<-- Dosare Juridice - Stoica -->

Dosare Juridice - CEDO

Decizia CEDO privind măsura confiscării sumelor de bani nedeclarate la vamă ce exced 10.000 euro

de Loredana Cristea     Filip & Company


Loredana Cristea
Foto: Filip & Company
1. Context

La data de 22 octombrie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o hotărâre împotriva României (Aplicația nr. 41845/12, cazul Ozair v. România) prin care a constatat încălcarea art. 1 Protocol 1 din Convenție acordând aplicantului daune materiale în cuantum de 80.000 dolari.

În speță, aplicantul a arătat că prin confiscarea sumei de 80.000 dolari pe care acesta nu a declarat-o la autoritatea vamală la intrarea în țară și prin aplicarea amenzii de 8.000 de lei i-a fost încălcat dreptul la proprietate garantat de art. 1 Protocol 1 CEDO. În fața instanței naționale, dl Ozair a arătat că deținea această sumă de bani din vânzarea mașinii și a părții din apartament pe care le deținea în București. Instanța națională a respins apărările acestuia, arătând că dl Ozair ar fi încercat să ascundă aceste sume de bani din moment ce se aflau în bagajul personal, pentru a nu le declara, iar potrivit legii era obligatorie confiscarea sumelor ce depășesc pragul de 10.000 euro și care nu au fost declarate în mod corespunzător.

În urma analizei Curții de la Strasbourg, aceasta a constatat că măsura în discuție are un caracter punitiv și descurajant, fiind lipsită de proporționalitate măsurii confiscării sumei de bani ce depășește pragul valoric de 10.000 euro, ca o sancțiune suplimentare față de amenda de 8.000 de lei deja aplicată.

Având în vedere că, doar în 2018, Aeroportul Henri Coandă - cel mai mare aeroport din România - a fost tranzitat de un număr de 13,8 milioane de pasageri (potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti), această decizie pronunțată de Curtea de la Strasbourg prezintă un real interes față de modul în care legiuitorul va înțelege să pună de acord dispozițiile legale incidente.

2. Prevederile legale în discuție


Hotărârea de Guvern nr. 707/2006, prin care s-a aprobat Codul vamal 1 , prevede la art. 653 următoarele:

"i) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută şi/sau în moneda naţională care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoţite sau neînsoţite, precum şi în colete. Numerarul nedeclarat în scris care depăşeşte limita stabilită de regulament se confiscă."

În schimb, Regulamentul privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate 2 prevede la art. 4 alin. (2) faptul că "În cazul nerespectării obligației de declarare prevăzute la articolul 3, numerarul poate fi reținut prin decizie administrativă, în conformitate cu condițiile prevăzute în temeiul legislației interne."

3. Argumentele avute în vedere de CEDO în constatarea încălcării art. 1 CEDO

3.1. Inexistența unui raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit;

3.2. Nedovedirea faptului că amenda nu ar fi fost suficientă pentru atingerea scopului punitiv urmărit;

3.3. Neluarea în calcul de către instanța națională a documentelor prezentate de aplicant de unde rezulta că sumele de bani identificate în urma controlului aveau o proveniență licită.

4. Jurisprudența instanțelor naționale

În practica instanțelor din România au fost identificate 3 tipuri de hotărâri: (i) o primă categorie în care instanțele aplică cu prioritate dreptul european și consideră nelegală confiscarea sumelor de bani, (ii) o a doua categorie în care instanțele aplică exclusiv textul de lege național ce permite confiscsarea (iii) și o treia categorie care consideră că este nelegală confiscarea întregii sume, iar nu doar a excedentului pragului de 10.000 euro cu care persoana a fost identificată la vamă.

a) Decizia nr. 5192/19 septembrie 2019 pronunțată de Tribunalul Ilfov

"În ceea ce privește sancțiunea complementară a confiscării, instanța apreciază că aceasta depășește limitele proporționalității.

