Proiectul de lege referitor la obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă își continuă drumul. Deși acest proiect a fost respins la Senat, Camera Deputaților este cameră decizională, astfel că, dacă va fi votat, urmează promulgarea și apoi publicarea în Monitorul Oficial, după care actul normativ ar intra în vigoare. În prezent, au fost făcute mai multe amendamente la varianta inițială, urmând ca după depunerea Raportului comun al comisiilor (1) să intre în dezbatere, fiind pe ordinea de zi a ședințelor Camerei Deputaților din 22 și 24 noiembrie 2021.

Cătălina Dicu, Anca Ștefania ManolacheFoto: STOICA & Asociatii

Proiectul de lege se referă la stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (2). Măsurile vizează în principal obligativitatea certificatului verde și ar urma să fie aplicabile în perioada stării de alertă și pentru anumite categorii de angajați din sistemul public și privat, după cum urmează: personalul unităților sanitare, publice și private, personalul unităților aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de sănătate, în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și în cadrul unităților subordonate, in cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul unităților subordonate, precum și în cadrul laboratoarelor de analize medicale. Prin amendamente, au fost adăugate noi categorii de persoane (3). Prevederile legii nu se aplică personalului autorităților și instituțiilor din cadrul autorității judecătorești.

Condițiile pentru obținerea certificatului verde sunt următoarele: (1) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 și trecerea unei perioade de 10 zile de la finalizarea schemei complete; (2) persoana se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau (3) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test rapid antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Angajații care aleg să nu se vaccineze ar urma să-și facă teste anti-COVID periodic, respectiv test PCR la fiecare 72 de ore sau test antigen la 48 de ore. Dacă angajații vor refuza să se vaccineze sau să se testeze, se propune suspendarea de drept a raporturilor de serviciu, respectiv a contractelor în baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice sau private, fără plata salariilor, pentru o perioadă de 30 de zile, indiferent că este vorba de un angajator din sistemul public sau din sistemul privat. Suspendarea va înceta la data prezentării certificatului verde. Prin amendamente s-a propus ca suspendarea să nu opereze sau să înceteze în cazul persoanei vaccinate cu cel puțin o doză de vaccin anti COVID-19, care se întoarce în activitate, aceasta urmând să beneficieze de testare gratuită la locul de muncă exclusiv până la realizarea schemei complete de vaccinare, în termenul stabilit de normele medicale.

Dacă angajații vor cumula 30 de zile de suspendare, raportul de serviciu, respectiv contractul în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept, în cazul în care este vorba de un angajator din sistemul public, angajatorii privați putând să decidă dacă prelungesc perioada de suspendare sau procedează la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a contractul în baza căruia își desfășoară activitatea.

În situația în care angajatorul nu respectă prevederile legale săvârșește o contravenție și poate fi amendat cu sume cuprinse între 10.000 lei la 100.000 lei (4). Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii ar urma să se realizeze de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat. (5)

Chiar dacă introducerea obligativității prezentării certificatului verde la locul de muncă ar putea fi o măsură utilă pentru combaterea sau cel puțin pentru reducerea efectelor pandemiei, această măsură trebuie să fie în acord cu dispozițiile constituționale și cu normele europene.

Proiectul de lege ridică din start următoarele probleme:

  • O astfel de măsură cum este obligativitatea certificatului verde la locul de muncă poate fi aplicată pe o perioadă de timp care nu poate fi determinată? Astfel, starea de alertă pe teritoriul României durează din 15 mai 2020 și a fost prelungită continuu, inclusiv după pronunțarea Deciziei nr. 672 din 20 octombrie 2021 prin care Curtea Constituțională a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia este neconstituțională.
  • Poate fi aplicată această măsură diferențiat pentru angajații din sistemul de stat și cei din sistemul privat? Așa cum am menționat, în cazul angajaților din sistemul public contractul individual de muncă ar urma să înceteze dacă salariatul nu va prezenta certificatul verde până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data suspendării raporturilor de serviciu sau dacă cumulează o suspendare de maxim 30 de zile, în schimb, în sistemul privat, angajatorul ar avea opțiunea să aleagă între prelungirea suspendării și încetarea contractului de muncă. O asemenea opțiune poate fi lăsată la libera apreciere a angajatorului, fără niciun fel de criterii, respectivul angajator putând să decidă discreționar concedierea uni angajat și păstrarea altuia aflat într-o situație comparabilă, prin prelungirea perioadei de suspendare?
  • În cazul angajaților care fac dovada unei afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare, poate fi aplicată diferențiat măsura suportării costului testelor pentru angajații de la stat și cei de la privat, în sensul ca în cazul primilor costul să fie suportat de stat, iar în cazul celor din urmă, de angajator? Poate fi impusă angajatorului o astfel de taxă suplimentară?
  • Ce se întâmplă cu cei care au trecut prin boală, având un test care confirmă prezența anticorpilor în număr foarte mare, dar care nu pot obține un certificat verde pentru că nu au avut un test RT-PCR sau antigen pozitiv?
  • Poate România să suporte deficitul de personal din cadrul sistemului sanitar și nu numai în situația în care s-ar ajunge la încetarea raporturilor de serviciu pentru lipsa certificatului verde?

În consecință, adoptarea oricăror măsuri în domeniul sanitar în primul rând trebuie să țină seama de reglementările fundamentale – Constituția și normele europene -, să respecte drepturile fundamentale ale omului, să fie proporționale și nediscriminatorii. În plus, măsurile trebuie să se bazeze pe o analiză aprofundată a efectelor pe care le-ar putea produce și care ar putea fi chiar în totală contradicție cu scopul urmărit. În caz contrar, actul normativ riscă să formeze obiectul unor excepții de neconstituționalitate care să fie admise de Curtea Constituțională.

Un astfel de act normativ nu numai că nu va avea eficiență, dar ar putea genera o criză de personal în domeniile esențiale, va fi o nouă sursă de litigii pe rolul instanțelor judecătorești și de tensiuni sociale.

Note de subsol:

(1) Comisia pentru muncă, Comisia juridică, Comisia pentru apărare, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru administraţie publică

(2) Prin amendamente s-a propus schimbarea denumirii în Legea privind stabilirea unor măsuri sanitare pentru protejarea sănătății publice pe perioada stării de alertă

(3) Personalul din cadrul unităților de asistenţă medicală profilactică şi curativă, în cadrul unităților și structurilor medicale reglementate de art. 170 și 172 alin. (10) din Legea nr. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în cadrul centrelor prevăzute de art. 30 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, personalul, precum și persoanele fizice care activează ca furnizori de servicii medicale, inclusiv de specialitate, de dispozitive medicale și de medicamente prevăzuțe de art. 135, art. 253 si art. 254 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. De asemenea, personalul autorităților, instituțiilor publice și de interes public , de utilitate publică și celorlalte unități publice, centrale și locale, regiilor autonome, operatorilor economici care își desfășoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan. Obligația prezentării certificatului verde revine și membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului, persoanelor care ocupă funcții publice sau de demnitate publică, precum și tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul respectivelor entități

(4) Prin amendamente au fost adăugate mai multe tipuri de contravenții, cu diferite praguri de amendă.

(5) Prin amendamente s-a extins categoria autorităților care pot constata și sancționa nerespectarea prevederilor legale și la personalul împuternicit din cadrul Inspecției Muncii, precum și ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne

Un articol semnat de Cătălina DICU, Senior Partner (cdicu@stoica-asociatii.ro) și de Anca Ștefania MANOLACHE, Senior Associate (amanolache@stoica-asociatii.ro) STOICA & Asociații.