Protocolul nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ("CEDO") a fost semnat si ratificat de toate statele membre si va intra in vigoare la data de 1 august 2021. Astfel, conform comunicatului de presa publicat pe site-ul Curtii, ca urmare a ratificarii de către Italia la 21 aprilie 2021 a Protocolului 15 CEDO, s-au întrunit condițiile pentru intrarea acestuia în vigoare.

Loredana CristeaFoto: Filip & Company

În acest sens, conform dispozițiilor Protocolului, acesta menționează că va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care toate Înaltele Părţi Contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la Protocol.

În ceea ce privește România, aceasta a semnat Protocolul 15 la data de 24 iunie 2013, fiind ratificat prin Legea 157/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014.

Protocolul nr. 15 este un protocol de reformă care cuprinde o serie de amendamente procedurale menite să eficientizeze funcţionarea Curtii, cele mai importante fiind:

  • Micşorarea la 4 luni a termenului actual de 6 luni de la epuizarea căilor interne de recurs, în care reclamanţii pot sesiza, cu o plângere, instanţa de la Strasbourg;
    Este important de menționat că va exista o perioada de tranziție în baza căreia perioada de aplicare de patru luni nu va fi efectivă înainte de 1 februarie 2022. De asemenea, termenul de 4 luni nu se aplică în cazurile în care decizia națională finală a fost pronunțată anterior intrării în vigoare a Protocolului, adică înainte de 1 august 2021.
  • Introducerea unei referiri la caracterul subsidiar al mecanismului european de protecţie a drepturilor omului şi al doctrinei marjei de apreciere a statelor părţi;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională.

Intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15 confirmă încă odată rolul creator al Curții Europe a Drepturilor Omului și faptul că prezenta Convenție este într-o evoluție constantă, astfel cum se deduce și din jurisprudența sa ce califică CEDO drept un "instrument viu, care trebuie interpretat în lumina condiţiilor existente la ora actuală".

Un articol semnat de Loredana Cristea (senior associate) - Filip&Company