În Monitorul Oficial nr. 1031 din 30 octombrie 2020 a fost publicată OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comerţului (“OUG nr. 191/2020”). Prin aceasta se acordă un termen suplimentar pentru îndeplinirea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor privind beneficiarul real, având în vedere faptul că raţiunile pentru care termenul a fost inițial prelungit până la data de 1 noiembrie 2020 se mențin, evoluția pandemiei de Covid-19 fiind în continuare impredictibilă.

Eliza Baias, Simona UngureanuFoto: Filip & Company

Astfel, conform OUG nr. 191/2020:

  • Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, în cazul asociațiilor și fundațiilor este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (atât pentru situația în care au intervenit modificări cu privire la datele de identificare ale beneficiarului real, deja declarate, cât și pentru completarea documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile);
  • Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, în cazul persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului pentru care legea prevede această obligație este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. În plus, se menține și posibilitatea depunerii acestor declaraţii în formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi posibilitatea transmiterii la Registrul Comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier. De asemenea, declaraţiile pot fi date şi în faţa reprezentantului Oficiului Registrului Comerţului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat;

Guvernul a ajuns la concluzia că multe societăți nu au reușit să își îndeplinească obligațiile privind declararea beneficiarului real în termenul legal deja prelungit, de 1 noiembrie 2020 și că, având în vedere faptul că sancțiunile atașate neîndeplinirii obligațiilor de declarare în termen sunt drastice, pornind de la amenzi semnificative și ajungând până la dizolvarea pe cale judecătorească s-ar ajunge la sincope majore în activitatea societăților. Desigur, un rezultat indezirabil, cu atât mai mult în acest context care deja pune presiuni majore pe societăți.

E adevărat că unele dintre impedimentele în îndeplinirea obligațiilor care țin de declararea beneficiarului real sunt de natură logistică și sunt influențate de contextul epidemiologic. La fel de adevărat este și faptul că foarte mulți reprezentanți ai societăților supuse obligației de a identifica și declara beneficiarul real se confruntă cu impedimente care țin de dificultatea aplicării criteriilor stabilite de legislația relevantă la cazurile concrete ale societăților care fac parte din grupuri cu structuri complexe. În acest context, considerăm binevenită prelungirea termenului mai ales în speranța că se vor putea clarifica și uniformiza abordările privind aplicarea mecanismelor de identificare a beneficiarului real.

Am anticipat o serie de aspecte practice în identificarea beneficiarului real și în articolul pe care il găsiți aici.

Un articol semnat de Eliza Baias (partner, Filip & Company), Simona Ungureanu (associate, Filip & Company)