Având în vedere jurisprudența C.E.D.O., instanța reține că poate verifica modul de individualizare și a sancțiunilor complementare, similare unor sancțiuni specifice dreptului penal, putând astfel aprecia asupra oportunității aplicării lor. În acest sens, instanța constată că sancțiunea complementară este aplicată de drept potrivit dispoziției legale incidente, astfel că poate aplica criteriile de individualizare a sancțiunii principale și în ceea ce privește sancțiunile complementare.

În acest reține că potrivit art. 4 alin. 2 din Regulamentul nr. 1889/2005, în cazul nerespectării obligației de declarare prevăzute la articolul 3, numerarul poate fi reținut prin decizie administrativă. Astfel, instanța reține că Regulamentul nu instituie o obligativitate a confiscării sumei."

b) Decizia nr. 4651/12 noiembrie 2018 pronunțată de Tribunalul Ilfov

"Nu sunt întemeiate nici susținerile apelantei petente prin care se invocă scopul urmărit de Regulamentul nr. 1889/2008, argumentele invocate de apelantă nu atrag netemeinicia ori nelegalitatea procesului verbal. Sunt nefondate și motivele de apel care vizează măsurile dispuse de agentul constatator, având în vedere că sancțiunea confiscării bunurilor s-a aplicat cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cauză."

c) Decizia nr. 3362/17 septembrie 2019 pronunțată de Tribunalul Ilfov

"Potrivit dispozițiilor art.653 alin.1 lit. i din H.G. 707/2006, numerarul declarat în scris care depășește limita stabilită de Regulament se confiscă. În aceste condiții, apelanta - petentă avea obligația legală de a aplica măsura complementară a confiscării numai pentru suma care depășește limita stabilită de textele de lege mai sus mentionate. În conditiile în care, apelanta - petentă a încalcat aceste dispoziții legale care reglementează suma de bani ce putea fi confiscată, partea din procesul verbal care cuprinde această sancțiune este lovită de nulitate."


5. Concluzii

Soluția Curții de la Strasbourg confirmă interpretarea dată de Curtea de Justiție a UE în cauzele reunite C-335/18 și C-336/18 pronunțată în urma unei întrebări preliminare a instanțelor din Bulgaria, dar și în Cauza C-255/14 referitoare la o întrebare preliminară a instanței din Ungaria în ceea ce privește interpretarea Regulamentului nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului.

Concluzia la care s-a ajuns este că o sancțiune care ar consta într-o amendă într-un cuantum inferior, combinată cu o măsură de reținere a numerarului nedeclarat, în conformitate cu acest articol 3, ar fi susceptibilă să atingă obiectivele urmărite prin regulamentul menționat fără să depășească limitele a ceea ce este necesar în acest scop. O astfel de reținere ar trebui să fie temporară, fără să depășească timpul strict necesar pentru a face verificări asupra provenienței sumei.

Astfel, de lege ferenda este oportună modificarea HG nr. 606/2007 în sensul în care teza finală a art. 653 să prevadă posibilitatea reținerii în locul confiscării. Între timp, revine judecătorului național, în calitate de prim judecător european, să aplice cu prioritate prevederile mai favorabile consacrate prin jurisprudența CEDO și CJUE, precum și ale Constituției care prevăd la art. 44 faptul că averea dobândită licit nu poate fi confiscată, caracterul licit prezumându-se. În caz contrar, după parcurgerea cailor de atac reglementate de legislația în vigoare, persoana prejudiciată va fi nevoită să caute (și probabil va reuși să obțină) protecția Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articol semnat de Loredana Cristea, associate Filip & Company
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


36376 vizualizari

 • -10 (26 voturi)    
  ca de obicei (Joi, 7 noiembrie 2019, 11:24)

  martel55 [utilizator]

