturor societăților din grup (iar nu doar valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale). Prin urmare, activul net al holdingului trebuie păstrat la cel puțin jumătate din valoarea tuturor societăților din grup. Cum societatea de tip holding nu are activitate comercială, de obicei asociații sau acționarii holdingului sunt cei care trebuie să acopere diferența.

Un alt potențial dezavantaj este determinat de riscul răspunderii pentru finanțarea contractată de holding pentru una dintre societățile din grup. Astfel, deși finanțarea este mai facilă și mai avantajoasă pentru holding, dacă societatea din grup pentru care holdingul accesează finanțarea devine insolvabilă, holdingul va fi ținut să răspundă în continuare pentru restituirea finanțării, răspunderea juridică fiind a sa, iar nu a societății insolvabile din grup.

În mod similar, dacă privim avantajul limitării răspunderii menționat mai sus din perspectiva inversă, pe când insolvența sau falimentul unei societăți din grup nu le influențează pe celelalte, insolvența sau falimentul societății de tip holding afectează întreg grupul.

Concluzii

Ori de câte ori una sau mai multe persoane dețin sau controlează împreună mai multe societăți distincte, înființarea unei societăți de tip holding poate fi avantajoasă pentru tratamentul fiscal, limitarea răspunderii, organizarea participațiilor într-un mod centralizat.

Un articol semnat de Marius Chelaru, Managing Associate (mchelaru@stoica-asociatii.ro), STOICA & Asociații