În contextul digitalizării și al dezvoltării accelerate a societății informaționale, contururile tradiționale ale activităților cotidiene se modifică în mod constant. În mod evident, dreptul și conceptele juridice nu puteau face excepție de la această tendință. În acest sens, o decizie recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) confirmă acest fenomen.

Mircea Bogdan PopescuFoto: STOICA & Asociatii

Hotărârea CJUE în cauza C-433/20 Austro Mechana aduce o serie de clarificări cu privire la regimul juridic al remunerației cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru copia privată.

Austro Mechana este o societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Aceasta a sesizat instanța națională din Austria cu o cerere de plată a remunerației privind copia privată, cererea fiind formulată împotriva unui furnizor de servicii de stocare în cloud (pârâtul) în legătură cu remunerația datorată de acesta din urmă în temeiul dreptului de autor pentru prestarea acestui serviciu. Instanța din Austria a respins cererea, reținând că pârâtul nu oferă suporturi de stocare clienților săi, ci le furnizează un serviciu de stocare online. Sesizată cu litigiul în apel, instanța ierarhic superioară din Austria a formulat o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, prin care a întrebat CJUE dacă stocarea de conținuturi în cloud computing intră sub incidența excepției privind copia privată prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/293 (excepția privind copia privată constituind o excepție de la dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice reproducerea operelor sale, aceasta privind reproducerile pe orice suport realizate de o persoană fizică pentru uz personal și în scopuri ce nu sunt direct sau indirect comerciale).

În analiza problemei de drept cu care a fost sesizată, CJUE a examinat mai întâi dacă realizarea unei copii a unei opere prin intermediul stocării acesteia între-un spațiu de stocare în cloud constituie sau nu o reproducere a operei în discuție, în sensul Directivei 2001/29. În acest sens, Curtea a reținut că Directiva 2001/29 prevede că excepția privind copia privată se aplică reproducerilor pe orice suport. În ceea ce privește noțiunea de „reproducere”, Curtea a precizat că realizarea unei copii prin stocare a unei opere într-un spațiu de stocare în cloud constituie o reproducere a acestei opere. În acest sens, încărcarea (upload) a unei opere în cloud constă în stocarea unei copii a acesteia. În ceea ce privește noțiune de „orice suport”, CJUE precizează că aceasta vizează inclusiv serverele utilizate în cloud computing, fiind lipsit de relevanță faptul că serverul aparține unui terț. Așadar , excepția privind copia privată se poate aplica reproducerilor realizate de o persoană fizică cu ajutorul unui dispozitiv aparținând unui terț. Prin urmare, noțiunea de „orice suport” acoperă inclusiv ipoteza unui server pe care furnizorul unui serviciu de cloud computing pune la dispoziția unui utilizator un spațiu de stocare.

De asemenea, prin hotărârea pronunțată, CJUE a analizat și aspectele privitoare la obligarea furnizorilor de servicii de stocare în cloud la plata unei compensații echitabile, arătând că, în stadiul actual al dreptului Uniunii, o astfel de obligare ține de marja de apreciere recunoscută legiuitorului național. Curtea amintește că statele membre care pun în aplicare excepția privind copia privată sunt obligate să prevadă un sistem de compensație echitabilă menit să despăgubească titularii de drepturi. În ceea ce privește debitorul compensației echitabile, obligația de a finanța compensația revine în principiu persoanei care efectuează copia privată, și anume utilizatorul serviciilor de stocare în cloud computing.

Cu toate acestea, în cazul unor dificultăți practice legate de identificarea utilizatorilor finali, statele membre pot introduce o redevență pentru copia privată în sarcina producătorului sau a importatorului de servere cu ajutorul cărora le sunt propuse unor persoane private serviciile de cloud computing. Această redevență va fi repercutată din punct de vedere economic asupra cumpărătorului unor astfel de servere și va fi suportată în definitiv de utilizatorul privat care folosește echipamentele respective sau căruia îi este prestat un serviciu de reproducere. La stabilirea redevenței pentru copia privată, se poate ține seama de faptul că anumite dispozitive și suporturi pot fi utilizate în scopul efectuării de copii private în cloud computing. Cu toate acestea, trebuie să se asigure că redevența astfel plătită, în măsura în care privește mai multe aparate și suporturi în cadrul procedeului unic de copiere privată, nu depășește prejudiciul potențial suferit de titularii de drepturi.

În concluzie, CJUE a stabilit că excepția privind copia privată se aplică inclusiv copiilor unor opere pe un server într-un spațiu de stocare pus la dispoziția unui utilizator de către furnizorul unui serviciu de cloud computing. Cu toate acestea, statele membre nu au obligația de a supune furnizorii de servicii de stocare în cloud la plata unei compensații echitabile în temeiul acestei excepții, în măsura în care plata unei compensații echitabile în favoarea titularilor de drepturi este prevăzută în alt mod.

Articol semnat de Mircea Bogdan Popescu (bpopescu@stoica-asociatii.ro ) – Partner, STOICA & Asociații.