  "justitia independenta" se transforma in organ de legiferare, un mod foarte sigur de a prelua contorlul asupra unei societati, fara sa mai tii cont de vointa politica a alegatorilor exprimata prin intermediul alegerilor....deci dreptul de legiferare al Parlamentului in domeniul jusititei a ajuns sa fie numit imixtiunie in justitie, dar dreptul autoarogat de "justitie" de a legifere cum trebuie numit totusi?parca separarea puterilor in stat isnemna ca jsutitia aplica legea, nu da legi
  • +20 (26 voturi)    
   ??? (Joi, 7 noiembrie 2019, 12:03)

   ioanbucsa751467216962915 [utilizator] i-a raspuns lui martel55

   Păi justiţia de la noi a respectat ce a legiferat Parlamentul!
   Acum e treaba Parlamentului să pună în acord legea cu CEDO...cu drepturile omului!
  • +12 (14 voturi)    
   Da, e greu daca nu stii sa citesti... (Vineri, 8 noiembrie 2019, 14:24)

   LiviuX [utilizator] i-a raspuns lui martel55

   Justitia a aplicat legea. Ghici cine da legile?
 • +12 (16 voturi)    
  sanctiuni efective, proportionale si disuasive (Joi, 7 noiembrie 2019, 13:22)

  mmyke [utilizator]

  Toate tarile din UE si de pe mapamond aplica aceasta regula sau unele similare.
  Daca aterizezi sau decolezi de pe aeroporturi germane poti vedea acest anunt peste tot. Suna chiar scary. De USA nu mai discut.

  Pentru echilibru, autorul articolului ar putea face o comparatie intre legislatia germana si cea romana in acest caz, asta ca sa folosim aceeasi masura.

  Amenda nu era de 8000Euro ci de 8000RON, abia 2.25% din total - deci nu poti spune ca era disproportionata, vezi cazul : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-196890%22]}

  Autoritatile au procedat corect retinand suma dar incorect atunci cand nu au inapoiat-o la prezentarea de dovezi de provenienta legala de catre respectivul le-a furnizat. Bieninteles ca si aici trebuiau facute verificari asupra corectitudinii actelor.
  Mai mult, trebuiau sa verifice in tara de destinatie daca exista indicii supra unei destinatii suspecte a banilor. Daca nu, atunci putea sa raman doar cu amenda omul.

  Nu sunt sigur ca alte state state UE nu i-ar fi retinut sau chiar confiscat suma.

  Mai exista dierctive impotriva spalarii banilor. De ce nu a folosit o banca ci a preferat sa ascunda banii in valiza? si zbura cumva spre o zona "fierbinte"?
  • +6 (10 voturi)    
   judecatorii din Romania (Vineri, 8 noiembrie 2019, 10:03)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui mmyke

   rar anuleaza procese verbale, aplicate de agenti constatatori, prin care s-au dat amenzi. Aceste amenzi se fac venit la bugetul de stat, si din acest buget se platesc si salariile judecatorilor, magistratilor, politistilor etc. Ar fi ca si cum si-ar taia craca de sub picioare.
   Ca sa se anuleze un proces verbal trebuie sa se vina cu dovezi clare, evidente ca fapta nu s-a petrecut cum a scris agentul in procesul verbal ( chiar daca judecatorul isi da repede seama ca tu, ca petent ai dreptate, trebuie sa ai dovezi ca agentul s-a inselat cand a constatat fapta).
  • +4 (8 voturi)    
   Spălare de bani (Vineri, 8 noiembrie 2019, 10:07)

   cornholio [utilizator] i-a raspuns lui mmyke

   O amendă de 8000 de lei nu e disuasivă. Cu cât crește suma, cu atât devine neglijabilă în raport cu beneficiile spălării de bani și un risc acceptabil. Dacă, de exemplu, unul din cinci transporturi de 100.000€ e interceptat, atunci vor furniza acte pentru acel transport, reușind să transfere 400.000€ fără documente. 200 de hârtii de 500€ se pot ascunde foarte ușor.

