​​Dacă, în general, se vorbește de puterile foarte extinse ale autorităților de concurență în cazul inspecțiilor inopinate, o hotărâre recentă a Curții Generale a Uniunii Europene ("Curtea") pare că încearcă să reechilibreze balanța și să aducă mai multe garanții pentru companiile inspectate de Comisia Europeană.

Georgiana Bădescu, Mona Banu, Cristiana ManeaFoto: Schoenherr si Asociatii

Context

Inspecțiile supuse analizei Curții au fost realizate de către Comisia Europeană și au vizat două mari lanțuri de supermarketuri din Franța – Casino și Intermarché, care au stabilit o alianță de achiziții pentru o serie de produse comercializate de acestea –, precum și pe societățile mamă ale celor două lanțuri și pe Intermarché Casino Achats, societatea în comun cu rol de centrală de achiziții.

Acțiunile de inspecție ale Comisei Europene au vizat schimburi de informații comerciale sensibile referitoare la:

  • pe de o parte, politica individuală de discounturi a fiecărui lanț de supermarketuri pentru produse de consum curent, precum și prețurile pentru serviciile oferite de aceste lanțuri furnizorilor de bunuri de consum curent; și
  • pe de altă parte, strategiile individuale comerciale viitoare, în special cu privire la dezvoltarea de noi magazine, e-commerce, politica de promoții pentru achiziția și, respectiv comercializarea de bunuri de consum curent.

Autoritatea de concurență trebuie să dețină indicii suficiente și temeinice înainte de a efectua o inspecție

Curtea a reținut că, deși Comisiei Europene nu îi poate fi solicitată specificarea expresă a indiciilor/dovezilor care stau la baza unei inspecții, cu toate acestea, deciziile de efectuare a inspecțiilor trebuie să menționeze clar și detaliat opinia Comisiei Europene cu privire la existența unor dovezi temeinice și suficiente, care au condus la suspiciuni privind practici anticoncurențiale.

După verificarea indiciilor care au permis organizarea de inspecții inopinate, Curtea a arătat că, în acest caz, Comisia Europeană nu a deținut indicii suficiente pentru efectuarea de inspecții inopinate cu privire la cea de-a doua formă de încălcare – schimburi de informații sensibile referitoare la strategiile viitoare ale celor două lanțuri de supermarketuri. Prin urmare, instanța europeană a anulat parțial decizia Comisiei Europene de efectuare de inspecții inopinate.

O astfel de hotărâre este una extrem de importantă, în contextul în care deciziile autorităților de concurență de efectuare a inspecțiilor inopinate sunt, în cele mai multe cazuri, considerate ca fiind absolut legitime, fără a fi analizată cu minuțiozitate temeinicia indiciilor de potențială încălcare la momentul solicitării autorizării judiciare, înainte de inspecția propriu-zisă. În cazul de față, instanța a verificat cu atenție indiciile deținute de Comisia Europeană și a constatat că lipsa unor indicii suficiente a condus la încălcarea dreptului la inviolabilitatea domiciliului/ sediului profesional.

Lecții de reținut

Această hotărâre recentă se alătură unor soluții similare referitoare la inspecții efectuate în trecut la sediul Companiei Feroviare din Cehia, precum și în cazul unui producător de cablu submarin, Nexans, în care au fost sancționate acțiunile excesive ale Comisiei Europene (așa-numitele „fishing expeditions‟). Asigurarea respectării garanțiilor de care trebuie să beneficieze orice companie supusă inspecției devine cu atât mai relevantă în contextul acestei noi hotărâri.

Pe de altă parte, investigația Comisiei Europene aduce un avertisment cu privire la schimburile de informații ce pot avea loc în cadrul alianțelor de achiziții (sau, mai larg, a cooperărilor între competitori).

În mod normal, astfel de alianțe din sectorul retailului modern pot fi considerate benefice pentru consumatori și concurență, așa cum o indică și un raport recent al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Centre - JRC), axat pe alianțele de retail la nivelul lanțului de aprovizionare agroalimentar. Astfel de efecte pozitive sunt generate, în principiu, de scăderile de preț transferate consumatorilor, precum și de îmbunătățirea calității produselor și serviciilor. Cu toate acestea, contactele dintre competitori trebuie să urmărească întotdeauna asigurarea conformării cu regulile de concurență și să se limiteze la strictul necesar cooperării (în cazul centralelor de achiziție, în materie de achiziții). Aceste contacte limitate trebuie să se desfășoare fără a acoperi subiecte sensibile, referitoare de exemplu la politica de prețuri sau strategiile comerciale ale jucătorilor implicați.

Articol scris de Georgiana Bădescu (partner), Mona Banu (senior attorney at law) și Cristiana Manea (attorney at law), avocați specializați în dreptul UE și dreptul concurenței în cadrul Schoenherr și Asociații SCA