Aflarea conținutului ofertei competitorului declarat câștigător în cadrul licitațiilor publice poate genera un avantaj considerabil ofertanților clasați pe locuri inferioare. Aceștia pot astfel să identifice potențiale vicii ale ofertei clasate pe locul 1 și să le valorifice în cadrul unei contestații, crescându-și considerabil șansele la adjudecarea contractului public.

Alina BilanFoto: ONV LAW

Informațiile din propunerea tehnică și financiară depusă în cadrul unei licitații publice sunt protejate de confidențialitate în condițiile legislației achizițiilor publice.

Accesul la oferta competitorului creează un avantaj și în licitații viitoare, întrucât cunoașterea informațiilor tehnice și/sau financiare legate de know-how-ul unei societăți concurente care acționează pe aceeași piață, va crea o poziție de inferioritate acestei societăți față de rivalii săi.

Divulgarea sau utilizarea de informații confidențiale obținute nelegal reprezintă o practică de concurență neloială conform Legii nr. 11/1991 privind faptele de concurență neloială, care interzice practicile comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe.

Ce măsuri poți să iei?

Sesizarea Consiliului Concurenței

Deși nu este calificată de lege drept contravenție, o astfel de conduită poate fi sesizată de către ofertantul vătămat Consiliului Concurenței împreună cu documente doveditoare. Consiliul poate decide, după cercetarea sesizării și verificarea documentelor, încetarea practicilor de concurență neloială, pe durata soluționării sesizării și interzicerea practicilor de concurență neloială.

Formularea unei acțiuni în instanță

Operatorii economici vătămați pot alege să nu sesizeze Consiliul Concurenței și să introducă direct la instanță o acțiune împotriva concurentului prin care să solicite instanței constatarea săvârșirii practicii neloiale, încetarea acesteia și obligarea la plata daunelor suferite.

Contestarea ofertantului concurent

Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată practicile de concurență neloială sau hotărârile instanțelor rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârșirea unei practici de concurență neloială și pot fi utilizate de către ofertantul vătămat în licitațiile în care va participa în viitor cu oferta concurentă împotriva competitorului de rea credință.

Astfel, se poate contesta oferta competitorului pentru eliminarea din licitație, invocând cazul de excludere prevăzut la art. 167. lit. c) din Legea nr. 98/2016 "a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea [...]" .

În cazul licitației în care a avut loc accesul nelegal la oferta sa, societatea vătămată poate invoca împotriva competitorului cazul de excludere de la art. 167 lit. i) din Legea nr. 98/2016 "operatorul economic a încercat [...] să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire [...]" , însă de multe ori, pierderea termenului de formulare a contestației constituie un impediment major.

Sesizarea Curții de Conturi

Sesizarea poate fi transmisă la Curtea de Conturi, care are atribuția de constatare și verificare ex post. Fapta analizată poate fi calificată drept contravenție potrivit Legii nr. 98/2016 și se sancționează cu amenda între 5.000 lei și 30.000 lei. Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în dezvăluirea informațiilor confidențiale.

Sesizarea organelor de urmărire penală

Utilizarea de informații confidențiale obținute nelegal poate constitui infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda dacă este ca urmare a unei acțiuni de spionaj comercial sau industrial, sau dacă vreun membru din comisia de evaluare/expert cooptat a divulgat în mod nelegal informațiile confidențiale din oferte.

Sesizarea poate fi efectuată direct de către ofertantul vătămat, de către Consiliul Concurenței sau Curtea de Conturi atunci când acestea constată fapta de concurență neloială.

Un articol semnat de Alina Bilan, Partener ONV LAW