   Un echilibru care ar merge la limita deciziei CEDO ar fi 25% din sumă amendă cu returnarea diferenței când se face dovada obținerii licite, sau închisoare 6-12 luni, adică comparabil cu costurile impozitării și riscurile evaziunii.
  • +7 (7 voturi)    
   un caz (Vineri, 8 noiembrie 2019, 12:27)

   Mawrkuss [anonim] i-a raspuns lui mmyke

   e interesant cazul, si oarecum ciudat... cum sa-i confisti omului 80.000euro? (cu sau fara amenda). Poti sa-i "vamuiesti" daca vrei, dar e total gresit sa-i confisti.

   Eu stiu un caz, ani multi in urma cand se pleca la munca in strainatate, o persoana a revenit in romania cu 15-20mii de lire - erau bani adunati de la mai multi muncitori care trimiteau bani familiilor din tara. Politia de frontiera l-a amendat (nu stiu cuantumul) dar l-a obligat sa puna banii in banca.

   SI mai am o intrebare, poate stie cineva: ce e aia "Regulament"?! Imi suna a o masusa luata de cineva fara filtrul constitutionalitati... de ce nu reglementat prin Lege, sa poate fi atacata la Curtea constitutionala daca lezeaza principii fundamentale.
  • 0 (18 voturi)    
   spania (Vineri, 8 noiembrie 2019, 12:53)

   Jude [utilizator] i-a raspuns lui mmyke

   Am vazut documentar cu vamesii din Spania. Tot ce depaseste 10000 Eur se confisca.
   In cazul de fata omul si-o merita !
   Vinzi un apartament si o masina si pleci cu 80000 dolari cash in bagaj ?
   Pai si in America daca ajungea cu respectivul cash in bagaj avea probleme.
   S-a zgarcit sa transfere printr-o banca suma la care ar fi trebuit sa plateasca cred ca max 150 Eur.
   A preferat sa-i care cash. Asa cativa ani s-a judecat cu Statul Roman ca in final sa ajunga la CEDO.
   Bine ca inca mai traieste ca sa-si recupereze banii. IDIOT !
  • +3 (3 voturi)    
   la fel e si-n Franta (Duminică, 10 noiembrie 2019, 8:58)

   Technicus [utilizator] i-a raspuns lui mmyke

   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F801

   Trebuie declarate sumele de peste 10.000 € chiar si in interiorul UE.

   Daca nu: amenda de 50 % din suma nedeclarata plus confiscare intregii sume. Plus ca se considera ca sumele nu au fost declarate la impozit, deci se mai aplica si impozitul pe venit pe suma confiscata.
  • +2 (2 voturi)    
   Cand singurul neuronas e incapacitat de... (Duminică, 10 noiembrie 2019, 17:03)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui mmyke

   Cand singurul neuronas e incapacitat de zornaitul catuselor, intr-un neam cu gene talibane, se ajunge la astfel de enormitati - evident aplaudate de alti talibani.

   Fapta ce i se imputa lui Gigel e NEDECLARAREA transportului unei sume de bani ce depaseste...X lei, dolari, etc.
   Pedeapsa este O AMENDA ...de Y lei, dolari. Suplimentar, DAR FARA A FI IMPUTABIL, suma de bani se RETINE si se verifica provenienta ei. Cum averea se prezuma licita, Gigel din povestea noastra nici macar nu trebuie sa dovedeasca ceva; ramane in sarcina autoritatilor sa probeze ca banii aia nu ar fi OK. Cu alte cuvinte, indiferent de suma nedeclarata, Gigel plateste amenda si isi primeste TOTI banii inapoi daca autoritatile nu probeaza o infractiune privind acesti bani. (De exemplu a vandut o casa si a primit banii "in plasa".)

   Simplu, clar, fara echivoc, pentru orice om normal la cap, exact asa cum a decis CEDO. Nici nu ar fi fost nevoie sa se ajunga la CEDO daca, pe parcurs intamplarea nu s-ar fi lovit de judecata unor talibani, cum e talibanul de mai sus care calculeaza procente, si alte tampenii care nu fac altceva decat sa-i expuna adevarata apartenenta, la mongoli, talibani...alte neamuri d'astea pe unde n-a ajuns Renasterea.
 • +2 (10 voturi)    
  asta se intampla (Vineri, 8 noiembrie 2019, 16:13)

  panduru [utilizator]

  daca in Romania sunt acceptate tranzactii de zeci de mii de euro cash. Sursa de coruptie si de afaceri ilegale. Du-te in Italia cu 5000 euro, sa vezi ce intrebari o sa-ti adreseze politistii!
 • +2 (6 voturi)    
  Omul (Vineri, 8 noiembrie 2019, 18:37)

  yol [utilizator]

  s-o fi uitat in gura fostului prim ministru al Romaniei, Tudose Michelin, si-o fi zis ca poate sa treaca cu ei la ciorap. Nu?
 • +1 (7 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 9 noiembrie 2019, 12:12)

  [anonim]

  • -3 (5 voturi)    
   Tu ești, Alexandru... (Sâmbătă, 9 noiembrie 2019, 13:12)

   Observator roman [utilizator] i-a raspuns lui

   ...Paleo(nto)logu?
 • -1 (3 voturi)    
  Hehe (Duminică, 10 noiembrie 2019, 10:58)

  jeanvaljeanro [utilizator]

  CEDO este primul aparator al infractorilor, un fel de CCR romanesc la nivel european.
 • +1 (3 voturi)    
  8000 de RON nu de EURO (Duminică, 10 noiembrie 2019, 11:01)

  mmyke [utilizator]

  Nu vreau sa insinuez ca ar fi vreo intentie de manipulare din partea autorului desi, 8000 Euro dau mai bine decat 8000 RON dar SCRIE FOARTE CLAR PE SITE-UL CJUE!!!!!!!!!

  "CASE OF EL OZAIR v. ROMANIA/ (Application no. 41845/12)
  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 TO THE CONVENTION
  15. The applicant complained that the confiscation of USD 80,000 that he had failed to declare to a customs officer and the additional RON 8,000 fine imposed had breached his right to respect for his possessions, as provided in Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which reads as follows:"

  Nu da bine pentru tonul articolului sau au iesit EURO la traducerea din engleza?
  Statul Roman are o singura vina aici: ca nu deleaga avocati competenti la CJUE! cel putin nu in cazul acesta.

  Inca odata, omul a ascuns 80.000 euro in valiza si nu i-a declarat. De ce, daca au fost obtinuti legal conform lui? Ce vroia sa faca cu ei in Liban? dorea sa eludeze autoritatile financiare de acolo? este oare singurul transport? exista cumva in Liban organizatii gen hezbolah etc? este cumva orientul mijlociu o zona de conflicte, o sursa de terorism si un mare achizitor de armament? etc....
  Pentru cineva de "meserie", m-as fi asteptat sa studieze un pic cazul inainte de a arunca un simplu rezumat, si acela cu greseli de "conversie valutara".

  Si sincer, daca e sa luam in calcul si recenta decizie CJUE priviind varsta de pensionare a judecatorilor - reducere la 60 ani pt. femei si 65 pt. barbati, de la 67 pt. ambele sexe - decizie prin care numeste acest fapt o "discriminare pozitiva", incep sa am mari dubii in priviinta corectitudinii celor de acolo.
  Peste tot in lume exista o "discriminare" pozitiva pentru femei, din motive subantelese intr-o societate cu valori ancorate in realitate! Si CJUE inca nu s-a pronuntat impotriva acestei inegalitati! O fi judecatorii fiinte asexuate precum ingerii? sau mai degraba acel CJUE este cam....politically (i)ncorect fata de tari "nealiniate"


Abonare la comentarii cu RSS

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by